ข่าวท้องถิ่น
ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร กำหนดจัดงาน ทุ่งทานตะวัน ณ บ้านระไซร์ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 14 – 28 ก.พ. 61 ที่จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 30 ม.ค. 2561 )


ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร กำหนดจัดงาน ทุ่งทานตะวัน ณ บ้านระไซร์ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 14 – 28 ก.พ. 61 ที่จังหวัดสุรินทร์

การจัดงาน "ทุ่งทานตะวัน ณ บ้านระไซร์ ครั้งที่ 3 " ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร บ้านระไซร์ ตำบลตั้งใจ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จะจัดในรูปแบบแนว Wonder Land / English Garden เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร บ้านระไซร์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระดำริเมื่อปี 2558 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตรทุกด้าน แก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ โดยให้ชุมชนเข้ามาเรียนรู้และมีส่วนร่วมด้วยการปฏิบัติจริง ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนมีการสอนการทำปลาส้มเพื่อถนอมอาหารและเพิ่มมูลค่า อีกทั้งยังมีการแปรรูปผลผลิตการเกษตรของศูนย์ อาทิ ซูชิข้าวหอมมะลิ ไส้อั่วหมูเห็ดสามอย่าง และถั่วเคลือบ ส่งจำหน่ายร้านค้าภายในศูนย์ฯ และทางเว็บเพจเฟสบุ๊คของศูนย์ฯ สร้างรายได้เสริมแก่สมาชิกและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และกิจกรรมอื่นๆด้านการเกษตรแบบครบวงจร

สำหรับทุ่งทานตะวัน ซึ่งมีพระดำริให้ปลูกเป็นพืชหลังนา เนื่องจากเป็นพืชอายุสั้นและใช้น้ำ พร้อมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนสุรินทร์ ซึ่งการจัดงาน "ทุ่งทานตะวัน ณ บ้านระไซร์ ครั้งที่ 3 " ในครั้งนี้ทำให้ชุมชนมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและสินค้าแปรรูปทางการเกษตร อันก่อให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้ของเกษตรกร นำไปสู่การถ่ายทอดภูมิปัญญาและเทคโนโลยีการเกษตรแก่นักท่องเที่ยวและผู้สนใจ อีกทั้งนำความรู้กลับไปประยุกต์ใช้เพื่อประกอบอาชีพ นอกจากนี้ในงานยังจัดจำหน่าย เสื้อยืด และแก้วเซรามิคพิมพ์ลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ เพื่อนำรายได้ร่วมสมทบทุนในกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร โดยงานฯ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 28 กุมภาพันธ์ 2561

สำหรับกิจกรรมภายในงานที่สำคัญนอกจากจากจะได้ชมทุ่งทานตะวันที่สวยงามแล้ว ยังจัดให้มีกิจกรรม Work Shop ประกอบด้วยการจักสาน การจัดสวนขวด การทำผ้ามัดย้อม การทำกังหันลม และการแต่งหน้าคัพเค้ก นอกจากนี้มีกิจกรรมการแสดงดนตรี การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน พร้อมทั้งสนุกสนานกับการชมและให้อาหารสัตว์เลี้ยงน่ารัก เช่น แพะ กระต่าย ฯลฯ สนุกกับการถ่ายภาพ ณ จุด ถ่ายภาพที่สำคัญประกอบด้วย อุโมงค์ทางเข้า เห็ดยักษ์ อุโมงค์ผัก หอคอยชมทุ่งทานตะวัน ทานตะวันยักษ์ เปียโนน้ำตก และแก้วชาน้ำตก กิจกรรมการแระกวดภาพถ่าย ทุ่งทานตะวัน ณ บ้านระไซร์ ทาง Social นอกจากนี้ชมและเลือกซื้อสินค้าของกลุ่มสมาชิกศูนย์ฯ เมล็ดพันธุ์ทานตะวัน ต้นอ่อนทานตะวัน คุกกี้เมล็ดทานตะวัน ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน และของที่ระลึกมากมาย

จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนนักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมงาน "ทุ่งทานตะวัน ณ บ้านระไซร์ ครั้งที่ 3 " ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร บ้านระไซร์ ตำบลตั้งใจ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 14 – 28 ก.พ. 2561 โดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ จะเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานในวันที 14 ก.พ. 2561


ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประเพณีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ตำนานที่สืบทอดนานกว่า1,000 ปีของชุมชนชาวเขมรพื้นเมืองสุรินทร์
สื่อมวลชนสุรินทร์ อบรมภาษาเขมรพร้อมศึกษาดูงานอันลองเวง “เรียนรู้ดูกัมพูชา” เชื่อมสัมพันธ์ไทยกัมพูชา
จังหวัดสุรินทร์เชิญเลือกซื้อสินค้า OTOP ในงาน งาน OTOP ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสุรินทร์ 8-14 พฤษภาคม นี้
สุรินทร์ตัดสินผลการประกวดโครงการวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “ จังหวัดของฉันในปี 2020”
สุรินทร์ ส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน และวัตถุระเบิดที่ผิดกฎหมาย ให้แก่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดสุรินทร์
ชาวจังหวัดสุรินทร์ทุกเทศทุกวัยหันมาสวดมนต์ข้ามปีจำนวนมากแทนการจัดงานเฉลิมฉลองรื่นเริงในเทศกาลปีใหม่
รายงานพิเศษประเพณีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ตำนานที่สืบทอดนานกว่า1,000 ปีของชาวเขมรพื้นเมืองสุรินทร์ในวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10
กกล.รส.จว.สุรินทร์ บูรณาการทุกภาคส่วนเข้าสำรวจข้อมูลและจัดระเบียบตลาดการค้าชายแดนช่องจอม
พมจ.สุรินทร์เปิดเวทีพัฒนาทักษะผลิตสื่อสร้างสรรค์การผลิตหนังสั้นให้เยาวชน
จังหวัดสุรินทร์เตรียมความพร้อมจัดงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2555 อย่างยิ่งใหญ่เหมือนเช่นทุกปี
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานถวายเครื่องเขียนพระราชทานให้แก่พระสงฆ์ สามเณรและคณะครู โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์
กิจกรรมสาธารณกุศล การประมูลทุเรียนเมืองช้าง โดยจังหวัดสุรินทร์ได้จัดขึ้น เพื่อสบทบทุนจัดซื้อรถยนต์รับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ มอบให้แก่โรงพยาบาลสุรินทร์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินและสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยฟ้าผ่าในพื้นที่อำเภอสังขะ
พิธีถวายรถไฟฟ้าพระราชทานแด่พระธรรมโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย พระอารามหลวงจังหวัดสุรินทร์

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
« กรกฎาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com