หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวท้องถิ่น

โครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำเดือนกันยายน (29/09/2017)
จังหวัดสุรินทร์มอบบ้านธารน้ำใจ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำเดือนกันยายน ให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ (29/09/2017)
จังหวัดสุรินทร์จัดพิธีเชิญธงชาติไทยและร่วมร้องเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ฉลองครบรอบ 100 ปี (28/09/2017)
โครงการ "เหล่ากาชาดห่วงใย สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส" เฉลิมพระเกียรติ 62 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (26/09/2017)
จังหวัดสุรินทร์ทำพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกว่าสี่แสนตัวลงแหล่งน้ำธรรมชาติ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560 (26/09/2017)
สุรินทร์เป็นเจ้าภาพประชุมสร้างความร่วมมือทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทย และ ประเทศกัมพูชา (26/09/2017)
อ่าน 60 ครั้ง
จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา (26/09/2017)
อ่าน 60 ครั้ง
สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์จัดลงนามความร่วมมือเพื่อการผลักดันศักยภาพทางการตลาดของเกษตรแบบแปลงใหญ่ (25/09/2017)
งตรวจสนามสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ยืนยันทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างเรียบร้อยและโปร่งใส (24/09/2017)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ตรวจเยี่ยมจุดมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประชาชนยังทยอยเดินทางมารับบัตรอย่างคึกคัก (22/09/2017)
รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ เน้นเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการในภูมิภาค (20/09/2017)
จ.สุรินทร์ จัดพิธีลงนามบันทึกความตกลง(MOU) เชื่อมโยงตลาดข้าวนาแปลงใหญ่ ข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร (20/09/2017)
กระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ชี้แจงนโยบายแก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการนำเข้ามันสำปะหลังเพื่อการรักษาเสถียรภาพในประเทศ (19/09/2017)
สุรินทร์ประกอบพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ (18/09/2017)
จังหวัดสุรินทร์จัดงานประเพณีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ตำนานที่สืบทอดกันมานานนับพันปีของชุมชนชาวพื้นเมืองสุรินทร์ (18/09/2017)
อ่าน 134 ครั้ง
ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะกรรมการธรรมาภิบาล จ.สุรินทร์ ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินโครงการภาครัฐ ที่อำเภอพนมดงรัก (14/09/2017)
เครือข่ายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จ.สุรินทร์ จัดเวทีเสวนา “รวมพลังสื่อสารสู่ประชาชน เข้าถึงสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพ” (14/09/2017)
สุรินทร์เร่งสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดีเพื่อรวมพลังเยาวชนต้นกล้าความดีขับเคลื่อนไทยสู่ความยั่งยืน (14/09/2017)
อ่าน 91 ครั้ง
อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ จัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด กระชับเชื่อมสัมพันธไมตรีไทย – กัมพูชา (13/09/2017)
ม.เทคโนโลยีราชมงคลดีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เปิดศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (12/09/2017)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 [56] 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ถัดไป>>