หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวท้องถิ่น

เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ กำหนดจัดงาน “วันรวมน้ำใจหลั่งไหลสู่กาชาด” ประจำปี 2563 (27/10/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
จิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุรินทร์ร่วมทำความสะอาดบริเวณสถานีรถไฟเพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันปิยมหาราช (23/10/2020)
รมต.อนุชา นำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีสวดมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.5 เตรียมจัดสวดมนต์ทุกสัปดาห์จนถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ (23/10/2020)
จังหวัดสุรินทร์ ประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (23/10/2020)
พสกนิกรจังหวัดสุรินทร์ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช (23/10/2020)
จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรมน้อมรำลึก 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี วันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม (21/10/2020)
จ.สุรินทร์ สานพลังสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ขับเคลื่อนชุมชนนวัตกรรมการเกษตรสู่ความยั่งยืน มุ่งแก้ไขปัญหาความยากจนให้คนสุรินทร์ (20/10/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
ผู้ว่าฯ สุรินทร์ นำส่วนราชการออกให้บริการประชาชน พร้อมมอบทุนการศึกษา เครื่องอุปโภค-บริโภค ให้การช่วยเหลือผู้ยากไร้ (19/10/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม จังหวัดสุรินทร์ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้จัดพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 (13/10/2020)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นำจิตอาสาพระราชทานร่วมกันทำความสะอาดคูคลองถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 (13/10/2020)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 (13/10/2020)
จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ ลำคลอง (12/10/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
ผู้ว่าฯ สุรินทร์ มอบนโยบายและหลักการทำงานแก่ส่วนราชการ มุ่งทำให้จังหวัดสุรินทร์มีความ “รุ่งเรือง รื่นรมย์ ร่ำรวย รวดเร็ว” (06/10/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
จังหวัดสุรินทร์จัดงานประเพณีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ตำนานที่สืบทอดกันมานานนับร้อยปีของชุมชนชาวพื้นเมืองสุรินทร์ (14/09/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
จังหวัดสุรินทร์จัดทอดผ้าป่าเพื่อหารายได้สมทบกองทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (09/09/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
จังหวัดสุรินทร์ เลื่อนโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการเหล่ากาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส (19/08/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
จังหวัดสุรินทร์จัดผ้าป่า “ น้ำใจ น้ำมัน ปันสุข” ตามแบบเกษตรอินทรีย์วิถีสุรินทร์ 4.0 ได้เงินกว่า 3 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนตั้งต้นการสร้างความมั่นคงทางอาหารเเละบรรเทาปัญหาภัยเเล้งในระยะยาว (15/08/2020)
สุรินทร์เปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดแบบสมัครใจหลังสถานการณ์โควิด19 (14/08/2020)
จังหวัดสุรินทร์ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2563 (13/08/2020)
จังหวัดสุรินทร์มอบบ้านแก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวัน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12/08/2020)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ถัดไป>>