ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดสุรินทร์นำหน่วยงานราชการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ประจำเดือนมิถุนายน

วันที่ 20 มิ.ย. 2561 )

จังหวัดสุรินทร์นำหน่วยงานราชการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ประจำเดือนมิถุนายน

     วันที่ 20 มิ.ย.61 ที่โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี ต.บ้านชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำเดือนมิถุนายน โดยผู้ว่าราชการฯ กล่าวพบปะพี่น้องประชาชน เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจะช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่กำลังดำเนินการเพื่อดูแลประชาชนใน 9 เรื่องหลัก โดยเน้นให้ประชาชนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนไปด้วยกัน ตามเป้าหมายที่รัฐบาลมุ่งหวังไว้ การดูแลเรื่องบัตรสวัสดิการรัฐโดยกระทรวงพาณิชย์ การให้ประชาชนทำแหล่งเก็บน้ำในพื้นที่การเกษตรของตนให้พอเพียง การดูแลป้องกันโรคพืชต่างๆที่อาจส่งผลต่อภาคการเกษตร การปลูกพืชให้ผลแทนพื้นที่การปลูกข้าวบ้าง อาทิ ทุเรียน เงาะ ที่สภาพพื้นที่จังหวัดสุรินทร์สามารถปลูกได้ไม่แพ้จังหวัดอื่นๆ ฝากให้ประชาชนป้องกันดูแลเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า อีกทั้งให้ช่วยกันรับฟังข่าวสารจากรายการ "ผู้ว่าพบพี่น้องชาวสุรินทร์”ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์ ระบบ F.M. 97.5 MHz F.M. 93.5 MHz และ ระบบ A.M. 909 KHz ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 06.00-07.00 น.

     เสร็จแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้มอบป้ายบ้านธารน้ำใจ สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม บ้านเลขที่ 219 หมู่ที่ 8 ให้แก่ครอบครัวของนางกนกรดา โสปัญริ ซึ่งประสบความลำบากด้านที่อยู่อาศัย เนื่องบ้านสภาพทรุดโทรมอย่างมาก จนได้ผ่านการคัดเลือกตามมติที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบล ให้ได้รับมอบบ้านธารน้ำใจ สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม ในครั้งนี้โดยมีหน่วยงานราชการเข้ามอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และสิ่งของเครื่องใช้ ยารักษาโรค เมล็ดพันธุ์พืช พันธ์สัตว์เลี้ยง เช่น ปลา ไก่ เพื่อเป็นทุนในการเลี้ยงชีพด้วย สร้างความปลาบปลื้มใจให้กับนายมา-นางเพียร ผู้ที่ได้รับมอบเป็นอย่างมาก

     จากนั้นมอบรถจักรยานให้นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน จำนวน 2 คัน โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์, สำนักงานพัฒนาชุมชนมอบเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 10 ทุนๆละ 1,000 บาท , มอบทุนให้ผู้ยากไร้ จำนวน 10 ทุนๆละ 1,000 บาท จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , มอบทุนแก่ผู้พิการ ผู้ยากไร้ จากกองทุนเพื่อนชาวสุรินทร์ จำนวน 2 ทุนๆละ 1,000 บาท โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์ , มอบทุนให้เด็กเล็ก 10 ทุนๆละ 1,000 บาท มอบชุดของขวัญวันเกิดเด็กแรกเกิด 5 ชุด จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ , มอบพันธุ์ปลา จากสำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ , มอบเวชภัณฑ์สัตว์ จากปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ , มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค ให้ราษฎรผู้ยากไร้ จำนวน 100 ชุด จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์

     เสร็จแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์และคณะหัวหน้าส่วนราชการ ได้ออกเดินเยี่ยมชมบูทและจุดให้บริการประชาชนที่ทางภาครัฐและเอกชน นำมาจัดแสดงและให้บริการแก่ประชาชนพร้อมทั้งมีของดีขึ้นชื่อ ทั้ง ผลิตผลทางการเกษตร สินค้า OTOP ในพื้นที่มาจัดแสดงให้ประชาชนเลือกซื้อ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้เดินพบปะเยี่ยมเยียนทุกๆบูท อย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง ซึ่งโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำเดือนมิถุนายน ได้รับความสนใจจากประชาชนเข้ารับบริการจากหน่วยงานที่มาออกพื้นที่ให้บริการโครงการฯในครั้งนี้เป็นจำนวมมาก

ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประเพณีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ตำนานที่สืบทอดนานกว่า1,000 ปีของชุมชนชาวเขมรพื้นเมืองสุรินทร์
สื่อมวลชนสุรินทร์ อบรมภาษาเขมรพร้อมศึกษาดูงานอันลองเวง “เรียนรู้ดูกัมพูชา” เชื่อมสัมพันธ์ไทยกัมพูชา
จังหวัดสุรินทร์เชิญเลือกซื้อสินค้า OTOP ในงาน งาน OTOP ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสุรินทร์ 8-14 พฤษภาคม นี้
สุรินทร์ตัดสินผลการประกวดโครงการวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “ จังหวัดของฉันในปี 2020”
สุรินทร์ ส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน และวัตถุระเบิดที่ผิดกฎหมาย ให้แก่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดสุรินทร์
ชาวตำบลเทนมีย์เป็นจำนวนมากร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ช่วงเทศการเข้าพรรษา
จังหวัดสุรินทร์จัดการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2555
ชาวสุรินทร์ 4,000 คน รำบวงสรวงสืบศรัทธาพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง
สุรินทร์จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
สุรินทร์ประชุมคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด
ส.ส.สุรินทร์ และภาคเอกชน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ศูนย์สุขภาพชุมชนใช้ตรวจคัดกรองและป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
สุรินทร์มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรประสบภัยหนาวในพื้นที่ทั้ง 17 อำเภอ จำนวน 2,500 ชุด
เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดตั้งจุดรับบริจาคโลหิตชั่วคราว เพื่อหาเลือดไว้สำรองใช้ในช่วงวิกฤตโควิด-19
จังหวัดสุรินทร์ส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติให้กับภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน
จังหวัดสุรินทร์ส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติให้กับภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com