หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวท้องถิ่น

สุรินทร์เปิดงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน (12/07/2014)
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศร่วมกับชาวจังหวัดสุรินทร์เป็นมากร่วมตักบาตรบนหลังช้างหนึ่งเดียวในโลก (11/07/2014)
อ่าน 226 ครั้ง
จังหวัดสุรินทร์จัดงานมหกรรมแห่เทียนพรรษา โดยการนำช้างกว่า 87 เชือกแต่งไฟแสงสี ร่วมแห่พระบรมสารีริกธาตุ ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาอย่างยิ่งใหญ่ (10/07/2014)
อ่าน 316 ครั้ง
กฟภ.ร่วมกับเอกชนลงทุนกว่า 660 ล้านเปิดโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่จังหวัดสุรินทร์ (09/07/2014)
จังหวัดสุรินทร์เตรียมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติระดับประเทศ (08/07/2014)
สุรินทร์ปลูกต้นไม้และบวชป่าชุมชน คืนความสมดุลและความสมบูรณ์ให้ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมตามนโยบาย คสช. (08/07/2014)
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกฯลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ตรวจสอบความถูกต้องและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐบาล (05/07/2014)
พสกนิกรชาวสุรินทร์ประกอบพิธีราชสักการะถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (04/07/2014)
อ่าน 477 ครั้ง
สุรินทร์เปิดจุดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลคู่ละ 80 บาท สนับสนุนนโยบาย คสช.คืนความสุขให้ประชาชน (04/07/2014)
คณะทำงานและตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ ลงสุรินทร์พื้นที่จังหวัดวันแรก (03/07/2014)
จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมการเดิน – วิ่งสร้างความปรองดองสมานฉันท์ สร้างความรัก ความสามัคคี และการคืนความสุขให้คนในชาติ (03/07/2014)
อ่าน 159 ครั้ง
จังหวัดสุรินทร์นำทุกภาคส่วนลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ (03/07/2014)
สุรินทร์สร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อยกระดับการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน (02/07/2014)
เจ้าหน้าทหารสนธิกำลังที่บุกจับกุมผู้ใหญ่บ้าน ลักลอบขายหวยใต้ดิน (01/07/2014)
พมจ.สุรินทร์สัมมนาจัดทำข้อเสนอปฏิรูปสังคม เพื่อการเสริมสร้างสามัคคี ปรองดอง (01/07/2014)
สุรินทร์นำเครื่องอุปโภค-บริโภคออกให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรและสำรวจความเสียหายอันเนื่องมาจากวาตภัย (30/06/2014)
สุรินทร์เปิดศูนย์ประสานการรับแรงงานกัมพูชาฯ อำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาแรงงาน (30/06/2014)
ศปป.กอ.รมน.ภาค 2 ติดตามประเมินผลการจัดเวทีเสวนาสร้างความสุขอย่างยั่งยืน (30/06/2014)
เทศบาลเมืองสุรินทร์สร้างจิตสำนึกให้เยาวชนร่วมจัดการกับสิ่งแวดล้อม (27/06/2014)
สุรินทร์เปิดศูนย์ให้บริการทำบัตรเข้าเมืองชั่วคราวให้กับแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา (27/06/2014)
อ่าน 1196 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 [107] 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ถัดไป>>