ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดสุรินทร์ส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติให้กับภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน

วันที่ 12 ม.ค. 2564 )

จังหวัดสุรินทร์ส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติให้กับภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน

ที่ห้องประชุมขุนสุขกิจภักดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ นางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ นายแพทย์ภูวเดช สุระโคตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ร่วมมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ หรือ AED เพื่อให้กับภาครัฐและเอกชน ซึ่งในปัจจุบัน ภาวะความรุนแรงจากการหยุดหายใจเฉียบพลัน เป็นเรื่องที่เกิดเป็นกรณีฉุกเฉินมากขึ้น เช่น ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ รวมทั้งในบางรายที่มีกิจกรรม เช่นการออกกำลังกาย เกิดสภาวการณ์ช็อคหมดสติ หยุดหายใจ หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน และหลายรายสุดวิสัยที่จะรอดชีวิต เนื่องจากการช่วยเหลือการฟื้นคืนชีพที่รวดเร็ว โดยอย่างถูกต้องเบื้องต้น ด้วยผู้อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุช่วยฟื้นคืนชีพโดยการกดหน้าอกนวดหัวใจหรือ CPR และหากหัวใจหยุดเต้น มีการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติหรือ AED ซึ่งเครื่อง AED จะช่วยให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตสูงมากขึ้น แต่เนื่องจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหรือภาคประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดแคลนเครื่อง AED ซึ่งจากการสำรวจมีเพียง 56 เครื่องเท่านั้น และในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในพื้นที่ต่างๆ อาจเคลื่อนย้ายจากจุดที่มีเครื่องล้าช้าเกินไป

     จากโครงการวิ่งกระตุกหัวใจ 125 ปี สภากาชาดไทยโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย องค์ประธานหารายได้ในการจัดซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า (AED) ส่งต่ออุปกรณ์ช่วยชีวิต กู้ชีวิตประชาชนไปยังส่วนภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศภายในยามฉุกเฉิน ทำให้จังหวัดสุรินทร์ได้มีโอกาสรับเครื่อง AED สำหรับช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤต จำนวน 21 เครื่อง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณในพระเมตตาขององค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยที่ทรงมีต่อปวงประชาและจังหวัดสุรินทร์

ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลสุรินทร์ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมพิจารณาจุดติดตั้งเครื่องตามหลักเกณฑ์ ได้แก่ เป็นจุดรวมประชาชน มีสถานที่ติดตั้ง มีผู้รับผิดชอบดูแลประชาชนเข้าถึงง่าย เชื่อมต่อ 1669 หรือโรงพยาบาลได้รวดเร็ว และมีมติให้ติดตั้ง ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง สถานีรถไฟ สถานีขนส่งจังหวัดสุรินทร์ ตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์ ทั้งหมดจำนวน 21 จุด กำหนดความร่วมมือในการดูแลเครื่อง AED โดยหน่วยงานผู้ดูแลจุดติดตั้งเครื่อง AED ร่วมกับ โรงพยาบาลทุกแห่ง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ซึ่งเป็นครั้งแรกในการติดตั้งเครื่อง AED ในพื้นที่ส่วนราชการอื่น และพื้นที่สาธารณะที่มีประชาชนมาใช้บริการ โดยจะได้รับการอบรมเบื้องต้นจากวิทยากรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร ครูผู้สอนการปฐมพยาบาล รายการกู้ชีพขั้นพื้นฐานในการใช้เครื่องช่วยฟื้นคืนชีพการใช้และติดตั้งเครื่อง AED ให้ไปใช้เมื่อเกิดเหตุวิกฤติกับประชาชนต่อไป

ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประเพณีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ตำนานที่สืบทอดนานกว่า1,000 ปีของชุมชนชาวเขมรพื้นเมืองสุรินทร์
สื่อมวลชนสุรินทร์ อบรมภาษาเขมรพร้อมศึกษาดูงานอันลองเวง “เรียนรู้ดูกัมพูชา” เชื่อมสัมพันธ์ไทยกัมพูชา
จังหวัดสุรินทร์เชิญเลือกซื้อสินค้า OTOP ในงาน งาน OTOP ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสุรินทร์ 8-14 พฤษภาคม นี้
สุรินทร์ตัดสินผลการประกวดโครงการวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “ จังหวัดของฉันในปี 2020”
สุรินทร์ ส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน และวัตถุระเบิดที่ผิดกฎหมาย ให้แก่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดสุรินทร์
ตำรวจภูธรสุรินทร์ มอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา ข้าราชการตำรวจในสังกัด
สุรินทร์ระดมกำลังหลายภาคส่วนร่มกิจกรรมกำจัดวัชพืช ขุดลอกคลองสาธารณะเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลช่วงเทศกาลปีใหม่ เน้นป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ชาวสุรินทร์ ภาคภูมิใจ ได้มอบเสื้อแซว ให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีสวมใส่ในการประชุม ครม.สัญจร ที่สุรินทร์
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ
จิตอาสาสุรินทร์ร่วมกันทำความสะอาดโบราณสถานเนื่องในโอกาสวันคล้ายพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย
จัดหางานจังหวัดสุรินทร์เสริมสร้างการรับรู้ด้านแรงงานให้นายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้แทนพระองค์มอบประกาศนียบัตรผู้ต้องขังตามโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจำกลางสุรินทร์
ผกก.ตชด.21 ตรวจเยี่ยมโครงการพระราชดำริ เสริมคุณภาพชีวิตโรงเรียน ตชด.
ตชด.21 มอบทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *