ข่าวท้องถิ่น
เกษตรจังหวัดสุรินทร์ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2561

วันที่ 17 พ.ค. 2561 )

เกษตรจังหวัดสุรินทร์ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2561 โดยใช้ศูนย์ ศพก.ในระดับชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรต่างๆ แก่เกษตรกรในพื้นที่ 
     วันที่ 17 พ.ค 61ที่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)อำเภอปราสาท บ้านคลอง ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ จัดขึ้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ก่อนเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ให้แก่เกษตรกร โดยมีศูนย์เรียนรู้การเกษตรในระดับชุมชนที่เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรต่างๆ ในพื้นที่
 
     ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ แขมพิมาย เกษตรจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือเรียกสั้นๆ ว่าศูนย์ ศพก. ในระดับชุมชนอำเภอละ 1 ศูนย์ รวมทั่วประเทศ 882 ศูนย์ โดยใช้หลักการ ZONING ซึ่งจำแนกพื้นที่ตามความเหมาะสมกับชนิดพืชได้แก่ เหมาะสมมาก (S1) เหมาะสมปานกลาง (S2) เหมาะสมน้อย (S3) และไม่เหมาะสม (N) ร่วมกับความต้องการของเกษตรกร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจด้านการเกษตร เรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชีพ สามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตมากยิ่งขึ้น โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การปรับปรุงบำรุงดิน พร้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อนำไปสู่กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
     สำหรับงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2561 ในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โดยร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดงานขึ้น ซึ่งมีกิจกรรมหลักได้แก่ การจัดฐานการเรียนรู้ 3 ฐาน ประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้ที่ 1 ลดต้นทุนการผลิต ฐานการเรียนรู้ที่ 2 การเพิ่มผลผลิต และฐานการเรียนรู้ที่ 3 การป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดยการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรเป้าหมายที่หมุนเวียนเข้ารับการถ่ายทอดตามสถานีเรียนรู้จำนวนกว่า 200 ราย รวมถึงการให้บริการด้านการเกษตรของหน่วยงานภาคีเครือข่าย การจัดนิทรรศการประกอบในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมความรู้ก่อนเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ต่อไป

ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประเพณีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ตำนานที่สืบทอดนานกว่า1,000 ปีของชุมชนชาวเขมรพื้นเมืองสุรินทร์
สื่อมวลชนสุรินทร์ อบรมภาษาเขมรพร้อมศึกษาดูงานอันลองเวง “เรียนรู้ดูกัมพูชา” เชื่อมสัมพันธ์ไทยกัมพูชา
จังหวัดสุรินทร์เชิญเลือกซื้อสินค้า OTOP ในงาน งาน OTOP ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสุรินทร์ 8-14 พฤษภาคม นี้
สุรินทร์ตัดสินผลการประกวดโครงการวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “ จังหวัดของฉันในปี 2020”
สุรินทร์ ส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน และวัตถุระเบิดที่ผิดกฎหมาย ให้แก่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดสุรินทร์
ติวเข้ม เครือข่าย 4 จังหวัดนครชัยบุรินทร์ ในการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล
ปชส.สุรินทร์เตรียมผลิตรายการวิทยุ “รายการอีสานม่วนชื่น คืนความสุขให้แผ่นดิน “
ชุดเฉพาะกิจตรวจสอบคลังสินค้าและโกดังรับจำนำข้าวสุรินทร์ เร่งออกตรวจสอบทั้งจังหวัด
สุรินทร์ระดมกำลังหลายภาคส่วนร่มกิจกรรมกำจัดวัชพืช ขุดลอกคลองสาธารณะเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ
สคบ. เดินหน้ายุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ให้ความรู้และนำตรวจสอบการเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าอันตรายในตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา
จ.สุรินทร์ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
จังหวัดสุรินทร์จัดพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
จังหวัดสุรินทร์ประกอบพิธีถวายราชสักการะ และทำความสะอาดสถานศึกษา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ส.ส.สุรินทร์ และภาคเอกชน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ศูนย์สุขภาพชุมชนใช้ตรวจคัดกรองและป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
สุรินทร์มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรประสบภัยหนาวในพื้นที่ทั้ง 17 อำเภอ จำนวน 2,500 ชุด

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com