ข่าวท้องถิ่น
จ.สุรินทร์ หารือด้านความร่วมมือรอบด้านระหว่าง จ.อุดรมีชัย และจ.กำปงทม ราชอาณาจักรกัมพูชา

วันที่ 13 ก.พ. 2562 )

 จ.สุรินทร์ หารือด้านความร่วมมือรอบด้านระหว่าง จ.อุดรมีชัย และจ.กำปงทม ราชอาณาจักรกัมพูชา

จังหวัดสุรินทร์ประชุมหารือความร่วมมือรอบด้านระหว่างจังหวัดอุดรมีชัยและจังหวัดกำปงทม ราชอาณาจักรกัมพูชา

     ที่ห้องรัตนสุวรรณ โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย  รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ประชุมหารือความร่วมมือกับคณะจากราชอาณาจักรกัมพูชา นำโดย นายลึม โซ๊กโต รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย , นายโซ๊ก เฮ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำปงธม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและคณะส่วนผู้เกี่ยวข้องจากทั้งสองจังหวัดของราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งได้เดินทางมาร่วมหารือความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านต่างๆของทั้ง 2 ฝ่ายร่วมกัน โดยในที่ประชุมได้มีการหารือข้อประเด็นสำคัญประกอบด้วย

 ด้านเศรษฐกิจ จังหวัดสุรินทร์มีการค้าขายบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ผ่านช่องทางสำคัญ คือ จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม-โอเสม็ด ต.ด่าน อ.กาบเชิง ที่มีมูลค่าการส่งออกปี 2561 ประมาณ  3,440 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นประเภทเครื่องดื่มและอาหารแช่แข็ง ส่วนด้านการนำเข้ามีมูลค่าประมาณ 2,140 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นสินค้าภาคการเกษตร อาทิ มันสำปะหลัง มะม่วงสด เป็นต้น

  ด้านความร่วมมือทางการศึกษา สถาบันการศึกษาในจังหวัดสุรินทร์ มีการรับนักศึกษาจากประเทศกัมพูชาเข้าศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวส. จนถึงระดับปริญญาโท รวมทั้งได้รับสนับสนุนทุนเพื่อการศึกษาด้วย

  ด้านสาธารณสุข มีการพบปะกันระหว่างหน่วยงานสาธารณสุข สร้างช่องทางในการแลกเปลี่ยนข่าวสารด้านสุขภาพระหว่างกัน เพื่อความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ทันและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งความร่วมมือแบบโรงพยาบาลพี่ - น้อง (Twin Hospital)

     ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว จังหวัดสุรินทร์สนับสนุนด้านการท่องเที่ยว โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของประชาชนทั้งสองประเทศอันจะทำให้ประชาชน มีอาชีพเพิ่มรายได้และส่งผลดีทางเศรษฐกิจ ตามแนวชายแดนของประเทศทั้งสอง เช่น การจัดโครงการ "ปั่นวันเดียวเที่ยวสองแผ่นดิน” กระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวทั้ง 2 ประเทศ จากการจัดกิจกรรมร่วมกันแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกัน ที่สามารถต่อยอดในการทำงานกิจกรรมอื่นๆต่อไปในอนาคต และการจัดการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์กับจังหวัดอุดรมีชัย เป็นการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน นอกจากนี้ การท่องเที่ยวที่ควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจ อาทิ กิจกรรมกระตุ้นให้ชาวกัมพูชามาท่องเที่ยวที่จังหวัดสุรินทร์ คือกิจกรรม "ไทยแลนด์ช้อปปิ้งแอนด์ไลนิ้งพาราไดร์ กิน ช้อป สะดวก สุข ทั้งสุรินทร์" ซึ่งที่ผ่านมาซึ่งมีชาวกัมพูชามาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และที่สำคัญความสัมพันธ์ในระดับพื้นที่โดยใช้กิจกรรม OTOP 2 แผ่นดิน  กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี การจัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีอีกด้วย

      ซึ่งการหารือในครั้งนี้จะเป็นการสานสัมพันธ์ความร่วมมือทุกด้านที่เป็นไปได้ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน สร้างผลประโยชน์ให้กับทั้ง 3 จังหวัด 2 ประเทศ ส่งผลให้ประชาชนทั้งสองฝากได้รับประโยชน์ไปพร้อมกับการพัฒนาพื้นที่

ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประเพณีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ตำนานที่สืบทอดนานกว่า1,000 ปีของชุมชนชาวเขมรพื้นเมืองสุรินทร์
สื่อมวลชนสุรินทร์ อบรมภาษาเขมรพร้อมศึกษาดูงานอันลองเวง “เรียนรู้ดูกัมพูชา” เชื่อมสัมพันธ์ไทยกัมพูชา
จังหวัดสุรินทร์เชิญเลือกซื้อสินค้า OTOP ในงาน งาน OTOP ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสุรินทร์ 8-14 พฤษภาคม นี้
สุรินทร์ตัดสินผลการประกวดโครงการวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “ จังหวัดของฉันในปี 2020”
สุรินทร์ ส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน และวัตถุระเบิดที่ผิดกฎหมาย ให้แก่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดสุรินทร์
เหล่ากาชาดสุรินทร์มอบบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 61 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สุรินทร์จัดมหกรรมวันครอบครัวอบอุ่นและวันผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวและการห่วงใยใส่ใจในผู้สูงอายุ
สุรินทร์ เตรียมเปิดอุทยานหลวงปู่ดุลย์ อตุโล พระเกจิดัง ที่มีรูปเหมือนสูงเกือบ 20 เมตร
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบถุงพระราชทานไปช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในท้องที่จังหวัดสุรินทร์
สุรินทร์จัดกิจกรรมจองไดยัวเกลอ พร้อมแข่งขันกีฬา "สุรินทร์สามัคคี" ครั้งที่ 1
จ.สุรินทร์ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
จังหวัดสุรินทร์จัดพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
จังหวัดสุรินทร์ประกอบพิธีถวายราชสักการะ และทำความสะอาดสถานศึกษา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ส.ส.สุรินทร์ และภาคเอกชน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ศูนย์สุขภาพชุมชนใช้ตรวจคัดกรองและป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
สุรินทร์มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรประสบภัยหนาวในพื้นที่ทั้ง 17 อำเภอ จำนวน 2,500 ชุด

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com