หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวท้องถิ่น

4 จังหวัดนครชัยบุรินทร์เปิดประเดิมตลาดผ้าไหมงาม ส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP ที่จังหวัดสุรินทร์ (24/07/2014)
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จทรงติดตามการดำเนินโครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ (23/07/2014)
อ่าน 2594 ครั้ง
Road Show “มหัศจรรย์นครชัยบุรินทร์” ได้รับความสนใจจากนักธุรกิจชาวเวียดนาม โดยเฉพาะผ้าไหมสุรินทร์และการท่องเที่ยวแดนอารยธรรมและชมมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ (23/07/2014)
อ่าน 239 ครั้ง
จังหวัดสุรินทร์เชิญพสกนิกรเฝ้ารับเสด็จฯพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (22/07/2014)
ชาวสุรินทร์เป็นจำนวนมากร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อความปรองดอง สมานฉันท์และคืนความสุขให้คนในชาติ (22/07/2014)
อ่าน 407 ครั้ง
จังหวัดสุรินทร์พัฒนาบุคลากรสร้างอัตลักษณ์และความเข้มแข็งด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่ภาคประชาชน (17/07/2014)
จังหวัดสุรินทร์เชิญเฝ้ารับเสด็จฯพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (17/07/2014)
อ่าน 502 ครั้ง
สุรินทร์ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม เดือนกรกฎาคม 2557 (16/07/2014)
สุรินทร์จัดเก็บข้อมูล จปฐ. พบอ.เมืองรายได้สูงสุด แต่ตกเกณฑ์การออมการเข้าวัดและร่วมกิจกรรมสาธารณะ (15/07/2014)
ท้องถิ่นสุรินทร์พัฒนาศักยภาพบุคลากรครูและผู้ดูแลเด็ก (15/07/2014)
สุรินทร์เปิดงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน (12/07/2014)
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศร่วมกับชาวจังหวัดสุรินทร์เป็นมากร่วมตักบาตรบนหลังช้างหนึ่งเดียวในโลก (11/07/2014)
อ่าน 226 ครั้ง
จังหวัดสุรินทร์จัดงานมหกรรมแห่เทียนพรรษา โดยการนำช้างกว่า 87 เชือกแต่งไฟแสงสี ร่วมแห่พระบรมสารีริกธาตุ ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาอย่างยิ่งใหญ่ (10/07/2014)
อ่าน 316 ครั้ง
กฟภ.ร่วมกับเอกชนลงทุนกว่า 660 ล้านเปิดโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่จังหวัดสุรินทร์ (09/07/2014)
จังหวัดสุรินทร์เตรียมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติระดับประเทศ (08/07/2014)
สุรินทร์ปลูกต้นไม้และบวชป่าชุมชน คืนความสมดุลและความสมบูรณ์ให้ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมตามนโยบาย คสช. (08/07/2014)
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกฯลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ตรวจสอบความถูกต้องและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐบาล (05/07/2014)
พสกนิกรชาวสุรินทร์ประกอบพิธีราชสักการะถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (04/07/2014)
อ่าน 477 ครั้ง
สุรินทร์เปิดจุดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลคู่ละ 80 บาท สนับสนุนนโยบาย คสช.คืนความสุขให้ประชาชน (04/07/2014)
คณะทำงานและตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ ลงสุรินทร์พื้นที่จังหวัดวันแรก (03/07/2014)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 [102] 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ถัดไป>>