ข่าวท้องถิ่น
เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดตั้งจุดรับบริจาคโลหิตชั่วคราว เพื่อหาเลือดไว้สำรองใช้ในช่วงวิกฤตโควิด-19

วันที่ 11 ม.ค. 2564 )

เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดตั้งจุดรับบริจาคโลหิตชั่วคราว เพื่อหาเลือดไว้สำรองใช้ในช่วงวิกฤตโควิด-19

     จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยในโรงพยาบาลสุรินทร์ ที่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดให้ผู้ป่วย โดยวันที่ 10 ม.ค. 64 เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับ โรงพยาบาลสุรินทร์ ได้จัดตั้งจุดรับบริจาคเลือดที่อาคารเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งตั้งอยู่ทางออกหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ เนื่องจากรับทราบถึงสภาวะที่โรงพยาบาลสุรินทร์ขาดเลือดเข้าขั้นวิกฤติ เช่นเดียวกับโรงพยาบาลหลายแห่งทั่วประเทศ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ และจำเป็นต้องมีการรับบริจาคเลือดไว้สำรองเป็นจำนวนมาก เพื่อใช้รักษาด้วยการผ่าตัดให้ผู้ป่วย รวมทั้งผู้ป่วยเด็กโรคเลือด เช่น โรคโลหิตจางทาลัสซีเมีย ที่ต้องใช้เลือดในปริมาณมากและต่อเนื่องตลอดชีวิต

     นายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.โรงพยาบาลสุรินทร์ เปิดเผยว่า ด้วยโรงพยาบาลโรงสุรินทร์ มีความต้องการเลือดสูงมาก แต่ศูนย์บริการโลหิตไม่สามารถหาเลือดมาสำรองได้เพียงพอ เนื่องจากผู้บริจาคโลหิตมีจำนวนลดลง กิจกรรมการออกหน่วยรับบริจาคก็ถูกยกเลิก เนื่องจากสถานการณ์ของโควิด 19 และการควบคุมการแพร่ระบาด และสถาบันการศึกษาปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ ส่งผลให้มีปริมาณโลหิตบริจาคต่อวันลดลงเป็นอย่างมาก ดังนั้นเพื่อให้งานบริการโลหิตของของโรงพยาบาลสุรินทร์เป็นไปอย่างเพียงพอและปลอดภัย จึงได้หารือนางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ เพื่อจัดตั้งจุดรับบริจาคโลหิตชั่วคราวขึ้น ณ สำนักงานเหล่ากาชาดสุรินทร์ สนับสนุนการจัดหาโลหิตสำรองไว้ในคลังเลือดโรงพยาบาลสุรินทร์ ซึ่งสำนักงานเหล่ากาชาดสุรินทร์ มีสถานที่รับบริจาคเพียงพอ ที่จอดรถสะดวก มีมาตรการและแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ที่มาบริจาคโลหิต ซึ่งผู้บริจาครายแรกตั้งแต่เริ่มตั้งจุด คือ นางสาวสมธิดา จะเกรง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ และมีประชาชนผู้ใจบุญที่ทราบข่าวทยอยมาบริจาคตลอดทั้งวัน โดยจุดรับบริจาคโลหิตชั่วคราว ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ จะให้บริการตั้งแต่วันจันทร์- ศุกร์ เวลา 09.00-15.00 น. หยุดพักเที่ยง ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ 044 – 513391 ในวันและเวลาราชการ

     ทั้งนี้การจัดหาโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอ ปลอดภัย และมีคุณภาพสูงสุด จากผู้บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วย และมีความต้องการใช้ทุกวัน จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสุขภาพดี บริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างเร่งด่วน ในยามวิกฤต COVID-19 รอบที่ 2 และเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ขอความร่วมมือผู้บริจาคโลหิต ต้องตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพ และการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง หากไม่แน่ใจควรงดการบริจาคโลหิตชั่วคราว เพื่อเว้นระยะเวลาการพบเชื้อ 4 สัปดาห์ พร้อมให้ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เดินทางมาบริจาคโลหิต ล้างมือบ่อยๆ และรักษาระยะห่าง

ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประเพณีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ตำนานที่สืบทอดนานกว่า1,000 ปีของชุมชนชาวเขมรพื้นเมืองสุรินทร์
สื่อมวลชนสุรินทร์ อบรมภาษาเขมรพร้อมศึกษาดูงานอันลองเวง “เรียนรู้ดูกัมพูชา” เชื่อมสัมพันธ์ไทยกัมพูชา
จังหวัดสุรินทร์เชิญเลือกซื้อสินค้า OTOP ในงาน งาน OTOP ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสุรินทร์ 8-14 พฤษภาคม นี้
สุรินทร์ตัดสินผลการประกวดโครงการวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “ จังหวัดของฉันในปี 2020”
สุรินทร์ ส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน และวัตถุระเบิดที่ผิดกฎหมาย ให้แก่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดสุรินทร์
ตำรวจภูธรสุรินทร์ มอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา ข้าราชการตำรวจในสังกัด
สุรินทร์ระดมกำลังหลายภาคส่วนร่มกิจกรรมกำจัดวัชพืช ขุดลอกคลองสาธารณะเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลช่วงเทศกาลปีใหม่ เน้นป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ชาวสุรินทร์ ภาคภูมิใจ ได้มอบเสื้อแซว ให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีสวมใส่ในการประชุม ครม.สัญจร ที่สุรินทร์
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ
จิตอาสาสุรินทร์ร่วมกันทำความสะอาดโบราณสถานเนื่องในโอกาสวันคล้ายพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย
จัดหางานจังหวัดสุรินทร์เสริมสร้างการรับรู้ด้านแรงงานให้นายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้แทนพระองค์มอบประกาศนียบัตรผู้ต้องขังตามโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจำกลางสุรินทร์
ผกก.ตชด.21 ตรวจเยี่ยมโครงการพระราชดำริ เสริมคุณภาพชีวิตโรงเรียน ตชด.
ตชด.21 มอบทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *