ข่าวท้องถิ่น
พมจ.สุรินทร์ จัดฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ สร้างความตระหนักต่อเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย

วันที่ 5 ม.ค. 2561 )

พมจ.สุรินทร์ จัดฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ สร้างความตระหนักต่อเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย

 

     วันที่ 5 ม.ค.61เวลา 09.30 น. ที่ห้องรัตนอัมรินทร์ โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ เพื่อสร้างความรู้ สร้างความเข้าใจ แก่กลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน ในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากวงจรการค้ามนุษย์ หรือไม่กระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยนายสถาพร คำแท่ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ

     สำหรับประเทศไทย เป็นประเทศหนึ่งในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงที่ประสบปัญหาการค้ามนุษย์ และตกอยู่ใน 3 สถานะ คือ ประเทศต้นทาง ประเทศปลายทาง และประเทศทางผ่าน ของปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งรูปแบบของการค้ามนุษย์ที่พบในประเทศไทย ส่วนใหญ่คือการบังคับใช้แรงงาน หรือ บริการ การนำคนมาขอทาน และถูกแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ สถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทยยังมียังคงมีแนวโน้มทวีความรุนแรง และซับซ้อนมากขึ้นที่นับว่าเป็นปัญหาสำคัญ และละเมิดสิทธิมนุษยชน อย่างร้ายแรง ทั้งเชื่อมโยงกับปัญหาอาชญากรรมในระดับ ทั้งในระดับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และนานาชาติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อปัญหาเศรษฐกิจ และสังคมอื่นๆ อีกมากมาย

การประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ. ศ. 2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2551 และตลอดปี 2559 ที่ผ่านมารัฐบาลได้ปรับปรุงกฎหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงกระบวนการในการบังคับใช้กฎหมาย ให้ดียิ่งขึ้นรวมทั้งเพื่อให้การทำงานโดยถือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เป็นศูนย์กลาง และเรื่องแรงงานต่างด้าวดียิ่งขึ้น จึงมีการปรับปรุงกฎหมายที่สำคัญ 7 ฉบับ ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ฉบับที่ 3 พ. ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติโดยเพิ่มความชัดเจนของกฎหมาย และช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

     ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ประสบปัญหาความยากจน ขาดทักษะและไม่เข้าใจ ให้มีความรู้ สร้างความเข้า ใจอันเป็นประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายในการป้องกันตนเองปลอดภัยจากการค้ามนุษย์ และไม่กระทำผิดกฎหมายฐานการค้ามนุษย์ ซึ่งจะได้กำหนดโครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ อันจะเป็นประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมาย เช่นนักเรียน นักศึกษา และประชาชนกลุ่มเสี่ยง ในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์ ไม่กระทำผิดกฎหมายการค้ามนุษย์

กำชัย  วันสุข ข่าว

คณิศร ศรีสุข ภาพ

สุรพล บุตรวงศ์ ส.ปชส.สร บก.ข่าว

ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประเพณีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ตำนานที่สืบทอดนานกว่า1,000 ปีของชุมชนชาวเขมรพื้นเมืองสุรินทร์
สื่อมวลชนสุรินทร์ อบรมภาษาเขมรพร้อมศึกษาดูงานอันลองเวง “เรียนรู้ดูกัมพูชา” เชื่อมสัมพันธ์ไทยกัมพูชา
จังหวัดสุรินทร์เชิญเลือกซื้อสินค้า OTOP ในงาน งาน OTOP ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสุรินทร์ 8-14 พฤษภาคม นี้
สุรินทร์ตัดสินผลการประกวดโครงการวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “ จังหวัดของฉันในปี 2020”
สุรินทร์ ส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน และวัตถุระเบิดที่ผิดกฎหมาย ให้แก่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดสุรินทร์
ชาวตำบลเทนมีย์เป็นจำนวนมากร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ช่วงเทศการเข้าพรรษา
จังหวัดสุรินทร์จัดการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2555
ชาวสุรินทร์ 4,000 คน รำบวงสรวงสืบศรัทธาพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง
สุรินทร์จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
สุรินทร์ประชุมคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด
ส.ส.สุรินทร์ และภาคเอกชน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ศูนย์สุขภาพชุมชนใช้ตรวจคัดกรองและป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
สุรินทร์มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรประสบภัยหนาวในพื้นที่ทั้ง 17 อำเภอ จำนวน 2,500 ชุด
เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดตั้งจุดรับบริจาคโลหิตชั่วคราว เพื่อหาเลือดไว้สำรองใช้ในช่วงวิกฤตโควิด-19
จังหวัดสุรินทร์ส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติให้กับภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน
จังหวัดสุรินทร์ส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติให้กับภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com