ข่าวท้องถิ่น
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ที่จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 19 ม.ค. 2562 )

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ที่จังหวัดสุรินทร์  

 

     วันที่ 19 ม.ค. 62 นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานคณะอนุกรรมการเตรียมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ณ เขตอีสานใต้  พร้อมคณะอนุกรรมการ ได้เดินทางมาเปิดการประชุมโครงการฯ ที่ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวสุรินทร์ รวมทั้งผู้แทนส่วนราชการจาก 6 จังหวัดอีสานใต้ ประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญและจังหวัดสุรินทร์ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของแต่ละจังหวัดในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา

     สำหรับจังหวัดสุรินทร์  ได้ดำเนินการตามแผนงานครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้ไทยนิยม ยั่งยืน "คนไทย ไม่ทิ้งกัน” เป้าหมาย กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการ รอบแรก (ผู้ลงทะเบียนในปี 2560) จังหวัดสุรินทร์ มีผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ ในการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปี 2560  และลงทะเบียนรอบเพิ่มเติม (ภายใต้ไทยนิยม ยั่งยืน)  ดังนี้ รอบแรก 304,162 ราย  รอบเพิ่มเติม (ภายใต้ไทยนิยม ยั่งยืน) 100,161  ราย  รวมทั้งสิ้น 404,323  ราย  แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  มีจำนวน 10  โครงการ   มีโครงการตามแผนงานฯ ภาคเกษตรที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัด จำนวน 1,397,857 ราย ด้านยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร (ชุมชนอยู่ดีมีสุข)  จำนวน  8  โครงการ  งบประมาณกว่า   240 ล้านบาท อาทิ โครงการสร้างฝายชะลอน้ำและจัดหาแหล่งน้ำชุมชน   โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน  โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อทำการเกษตรอื่นที่เหมาะสม  โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร  และยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต  (คนไทยไม่ทิ้งกัน)  จำนวน  2  โครงการ  งบประมาณกว่า  24 ล้านบาท ได้แก่  โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ และโครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร  แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพชุมชน มีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) จำนวน  2,154  หมู่บ้าน/ชุมชน รวม 2,324 โครงการ  ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 85 หมู่บ้าน  ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิดวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของชุมชน ช่วยให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก  ตลอดจนสร้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชนเพิ่มขึ้น  ลดความเหลื่อมล้ำและ  ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประเพณีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ตำนานที่สืบทอดนานกว่า1,000 ปีของชุมชนชาวเขมรพื้นเมืองสุรินทร์
สื่อมวลชนสุรินทร์ อบรมภาษาเขมรพร้อมศึกษาดูงานอันลองเวง “เรียนรู้ดูกัมพูชา” เชื่อมสัมพันธ์ไทยกัมพูชา
จังหวัดสุรินทร์เชิญเลือกซื้อสินค้า OTOP ในงาน งาน OTOP ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสุรินทร์ 8-14 พฤษภาคม นี้
สุรินทร์ตัดสินผลการประกวดโครงการวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “ จังหวัดของฉันในปี 2020”
สุรินทร์ ส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน และวัตถุระเบิดที่ผิดกฎหมาย ให้แก่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดสุรินทร์
ติวเข้ม เครือข่าย 4 จังหวัดนครชัยบุรินทร์ ในการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล
ปชส.สุรินทร์เตรียมผลิตรายการวิทยุ “รายการอีสานม่วนชื่น คืนความสุขให้แผ่นดิน “
ชุดเฉพาะกิจตรวจสอบคลังสินค้าและโกดังรับจำนำข้าวสุรินทร์ เร่งออกตรวจสอบทั้งจังหวัด
สุรินทร์ระดมกำลังหลายภาคส่วนร่มกิจกรรมกำจัดวัชพืช ขุดลอกคลองสาธารณะเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ
สคบ. เดินหน้ายุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ให้ความรู้และนำตรวจสอบการเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าอันตรายในตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา
จ.สุรินทร์ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
จังหวัดสุรินทร์จัดพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
จังหวัดสุรินทร์ประกอบพิธีถวายราชสักการะ และทำความสะอาดสถานศึกษา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ส.ส.สุรินทร์ และภาคเอกชน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ศูนย์สุขภาพชุมชนใช้ตรวจคัดกรองและป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
สุรินทร์มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรประสบภัยหนาวในพื้นที่ทั้ง 17 อำเภอ จำนวน 2,500 ชุด

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com