ข่าวท้องถิ่น
มทร.วข.สุรินทร์ จัดเดินวิ่ง 4th RUN FOR CARE @ SURIN ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

วันที่ 15 พ.ย. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จัดเดินวิ่ง  4th RUN FOR CARE @ SURIN ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ  มีนักวิ่งร่วมแข่งขันกว่า 3,700 คน

          วันนี้(15 พ.ย 63) เวลา 05.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้ประกอบพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เป็นรางวัลชนะเลิศให้กับที่ผู้เข้าเส้นชัยในการแข่งขันวิ่ง  RUN FOR CARE @ SURIN ครั้งที่ 4 โดยมีนายอดิเทพ  กมลเวชช์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน  พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตสุรินทร์  ตลอดจนบุคลากร นักศึกษาและนักกีฬาสนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ จำนวนกว่า 3,700 คน

          สำหรับการจัดกิจกรรมเดินวิ่ง  4th RUN FOR CARE @ SURIN มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ร่วมกับ จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดสุรินทร์ และภาคเอกชน จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 เพื่อสนองโครงการในพระดำริและเทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ  รวมถึงส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนสนใจรักการออกกำลังกายและ ห่างไกลยาเสพติด  โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ฮาร์ฟมาราธอน ระยะทาง 21 km., มินิมาราธอน 10 Km., Fun run 5 Km และประเภท VIP  มีจุดเริ่มต้น และเส้นชัย ณ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ วิ่งไปตามเส้นทางบนถนนเลียบคลองส่งน้ำชลประทานห้วยเสนง เข้าสู่เส้นทางตามรอยเสด็จประพาส และเดิน : ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  ซึ่งตลอดเส้นทางการแข่งขันนักวิ่งได้ชมทิวทัศน์ที่เป็นธรรมชาติสวยงามของต้นไม้ใหญ่ภายในมหาวิทยาลัย  ถนนเลียบคลองส่งน้ำและอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง สัมผัสอากาศสดชื่น เย็นสบายยามเช้า พร้อมการต้อนรับนักกีฬาวิ่งเข้าสู่เส้นชัยอย่างสนุกสนาน  ก่อนรับเหรียญและพิธีมอบถ้วยรางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัย ลำดับ 1-3 ของแต่ละรุ่นและประเภทการแข่งขัน

 

กิติวรรณ  มณีล้ำ ส.ปชา.สุรินทร์  รายงาน