หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวท้องถิ่น

ประชาชนให้ความสนใจออกไปเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุรินทร์กันอย่างคึกคัก (21/04/2012)
วันนี้ ( 21 เม.ย. 55 ) เทศบาลเมืองสุรินทร์ กำหนดให้เลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุรินทร์ และสมาชิกสภาเทศบาลเมือง ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. โดยมีผู้สมัครนายกเทศมนตรี จำนวน 4 คน ได้แก่ หมายเลข 1 นายวรรธนินทร์ ตั้งทวีสิทธิ์ หมายเลข 2 นายบุญเพ็ง เชื้ออินทร์ หมายเลข 4 ดร.ธนบดี ธนศรีบดี และหมายเลข 5 นายวรพงศ์ เรืองโชติเสถียร ส่วนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุรินทร์ มีกลุ่มการเมืองท้องถิ่น 3 กลุ่ม คือกลุ่มรักษ์สุรินทร์ ,กลุ่มรวมใจชุมชน,กลุ่มแดงสุรินทร์ และผู้สมัครอิสระ ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้นจำนวน 49 คน มีการเลือกตั้ง 3 เขต เลือกได้เขตละ 6 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 18 คน สำหรับบรรยากาศในการเลือกตั้งในวันนี้มีประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอย่างคึกคักเป็นจำนวนมากตั้งแต่เช้าก่อนเปิดหีบบางหน่วยเลือกตั้งประชาชนต้องเข้าแถวรอคิวกันยาวเหยียด สำหรับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุรินทร์ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุรินทร์ แบ่งเป็น 3 เขตเลือกตั้ง มีประชาชนมีสิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน 26,442 คน สำหรับจังหวัดสุรินทร์จัดให้มีการเลือกตั้งนายยกเทศมนตรี และสมาชิกเทศบาลที่หมดวาระจำนวน 5 แห่งคือ เทศบาลเมืองสุรินทร์ เทศบาลตำบลเมืองที เทศบาลตำบลศีขรภูมิ เทศบาลตำบลชุมพลบุรี และเทศบาลตำบลท่าตูม //////////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส. ปชส. สุรินทร์
download 32
อำเภอเมืองสุรินทร์อบรมฟื้นฟูสมรรถภาพเครือข่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (20/04/2012)
อำเภอเมืองสุรินทร์อบรมฟื้นฟูสมรรถภาพเครือข่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด สนองนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ วันที่ 20 เม.ย. 2555 ที่ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กองกำลังสุรนารี อ. เมือง จ. สุรินทร์ นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการเปิดการอบรมฟื้นฟูสมรรถภาพเครือข่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดของอำเภอเมืองสุรินทร์ โดยนำผู้ที่ติดและผู้เสพยาเสพติดแบบสมัครใจมาบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพจำนวน 81 คนตลอดระยะเวลา 9 วัน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เสพ ผู้ติดได้ฝึกทักษะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง รู้และเข้าใจตนเองสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างยั่งยืน ไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำในลักษณะเช่นเดิมหรือในลักษณะอื่นอีก เพื่อให้ครอบครัวมีบทบาทต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ / ผู้ติด และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการแก้ไขฟื้นฟูฯผู้เสพ ผู้ติดยาและครอบครัว มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค่ายยาเสพติดและแนวทางในการปฏิบ้ติต่อผู้ใช้ยาเสพติดอย่างถูกต้องและเกิดการบูรณาการในการทำงานร่วมกัน สนองนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว /ส.ปชส.สุรินทร์
download 34
เลขาธิการ รมว. กลาโหมตรวจเยี่ยมผลการดำเนินการพื้นที่ชายแดนป้องกันปัญหาความขัดแย้งต้อนรับสู่ประชาคมอาเซียน (19/04/2012)
เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตรวจเยี่ยมผลการดำเนินการ และรับทราบปัญหาพื้นที่ชายแดนป้องกันปัญหาความขัดแย้งต้อนรับการสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 วันที่ 19 เม.ย. 2555 เวลา 13.00 น. พลเอก วรวิทย์ ชินะนาวิน เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะเดินทางเพื่อตรวจเยี่ยมผลการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง และปัญหาด้านยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชาด้านจังหวัดสุรินทร์ โดยมี พลตรี ชลิต เมฆมุกดา ผู้บัญชาการกองกลำลังสุรนารี นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำนายทหารระดับผู้บังคับบัญชา และนายอำเภอพื้นที่ชายแดนให้การต้อนรับพร้อมทั้งให้การบรรยายสรุปผลการดำเนินงานการรักษาความสงบเรียบร้อยตามพื้นที่ชายแดนที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจที่ 2 กองกำลังสุรนารี อ. ปราสาท จ. สุรินทร์ จากนั้นคณะของเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เดินทางเพื่อตรวจเยี่ยมและรับทราบปัญหาบริเวณพื้นที่ด่านผ่านแดนถาวรช่องจอม ต. ด่าน อ. กาบเชิง จ. สุรินทร์พร้อมทั้งให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าในการเดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่ตามแนวชายแดนในครั้งนี้เพื่อมารับรู้รับทราบปัญหาต่างๆตามแนวชายแดนไม่ว่าจะปัญหาด้านความมั่นคง และปัญหาด้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยเน้นย้ำการป้องกันปัญหาความขัดแย้งปัญหาการเข้าใจผิดของเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่อีก ทั้งนี้เพื่อความเข้าใจกันของทั้งสองประเทศต้อนรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558
download 30
7 วันช่วงเทศกาลสงกรานต์สุรินทร์มีผู้เสียชีวิต 3 รายบาดเจ็บ 73 ราย (18/04/2012)
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2555 จังหวัดสุรินทร์มีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นรวม 70 ครั้ง บาดเจ็บ 73 คน มีผู้เสียชีวิต 3 ราย พฤติกรรมเสียงการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ เมาสุรา วันที่ 18 เม.ย. 2555 นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการแถลงข่าวปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2555 จังหวัดสุรินทร์ โดยช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2555 จังหวัดสุรินทร์มีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นรวม 70 ครั้ง บาดเจ็บ 73 คน มีผู้เสียชีวิต 3 ราย พฤติกรรมเสียงการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ เมาสุรา สามารถจับคุมผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทั้งสิ้น 63,347 ราย ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ร้อยละ 79.17 รถปิคอัพ ร้อยละ 12.50 ร้อยบรรทุก 6 ล้อ ร้อยละ 1.39 รถประเภทอื่น ๆ ร้อยละ 6.94 ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ถนน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 45.72 รองลงมาถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 28.57 ถนนทางหลวงชนบท ร้อยละ 18.57 และถนนในเมือง ร้อยละ 7.14 โดยจังหวัดสุรินทร์ได้จัดตั้งจุดตรวจรวม 34 จุดตรวจในพื้นที่ 17 อำเภอ และมีผู้ปฏิบัติหน้าที่รวม 1,047 คน และมีจุดตรวจตักเตือนประจำชุมชน หมู่บ้าน จำนวน 1,046 จุด สำหรับข้อมูลอำเภอที่มีการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมืองสุรินทร์ 24 ครั้ง สังขะ 7 ครั้ง ศีขรภูมิ จอมพระ อำเภอละ 6 ครั้ง ท่าตูม 5 ครั้ง บัวเชด ศรีณรงค์ อำเภอละ 4 ครั้ง รัตนบุรี กาบเชิง สำโรงทาบ ลำดวน เขวาสินรินทร์ อำเภอละ 2 ครั้ง ชุมพลบุรี พนมดงรัก โนนนารายณ์ สนม อำเภอละ 1 ครั้ง อำเภอที่ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ 1 อำเภอ ได้แก่ อำเภอปราสาท ผลการเรียกตรวจยานพาหนะชนิดต่าง ๆ รวม 164,650 คัน การกระทำความผิด 5 อันดันแรก คือ ไม่มีใบขับขี่ 17,867 ราย ไม่สวมหมวกนิรภัย 17,672 ราย มอเตอร์ไซด์ไม่ปลอดภัย 8,637 ราย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 7,996 ราย ขับรถเร็วเกินกำหนด 2,930 ราย ช่วงอายุผู้ถูกดำเนินคดีสูงสุด คือ 15-19 ปี จำนวน 14,656 คน คิดเป็นร้อยละ 23.14 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 20-24 ปี จำนวน 14,286 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.55 อาชีพผู้ถูกดำเนินคดีสูงสุด คือ รับจ้าง จำนวน 17,241 คน คิดเป็นร้อยละ 27.22 รองลงมา คือ เกษตรกรจำนวน 16,933 คน คิดเป็นร้อยละ 26.73 ////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส. ปชส. สุรินทร์
download 29
สรุป 6 วัน สุรินทร์ ตาย 3 ศพ บาดเจ็บ 69 คน ทำผิดกฎหมายจราจร 56,635 ราย (17/04/2012)
นายนิรันดร์ บุญสิงห์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-16 เมษายน 2555 ว่า จังหวัดสุรินทร์มีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นรวม 67 ครั้ง บาดเจ็บ 69 คน มีผู้เสียชีวิต 3 ราย พฤติกรรมเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้แก่ เมาสุรา ร้อยละ 80 หลับใน ร้อยละ 20 ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ร้อยละ 75 รถประเภทอื่น ๆ ร้อยละ 25 ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ถนน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 75 รองลงมาถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 25 สำหรับข้อมูลอำเภอที่มีการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมืองสุรินทร์ 24 ครั้ง ศีขรภูมิ จอมพระ อำเภอละ 6 ครั้ง ท่าตูม 5 ครั้ง บัวเชด ศรีณรงค์ สังขะ อำเภอละ 4 ครั้ง สำโรงทาบ กาบเชิง เขวาสินรินทร์ รัตนบุรี ลำดวน อำเภอละ 2 ครั้ง ชุมพลบุรี พนมดงรัก สนม โนนนารายณ์ อำเภอละ 1 ครั้ง อำเภอที่ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ 1 อำเภอ ได้แก่ อำเภอปราสาท ผลการเรียกตรวจยานพาหนะชนิดต่าง ๆ รวม 147,113 คัน อำเภอที่มีการเรียกตรวจสูงสุดได้แก่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จำนวน 58,923 คัน รองลงมาอำเภอปราสาท จำนวน 20,393 คัน ส่วนอำเภอที่มีการเรียกตรวจต่ำสุด คือ อำเภอบัวเชด จำนวน 942 คัน ผลการดำเนินการตามมาตรการ 10 มาตรการหลัก ได้แก่ ไม่สวมหมวกนิรภัย มอเตอร์ไซด์ไม่ปลอดภัย เมาสุรา ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่มีใบขับขี่ ความเร็วเกินกำหนด ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร ขับรถย้อนศร แซงในที่คับขัน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ พบว่ามีผู้กระทำผิดรวมทั้งหมด 56,635 ราย การกระทำความผิด 5 อันดันแรก คือ ไม่มีใบขับขี่ 16,039 ราย ไม่สวมหมวกนิรภัย 15,587 ราย มอเตอร์ไซด์ไม่ปลอดภัย 7,625 ราย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 7,147 ราย ขับรถเร็วเกินกำหนด 2,589 ราย ช่วงอายุผู้ถูกดำเนินคดีสูงสุด คือ 15-19 ปี จำนวน 13,188 คน คิดเป็นร้อยละ 23.29 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 20-24 ปี จำนวน 10,604 ราย อาชีพผู้ถูกดำเนินคดีสูงสุด คือ รับจ้าง จำนวน 15,358 คน คิดเป็นร้อยละ 27.11 รองลงมา คือ เกษตรกรจำนวน 15,055 คน คิดเป็นร้อยละ 26.58 ………………………………………………………………………..
download 33
สรุป 4 วัน จ.สุรินทร์ ตาย 3 ราย บาดเจ็บ 57 ราย จากสาเหตุรถมอเตอร์ไซด์สูงสุดส่วนใหญ่เป็นวันรุ่น (15/04/2012)
วันที่ 15 เม.ย. 2555 จังหวัดสุรินทร์ สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2555 เมื่อวันที่ 14 เม.ย.2555 มีการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 10 ครั้ง เสียชีวิต 2 ราย เป็นเพศชาย 1 ราย หญิง 1 ราย บาดเจ็บ 8 ราย เป็นเพศชายทั้ง 8 ราย สาเหตุเกิดจากเมาสุราและขับรถเร็ว ส่วนใหญ่เกิดจากรถจักรยานยนต์มากที่สุด โดยจังหวัดสุรินทร์ได้จัดตั้งจุดตรวจรวม 34 จุดตรวจในพื้นที่ 17 อำเภอ และมีผู้ปฏิบัติหน้าที่รวม 1,075 คน สำหรับข้อมูลสะสมอุบัติเหตุทางถนนในช่วงสงกรานต์ตั้งแต่วันที่ 11-14 เมษายน 2555 รวม 4 วันมีการเกิดอุบัติเหตุ รวม 55 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 3 ราย บาดเจ็บ 57 ราย เป็นชาย 48 ราย หญิง 9 ราย มีการเรียกตรวจยานพาหนะชนิดต่าง ๆ ตามมาตรการหลัก 88,743 คันพบผู้กระทำผิด ไม่สวมหมวก เมาแล้วขับและมอเตอร์ไซด์ไม่ปลอดภัยสูงสุด ส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่อำเภอเมืองสุรินทร์ ศีขรภูมิ และท่าตูม ส่วนอำเภอที่ยังไม่มีการเกิดอุบัติเหตุคืออำเภอปราสาทและอำเภอลำดวน ช่วงอายุผู้ถูกดำเนินคดีสูงสุด คือ 15-19 ปี จำนวน 8,249 คน คิดเป็นร้อยละ 24.27 อาชีพผู้ถูกดำเนินคดีสูงสุด คือ รับจ้าง จำนวน 9,203 คน คิดเป็นร้อยละ 28.08 รองลงมา คือเกษตรกร จำนวน 9,005 คน คิดเป็นร้อยละ 26.50 สาเหตุส่วนใหญ่เกิดในถนนสายรองในเขต อบต. และพบว่าเกิดจากความประมาทเป็นสาเหตุใหญ่ ดื่มสุรามากจนขาดสติ จึงขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันในการป้องกันและควบคุมไม่ได้ผู้ที่ดื่มสุราขับรถเด็ดขาด หากตรวจพบขอให้พักผ่อนในจุดตรวจและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป //////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส. ปชส. สุรินทร์
download 30
รมช.สธ เผยไทย-กัมพูชา ในเขตจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดอุดร มีชัยมีความพร้อมในการป้องกันยาเสพติดและโรคติดต่อที่สำคัญ (15/04/2012)
นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยหลังจากตรวจเยี่ยมจุดตรวจในเขตชายแดนช่องจอม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ว่า ประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ไทยและประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะประเทศกัมพูชา จะมีการติดต่อและร่วมเล่นสงกรานต์ระหว่างเพื่อนบ้านระหว่างคนไทยและคนกัมพูชา นอกจากนี้ในส่วนจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ยังมีความร่วมมือชายแดนในระดับท้องถิ่นในการต่อต้านยาเสพติดและโรคติดต่อที่สำคัญ โดยเฉพาะโรควัณโรค มาลาเรีย เอดส์ เป็นต้น ซึ่งเรื่องนี้ได้มีการประชุมทั้งสองฝ่าย โดยมีการรับส่งข้อมูลด้านสาธารณสุข สร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชน ระหว่างจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดอุดรมีชัย ที่มีสัมพันธภาพที่ดีในการร่วมมือดูแลประชาชนที่เจ็บป่วย ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขจะให้การสนับสนุนด้านการแพทย์ การดูแลผู้ป่วยที่เจ็บป่วย และงบสนับสนุนในการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการในการต่อต้านยาเสพติดและโรคติดต่อที่สำคัญ และมั่นใจว่าจะเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อนบ้านในการดูแลสุขภาพของพี่น้องตามแนวชายแดนให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ปลอดจากโรคติดต่อดังกล่าวในโอกาสต่อไป /////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 32
บ้านคาบเหนือตำบลเทนมีย์ จ. สุรินทร์ จัดพิธีอาบน้ำแก่ผู้สูงอายุเพื่อรักษาประเพณีโบราณของชุมชน (15/04/2012)
บ้านคาบเหนือ ม. 5 ตำบลเทนมีย์ อ. เมือง จ. สุรินทร์จัดพิธีอาบน้ำแก่ผู้สูงอายุรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณของชุมชน ให้อนุชนรุ่นหลังได้เห็นและร่วมอนุรักษ์ให้คงอยู่กับชุมชนสืบไป ที่บริเวณศาลากลางหมู่บ้านคาบเหนือ ม. 5 ต. เทนมีย์ อ. เมือง จ. สุรินทร์ นายประสิทธิ์ ฉายกล้า กำนันตำบลเทนมีย์ นำชาวบ้านคาบเหนือประกอบพิธีอาบน้ำผู้สูงอายุเพื่อแสดงแออกถึงความรัก ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ ปู่ ย่า ตา ยาย และผู้มีพระคุณ และที่สำคัญเพื่อเป็นการอนุรักษ์ และส่งเสริมขนมธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญที่ยึดถือปฏิบัติกันมาช้านานตั้งแต่บรรพบุรุษ ให้คงอยู่สืบไปชั่วลูกชั่วหลาน พร้อมทั้งให้อนุชนรุ่นหลังได้เห็นได้รับรู้และได้ร่วมในกิจกรรมแล้วนำไปปฏิบัติสืบทอดกันต่อไป โดยในการจัดกิจกรรมอาบน้ำผู้สูงอายุในครั้งนี้มีบุตรหลานนำพ่อแม่ ปู่ ย่า ตา ยาย และญาติพี่น้องผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงของหมู่บ้านคาบเหนือกว่า 100 คน มาร่วมในกิจกรรมกันอย่างคึกคัก ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น มีการเตรียมโอ่งน้ำบรรจุน้ำสะอาดพร้อมอบเชยที่มีกลิ่นหอมกว่า 40 ใบ เพื่อให้บุตรหลานได้อาบน้ำให้แก่ผู้สูงอายุ ที่เคยปฏิบัติกันมาตั้งแต่ รุ่นปู่ รุ่นย่า โดยการสระผม ถูขี้ไคลให้ พร้อมทั้งทาแป้ง หรือขมิ้นเพื่อเพิ่มความหอมก่อนที่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่ที่บุตรหลานได้เตรียมไว้ให้ ซึ่งผู้สูงอายุทุกคนต่างก็ยิ้มอย่างมีความสุข บางคนอดที่จะหลั่งน้ำตาด้วยความตื้นตันใจไม่ได้ที่บุตรหลานทุกคนได้มาร่วมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากัน มีการมอบของขวัญของรางวัลให้แก่ผู้สูงอายุที่มาร่วมงานด้วย นอกจากนี้ทางคณะกรรมการหมู่บ้านได้ทำก๋วยเตี๋ยวด้วยสูตรดั้งเดิมไว้ให้ผู้สูอายุได้รับประทานกันอย่างเต็มอิ่ม ท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมล้นด้วยความสุขความสนุกสนาน ในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ของชุมชนหมู่บ้านคาบเหนือที่ยึดถือและปฏิบัติกันมาช้านานจากบรรพบุรุษจวบจนถึงลูกหลานในปัจจุบัน ////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 37
“หมอสุรวิทย์” รมช. สาธารณสุขตรวจเยี่ยมจุดตรวจที่จังหวัดสุรินทร์พร้อมเตือนเมาอย่าขับ (14/04/2012)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมจุดตรวจและให้บริการประชาชน อ.เมือง และจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม อ. กาบเชิง จ.สุรินทร์ เย็นวานนี้(13 เมษายน 2555)นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมจุดตรวจและให้บริการประชาชน ที่บริเวณ ต.สวาย ถนนสายสุรินทร์-ปราสาท อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยมี นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ให้การต้อนรับ สำหรับจุดตรวจแห่งนี้มีรถสัญจรผ่านจำนวนมาก โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสุรินทร์ ให้บริการเบื้องต้นฟรีแก่ผู้เดินทางเช่น ทำแผล ตรวจวัดความดันโลหิตตลอด 24 ชั่วโมง โดยได้แจกคำแนะนำการป้องกันอุบัติเหตุ เบอร์สายด่วนกู้ชีพ 1669 ให้แก่ผู้เดินทางและตรวจวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจพนักงานขับรถตู้ รถทัวร์ด้วย จากนั้นนายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ ได้เดินทางไปที่จุดผ่านแดนไทย – กัมพูชา บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อดูความพร้อมในการให้บริการจุดตรวจร่วมและกล่าวขอให้ประชาชนที่ใช้ยวดยานพาหนะในการเดินทาง ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด หากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้ว ห้ามขับขี่รถทุกประเภท เพราะจะเพิ่มความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุจราจรได้ง่าย เนื่องจากฤทธิ์ของแอลกอฮอล์จะไปกดการทำงานของได้ หากดื่มเกิน 200 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์จะมีอาการสับสน และหากดื่มหนัก มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 400 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จะหมดสติและอาจเสียชีวิตได้ ถ้าประชาชนพบเห็นมีการฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่นขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี สามารถแจ้งได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด และศูนย์รับเรื่องร้องเรียน หมายเลข 02 590 3342 ตลอด 24 ชั่วโมง สิ่งที่จะต้องขอความร่วมมือประชาชน หากพบเห็นผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุขอให้โทรแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่หมายเลข 1669 หลังวางสายจะเดินทางถึงจุดเกิดเหตุภายใน 10 นาที และอย่าพยายามเคลื่อนย้าย นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเอง เนื่องจากอาจทำให้ผู้บาดเจ็บได้รับอันตรายเพิ่มหรือเสี่ยงเกิดความพิการได้ง่าย เช่นผู้ได้รับบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง ที่ศีรษะซึ่งบางครั้งอาจไม่เห็นบาดแผลภายนอกก็ได้ โดยขณะนี้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 875 แห่งทั่วประเทศ เตรียมความพร้อม ทั้งแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ คลังเลือด ห้องผ่าตัด ห้องฉุกเฉิน เตียงรับผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง //////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว/ส.ปชส. สุรินทร์
download 31
สุรินทร์ รวม 3 วัน เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 49 ราย จากสาเหตุเมาแล้วขับพร้อมเน้นย้ำให้ตำรวจมีการเรียกตรวจมากขึ้น (14/04/2012)
สุรินทร์ รวม 3 วัน เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 49 ราย จากสาเหตุเมาแล้วขับพร้อมเน้นย้ำให้ตำรวจมีการเรียกตรวจมากขึ้น วันนี้ (14 เม.ย.55) เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ชัยทัต รุ่งแจ้ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานแถลงข่าวของศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2555 จังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 13 เม.ย.2555 มีการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 24 ครั้ง บาดเจ็บ 28 ราย เป็นเพศชาย 22 ราย เพศหญิง 6 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต จากสาเหตุเมาสุราสูงสุด และจากรถจักรยานยนต์มากที่สุด ส่วนใหญ่เกิดบนถนน อบต. / หมู่บ้าน โดยจังหวัดสุรินทร์ได้จัดตั้งจุดตรวจรวม 34 จุดตรวจ ในพื้นที่ 17 อำเภอ และมีผู้ปฏิบัติหน้าที่รวม 1,075 คน สำหรับข้อมูลสะสมอุบัติเหตุทางถนนในช่วงสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 11-13 เมษายน 2555 รวม 3 วัน มีการเกิดอุบัติเหตุ รวม 44 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นเพศหญิง บาดเจ็บ 49 ราย เป็นชาย 40 ราย หญิง 9 ราย มีการเรียกตรวจยานพาหนะชนิดต่าง ๆ ตามมาตรการหลัก 58,542 คัน พบผู้กระทำผิดเมาแล้วขับและมอเตอร์ไซด์ไม่ปลอดภัยสูงสุด ส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่อำเภอเมืองสุรินทร์ อำเภอท่าตูมและอำเภอบัวเชด ส่วนอำเภอที่ยังไม่มีการเกิดอุบัติเหตุคืออำเภอปราสาทและอำเภอบัวเชด ซึ่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในทุกพื้นที่มีการเรียกตรวจรถให้มากขึ้นกว่าเดิม และขอให้พี่น้องประชาชนอย่าประมาทเพราะความประมาทเป็นสาเหตุใหญ่ที่อาจจะทำให้ต้องเสียใจที่ต้องสูญเสียชีวิต ทรัพย์สินและคนที่ท่านรักได้และขอให้ท่านเที่ยวสงกรานต์ด้วยความสนุก ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีงามของไทยให้คงอยู่ตลอดไป ////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ภาพ / กัญญรัตน์ เกียรติสุภา / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 33
จังหวัดสุรินทร์จัดงานประเพณีสมโภชหลักเมืองสุรินทร์ และประเพณีสงกรานต์ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2555 (13/04/2012)
จังหวัดสุรินทร์งานประเพณีสมโภชหลักเมืองสุรินทร์ และประเพณีสงกรานต์ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2555 จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และเทศบาลเมืองสุรินทร์ จัดงานประเพณีสมโภชหลักเมือง และประเพณีสงกรานต์ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ระหว่าง วันที่ 12-13 เมษายน 2555 และเมื่อวานนี้ (12 เมษายน 2555 ) เวลา 17.30 น. พิธีสมโภชและบวงสรวงหลักเมืองสุรินทร์ ณ บริเวณศาลหลักเมืองสุรินทร์ เวลา 18.00 น. เป็นต้นไปกิจกรรมผู้สูงอายุ ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ (ถนนไอยราสุรินทร์ หน้าเทศบาลเมืองสุรินทร์ ) และวันนี้ 13 เมษายน 2555 เวลา 07.00 น. ณ อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นำส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์หรือปีใหม่ไทย และเวลา 08.30 น. จัดให้มีพิธีทำบุญเพื่อแผ่นดินไทยและวางพวงมาลาวันที่ระลึกพระยาสุรินทร์ภักดี ศรีณรงค์จางวาง ณ บริเวณมลฑลพิธีบริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดี ศรีรงค์จางวาง และเวลา 10.00 น. พิธีเปิดงานสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ณ เวทีไผทสราญ พร้อมกันนี้จัดให้มีกิจกรรมขบวนแห่สงกรานต์ของชุมชนต่างๆ จากบริเวณหลังสถานีรถไฟสุรินทร์ มาตามถนนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์เพื่อมาร่วม กิจกรรมวันสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ณ เวทีไผทสราญ และร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ บริเวณถนนไอยราสุรินทร์ และถนนอังกอล์มะลิ ( ถนนข้าวหอมมะลิ ) ซึ่งทางจังหวัดสุรินทร์ปิดถนนให้ประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ได้เล่นน้ำสงกรานต์ สำหรับบรรยากาศขอองการเล่นสงกรานต์ของชาวจังหวัดสุรินทร์วันนี้เริ่มเล่นกันเป็นวันแรก ซึ่งประชาชนออกมาเล่นน้ำสงกรานต์กันตั้งแต่ช่วงเช้าทำให้ถนนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์จราจรติดขัด โดยเฉพาะเส้นทางไปสู่อ่างเก็บน้ำห้วยเสนงของโครงการชลประทานสุรินทร์ ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองสุรินทร์ ประมาณ 5 กม. รถติดเป็นขบวนยาวเนื่องจากประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์นิยมไปเล่นสงกรานต์กันและเป็นสถานที่พักผ่อนในช่วงวันหยุด ///////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส. ปชส. สุรินทร์
download 26
สงกรานต์ 2 วัน สุรินทร์ ตายแล้ว 1 ศพ เกิดอุบัติเหตุ 21 ครั้ง บาดเจ็บ 21 คน (13/04/2012)
สงกรานต์ 2 วัน สุรินทร์ ตายแล้ว 1 ศพ เกิดอุบัติเหตุ 21 ครั้ง บาดเจ็บ 21 คน เรียกตรวจ 33,132 ครั้ง พบผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร รวม 11,181 ราย นายนิรันดร์ บุญสิงห์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2555 สองวัน (11-12 เม.ย.2555) ว่า มีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นรวม 21 ครั้ง บาดเจ็บ 21 คน มีผู้เสียชีวิต 1 ราย คือ นางสาวเพชรชรินทร์ อัมรารัตน์ อายุ 21 ปี สาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากรถปิกอัพชนท้ายรถบรรทุกหกล้อที่จอดอยู่ข้างถนน สายสุรินทร์ – ศรีสะเกษ บริเวณตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ผู้เสียชีวิตเป็นผู้โดยสารรถที่เกิดอุบัติเหตุ พฤติกรรมเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555 คือ ไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 60 เมาสุรา ร้อยละ 40 ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 80 รองลงมารถประเภทอื่น ๆ ร้อยละ 20 ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ถนน อบต. / หมู่บ้าน ร้อยละ 30 รองลงมาถนนทางหลวงชนบท ร้อยละ 30 และถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 20 ถนนในเมือง ร้อยละ 20 โดยจังหวัดสุรินทร์ได้จัดตั้งจุดตรวจรวม 34 จุดตรวจในพื้นที่ 17 อำเภอ และมีผู้ปฏิบัติหน้าที่รวม 970 คน สำหรับข้อมูลอำเภอที่มีการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมืองสุรินทร์ 6 ครั้ง ท่าตูม ศีขรภูมิ อำเภอละ 3 ครั้ง อำเภอที่ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ 6 อำเภอ ได้แก่ พนมดงรัก ปราสาท สังขะ ลำดวน รัตนบุรี และ สำโรงทาบ /////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 32
จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรม “คนมหาดไทย ปลอดยาเสพติด” นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (10/04/2012)
จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรม “คนมหาดไทย ปลอดยาเสพติด” นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด วันนี้ ( 10 เมษายน 2555 ) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมศรีณรงค์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสุรินทร์(ศพส.จ.สร.) เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมคนมหาดไทย ปลอดยาเสพติด ทั้งนี้ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติด ถือเป็น “วาระแห่งชาติ” ที่ทุกภาคส่วนจะต้องให้ความร่วมมือในการดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมีแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เป็นกลยุทธในการดำเนินการ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างพลังทางสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด โดยกำหนดให้ทุกจังหวัด จัดกิจกรรม “โครงการ คนมหาดไทย ปลอดยาเสพติด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นจิตสำนึกของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ให้ห่างไกลยาเสพติด และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชน โดยจัดให้มีการตรวจปัสสาวะ เพื่อหาสารเสพติด ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ทุกคนในทุกระดับโดยเริ่มจากผู้ที่ปฏิบัติราชการอยู่ในศาลากลางจังหวัด พร้อมทั้งขยายสู่ในระดับอำเภอทุกอำเภอ จัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกันนี้ด้วย //////////// ประนนท์ ไม้หอม /ข่าว / ฐกร ยืนยงชาติ / ภาพ/ ส. ปชส. สุรินทร์
download 37
สุรินทร์กำหนดจัดงานงานประเพณีบวชนาคช้างที่หมู่บ้านช้างปี 55 นี้ ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ช้างกว่า 100 เชือก ร่วมขบวนแห่นาค (10/04/2012)
วันที่ 10 เม.ย. 2555 ที่ห้องประชุมสภาองค์กากรบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมกากรจัดงานประเพณีบวชนาคช้างประจำปี 2555 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยการจัดงานประเพณีบวชนาคช้าง ประจำปี 2555 ที่ ศูนย์คชศึกษา หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ถือเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ตระการตาและมีแห่งเดียวในโลก คือ การแห่นาคบนหลังช้าง โดยใช้ขบวนช้างเข้าร่วมพิธีกว่า 100 เชือก แห่จากหมู่บ้านช้างไปยังดอนบวช หรือวังทะลุ ซึ่งเป็นจุดที่แม่น้ำมูลมาประจบกับลำน้ำชี โดยแต่ก่อนไม่มีพระอุโบสถ หรือ สิม เพื่อที่จะทำพิธีบวช ชาวบ้านจึงต้องอาศัยเนินกลางน้ำที่วังทะลุเป็นที่บวช และเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ของศาลปู่ตา หากชาวกูยเลี้ยงช้างลูกหลานอายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ จะต้องบวชเพื่อศึกษาเล่าเรียนธรรมะ และตอบทนบุญคุณพ่อแม่ โดยถือวันขึ้น 13,14 และ 15 ค่ำ เดือน 6 จัดงาน ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 3 – 5 พ.ค. 2555 และจะต้องมากราบไหว้ศาลปู่ตาที่วังทะลุทุกครั้ง โดยได้ยึดถือมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งวังทะลุจะอยู่ห่างจากหมู่บ้านกว่า 3 กิโลเมตร จึงเป็นภาพการแห่นาคช้างที่สวยงามและยิ่งใหญ่ตระการตา ในปีนี้ได้รับความสนใจจากชาวบ้าน นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งหลังจากนาคทั้งหมดมากราบไหว้ศาลปู่ตาที่วังทะลุแล้ว และในวันที่ 5 พ.ค. ซึ่งเป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 นาคทุกองค์ก็จะเข้าพิธีอุปสมบทพร้อมกัน ที่วัดแจ้งสว่าง บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีบุตรชายอายุ 20 ปีขึ้นไปที่มีความประสงค์ที่จะบวชสามารถสมัครร่วมบวชในพิธีบวชนาคช้างได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ หรือที่วัดแจ้งสว่างบ้านตากลาง ต. กระโพ อ. ท่าตูม จ. สุรินทร์ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ แห่นาคเสร็จสามารถกลับไปบวชที่วัดที่ต้องการบวชได้ //////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 37
พสกนิกรชาวจังหวัดสุรินทร์กว่า 5 พันคนร่วมในพิธีวางดอกไม้จันทน์เพื่อถวายอาลัยงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี (09/04/2012)
พสกนิกรชาวจังหวัดสุรินทร์กว่า 5 พันคนร่วมในพิธีวางดอกไม้จันทน์เพื่อถวายอาลัยงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี วันที่ 9 เม.ย. 2555 ที่วัดศาลาลอย พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ พสกนอกรชาวจึงหวัดสุรินทร์กว่า 5 พันคนจากการนำของนายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทั้งนี้ในช่วงพิธีแบ่งการจัดพิธีเป็น 3 ช่วง คือ พิธีบำเพ็ญกุศล จัดขึ้นที่ศาลาการเปรียญ วัดศาลาลอยพระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ ในเวลา 15.30 น. เป็นต้นไป จากนั้นเป็นการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ บริเวณซุ้มถวายดอกไม้จันทน์หน้าพระบรมสาธิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี บริเวณลานข้างอุโบสถ และเวลา 22.00 น. ณ เมรุ วัดศาลาลอยพระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ ส่วนอำเภออื่นๆ กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดต่างๆ ดังนี้ วัดโพธิ์ศรีสว่างอารมณ์ ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ , วัดปทุมทอง ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม , วัดกลางชุมพลบุรี ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี , วัดธาตุ ตำบลสนม อำเภอสนม , วัดใต้บูรพาราม ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี , วัดศรีวิหารเจริญ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ , วัดโพธิ์ศรีวรรณาราม ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ , วัดโพธิ์ธาราม ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ , วัดสุวรรณวิจิตร ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท , วัดบ้านตาเกาว์พาชื่น ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง , วัดแสงสว่างราษฏร์บำรุง ตำบลบัวเชด อำเภอบัวงเชด , วัดทักษิณวารีสิริสุข ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน , วัดโมฬีวงษา ตำบลตรวจ อำเภอศรีณรงค์ , วัดหิมวันบรรพต ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก , วัดโพธิ์รินทร์วิเวก ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ และ วัดอิสาน ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ ทั้งนี้คณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบกำหนดวันหยุดและการไว้ทุกข์งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินิเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โดยกำหนดให้วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2555 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ และในห้วงวันพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ ให้ทุกหน่วยงานลดธงครึ่งเสา พร้อมทั้งให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ไว้ทุกข์ ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2555 รวม 3 วัน และขอความร่วมมือสถานบริการต่าง ๆ ให้งดหรือลดการแสดงเพื่อความบันเทิง ส่วนสถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ วิทยุชุมชน เสียงตามสาย หอกระจายข่าว และสถานีเคเบิลทีวี ขอให้ควบคุมรายการที่ออกอากาศให้มีความเหมาะสมด้วย ////////// ประนนท์ ไม้หออม/ ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 37
พสกนิกนชาวจังหวัดสุรินทร์ทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีวันที่ระลึกจักรีบรมราชวงศ์ (06/04/2012)
พสกนิกรทุกหมู่เหล่าชาวจังหวัดสุรินทร์ร่วมในพิธีวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ และวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ฯ ปฐมบรมราชวงศ์จักรี เสด็จกรีฑาทัพถึงพระมหานครทรงรับอัญเชิญขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ดำรงราชอาณาจักรสยามประเทศ วันที่ 6 เม.ย. 2555 ที่หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานนำคณะข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ประกอบพิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันวันที่ระลึกมหาจักรี ทั้งนี้ทางราชการได้ประกาศให้วันที่ ๖ เมษายน ของทุกปีเป็นวันที่ระลึกมหาจักรีและเป็นวันสำคัญของชาติวันหนึ่ง และกำหนดให้หยุดราชการและให้ ชักธงชาติ และได้กำหนดให้มี การถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกที่ปฐมราชานุสรณ์ สำนักพระราชวัง ได้ออกหมายกำหนดการเสด็จพระราชดำเนิน ไปถวายสักการะพระบรมรูปที่ปฐมบรมราชานุสรณ์และถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ที่ปราสาทพระเทพบิดรการถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า-จุฬาโลก ที่ปฐมบรมราชานุสรณ์นั้น ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นต้นมา เป็นการเสด็จของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ต่อมาในระหว่าง พ.ศ. ๒๔๙๕ ถึง พ.ศ. ๒๔๙๖ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน ได้เสด็จพระราชดำเนินถวาย พวงมาลาเป็นราชสักการะ ภายหลังจากนั้นทรงมีพระราชปรารถพระราชทาน พลตรีหม่อมทวีวงศ์ถวัลศักดิ์ (ม.ร.ว.เฉลิมลาภ ทวีวงศ์)เลขาธิการพระราชวัง ว่าการวางพวงมาลาตามคตินิยมของชาวไทย ใช้สำหรับการไว้อาลัยแก่ชีวิตของผู้ที่จากไป แต่วันที่ระลึกมหาจักรี ๖ เมษายนนั้น เป็นมงคลดิถีคล้ายวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ สถาปนาพระบรมราชวงศ์จักรี การถวายพวงมาลาจึงไม่เป็นการงดงามเหมาะสม ในปี พ.ศ. ๒๔๙๗ สำนักพระราชวังได้เปลี่ยนเป็นจัดพานพุ่มดอกไม้สดทูลเกล้าฯ ถวายเป็นเครื่องราชสักการะอนึ่ง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้สาธุชนเข้าถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ที่ปราสาทพระเทพบิดร ตั้งแต่เวลา ๘ นาฬิกา จนถึงเวลา ๑๘ นาฬิกา /////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส.สุรินทร์
download 30
แม่ทัพภาคที่ 2 อำลากำลังพลกองกำลังสุรนารีจังหวัดสุรินทร์ในโอกาสที่ได้รับแต่ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (05/04/2012)
แม่ทัพภาคที่ 2 อำลากำลังพลกองกำลังสุรนารีจังหวัดสุรินทร์ในโอกาสที่ได้รับแต่ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก วันที่ 5 เม.ย. 2555 ที่กองกำลังสุรนารีจังหวัดสุรินทร์ พลเอกธวัชชัย สมุทรสาคร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก เดินทางมาอำลากำลังพลในสังกัดกองกำลังสุรนารี โดยมีพลตรีชลิต เมฆมุกดา ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี นำคณะนายทหารระดับผู้บังคับบัญชา และกำลังพลในสังกัดกองกำลังสุรนารีให้การต้อนรับ ทั้งนี้สืบเนื่องจากพลเอกธวัชชัย สมุทรสาคร ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากแม่ทัพที่ 2 ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก ในอัตราพลเอก ดังนั้นก่อนที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งใหม่จึงได้เดินทางมาอำลากำลังพลที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาในส่วนของกำลังพลที่ขึ้นตรงต่อกองทัพภาคที่ 2 และในโอกาสเดียวกันนี้ได้กล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลให้ทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่ทหารอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อรักษาอธิปไตยของไทย และปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ยิ่งชีวิต //////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 32
สุรินทร์บวงสรวงการจัดงานประเพณีสืบสานตำนานปราสาทภูมิโปน ปราสาทเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย (05/04/2012)
วันที่ 5 เม.ย. 2555 นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานพิธีบวงสรวง งาน“ประเพณีสืบสานตำนานปราสาทภูมิโปน” ครั้งที่ 13 ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน ที่บริเวณปราสาทภูมิโปน ต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นปราสาทศิลปะแบบขอมที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย มีหัวหน้าส่วนราชการ และชาวบ้านเข้าร่วมงานจำนวนมาก ปราสาทภูมิโปน ประกอบด้วย โบราณสถาน 4 หลัง คือ ปราสาทก่ออิฐ 3 หลัง และศิลาแลง 1 หลัง มีอายุการก่อสร้างอย่างน้อย 2 สมัย ปราสาทก่ออิฐหลังใหญ่ และหลังทางทิศเหนือสุดนับเป็นปราสาทแบบศิลปะเขมรที่มีอายุเก่าที่สุดในประเทศไทย คือราวพุทธศตวรรษที่ 13 ส่วนปราสาทอิฐหลังเล็ก ที่ตั้งตรงกลางและปราสาทที่มีฐานศิลาแลง ด้านทิศใต้นั้น สร้างขึ้นในสมัยหลังปราสาทภูมิโปน เป็นศาสนสถาน ในศาสนาฮินดู ไศวนิกาย เช่นเดียวกับศาสนสถานอื่นๆ ในรุ่นเดียวกัน แม้จะไม่พบรูปเคารพ ซึ่งควรจะเป็นศิวลึงค์ อยู่ภายในองค์ปรางค์ แต่ที่ปรางค์องค์ใหญ่ยังมี ท่อโสมสูตร คือ ท่อน้ำมนต์ ที่ต่อออกมาจากแท่นฐานรูปเคารพ ในห้องกลาง ติดอยู่ที่ผนังในระดับพื้นห้อง สำหรับการเดินทางจากจังหวัดสุรินทร์ ใช้ทางหลวงหมายเลข 2077 (สุรินทร์ - สังขะ) ระยะทาง 49 กิโลเมตร จากแยกอำเภอสังขะ เข้าทางหลวง หมายเลข 2124 (สังขะ - บัวเชด) ตรงต่อไป จนถึง ชุมชนบ้านภูมิโปน ระยะทางอีก 10 กิโลเมตร จะเห็นปราสาท ตั้งอยู่ริมถนน ด้านซ้ายมือ กิจกรรมภายในงาน ได้แก่วันผู้สูงอายุ (วันที่ 6 เมษายน ) การแสดงแสง สี เสียง “นิรมิตภูมิโปนเทวาลัยแห่งเจนลนคร” (กำเนิดเนียง ด็อฮฺ ธม) ได้รับเกียรติจากนายธัญญ์ ธนากร (ดารา/นักแสดง) ร่วมแสดงเป็นดารานำฝ่ายชาย คู่กับ นางสาวไอริณณ์ มหรรทัศนพงษ์ (ธิดาเมืองช้างสุรินทร์ประจำปี 2554) พิธีเซ่นไหว้พระภูมิเจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีบวงสรวงองค์ปราสาท การเดินแบบแฟชั่นผ้าไหมพื้นเมืองสุรินทร์ ศึกยอดมวยไทย และมหรสพตลอดงาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอสังขะ โทร. 0 4457 1247 องค์การบริหารส่วนตำบลดม โทร. 0 4414 8266 /////////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส.สุรินทร์
download 31
การศึกษาพิเศษ 9 จังหวัด ภาคอีสานเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนปี 2558 (05/04/2012)
การศึกษาพิเศษกลุ่ม 4 จาก 9 จังหวัด ภาคอีสานจัดเสวนาเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนปี 2558 วันนี้(5 เม.ย.55) ที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ นางฉวีวรรณ คลังแสง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการเสวนาความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 โดยมีผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 4 ซึ่งมีสถานศึกษา 19 แห่ง ใน 9 จังหวัด ประกอบด้วย ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญและสุรินทร์ ร่วมเสวนาเพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียน เยาวชนในกลุ่มสถานศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในด้านการศึกษา ดนตรี ศิลปะและกีฬา และจะนำร่อง 2 ประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกับไทย คือ ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกับสถานศึกษาพิเศษกลุ่ม 4 นางฉวีวรรณ คลังแสง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงเรียนในสถานศึกษาพิเศษ กลุ่ม 4 จะเป็นกลุ่มที่มีความพิการทาง หู และเด็กด้อยโอกาส เช่นเด็กปัญญาอ่อน เด็กยากจนขาดโอกาสทางการศึกษา กลุ่มนี้จะมีความสามารถพิเศษหลายอย่าง เช่น ด้านดนตรี ศิลปะด้านช่างต่าง ๆ และกีฬา จะต้องจัดหลักสูตรให้ทันกับประชาคมอาเซียน และจะต้องมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพิ่มเติม โดยสถานศึกษาทุกแห่งสามารถจ้างครูด้านภาษาอังกฤษได้เพิ่ม ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะจัดเงินเพิ่มให้อีกเดือนละ 10,000 บาทต่อเดือน และภาษาจีนจะสนับสนุนเงินเพิ่มให้ เดือนละ 5,000 บาท ต่อเดือน ซึ่งผลการเสวนาจะนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและสามารถดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศที่มีอาณาเขตใกล้เคียงกันได้ เช่นจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา สามารถดำเนินการได้เมื่อมีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ซึ่งจะรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี 2558 ได้เป็นอย่างดี ////////// ประนนท์ ไม้หอ / ภาพ / กัญญรัตน์ เกียรติสุภา / ข่าว / ส.ปชส.สุรินทร์
download 32
ภาคีเครือข่ายจาก 5 จังหวัดคุมเข้มถนนสาย24 ( โชคชัย – เดชอุดม ) ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกานต์ (04/04/2012)
ภาคีเครือข่ายจาก 5 จังหวัดอีสานใต้ระดมความคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้คุมเข้มถนนสาย 24 ปลอดภัยช่วงเทศกาล สงกรานต์ วันที่ 4 เม.ย. 2555 ที่ห้องประชุมโรงแรมทองเพกา อ. ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ นายประถม ประเมินดี นายอำเภอปราสาท เป็นประธานในการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หามาตรการเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ บนถนนสาย 24 ( โชคชัย – เดชอุดม) ที่มีระยะทางกว่า 438 กม. จากอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา – อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งผ่านพื้นที่ 5 จังหวัด คือ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยได้เชิญตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งออยู่ในเขตพื้นที่ของถนนสาย 24 ผ่านจำนวน 74 อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 5 จังหวัด มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้เกิดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้มากที่สุด ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ทำแผนแบบบูรณาการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกดรานต์ 2555 ภายใต้คำขวัญว่า “ สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์ “ ด้วยความตระหนักในความสำคัญของความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุจากปัจจัยหลายด้าน โดยศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนล่าง ในนามหน่วยงานประสานงาน จึงได้จัดให้มีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเปิดพื้นที่ปฏิบัติการพิเศษถนนสาย 21 ปลอดภัยขึ้นในครั้งนี้ ////////////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 31

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 [152] 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ถัดไป>>