ข่าวท้องถิ่น
ป.ป.ช. ภาค 3 ติวเข้มหน่วยงานที่ดำเนินการภายหลังคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้วินิจฉัยความผิดจากการทุจริต

วันที่ 21 ก.พ. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)

สำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาค 3 เปิดโครงการสัมมนาร่วมหน่วยงานที่มีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.มอบหมายและหน่วยงานที่ต้องดำเนินการภายหลังคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้วินิจฉัยความผิด จากการทุจริตต่อหน้าที่  

          วันนี้(21 ก.พ 63) สำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาค 3 ได้จัดโครงการสัมมนาร่วมหน่วยงานที่มีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.มอบหมายและหน่วยงานที่ต้องดำเนินการภายหลังคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้วินิจฉัยความผิด ที่โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์  โดยมีนายนิวัติไชย  เกษมงคล  รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาฯ  เพื่อให้ผู้บริหารบุคลากรของหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.มอบหมาย หรือวินิจฉัยความผิด ได้เกิดความเข้าใจในแนวทางและวิธีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ. ศ. 2561 เพิ่มขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอหรือผู้แทน ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาค 3 เข้าร่วมสัมมนากว่า 700 คน

          รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวว่า ป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นเรื่องที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทำให้ผู้กระทำความผิดเกิดความเกรงกลัว โดยมีคณะกรรมการป.ป.ช. ซึ่งเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนและมีทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านและป้องกันการทุจริตรวมทั้งบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ

          ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ. ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 โดยได้ให้อำนาจคณะกรรมการ ป.ป.ช.ที่จะมอบหมายเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐในกรณีที่เห็นว่ามีใช่ความผิดร้ายแรง หรือเป็นการกล่าวหาเจ้าหน้าที่รัฐที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่อำนวยการระดับสูงหรือเทียบเท่าลงมาให้กับพนักงานสอบสวน หรือสำนักงาน ป.ป.ท.หรือผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน ดำเนินการแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้ รวมถึงในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้วินิจฉัยความผิดแล้ว และได้ส่งรายงานการไต่สวนให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และแจ้งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ หากมีคำสั่งให้ดำเนินการสอบสวนทางวินัยกับเจ้าพนักงานของรัฐในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่  ซึ่งจะต้องดำเนินการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

 

กิติวรรณ  มณีล้ำ ส.ปชส.สุรินทร์ รายงาน


 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com