ข่าวท้องถิ่น
จ.สุรินทร์ รณรงค์เกษตรกรนำเครื่องจักรกลมาใช้ในการตัดอ้อยสดส่งโรงงาน ลดปัญหาฝุ่นละออง PM2.5

วันที่ 24 ก.พ. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)

                จังหวัดสุรินทร์ รณรงค์เกษตรกรนำเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาใช้ในการตัดอ้อยสดส่งโรงงาน ลดปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ตั้งเป้า เป็นจังหวัดที่มีการเผาอ้อยเป็นศูนย์ ในปีการผลิต 2565/2566

                วันนี้(24 ก.พ 63) นายไกรสร  กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยส่วนราชการ สามาคมชาวไร่อ้อยและเกษตรกรในพื้นที่บ้านสวายทอง ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ร่วมชมการสาธิตการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อการผลิตอ้อยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยทางโรงงานน้ำตาลสุรินทร์และบริษัทเอกชน ได้นำรถตัดอ้อย และเครื่องสางใบอ้อย มาทำการสาธิตให้ได้ชมและพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการลดการเผาอ้อยสดก่อนตัดส่งโรงงาน เนื่องจากอ้อยไฟไหม้ ทำให้เกิดผลเสียหายทั้งคุณภาพอ้อยสูญเสียน้ำหนักและคุณภาพความหวาน  อ้อยตัดไฟจะถูกตัดราคาอ้อน 30 บาทต่อตัน  รวมถึงทำให้สูญเสียอินทรียวัตถุบำรุงดิน หน้าดินแห้ง อ้อยงอกช้าและทำให้ตออ้อยถูกทำลาย  ส่งผลให้ต้องเพิ่มต้นทุน 700-1,000  บาท ในการซื้อสารเคมีกำจัดวัชพืชและการให้น้ำในไร่อ้อย และที่สำคัญยังก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนและมลพิษทางอากาศ เกิดควันและฝุ่นละออง PM2.5  เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

                 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดทำยุทธศาสตร์การผลิตอ้อยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2563-2565 โดยกำหนดวิสัยทัศน์ว่า "เป็นจังหวัดที่มีการเผาอ้อยเป็นศูนย์(Zero Burning) ในปีการผลิต 2565/2566 โดยให้ทางสมาคมชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลไปหารือในการที่จะจัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาสนับสนุนชาวไร่อ้อย โดยนำเครื่องสางใบมาใช้ จะทำให้สามารถตัดอ้อยสดได้ง่ายขึ้น แต่เกษตรกรจะต้องปรับพื้นที่การปลูกให้มีระยะห่างขึ้น ส่วนรถตัดอ้อย ซึ่งมีราคาแพง ทางโรงงานน้ำตาล ได้นำมาสนับสนุน แต่อาจจะให้บริการได้ไม่ทั่วถึง จึงได้มอบหมายให้นายอำเภอทุกอำเภอ ไปส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มและปรับเปลี่ยนการปลูกอ้อยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวไร่อ้อยในพื้นที่ มีการวางแผนการผลิตและกำหนดเป้าหมายพื้นที่การปลูก ขณะเดียวกัน ทางโรงงานน้ำตาลจะต้องมีมาตรการด้านราคารับซื้ออ้อยไฟไหม้กับอ้อยสด ราคาจะต้องห่างกันมากขึ้น เพื่อสร้างแรงงจูงใจให้เกษตรกรหันมาตัดอ้อยสดและลดการเผาไร่อ้อย อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่อายุมากขึ้น แรงงานคนหายากขึ้น อยากเห็นเกษตรกรคิดใหม่ ทำใหม่ จึงขอความร่วมมือให้หันมาใช้เทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่เหมาะสม นำเครื่องทุ่นแรงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อลดต้นทุนในการผลิต และลดปัญหาการเผาไร่อ้อยลงได้ในที่สุด   


 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com