ข่าวท้องถิ่น
ปปช. สุรินทร์ ตั้งชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต มุ่งให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก

วันที่ 28 ธ.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 33 คน)

สำนักงาน ปปช. สุรินทร์ ตั้งชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต มุ่งให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง

 

นายอดุลย์ วันดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ได้ดำเนินการป้องกันการทุจริต ด้วยการส่งเสริม สนับสนุน ให้กลุ่มบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต  ซึ่งตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 พ.ศ.2560-2564 ได้เปิดโอกาสให้เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ ปปช. จึงได้ทำโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต หรือ STRONG MODEL เป็นการปลูกฝังค่านิยม ปรับชุดความคิดของผู้คนในสังคม เพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนร่วมดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งขยายกลุ่มเครือข่ายแนวร่วมในการป้องกันการทุจริตในจังหวัดสุรินทร์ให้ได้ผลยิ่งขึ้น

สำหรับจังหวัดสุรินทร์ ได้มีการตั้งชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตขึ้น มีสมาชิกจำนวน 115 คน และได้จัดประชุมและคัดเลือกคณะกรรมการ โดยนายชูเดช อำพันธ์ทอง ได้รับเลือกเป็นประธานชมรม ซึ่งพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจในการเป็นแกนนำขับเคลื่อนการป้องกันทุจริตในระดับพื้นที่ทั้งด้านการป้องปรามด้านมาตรการป้องกันและภารกิจส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และกระตุ้นให้เกิดความอาย การไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยจะมีการจัดกิจกรรมและขยายต่อแนวคิด ร่วมกับชุมชนอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง

คุณิตา กะรัมย์/ข่าว


 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com