ข่าวท้องถิ่น
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่พบประชาชน และติดตามความคืบหน้าโครงการวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 27 พ.ค. 2561 )

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่พบประชาชน และติดตามความคืบหน้าโครงการวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดสุรินทร์

     วันที่ 27พ.ค.61 ที่โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะอนุกรรมการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เขต 13 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตามโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืนจังหวัดสุรินทร์ เพื่อเผยแพร่บทบาทและหน้าที่ของสภาสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และพบปะประชาชน รับฟังความคิดเห็นและปัญหาอุปสรรค ตลอดจนติดตามการดำเนินงานของจังหวัดตามนโยบายของรัฐบาล พร้อมทั้งพบปะประชาชนตัวแทนกลุ่มพิเศษจาก 17 อำเภอ ประกอบด้วย เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส สภาเด็ก นิสิตนักศึกษา จำนวน 300 คน โดยมีนายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ รายงานผลการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืนจังหวัดสุรินทร์ 
     นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะอนุกรรมการฯ กล่าวว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่เสมือนสะพานเชื่อมต่อกับทุกจังหวัด กระทรวง ทบวงกรม และเชื่อมต่อการดำเนินการกับรัฐบาล สำหรับโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน มีการดำเนินการทั่วประเทศ รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนกว่า 12,000 เรื่อง ดำเนินกว่าแล้วเสร็จกว่า 9,000 เรื่อง ยกเว้นบางเรื่องที่เป็นนโยบายหลัก ที่ต้องรอแนวทางและงบประมาณจากรัฐบาล เช่น การก่อสร้างสนามบิน การเปิดด่านชายแดน การก่อสร้างถนนขนาดใหญ่ ปัญหาที่อยู่อาศัยของประชาชนในพื้นที่ติดป่าสงวน
     สำหรับการลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อพบปะให้กำลังใจประชาชนและส่วนราชการ เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยจะมีการติดตามความสำเร็จของโครงการต่อไป นอกจากนี้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มอบหมายภารกิจให้จังหวัดสุรินทร์เป็นเจ้าภาพจัดงานคนพิการตาบอดแห่งประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน
ทั้งนี้ จังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยจัดทีมลงพื้นที่ จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ครบทุกหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน 2,154 แห่ง ข้อมูลความต้องการ กว่า 19,900 เรื่อง ต้องการได้รับการแก้ไขมากที่สุด คือ ประเภทถนน ไฟฟ้า น้ำใช้ การเพาะปลูก และประเภทน้ำเพื่อการเกษตร
     จากนั้นในช่วงบ่าย คณะอนุกรรมการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางลงพื้นที่ไปยังบ้านเชียงสง ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เยี่ยมเยียนและพบปะประชาชนเพื่อติดตามผลการดำเนินงานพื้นที่อำเภอจอมพระ โดยเป็นระยะเวทีที่ 4 ซึ่งเป็นเวทีสุดท้ายของการดำเนินการเพื่อสร้างการรับรู้ ปรับความคิด เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน ซึ่งในวันนี้เป็นการจัดเวทีครั้งที่ 4 ของหมู่บ้านเชียงสง ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีประชาชนเข้าร่วมประชุมจำนวน 200 คน
     ทั้งนี้จากการจัดทำเวทีครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 3 พบปัญหาและความต้องการทั้งสิ้นจำนวน 2,629 ปัญหา ได้แก่ ปัญหาความต้องการที่สามารถดำเนินการแก้ไขในระดับพื้นที่ได้ โดยไม่ต้องใช้งบประมาณ 48 ปัญหา /ปัญหาความต้องการที่สามารถดำเนินการแก้ไขในระดับพื้นที่ได้ โดยใช้งบประมาณของหน่วยงานในระดับพื้นที่ดำเนินการ 1,653 ปัญหา /ปัญหาความต้องการที่ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขในระดับพื้นที่ได้ ต้องขอสนับสนุนงบประมาณ จากจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาคหรือส่วนกลางดำเนินการ จำนวน 948 ปัญหา

ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประเพณีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ตำนานที่สืบทอดนานกว่า1,000 ปีของชุมชนชาวเขมรพื้นเมืองสุรินทร์
สื่อมวลชนสุรินทร์ อบรมภาษาเขมรพร้อมศึกษาดูงานอันลองเวง “เรียนรู้ดูกัมพูชา” เชื่อมสัมพันธ์ไทยกัมพูชา
จังหวัดสุรินทร์เชิญเลือกซื้อสินค้า OTOP ในงาน งาน OTOP ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสุรินทร์ 8-14 พฤษภาคม นี้
สุรินทร์ตัดสินผลการประกวดโครงการวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “ จังหวัดของฉันในปี 2020”
สุรินทร์ ส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน และวัตถุระเบิดที่ผิดกฎหมาย ให้แก่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดสุรินทร์
ชาวตำบลเทนมีย์เป็นจำนวนมากร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ช่วงเทศการเข้าพรรษา
จังหวัดสุรินทร์จัดการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2555
ชาวสุรินทร์ 4,000 คน รำบวงสรวงสืบศรัทธาพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง
สุรินทร์จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
สุรินทร์ประชุมคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด
ส.ส.สุรินทร์ และภาคเอกชน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ศูนย์สุขภาพชุมชนใช้ตรวจคัดกรองและป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
สุรินทร์มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรประสบภัยหนาวในพื้นที่ทั้ง 17 อำเภอ จำนวน 2,500 ชุด
เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดตั้งจุดรับบริจาคโลหิตชั่วคราว เพื่อหาเลือดไว้สำรองใช้ในช่วงวิกฤตโควิด-19
จังหวัดสุรินทร์ส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติให้กับภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน
จังหวัดสุรินทร์ส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติให้กับภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com