ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดสุรินทร์ เลื่อนโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการเหล่ากาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 19 ส.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)

นายไกรสร  กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า จังหวัดสุรินทร์ได้จัดทำโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข  สร้างรอยยิ้ม  และโครงการเหลากาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส  เฉลิพระเกียรติ 67 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จังหวัดสุรินทร์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำหน่วยบริการเคลื่อนที่ของส่วนราชการต่าง ๆ ไปให้บริการประชาชนในพื้นที่  เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อน แลดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563  กำหนดดำเนินโครงการฯ ณ  วัดสว่างบ้านผือ หมู่ที่ 11 ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ และโครงการเหล่ากาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสฯ มีกำหนดทำพิธีมอบบ้านฯ ให้แก่  นางหลอด ทองมี ณ บ้านเลขที่ 87 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์  เนื่องจากจังหวัดสุรินทร์ มีข้อราชการสำคัญ จึงขอเลื่อนการดำเนินการตามโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข  สร้อยยิ้มฯ  และพิธีมอบบ้านตามโครงการเหล่ากาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส   เฉลิมพระเกียรติ 67 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   จังหวัดสุรินทร์ เป็นวันที่ 20 สิหาคม 2563 และกำหนดพิธีเปิดโครงการฯ เวลา 14.00 น.