ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดสุรินทร์จัดทอดผ้าป่าเพื่อหารายได้สมทบกองทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 9 ก.ย. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)

จังหวัดสุรินทร์จัดทอดผ้าป่าเพื่อหารายได้สมทบกองทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

     วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2563 ทีหอประชุมจังหวัดสุรินทร์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  ประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์  ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานจัดหาเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรากุมารี จังหวัดสุรินทร์ จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อหารายได้สมทบกองทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสุรินทร์

ทั้งนี้กองทุนพัฒนาเด็กชนบท จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2522 เพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ยกจนและขาดแคลนในชนบท อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปีตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็ก ในกรณีที่งบประมาณจากภาครัฐมีไม่เพียงพอต่อมาในปี 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ไว้ในพระราชูปถัมภ์ฯโดยพระราชทานพระราชานุญาต ให้ใช้ชื่อว่า "กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" โดยจังหวัดสุรินทร์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประจำทุกปี ซึ่ง 2563 ได้จัดให้มีกิจกรรมการทอดผ้าป่าดังกล่าวเหมือนเช่นทุกปี สำหรับยอดเงินบริจาคสมทบองค์ผ้าป้าฯในปีนี้  รวมทั้งสิ้น กว่า 309,293 บาท

        และในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ได้มอบโล่รางวัล โนโอกาสที่ กรมการพัฒนาชุมชมได้จัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งเพื่อเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ซึ่งประกอบด้วย  โครงการพัฒนาหมู่บนเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนประกอบด้วย  หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข"  รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด ฯ สยามบรมราชกุมารี  ผู้นำอาสาพัฒนาชุมขน (ผู้นำ อช) ชาย หญิง  รับ รางวัล"สิงห์ทอง" จากกระทรวงมหาดไทย  และองค์กรชุมแกหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน  รับรางวัล"สิงห์ทอง" จากกระทรวงมหาดไทยงใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งเพื่อเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ซึ่งประกอบด้วย  โครงการพัฒนาหมู่บนเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนประกอบด้วย  หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข"  รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด ฯ สยามบรมราชกุมารี  ผู้นำอาสาพัฒนาชุมขน (ผู้นำ อช) ชาย หญิง  รับ รางวัล"สิงห์ทอง" จากกระทรวงมหาดไทย  และองค์กรชุมแกหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน  รับรางวัล"สิงห์ทอง" จากกระทรวงมหาดไทย

ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประเพณีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ตำนานที่สืบทอดนานกว่า1,000 ปีของชุมชนชาวเขมรพื้นเมืองสุรินทร์
สื่อมวลชนสุรินทร์ อบรมภาษาเขมรพร้อมศึกษาดูงานอันลองเวง “เรียนรู้ดูกัมพูชา” เชื่อมสัมพันธ์ไทยกัมพูชา
จังหวัดสุรินทร์เชิญเลือกซื้อสินค้า OTOP ในงาน งาน OTOP ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสุรินทร์ 8-14 พฤษภาคม นี้
สุรินทร์ตัดสินผลการประกวดโครงการวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “ จังหวัดของฉันในปี 2020”
สุรินทร์ ส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน และวัตถุระเบิดที่ผิดกฎหมาย ให้แก่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดสุรินทร์
นปช.สุรินทร์เปิดหมู่บ้านเสื้อแดงรักประชาธิปไตยต้านภัยยาเสพติด
วันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ วันอาสาสมัครไทย และวันรักต้นไม้ ประจำปี 2557
จังหวัดสุรินทร์ จัดชุมนุมช้างครั้งประวัติศาสตร์ในงานวันช้างไทย 13 มี.ค.นี้
พสกนิกรจังหวัดสุรินทร์ร่วมเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ที่ทรงเป็นองค์ประธานถวายผ้าพระกฐิน
สื่อมวลชนสุรินทร์ อบรมภาษาเขมรพร้อมศึกษาดูงานอันลองเวง “เรียนรู้ดูกัมพูชา” เชื่อมสัมพันธ์ไทยกัมพูชา
เหล่ากาชาดสุรินทร์ จัดถุงยังชีพธารน้ำใจ ให้ความช่วยเหลือผู้กักตัวโควิด-19และผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่
จังหวัดสุรินทร์ ตั้งศาลพระพรมฯ เตรียมขึ้นศาลากลางหลังใหม่
จังหวัดสุรินทร์ เปิดใช้โรงพยาบาลสนามอย่างเป็นทางการรองรับผู้ป่วยโควิคได้กว่า 100 เตียงอย่างมีประสิทธิภาพ
จังหวัดสุรินทร์เร่งดำเนินการทำความสะอาดและติดตั้งอุปกรณ์สนามต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเตียงนอน และเครื่องอำนวยความสะดวกอื่นๆ ตามมาตรฐานของระบบสาธารณสุข
จ.สุรินทร์ ปรับแผนบริการด้านจราจรและอำนวยความสะดวกประชาชนช่วงขากลับ ย้ำเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่อง

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *