หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวท้องถิ่น

จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมการเดิน – วิ่งสร้างความปรองดองสมานฉันท์ สร้างความรัก ความสามัคคี และการคืนความสุขให้คนในชาติ (03/07/2014)
อ่าน 159 ครั้ง
จังหวัดสุรินทร์นำทุกภาคส่วนลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ (03/07/2014)
สุรินทร์สร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อยกระดับการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน (02/07/2014)
เจ้าหน้าทหารสนธิกำลังที่บุกจับกุมผู้ใหญ่บ้าน ลักลอบขายหวยใต้ดิน (01/07/2014)
พมจ.สุรินทร์สัมมนาจัดทำข้อเสนอปฏิรูปสังคม เพื่อการเสริมสร้างสามัคคี ปรองดอง (01/07/2014)
สุรินทร์นำเครื่องอุปโภค-บริโภคออกให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรและสำรวจความเสียหายอันเนื่องมาจากวาตภัย (30/06/2014)
สุรินทร์เปิดศูนย์ประสานการรับแรงงานกัมพูชาฯ อำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาแรงงาน (30/06/2014)
ศปป.กอ.รมน.ภาค 2 ติดตามประเมินผลการจัดเวทีเสวนาสร้างความสุขอย่างยั่งยืน (30/06/2014)
เทศบาลเมืองสุรินทร์สร้างจิตสำนึกให้เยาวชนร่วมจัดการกับสิ่งแวดล้อม (27/06/2014)
สุรินทร์เปิดศูนย์ให้บริการทำบัตรเข้าเมืองชั่วคราวให้กับแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา (27/06/2014)
อ่าน 1196 ครั้ง
จังหวัดสุรินทร์เดินหน้าเปิดค่ายวิวัฒน์พลเมืองฟื้นฟูผู้เสพและคิดยาเสพติด (27/06/2014)
อ่าน 121 ครั้ง
ตำรวจสุรินทร์ได้เฮ หลัง คสช.อนุมัติงบสร้างโรงพักทดแทน 10 แห่ง จาก 13 โรงพักที่ค้างการก่อสร้างอยู่ (27/06/2014)
อ่าน 348 ครั้ง
สุรินทร์ แถลงผลการดำเนินการด้านการปราบปรามยาเสพติดในรอบปีและการดำเนินตามนโยบาย คสช. (26/06/2014)
สุรินทร์ รณรงค์ประชาสัมพันธ์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26/06/2014)
สุรินทร์ ส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน และวัตถุระเบิดที่ผิดกฎหมาย ให้แก่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดสุรินทร์ (25/06/2014)
จังหวัดสุรินทร์สามารถจับกุมดำเนินคดีด้านยาเสพติดจำนวนกว่า 1000 คดีผู้ต้องหากว่า 2500 คนในรอบปีที่ผ่านมา (24/06/2014)
สุรินทร์คืนความสุขให้ประชาชน ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตข้าวเชิงอุตสาหกรรมครบวงจรให้แก่เกษตรกร ลดต้นทุนการผลิตตามนโยบาย คสช. (24/06/2014)
จังหวัดสุรินทร์เดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อความสมานฉันท์และคืนความสุขให้ประชาชนในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง (24/06/2014)
เจ้าหน้าที่ป่าไม้สนธิกำลังออกตรวจสอบหลักเขตและพื้นที่ทางการเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่าสงวนพนมดิน (23/06/2014)
สุรินทร์ขับเคลื่อนนโยบายปรองดองสมานฉันท์สู่การปฏิบัติให้กับบุคลากร กศน. (23/06/2014)
อ่าน 102 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 [103] 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ถัดไป>>