ข่าวท้องถิ่น
สวท. สุรินทร์จัดเวทีสัญจร "เยาวชนคนรุ่นใหม่ ร่วมใจ รู้รักสามัคคี” ตามโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ

วันที่ 22 มิ.ย. 2555 )
ประนนท์ ไม้หอม//สนง.ปชส.สร
 
 
สวท. สุรินทร์จัดเวทีสัญจร "เยาวชนคนรุ่นใหม่ ร่วมใจ รู้รักสามัคคี” ตามโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ
 
วันนี้ ( 22 มิ.ย. 255 ) ที่หอประชุมโรงเรียนสิรินธร อ. เมือง จ. สุรินทร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ จัดให้มีเวทีสัญจร "เยาวชนคนรุ่นใหม่ ร่วมใจ รู้รักสามัคคี” ตามโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ ทั้งนี้ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้การสร้างความปรองดอง ความสมานฉันท์ เป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก โดยนำประเทศไทยสู่สังคมที่มีความปรองดองสมานฉันท์ เริ่มจากแก้ไขปัญหาการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่าย ซึ่งสาเหตุหลักมาจากความแตกต่างทางความคิด กรมประชาสัมพันธ์ โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุรินทร์ ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจ เพื่อเป็นพลังในการพัฒนาประเทศและมีส่วนร่วมให้เกิดเป็นสังคมที่มีความรัก ความเข้าใจ เอื้ออารีต่อกันและลดความแตกแยกในสังคม จึงได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ ด้วยการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และรายการเผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง และในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมเวทีสัญจรประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคี ด้วยการจัดการเสวนา"เยาวชนคนรุ่นใหม่ ร่วมใจ รู้รักสามัคคี” เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในอันที่จะนำไปสู่การสร้างความรัก ความสามัคคี และความสงบสุข สมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยถ่ายทอดเสียงการจัดเสวนาให้ประชาชนได้รับฟังทาง สวท.สุรินทร์ ระบบเอฟ.เอ็ม. 93.50 MHz ตั้งแต่เวลา 08.30 – 10.30 น.
 
 /////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com