ข่าวท้องถิ่น
ศปถ.สุรินทร์จัดโครงการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5”

วันที่ 12 ธ.ค. 2562 )

   ศปถ.สุรินทร์จัดโครงการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่  

     วันที่  12 ธ.ค. 62  ที่ห้องประชุมกันเกรา โรงแรมทองธารินทร์ จ.สุรินทร์ นายนิวัติ น้อยผาง รองผู้ว่าราชหารจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ เพื่อขับเคลื่อนกลไก ศปถ.ระดับ จังหวัด อำเภอ และตำบล ทั้งนี้สืบเนื่องจากในปัจจุบันภาพรวมอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยยังคงมีแนวโน้มที่สูงขึ้น พบว่าในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนประมาณ 17,000 รายเฉลี่ยประมาณเดือนละ 1,416 ราย หรือประมาณวันละ 50 ราย โดยสาเหตุหลักส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ได้แก่ ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เมาสุรา ตัดหน้ากระชั้นชิด และแซงรถ ผิดกฎหมาย ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนมาอย่างต่อเนื่องโดยได้นำกรอบปฏิญญามอสโกและนโยบายรัฐบาลมาจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ เป้าหมาย มาตรการ และแผนงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ ทางถนนของประเทศ
     ดังนั้น ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจังหวัดสุรินทร์ จึงจัดกิจกรรมโครงการติดตามผลการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ร่วมกันกำหนดทิศทางการบริหารจัดการข้อมูล ซึ่งจังหวัดสุรินทร์กำหนดเป้าหมายลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ลดลงร้อยละ 5 จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งจำนวนผู้เสียชีวิตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจำนวน 361 คน กำหนดเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 342 คน ลดลง 19 คน ซึ่งทุกอำเภอต้องร่วมกันลดจำนวนผู้ชีวิตให้ได้ตามที่กำหนดเป้าหมายไว้ จึงจะร่วมกันคิดวิเคราะห์จากการประชุม "โครงการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ สู่การขับเคลื่อนกลไก ศปถ.ระดับตำบล ในวันนี้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และ สื่อมวลชน รวม 96 ท่าน
     โดยก่อนหน้านั้นประธานได้อ่านสารนายกรัฐมนตรี และ ทุกคนร่วมยืนไว้อาลัย ยืนสงบนิ่ง 1 นาที เนื่องใน "วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน” ในการนี้ ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 กำหนดให้วันอาทิตย์สัปดาห์ที่สามของเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็น "วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน” เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เข้าใจถึงผลกระทบ รับรู้ถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้น รวมทั้งตระหนักถึงสิ่งที่ต้องทำดำเนินการเพื่อป้องกันมิให้อุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้น เพื่อร่วมรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนทุกคน

 


 

ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประเพณีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ตำนานที่สืบทอดนานกว่า1,000 ปีของชุมชนชาวเขมรพื้นเมืองสุรินทร์
สื่อมวลชนสุรินทร์ อบรมภาษาเขมรพร้อมศึกษาดูงานอันลองเวง “เรียนรู้ดูกัมพูชา” เชื่อมสัมพันธ์ไทยกัมพูชา
จังหวัดสุรินทร์เชิญเลือกซื้อสินค้า OTOP ในงาน งาน OTOP ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสุรินทร์ 8-14 พฤษภาคม นี้
สุรินทร์ตัดสินผลการประกวดโครงการวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “ จังหวัดของฉันในปี 2020”
สุรินทร์ ส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน และวัตถุระเบิดที่ผิดกฎหมาย ให้แก่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดสุรินทร์
ชาวตำบลเทนมีย์เป็นจำนวนมากร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ช่วงเทศการเข้าพรรษา
จังหวัดสุรินทร์จัดการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2555
ชาวสุรินทร์ 4,000 คน รำบวงสรวงสืบศรัทธาพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง
สุรินทร์จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
สุรินทร์ประชุมคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด
ส.ส.สุรินทร์ และภาคเอกชน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ศูนย์สุขภาพชุมชนใช้ตรวจคัดกรองและป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
สุรินทร์มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรประสบภัยหนาวในพื้นที่ทั้ง 17 อำเภอ จำนวน 2,500 ชุด
เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดตั้งจุดรับบริจาคโลหิตชั่วคราว เพื่อหาเลือดไว้สำรองใช้ในช่วงวิกฤตโควิด-19
จังหวัดสุรินทร์ส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติให้กับภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน
จังหวัดสุรินทร์ส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติให้กับภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com