ข่าวท้องถิ่น
พ่อเมืองสุรินทร์ สั่งห้ามการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร เพื่อลดภาวะโลกร้อนและปัญหามลพิษทางอากาศ

วันที่ 20 ก.พ. 2562 )
 

พ่อเมืองสุรินทร์ สั่งห้ามการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร เพื่อลดภาวะโลกร้อนและปัญหามลพิษทางอากาศ

          นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า จังหวัดสุรินทร์ ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย ว่ารัฐบาลและนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญกับสถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศ จากค่าปริมาณฝุ่นละออง ที่เกินมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยเฉพาะ ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี สาเหตุสำคัญเกิดจากการเผาไหม้ในที่โล่ง และพื้นที่การเกษตรทั้งการเผาเศษใบไม้ วัชพืช การเผาเตรียมพื้นที่ สำหรับที่เกษตรกรรม ซึ่งเป็นการกระทำผิดกฎหมาย ตามราชบัญญัติการสาธารณสุข พ. ศ. 2535 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดมลภาวะโลกร้อน และแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของประเทศ

             จังหวัดสุรินทร์ จึงขอประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการเผาทุกชนิดในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเคร่งครัด ทั้งในพื้นที่ที่มีเอกสิทธิ์ พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่รกร้างว่างเปล่า พื้นที่สาธารณะ พื้นที่ 2 ข้างทาง รวมทั้งการเผาไหม้ขยะ และกิ่งไม้ตามบ้านเรือนโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ รวมทั้ง ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อสร้างความเข้าใจ และการรับรู้ให้ประชาชนลดการเผาทุกชนิด และตระหนักถึงผลกระทบการเผาในที่โล่ง และพื้นที่การเกษตร ซึ่งมีอันตรายต่อสุขภาพ โดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย โรคทางเดินหายใจ ตลอดจนความเสียหายทางเศรษฐกิจ และขอให้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รณรงค์และสนับสนุนการเกษตร จัดการเศษวัสดุ อาทิ ต่อซังข้าว ข้าวโพด และซากวัชพืชฤดูแล้ง โดยการไถกลบในการย่อยสลาย หรือใช้เทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสม และรายงานผลการดำเนินให้จังหวัดทราบเพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทยต่อไป ทั้งนี้ ในส่วนของอำเภอ แจ้งกำชับให้ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและผู้บริหารองค์กรส่วนปกครองท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่ดำเนินตามคำสั่งดังกล่าวด้วย

**********************************

คุณิตา กะรัมย์/ข่าว

 

 


 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com