ข่าวท้องถิ่น
สุรินทร์ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพิเศษใน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

วันที่ 18 ก.ค. 2561 )

สุรินทร์ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพิเศษใน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
     วันที่ 18 ก.ค. 61 นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพิเศษจังหวัดสุรินทร์ ใน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานโครงการพิเศษจังหวัดสุรินทร์ อ่างเก็บน้ำอำปึล ต. เทนมีย์ อ. เมือง จ. สุรินทร์ เพื่อรับทราบนโยบายของการดำเนินงานโครงการฯ กับทั้งเพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยที่รับผิดชอบโครงการในพระราชดำริทั้งสองแห่ง เพื่อให้เป็นไปตามพระประสงค์ และเกิดความเรียบร้อย ตลอดจนเพื่อเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ในการย้ายสถานที่ดำเนินการศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร บ้านระไซร์ ต. ตั้งใจ อ. เมืองสุรินทร์ ไปที่โครงการซแรย์ อทิตยา อ่างเก็บน้ำอำปึล ในปี 2562 ตามพระดำริของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ 
     สำหรับโครงการ ซแรย์ อทิตยา ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณอ่างเก็บน้ำอำปึล ต.เทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ หนึ่งในโครงการพิเศษใน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โดยพระองค์ทรงตั้งพระทัยให้ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรในพระดำริภายใต้การดูแลของ ‘โครงการเกษตรอทิตยาทร’ซแรย์ อทิตยา เป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรไทย ที่น้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานเรื่อง ‘บริการรวมที่จุดเดียว’ หรือ ‘One Stop Service’ ใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาดำเนินงาน เน้นการพัฒนาเกษตรกรรุ่นเก่า ผลิตเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Smart Farmer โดยปัจจุบันมีเกษตรกรเยาวชนผ่านการฝึกอบรมระยะสั้นแล้วหลายรุ่น พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานของกลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่เดินทางมาศึกษาดูงานกันอย่างต่อเนื่อง
     ในส่วนของพื้นที่ ที่นี่ได้ออกแบบพื้นที่เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และถ่ายทอดวิชาการทางการเกษตรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการพัฒนาให้เป็นแหล่งพักผ่อนและท่องเที่ยวทางธรรมชาติของชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ปราชญ์ชาวบ้าน และภาคเอกชนในพื้นที่ และจากส่วนกลางร่วมเข้ามาดำเนินการ
     ซแรย์ อทิตยา เป็นภาษาเขมรท้องถิ่น ซึ่งแปลว่า ‘นา ของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ’ โดยพระองค์ได้ประทานสัญลักษณ์ประจำโครงการฯ มีรูปแบบเป็น ตัวอักษร ‘’ (ออ-อ่าง) สีม่วง เป็นสัญลักษณ์แทนพระองค์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ที่ทรงเป็นศูนย์รวมใจของเกษตรกร ล้อมรอบด้วยลายกนก แสดงถึงวัฒนธรรมภาคอีสาน และรวงข้าวสีทองเป็นรูปหยดน้ำ แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการเกษตรให้รุ่งเรือง หยดน้ำแสดงถึงความร่มเย็น อุดมสมบูรณ์ เปรียบเสมือนน้ำพระทัยที่หยดลงบนผืนดินนั้นให้เจริญงอกงาม แสดงถึงพระปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นพัฒนาการเกษตรของไทยและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เกษตรกรให้ก้าวล้ำนำสมัยตามความก้าวหน้าทางสังคมในยุคปัจจุบัน
 

ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประเพณีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ตำนานที่สืบทอดนานกว่า1,000 ปีของชุมชนชาวเขมรพื้นเมืองสุรินทร์
สื่อมวลชนสุรินทร์ อบรมภาษาเขมรพร้อมศึกษาดูงานอันลองเวง “เรียนรู้ดูกัมพูชา” เชื่อมสัมพันธ์ไทยกัมพูชา
จังหวัดสุรินทร์เชิญเลือกซื้อสินค้า OTOP ในงาน งาน OTOP ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสุรินทร์ 8-14 พฤษภาคม นี้
สุรินทร์ตัดสินผลการประกวดโครงการวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “ จังหวัดของฉันในปี 2020”
สุรินทร์ ส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน และวัตถุระเบิดที่ผิดกฎหมาย ให้แก่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดสุรินทร์
ติวเข้ม เครือข่าย 4 จังหวัดนครชัยบุรินทร์ ในการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล
ปชส.สุรินทร์เตรียมผลิตรายการวิทยุ “รายการอีสานม่วนชื่น คืนความสุขให้แผ่นดิน “
ชุดเฉพาะกิจตรวจสอบคลังสินค้าและโกดังรับจำนำข้าวสุรินทร์ เร่งออกตรวจสอบทั้งจังหวัด
สุรินทร์ระดมกำลังหลายภาคส่วนร่มกิจกรรมกำจัดวัชพืช ขุดลอกคลองสาธารณะเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ
สคบ. เดินหน้ายุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ให้ความรู้และนำตรวจสอบการเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าอันตรายในตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา
จ.สุรินทร์ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
จังหวัดสุรินทร์จัดพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
จังหวัดสุรินทร์ประกอบพิธีถวายราชสักการะ และทำความสะอาดสถานศึกษา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ส.ส.สุรินทร์ และภาคเอกชน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ศูนย์สุขภาพชุมชนใช้ตรวจคัดกรองและป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
สุรินทร์มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรประสบภัยหนาวในพื้นที่ทั้ง 17 อำเภอ จำนวน 2,500 ชุด

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com