ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดสุรินทร์ จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2562 มุ่งให้คนพิการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

วันที่ 24 ธ.ค. 2562 )

จังหวัดสุรินทร์ จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2562 มุ่งให้คนพิการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
     วันที่ 24 ธ.ค 62 ที่สนามกีฬาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์และโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จัดงานวันคนพิการสากล จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2562 โดยมีนายตั้งจดิษฐ์ สภารัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ประธานเปิดงานพร้อมกล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสิทธิ โอกาส และความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมของคนพิการ โดยได้กำหนดในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(พ.ศ.2560-2579) ในการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยมุ่งหวังให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ทุกคนมีโอกาสและความเสมอภาคในทุกด้าน หรือการเป็น "สังคมแห่งโอกาส”
ด้านนางณัฐสุรีย์ อนุศาสนัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ปัจจุบันจังหวัดสุรินทร์มีคนพิการที่ได้รับการออกบัตรประจำตัวคนพิการจำนวน 67,888 คน คิดเป็นร้อยละ 4.85 ของประชากรทั้งจังหวัด แบ่งเป็นเพศชาย จำนวน 32,104 คน และเพศหญิง จำนวน 35,784 คน และจากสถานการณ์ปัจจุบันสถิติของผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น พบแนวโน้มว่า จะมีความเสี่ยงที่จะมีความพิการร่วมด้วย การจัดงานวันคนพิการสากล จัดขึ้นเพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม มีโอกาสได้แสดงศักยภาพให้สังคมประจักษ์และเข้าถึงการจัดกิจกรรมได้อย่างทั่วถึงเสมอภาคและเท่าเทียม ซึ่งจะทำให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ ให้การยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม
     โดยในปีนี้ มีการจัดกิจกรรม พิธีมอบที่ราชพัสดุและอาคารศาลาพักชราแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติในวาระทรงครองราชย์สมบัติครบครอบ 60 ปี ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และธนารักษ์สุรินทร์ ให้กับมูลนิธิคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการใน ส่วนราชการและอปท. 16 แห่ง มอบป้ายบ้านที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 12 หลัง และมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่คนพิการต้นแบบ ปี 2562 จำนวน 5 ราย นอกจากนี้ ยังมีการแสดงความสามารถของคนพิการบนเวที การแสดงดนตรี การแข่งขันกีฬา การออกบูธนิทรรศการวิชาการ บูทการส่งเสริมอาชีพอิสระของคนพิการและบูธให้บริการของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคีเครือข่าย โดยมีคนพิการ ผู้ปกครองและผู้ดูแลผู้พิการ เข้าร่วมงานจำนวนมาก

ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประเพณีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ตำนานที่สืบทอดนานกว่า1,000 ปีของชุมชนชาวเขมรพื้นเมืองสุรินทร์
สื่อมวลชนสุรินทร์ อบรมภาษาเขมรพร้อมศึกษาดูงานอันลองเวง “เรียนรู้ดูกัมพูชา” เชื่อมสัมพันธ์ไทยกัมพูชา
จังหวัดสุรินทร์เชิญเลือกซื้อสินค้า OTOP ในงาน งาน OTOP ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสุรินทร์ 8-14 พฤษภาคม นี้
สุรินทร์ตัดสินผลการประกวดโครงการวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “ จังหวัดของฉันในปี 2020”
สุรินทร์ ส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน และวัตถุระเบิดที่ผิดกฎหมาย ให้แก่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดสุรินทร์
ชาวตำบลเทนมีย์เป็นจำนวนมากร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ช่วงเทศการเข้าพรรษา
จังหวัดสุรินทร์จัดการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2555
ชาวสุรินทร์ 4,000 คน รำบวงสรวงสืบศรัทธาพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง
สุรินทร์จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
สุรินทร์ประชุมคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด
ส.ส.สุรินทร์ และภาคเอกชน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ศูนย์สุขภาพชุมชนใช้ตรวจคัดกรองและป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
สุรินทร์มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรประสบภัยหนาวในพื้นที่ทั้ง 17 อำเภอ จำนวน 2,500 ชุด
เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดตั้งจุดรับบริจาคโลหิตชั่วคราว เพื่อหาเลือดไว้สำรองใช้ในช่วงวิกฤตโควิด-19
จังหวัดสุรินทร์ส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติให้กับภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน
จังหวัดสุรินทร์ส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติให้กับภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com