ข่าวท้องถิ่น
จ.สุรินทร์ ส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้าวโพดหลังฤดูทํานา กว่า 1,500 ไร่ คาดผลผลิตกว่า 1,600 ตัน

วันที่ 24 ม.ค. 2562 )

จังหวัดสุรินทร์ ส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้าวโพดหลังฤดูทํานากว่า 1,500 ไร่  สร้างความเชื่อมั่นให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในการมีแหล่งจำหน่ายในราคายุติธรรม  คาดมีผลผลิตรวมกว่า 1,600 ตัน

          นางสุวรรณ  ศรีสุวรรณ์  สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์  กล่าวถึงการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปลูกข้าวโพดหลังฤดูทํานาของจังหวัดสุรินทร์ว่า  การดำเนินงานโครงการนี้ เป็นการปรับสมดุลของปริมาณการผลิตตลาดข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยใช้หลักการ "การตลาดนำการผลิต" เชื่อมโยงแหล่งรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้มีความชัดเจน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในการมีแหล่งจำหน่ายในราคายุติธรรม  ลดปัญหาผลผลิตล้นตลาด  ราคาผลผลิตตกต่ำ  และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยมีมาตรการจูงใจแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้ สนับสนุนสินเชื่อในการจัดหาปัจจุยการผลิตและการเตรียมดิน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี ไร่ละ 2,000 บาท รายละไม่เกิน 15 ไร่ วงเงินไม่เกิน 30,000 บาท/ราย  กำหนดราคารับซื้อข้าวโพดไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 8 บาท  ประกันความเสี่ยงให้กับเกษตรกรเมื่อประสบภัยพิบัติ โดยรัฐสนับสนุนเบี้ยประกันภัย 65 บาทต่อไร่ ให้กับเกษตรกรโดยไม่จำกัดพื้นที่เพาะปลูก  และสนับสนุนการบริหารจัดการหลังเก็บเกี่ยว โดยธ.ก.ส.ให้สินเชื่อแก่สหกรณ์ เพื่อใช้ในการรวบรวมและรับซื้อผลผลิตข้าวโพดจากเกษตรกรในราคาที่เป็นธรรมตามคุณภาพ โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี รัฐชดเชยดอกเบี้ยให้ร้อยละ 3 ต่อปี

          สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์  กล่าวด้วยว่า จังหวัดสุรินทร์ มีเกษตรกรเพาะปลูก จำนวน 248 ราย  พื้นที่ 1,556 ไร่ ในพื้นที่ 10 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมือง ลำดวน กาบเชิง พนมดงรัก สังขะ บัวเชด สำโรงทาบ ศรีณรงค์ ชุมพลบุรีและอำเภอรัตนบุรี  คาดว่า จะมีผลผลิตประมาณ 1,600 ตัน (เฉลี่ย 1,000 กิโลกรัมต่อไร่)  โดยมีสหกรณ์ภาคการเกษตรที่เป็นจุดรวบรวมและรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 10 จุด สหกรณ์ 7 แห่ง ได้แก่ 1. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธ.ก.ส.สุรินทร์ จำกัด  2.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินชุมพลบุรี จำกัด 3. สหกรณ์การเกษตรสำโรงทาบ จำกัด 4.สหกรณ์การเกษตรบัวเชด จำกัด 5.สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จำกัด 6. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองสุรินทร์ จำกัด 7. สหกรณ์การเกษตรสังขะ จำกัด และมีบริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์และรับซื้อผลผลิต จำนวน 3 บริษัท


 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com