ข่าวท้องถิ่น
ผู้ว่าฯ สุรินทร์ นำส่วนราชการออกให้บริการประชาชน พร้อมมอบทุนการศึกษา เครื่องอุปโภค-บริโภค ให้การช่วยเหลือผู้ยากไร้

วันที่ 19 ต.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)

ผู้ว่าฯ สุรินทร์ นำส่วนราชการออกให้บริการประชาชน พร้อมมอบทุนการศึกษา เครื่องอุปโภค-บริโภค ให้การช่วยเหลือผู้ยากไร้

          วันนี้(19 ต.ค 63) นายสุวพงศ์  กิติภัทย์พิบูลย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำส่วนราชการออกบริการเคลื่อนที่ให้กับประชาชนตามโครงการจังหวัดสุรินทร์  สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ที่โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์  เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล รับฟังและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร นโยบายสำคัญและเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ สร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ โดยกล่าวย้ำในพิธีเปิดโครงการว่า มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและจังหวัดสุรินทร์ ตามเป้าหมายในการทำให้จังหวัดสุรินทร์มีความ "รุ่งเรือง รื่นรมย์ ร่ำรวย  รวดเร็ว” โดยในด้านการมีความรื่นรมย์ ทั้งสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย ประชาชนมีรายได้ดี  ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและสนุกสนาน  นอกจากนี้ ปัจจุบันยังมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งพื้นที่อำเภอกาบเชิง มีแนวชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน จึงมีความเสี่ยงเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคเข้ามาในพื้นที่ได้ จึงขอความร่วมมือประชาชนในการดูแลและป้องกันตนเองตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยการสวมใส่หน้ากากอนามัย การรักษาความสะอาดด้วยการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ กินร้อน และใช้ช้อนกลาง  

สำหรับการจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ในครั้งนี้  มีการมอบทุนการศึกษาและจักรยานให้กับนักเรียน ที่เรียนดี แต่ยากจน การมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับราษฎรผู้ยากไร้  การออกหน่วยให้บริการประชาชนของส่วนราชการต่างๆ ทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอ  การมอบบ้านตามโครงการเหล่ากาชาดห่วงใย สร้างบ้าน ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ นายสุทัศน์    รักงาม  ราษฎรยากไร้ อยู่บ้านเลขที่  50  หมู่ที่  9  ตำบลตะเคียน  อำเภอกาบเชิง ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ จัดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างหรือซ่อมแซมบ้านให้แก่ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัย โดยผ่านการคัดเลือกจากการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

กิติวรรณ  มณีล้ำ  ส.ปชส.สุรินทร์  รายงาน