ข่าวท้องถิ่น
จ.สุรินทร์ ประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่

วันที่ 20 ก.พ. 2562 (จำนวนคนอ่าน 26 คน)

จังหวัดสุรินทร์  ประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ 

          วันนี้(20 ก.พ 62) ที่ห้องประชุมศรีณรงค์  นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  ประธานการประชุม พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ซึ่งจะเสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์  ศรีสะเกษและจังหวัดสุรินทร์  ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2562 โดยมอบหมายภารกิจให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมการรับเสด็จให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ

           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์  โดยประทับแรม ณ เรือนรับรองอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์  มีกำหนดการ ดังนี้ วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯจากโรงเรียนบ้านทุ่งวัง  ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์  ไปยัง กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน บ้านกระเบื้อง ตำบลนาหนองไฝ่ อ.ชุมพลบุรี  ทรงติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มฯ  ทรงทอดพระเนตรวัว ซึ่งนางสาวสุพัตรา ชัยวิฆเนศ ได้น้อมเกล้าฯ ถวายวัว จำนวน 32 ตัว เพื่อพระราชทานแก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน บ้านกระเบื้อง  ที่ไม่ใช้สารเคมีในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  จากนั้นทรงเยี่ยมราษฎร ที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ ก่อนประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปประทับแรม ณ เรือนรับรองชลประทานสุรินทร์

          วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จฯ ไปยัง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ  เวลา 15.10 น. ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ถึงโครงการชลประทานสุรินทร์  จากนั้น เสด็จฯ ทอดพระเนตรสินค้าพื้นเมืองและทอดพระเนตรการแสดงพื้นเมืองของจังหวัดสุรินทร์

          วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. ประทับรถยนต์พระที่นั่งจากโครงการชลประทานสุรินทร์  ไปยังกลุ่มทอเสื่อกกบ้านหนองแคน  หมู่ที่ 8 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการเขียวทั้งตำบล โครงการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมเสื่อกก  เวลา 09.15 น. ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน บ้านเกาะแก้วพัฒนา อำเภอสำโรงทาบ  ทรงติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" ที่เกษตรกรได้รับพระราชทานไปสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดขึ้นแก่เกษตรกรและชุมชน จากนั้นเสด็จฯ ไปติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์  

          เวลา 12.30 น. ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จฯ ไปยัง สระน้ำพระราชทานบ้านตะกุย ตำบลตรมไพร อำเภอศีขรภูมิ ทอดพระเนตรโครงการทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน และทรงเยี่ยมราษฎรที่ได้รับพระราชทานสระน้ำพระราชทานเพื่ออุปโภคบริโภค 4 หมู่บ้าน  จากนั้นเวลา 13.30 น.
 เสด็จฯ ไปยังอ่างเก็บน้ำบ้านช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ ทรงติดตามผลการดำเนินโครงการทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน ของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์ เวลา 15.15 น. เสด็จฯ ไปยังสระน้ำสาธารณะพระราชทานป่าชุมชนหนองเสม็ด  ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ ทอดพระเนตรสระน้ำพระราชทาน และทรงเยี่ยมราษฎร

          เวลา 16.05 น. เสด็จฯ ไปยังศาลากลางจังหวัดสุรินทร์  พระราชทานพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 แก่ราษฎรที่ประสบภัยแล้ง จำนวน 11 ราย และทรงเยี่ยมราษฎร ก่อนเสด็จฯ กลับกรุงเทพมหานคร

          ในโอกาสนี้ จังหวัดสุรินทร์ จึงขอเชิญประชาชน ร่วมเฝ้ารับเสด็จตามสถานที่ในวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน


 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com