ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดสุรินทร์จัดผ้าป่า “ น้ำใจ น้ำมัน ปันสุข” ตามแบบเกษตรอินทรีย์วิถีสุรินทร์ 4.0 ได้เงินกว่า 3 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนตั้งต้นการสร้างความมั่นคงทางอาหารเเละบรรเทาปัญหาภัยเเล้งในระยะยาว

วันที่ 15 ส.ค. 2563 )

จังหวัดสุรินทร์จัดผ้าป่า " น้ำใจ น้ำมัน ปันสุข” ตามแบบเกษตรอินทรีย์วิถีสุรินทร์ 4.0 ได้เงินกว่า 3 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนตั้งต้นการสร้างความมั่นคงทางอาหารเเละบรรเทาปัญหาภัยเเล้งในระยะยาว

http://thainews.prd.go.th/…/news/detail/TCATG200815142042334

     วันที่ 15 ส.ค.63 ณ วัดสุทธิธรรมาราม ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสุรินทร์ทุกภาคส่วน ร่วมทอดผ้าป่า "น้ำใจ น้ำมัน ปันสุข” สมทบทุนจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามโครงการ "สระน้ำไร่นา ประชารัฐสามัคคี เกษตรอินทรีย์ วิถีสุรินทร์ 4.0” เพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้และแปลงตัวอย่างด้านการนำศาสตร์พระราชา และการทำเกษตรแบบผสมผสานมาปรับใช้ในพื้นที่ รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานพัฒนา และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรและประชาชนในจังหวัด โดยมีพระราชวิสุทธิมุนี หรือ หลวงพ่อเยื้อน เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ฝ่ายธรรมยุต เป็นประธานสงฆ์

     ซึ่งจากสถานการณ์ ปัญหาภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี หลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid–19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการขาดแคลนอาหาร และเครื่องอุปโภคบริโภค ประชาชนขาดรายได้และเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก จังหวัดสุรินทร์จึงเล็งเห็นความสำคัญของแหล่งน้ำในไร่นาที่จะช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ร่วมกับการทำเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริที่จะช่วยให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้ จึงบูรณาการความร่วมมือทุกฝ่าย ทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ดำเนินโครงการ "สระน้ำไร่นา ประชารัฐสามัคคี เกษตรอินทรีย์ วิถีสุรินทร์ 4.0” เพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้และแปลงตัวอย่างด้านการนำศาสตร์พระราชา และการทำเกษตรแบบผสมผสานมาปรับใช้ในพื้นที่ รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานพัฒนา และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรและประชาชนในจังหวัด

     สำหรับพื้นที่ต้นเเบบได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มเซ็นทรัล ดำเนินโครงการที่ ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โครงการดังกล่าว ยังมีความจำเป็นต้องขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ ของจังหวัดสุรินทร์ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารเเละบรรเทาปัญหาภัยเเล้งในระยะยาว จึงกำหนดจัดกิจกรรมผ้าป่า "น้ำใจ น้ำมัน ปันสุข" ขึ้น และจะเป็นโปรเจ็คท์ที่สร้างความยั่งยืนให้กับคนสุรินทร์ โดยนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ทำไว้ให้ ซึ่งวันนี้มียอดการทอดผ้าป่าเป็นทุนในขั้นต้นนี้เป็นจำนวนเงินกว่า 3 ล้านบาท นอกจากนี้ผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสมทบทุนได้ที่บัญชีธนาคารออมสิน สาขาสุรินทร์ ชื่อบัญชี น้ำใจน้ำมันปันสุข เลขที่บัญชี 020326995733

ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประเพณีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ตำนานที่สืบทอดนานกว่า1,000 ปีของชุมชนชาวเขมรพื้นเมืองสุรินทร์
สื่อมวลชนสุรินทร์ อบรมภาษาเขมรพร้อมศึกษาดูงานอันลองเวง “เรียนรู้ดูกัมพูชา” เชื่อมสัมพันธ์ไทยกัมพูชา
จังหวัดสุรินทร์เชิญเลือกซื้อสินค้า OTOP ในงาน งาน OTOP ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสุรินทร์ 8-14 พฤษภาคม นี้
สุรินทร์ตัดสินผลการประกวดโครงการวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “ จังหวัดของฉันในปี 2020”
สุรินทร์ ส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน และวัตถุระเบิดที่ผิดกฎหมาย ให้แก่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดสุรินทร์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
ชาวจังหวัดสุรินทร์ ร่วมต้อนรับ สัญญาบัตร พัดยศ พระสงฆ์จากสหรัฐอเมริกา
คืนคนดีสู่สังคมด้วยอาชีพ เรือนจำกลางสุรินทร์จับมือภาคเอกชนมอบรถเข็นขายเครื่องดื่มชงพร้อมอุปกรณ์ให้ผู้พ้นโทษ
สาวงามวัย 80 ปีรับรางวัลนางงามย้อนยุคในงานประเพณีลอยกระทงเพื่อสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีโบราณชุมชนหนองบัวเทศบาลเมืองสุรินทร์
สุรินทร์ประชุมอนุกรรมการกำกับและดูแลการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง
ไปรษณีย์สุรินทร์ส่งมอบกล่องรีไซเคิลเป็นโต๊ะเก้าอี้ มอบความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดงานพลังพลเมืองตื่นรู้ สร้างสุขภาวะระยะสุดท้ายของชีวิต เพื่อความเข้าใจในสิทธิของบุคคลเมื่ออยู่ในวาระสุดท้าย
จ.สุรินทร์ เดินหน้าขับเคลื่อนแผนงานกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ปี 2564
จัดหางานจังหวัดสุรินทร์จัดงานวันนัดพบแรงงาน
ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *