หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวท้องถิ่น

สุรินทร์ขับเคลื่อนการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ (27/09/2012)
อ่าน 180 ครั้ง
อธิบดีกรมอุทยานเคลื่อนย้ายช้างป่าจากศูนย์คชศึกษาสุรินทร์ไปไว้ที่ปางช้างจังหวัดลำปาง (27/09/2012)
อ่าน 317 ครั้ง
จังหวัดสุรินทร์ ประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ปี 2555 (26/09/2012)
อ่าน 216 ครั้ง
จังหวัดสุรินทร์จัดอบรมโครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ (26/09/2012)
อ่าน 700 ครั้ง
เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์สุรินทร์ มอบแว่นตาผู้สูงอายุ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (26/09/2012)
อ่าน 304 ครั้ง
จังหวัดสุรินทร์เปิดหมู่บ้านผ้าไหม (Thai Silk Village) เพื่อการท่องเที่ยวในรูปแบบ Home Stay เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและวิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่น (26/09/2012)
อ่าน 278 ครั้ง
สุรินทร์ประชุมคณะทำงานเด็กในชุมชน ภายใต้โครงการเอดส์รอบ 10 (25/09/2012)
อ่าน 250 ครั้ง
สุรินทร์ครอบครังของทหารที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไม่สงบชายแดนภาคใต้ได้รับเงินเยียวยาจากนโยบาบรัฐบาลแล้ว (24/09/2012)
จังหวัดสุรินทร์ เดินหน้ารณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ล่าสุดจัดเสวนาเรื่อง “เหลียวหลังแลหน้า พิชิตปัญหา ทุกข์บนถนน คนสุรินทร์” (24/09/2012)
อ่าน 249 ครั้ง
โรงเรียนสุรินทร์ภักดี ติวเข้มความพร้อม AEC มีครูชาวกัมพูชาสอนทุกวันหยุด (23/09/2012)
อ่าน 179 ครั้ง
จังหวัดสุรินทร์ เน้นปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ตามแนวพระราชดำริ (23/09/2012)
อ่าน 233 ครั้ง
กองทุนเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำสัญจรจังหวัดสุรินทร์ ให้ความรู้สิทธิผลประโยชน์ (21/09/2012)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ นำร่องบ้านสวายจูร่วมส่งเสริมปลูกผักกินได้ริมทางตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (20/09/2012)
อ่าน 334 ครั้ง
นักเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพี้ยรามร่วมแข่งขันทักษะด้านการประมง (20/09/2012)
จังหวัดสุรินทร์ จัดวันประมงแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษามหาราชา (20/09/2012)
อ่าน 210 ครั้ง
คณะผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าบรรยายเกี่ยวกับ สิทธิและผลประโยชน์แก่ผู้ต้องขังเรือนจำกลางจังหวัดสุรินทร์ (19/09/2012)
สุรินทร์ประชุมเตรียมการจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาคชศาสตร์ ฉบับชาวกูยเมืองสุรินทร์ เสนอUNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษย์ชาติ (19/09/2012)
จังหวัดลำพูนนำผู้ประกอบการกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ล้านนา มาจำหน่ายให้ประชาชนจังหวัดสุรินทร์ ในชื่อ “OTOP ล้านนาสู่แดนอีสาน” (15/09/2012)
คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัดสุรินทร์ อนุมัติกองทุนแล้ว 797 หมู่บ้าน เพื่อสร้างเข้มแข็งกองทุนหมู่บ้านให้มากยิ่งขึ้น (14/09/2012)
อ่าน 192 ครั้ง
จังหวัดสุรินทร์จัดมหกรรมวันเยาวชน ประจำปี 2555 สนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านคุณธรรมและจริยธรรม (14/09/2012)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 [140] 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ถัดไป>>