ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดสุรินทร์เตรียมเสนอของบประมาณเร่งด่วนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 200 ล้าน ต่อที่ประชุม ครม. สัญจร

วันที่ 6 ก.ค. 2555 )
ประนนท์ ไม้หอม ส.ปชส. สุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์เตรียมเสนอของบประมาณเร่งด่วนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 200 ล้าน ต่อที่ประชุม ครม. สัญจร
           จังหวัดสุรินทร์เตรียมของบประมาณเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน 200 ล้านบาทต่อที่ประชุม ครม. สัญจรระหว่างวันที่ 29 – 30 ก.ค. 2555 นี้ที่จังหวัดสุรินทร์ วันนี้ ( 6 ก.ค. 2555 ) ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นายยุทธนา วิริยะกิตติ และนายพิภพ ดำทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ทั้ง 8 เขต เพื่อพิจารณางบประมาณเพื่อเสนอขอต่อคณะรัฐมนตรีที่จะมาประชุมสัญจรที่จังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 29 – 30 ก.ค. 2555 นี้ โดยหน่วยงานต่างๆที่เสนอโครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดสุรินทร์ทั้ง 7 ด้านคือ ด้านการบริหารจัดการน้ำ ด้านคมนาคม ด้านการท่องเที่ยว ด้านเศรษฐกิจ ด้านความมั่นคง ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการพัฒนาสังคม รวมเป็นเงินกว่า 700 ล้านบาท ซึ่งในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาโครงการที่มีประโยชน์และเป็นโครงการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและปรับลดเหลือ 200 ล้านบาทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมครม. สัญจร ในครั้งนี้ ประกอบด้วยโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์โรคหัวใจ และมะเร็งของโรงพยาบาลศูนย์สุรินทร์จำนวน 88 ล้านบาท โครงการแก้ไขปัญหาขยะเทศบาลเมืองสุรินทร์จำนวน 62 ล้านบาท โครงการสร้างพนังขั้นน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ต. โพนครก อ. ท่าตูม 18 ล้านบาท โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตรอ่างเก็บน้ำอำปึล อ. เมือง จำนวน 15 ล้านบาท และโครงการขยายช่องทางจราจรเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรแออัดในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ จำนวน 17 ล้านบาท ส่วนโครงการอื่นๆที่สำคัญและต้องใช้งบประมาณสูงทางจังหวัดสุรินทร์จะเสนอผ่านทาง ที่ประชุม กรอ. ได้พิจารณาผลักดันอนุมัติงบประมาณต่อไป //////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส. ปชส. สุรินทร์

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com