ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดสุรินทร์จัดทอดผ้าป่าเพื่อหารายได้สมทบกองทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 9 ก.ย. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)

จังหวัดสุรินทร์จัดทอดผ้าป่าเพื่อหารายได้สมทบกองทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

     วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2563 ทีหอประชุมจังหวัดสุรินทร์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  ประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์  ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานจัดหาเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรากุมารี จังหวัดสุรินทร์ จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อหารายได้สมทบกองทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสุรินทร์

ทั้งนี้กองทุนพัฒนาเด็กชนบท จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2522 เพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ยกจนและขาดแคลนในชนบท อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปีตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็ก ในกรณีที่งบประมาณจากภาครัฐมีไม่เพียงพอต่อมาในปี 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ไว้ในพระราชูปถัมภ์ฯโดยพระราชทานพระราชานุญาต ให้ใช้ชื่อว่า "กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" โดยจังหวัดสุรินทร์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประจำทุกปี ซึ่ง 2563 ได้จัดให้มีกิจกรรมการทอดผ้าป่าดังกล่าวเหมือนเช่นทุกปี สำหรับยอดเงินบริจาคสมทบองค์ผ้าป้าฯในปีนี้  รวมทั้งสิ้น กว่า 309,293 บาท

        และในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ได้มอบโล่รางวัล โนโอกาสที่ กรมการพัฒนาชุมชมได้จัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งเพื่อเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ซึ่งประกอบด้วย  โครงการพัฒนาหมู่บนเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนประกอบด้วย  หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข"  รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด ฯ สยามบรมราชกุมารี  ผู้นำอาสาพัฒนาชุมขน (ผู้นำ อช) ชาย หญิง  รับ รางวัล"สิงห์ทอง" จากกระทรวงมหาดไทย  และองค์กรชุมแกหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน  รับรางวัล"สิงห์ทอง" จากกระทรวงมหาดไทยงใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งเพื่อเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ซึ่งประกอบด้วย  โครงการพัฒนาหมู่บนเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนประกอบด้วย  หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข"  รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด ฯ สยามบรมราชกุมารี  ผู้นำอาสาพัฒนาชุมขน (ผู้นำ อช) ชาย หญิง  รับ รางวัล"สิงห์ทอง" จากกระทรวงมหาดไทย  และองค์กรชุมแกหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน  รับรางวัล"สิงห์ทอง" จากกระทรวงมหาดไทย

ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประเพณีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ตำนานที่สืบทอดนานกว่า1,000 ปีของชุมชนชาวเขมรพื้นเมืองสุรินทร์
สื่อมวลชนสุรินทร์ อบรมภาษาเขมรพร้อมศึกษาดูงานอันลองเวง “เรียนรู้ดูกัมพูชา” เชื่อมสัมพันธ์ไทยกัมพูชา
จังหวัดสุรินทร์เชิญเลือกซื้อสินค้า OTOP ในงาน งาน OTOP ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสุรินทร์ 8-14 พฤษภาคม นี้
สุรินทร์ตัดสินผลการประกวดโครงการวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “ จังหวัดของฉันในปี 2020”
สุรินทร์ ส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน และวัตถุระเบิดที่ผิดกฎหมาย ให้แก่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดสุรินทร์
ศิษย์เก่า จปร.จังหวัดสุรินทร์ ร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบ 127 ปี
ผบก.สุรินทร์ อำนวยความสะดวกพร้อมวางมาตรการ 3 ระยะ ในการรักษาความปลอดภัยการจัดงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ครั้งที่ 52
สุรินทร์พิจารณาและมอบหมายภารกิจงานให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ตามพระนโยบาย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองศ์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
จังหวัดสุรินทร์เดินหน้าจัดระเบียบหอพัก เน้นการให้ความคุ้มครอง ดูแล พิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนในหอพัก
สุรินทร์นำส่วนราชการออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ประจำเดือนสิงหาคม
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสุรินทร์ ออกบริการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล
จ.สุรินทร์ เตรียมจัดงานต้อนรับช้างเข้าเมือง พร้อมแสดงในงาน 60 ปีงานช้างสุรินทร์ยิ่งใหญ่
จังหวัดสุรินทร์จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งฝนหลวง
จังหวัดสุรินทร์ คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด จำนวน 3 คน
มทร.วข.สุรินทร์ จัดเดินวิ่ง 4th RUN FOR CARE @ SURIN ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *