ข่าวท้องถิ่น
นายก อบจ.สุรินทร์แถลงนโยบายต่อสภา

วันที่ 6 ก.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 102 คน)
ประนนท์ ไม้หอม ส.ปชส. สุรินทร์

จ.สุรินทร์ เวลา 10.00 น.วันที่ 5 ก.ค.นี้ ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)สุรินทร์ นางธัญพร มุ่งเจริญพร ประธานสภา อบจ.เป็นประธานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2555 เพื่อให้นายกิตติภัทร์ รุ่งธนเกียรติ นายก อบจ.สุรินทร์ แถลงนโยบายต่อสภาก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ โดยมี ส.อบจ.จำนวน 36 คนเข้าร่วมประชุม นายกิตติภัทร์ กล่าวว่า นโยบายการบริหาร อบจ.สุรินทร์ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน มีนโยบายหลัก 4 ประการ คือ จัดตั้งกองทุนสร้างอาชีพ จำนวน 100 ล้านบาท เพื่อฝึกอาชีพให้ผู้ว่างงาน พัฒนาทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพ จัดหาแหล่งทุนและวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ จัดตั้งกองทุนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน 100 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เล่นกีฬาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง จัดตั้งกองทุนสวัสดิการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อพปร.) จำนวน 100 ล้านบาท เพื่อเตรียมความพร้อม และสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยของ อพปร. และจัดตั้งกองทุนสวัสดิการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)จำนวน 100 ล้านบาท เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม.จัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็น ในการดูแลสุขภาพของประชาชน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
 
50%
  ให้ 5 คะแนน
 
50%
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com