หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวท้องถิ่น

สุรินทร์แถลงข่าวการจัดงานประเพณีช่วงเทศกาลสงกรานต์ (04/04/2012)
จังหวัดสุรินทร์บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานประเพณีช่วงเทศการสงกรานต์ ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบ้านและการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ วันที่ 3 เม.ย. 2555 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุรินทร์ จัดให้มีการแถลงข่าวการจัดงานประเพณีช่วงเทศการสงกรานต์ของจังหวัดสุรินทร์ โดยการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยจังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ ในการจัดงานประเพณีในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยมีนายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายธงชัย มุ่งเจริญพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เกียรติศักดิ์ โขติกศิลป์ ปลัดเทศบาลเมืองสุรินทร์ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ และนางบุณยานุช วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุรินทร์ ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ โดยจังหวัดสุรินทร์กำหนดจัดงาน “สมโภชหลักเมือง วันที่ระลึกพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง วันทำบุญเพื่อแผ่นดินไทยและงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2555 ณ บริเวณศาลหลักเมืองสุรินทร์ ตลาดไนท์บาชาร์หน้าเทศบาลเมืองสุรินทร์ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จากวาง และเวทีไผทสมันต์ ระหว่างวันที่ 12 – 13 เม.ย. 255 โดยวันที่ 12 เม.ย. มีพิธีบวงสรวงหลักเมืองสุรินทร์ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่คู่ชาวสุรินทร์ และที่บริเวณถนนไอยราสุรินทร์ ( หน้าเทศบาลเมืองสุรินทร์ ) จัดกิจกรรมงาบแบบย้อนยุคเน้นย้ำแนวคิดอนุรักษ์ประเพณี ด้วยการ “ นุ่งผ้าไหม ใส่โสร่ง รำวงย้อนยุค “ พร้อมทั้งชมความสวยงามในศิลปะและความไพเราะของเพลงพื้นบ้าน กันตรึม เจรียงเบริน และศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอื่นๆ อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นบ้านและบุฟเฟต์ วันที่ 13 เม.ย. ร่วมสำนึกความเป็นไทย ในพิธีทำบุญตักบาตร พิธีทำบุญเพื่อแผ่นดินไทย และพิธีวางพวงมาลาระลึกถึงพระยาสุรินทรภัคดีศรีณรงค์จางวาง ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง ชมขบวนแห่สงกรานต์รอบเมืองสุรินทร์ และร่วมเล่นน้ำสงกรานต์บนถนน “ อังกอล์มะลิ “ ( ข้าวหอมมะลิ ) ข้างสระน้ำวัดชุมพลสุทธาวาส ) และถนนไอยราสุรินทร์ ( หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ ) ถนนแห่งการสร้างจิตสำนึกในการยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีเล่นน้ำสงกรานต์แบบมีมิตรไมตรี และเตือนสติให้ทุกคนขับขี่รถมีวินัย เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุการจราจรในจังหวัดสุรินทร์ เป็นจุดโซนนิ่งเล่นน้ำสงกรานต์ //////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 24
สุรินทร์ประชุมเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 9 เม.ย.นี้ (04/04/2012)
จ. สุรินทร์ประชุมเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 9 เม.ย.นี้ ที่วัดศาลาลอย และวัดต่าง ๆ ในจังหวัดอีก 17 แห่ง วันนี้(3 เม.ย.55) ที่ห้องประชุมจอมสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุมพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ในวันที่ 9 เมษายน 2555 เวลา 15.30 น. โดยในเขตอำเภอเมืองสุรินทร์จัดพิธีที่วัดศาลาลอยพระอารามหลวง ส่วนอำเภออื่นๆ กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดต่างๆ ดังนี้ วัดโพธิ์ศรีสว่างอารมณ์ ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ , วัดปทุมทอง ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม , วัดกลางชุมพลบุรี ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี , วัดธาตุ ตำบลสนม อำเภอสนม , วัดใต้บูรพาราม ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี , วัดศรีวิหารเจริญ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ , วัดโพธิ์ศรีวรรณาราม ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ , วัดโพธิ์ธาราม ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ , วัดสุวรรณวิจิตร ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท , วัดบ้านตาเกาว์พาชื่น ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง , วัดแสงสว่างราษฏร์บำรุง ตำบลบัวเชด อำเภอบัวงเชด , วัดทักษิณวารีสิริสุข ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน , วัดโมฬีวงษา ตำบลตรวจ อำเภอศรีณรงค์ , วัดหิมวันบรรพต ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก , วัดโพธิ์รินทร์วิเวก ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ และ วัดอิสาน ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบเรื่องการกำหนดวันหยุดและการไว้ทุกข์งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินิเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โดยกำหนดให้วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2555 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ และในห้วงวันพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ ให้ทุกหน่วยงานลดธงครึ่งเสา พร้อมทั้งให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ไว้ทุกข์ ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2555 รวม 3 วัน และขอความร่วมมือสถานบริการต่าง ๆ ให้งดหรือลดการแสดงเพื่อความบันเทิง ส่วนสถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ วิทยุชุมชน เสียงตามสาย หอกระจายข่าว และสถานีเคเบิลทีวี ขอให้ควบคุมรายการที่ออกอากาศให้มีความเหมาะสมด้วย /////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 28
ทีมช้างศึกสุรินทร์ FC เปิดบ้านแพ้มุกดาหาร ซิตี้ 0 - 1 (02/04/2012)
ทีมสโมสรช้างศึกสุรินทร์ FC เปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมเลย ซิตี้ ก่อนเสมอกันไป 1 ประตู ต่อ 1 แบ่งคนละแต้ม ท่ามกลางของกองเชียร์ของเจ้าภาพเกือบ 1 พันคน สำหรับการแข่งขันฟุตบอลเอไอเอสลีกภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดิวิชั่น 2 วันที่ 1 เม.ย. 2555 ที่สนามกีฬาศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ทีมช้างศึกสุรินทร์ FC ทีมอันดับ 10 เปิดบ้าน รับการมาเยือนของทีม มุกดาหาร ซิตึ้ ทีมอันดับ 15 ของตาราง โดยทีมเจ้าบ้านลงสนามในชุดเจ้าบ้านสีเหลือง ทั้งชุด มีอภิชาต ผลพูน เป็นกัปตันทึม ภายใต้การนำโดยโค๊ช สุพัฒน์ ทองนพคุณ ส่วนทีม มุกดาหาร ซิตี้ ลงสนามด้วยชุดสีดำ ในครึ่งเวลาแรกทีมเจ้าบ้านเปิดเกมส์บุกเข้าใส่ทีมเยือนตั้งแต่นาทีแรก มีการยิงประตูหวาดเสียวกันหลายครั้ง แต่ยิงออกข้างเสียมากกว่า หมดครึ่งแรกยังเสมอกัน 0 – 0 ในครึ่งเวลาหลังทีเจ้าบ้านยังคงเปิดเกมส์บุกเข้าใส่ทีมเยือนหวังทำประตูและเก็บ 3 แต้มให้ได้แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จมีแค่ลูกหวาดเสียว แต่ในนาทีที่ 20 ของครึ่งหลังทีมช้างศึกสุรินทร์ ต้องมาเสียประตูให้กับทีมเยือนที่อาศัยจากการโต้กลับเร็วและได้ลูก ฟรีคิกจากขอมสนามด้านขวาโยนยาวไปเขตประตูผู้รักษาประตูของสุรินทร์ออกมารับพลาดเนื่องจากมีผู้เล่นทีมมุกดาหารเข้าซาดร์ทำให้ลูกหลุดมือ ผู้เล่นสุรินทร์คิดว่าเป็นลูกฟาวร์ยืนงงกันอยู่ลูกกระดอนไปหาผู้เล่นของทีมมุกดาหารโหม่งเข้าประตูไป ทำให้ทีมเยือนนำไปก่อน 1 ประตูต่อ 0 หลังจากเสียประตูทีมสุรินทร์เปิดเกมส์บุกเข้าใส่ทีมเยือนอย่างต่อเนื่องหวังทำประตูตีเสมอ และมีการยิงประตูหวาดเสียวได้หลังครั้งแต่ก็ไม่สามารถทำประตูได้ หมดเวลา ทำให้ทีมช้างศึกสุรินทร์ FC แพ้ มุกดาหาร ซิตี้อย่างสนุกคาบ้าน 1 ประตูต่อ 0 ท่ามกลางกองเชียร์ของเจ้าภาพกว่า 1,000 คน สามารถเก็บบัตรผ่านประตูและจำหน่ายของที่ระลึกได้กว่า 8 หมื่นบาท //////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 19
ชาวสุรินทร์นับหมื่นเข้าชมการแข่งขัน Surin Drift-Drag Festival 2012 ชิงถ้วยพระราชหานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (02/04/2012)
ชาวสุรินทร์นับหมื่นเข้าชมการแข่งขัน Surin Drift-Drag Festival 2012 ชิงถ้วยพระราชหานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชาวสุรินทร์นับหมื่นเข้าชมการแข่งขัน Surin Drift-Drag Festival 2012 ชิงถ้วยพระราชหานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นครั้งแรกของจังหวัดสุรินทร์ วันที่ 1 เม.ย. 2555 จังหวัดสุรินทร์ จัดการแข่งขันรถยนต์ความเร็วสูง “ Surin Drift-Drag Festival 2012 “ ชิงถ้วยพระราชหานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันเสาร์ 31 มี.ค. และอาทิตย์ 1 เม.ย. 2555 ที่สนามบินสุรินทร์ภักดี อ. เมือง จ. สุรินทร์ ซึ่งเป็นครั้งแรกของจังหวัดสุรินทร์ โดยมี พลเอกธวัชชัย สมุทรสาคร อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในการเปิดการแข่งขัน เพื่อหารายได้ให้ความช่วยเหลือทหารตามแนวชายแดน โดยได้รับความสนใจจากนักแข่งระดับแนวหน้าของเมืองไทย จากค่ายรถต่างๆทั่วประเทศเข้าร่มการแข่งขันเพื่อชิงถ้วยรางวัลพระราชทานในครั้งนี้มากที่สุดเป็นประวัติการของประเทศไทย จำนวน 8 รุ่น ใน 2 ประเภท ทั้งรายการ Drift และ Drag โดยบรรยากาศของการแข่งขันเป็นไปความตื่นเต้น โดยได้รับความสนใจจากประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ที่ชื่นชอบความเร็วและความตื่นเต้นทั้งหญิงและชายเข้าชมการแข่งขันกันอย่างเนื่องแน่นนับหมื่นคนตลอดการแข่งขันทั้ง 2 วัน ///////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 26
จังหวัดสุรินทร์จัดงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และงานวันข้าราชการพลเรือน (31/03/2012)
จังหวัดสุรินทร์จัดงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และงานวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 31 มี.ค. 2555 ที่บริเวณหอประชุมจังหวัดสุรินทร์ นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานนำข้าราชการ และพสกนิกรชาวจังหวัดสุรินทร์ ถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศไทยอย่างเอนกอนันต์ โดยมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญ คือ การนำสำเภาบรรทุกสินค้าออกไปค้าขายกับประเทศจีน ทำให้ได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่า พระบิดาแห่งการค้าไทย และพระองค์ยังทรงมีพระปรีชาสามารถในศาสตร์หลายแขนงทั้งด้านเศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ อักษรศาสตร์ นิติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะด้านสถาปัตยกรรมถือเป็นเอกลักษณ์ประจำรัชกาลที่เรียกว่าสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยม เป็นการผสมผสานกันระหว่างศิลปะไทยกับจีน พร้อมกันนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ได้เป็นประธานอ่านสารนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ทั้งนี้สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 1 เมษายนของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน เป็นวันตรงกับวันประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับแรก คือวันที่ 1 เมษายน 2472 จังหวัดสุรินทร์จึงจัดงาน “วันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี 2555 ขึ้นเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจแก่ข้าราชการพลเรือนจังหวัด ///////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 41
ชาวสุรินทร์เป็นจำนวนมากร่วมทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินได้เงินกว่า 3 แสนบาท (30/03/2012)
ชาวสุรินทร์เป็นจำนวนมากร่วมทอดผ้าป่าสบทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน และพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เงินกว่า 3 แสนบาท เช้าวันนี้ ( 30 มี.ค. 2555 ) ที่ศาลาร้อยปีวัดศาลาลองพระอารามหลวง เฉลิมพระเกียรตินายพิภพ ดำทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำข้าราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และประชาชนจากอำเภอต่างๆ ของจังหวัดสุรินทร์ ร่วมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีพระธรรมโมลี เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เจ้าอาวาสวัดศาลาลอยพระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้เพื่อนำเงินที่ได้ไปสนับสนุนช่วยเหลือเด็กที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสในชนบท เพื่อให้เด็กในชนบทได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง ซึ่งเงินที่ได้รับบริจาคจากการทอดผ้าป่ากว่า 3 แสนในครั้งนี้ จะนำเข้าสมทบทุนพัฒนาเด็กชนบทเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนต่อไป สำหรับจังหวัดสุรินทร์ ได้เริ่มจัดหาเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบท และนำเงินไปสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมอบทุนการศึกษาให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสในชนบท ปัจจุบันจังหวัดสุรินทร์ มียอดเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบท จำนวน 1,457,016 บาท ( หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันสิบหกบาท ) //////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย 300 บาทต่อวันของรัฐบาล โรงแรมเพชรเกษม อำเภอเมืองสุรินทร์ (30/03/2012)
จังหวัดสุรินทร์อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย 300 บาทต่อวันของรัฐบาล โรงแรมเพชรเกษม อำเภอเมืองสุรินทร์ เช้าวันนี้( 30 มี.ค. 2555 )ที่ห้องประชุมโรงแรมเพชรเกษม อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย 300 บาทต่อวันของรัฐบาล โดยมีนายพิภพ ดำทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน ทั้งนี้ตามที่รัฐบาลประกาศนโยบายเร่งด่วน ในการยกระดับรายได้ของแรงงานให้มีรายได้ไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานมีรายได้เพียงพอต่อค่าครองชีพ แต่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสถานประกอบการบางประเภท เช่น กิจการขนาดเล็ก กิจการส่งออก ประมง เครื่องหนัง ก่อสร้าง โรงแรม และภัตตาคาร ซึ่งมีความจำเป็นต้องลดจำนวนลูกจ้างหรือลดการจ้างแรงงานนอกระบบเพื่อลดค่าใช้จ่าย ซึ่งจะส่งผลให้ลูกจ้างในสถานประกอบการหรือแรงงานนอกระบบต้องขาดรายได้ สถานประกอบการและรัฐวิสาหกิจต้องมีการปรับอัตราค่าจ้างให้สอดคล้องกับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของรัฐบาล และปรับอัตราค่าจ้างให้ลูกจ้างที่ทำงานอยู่เดิม ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเรื่องดังกล่าว จังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์ จึงได้จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องนโยบาย 300 บาทต่อวัน ทั้งนี้ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย 300 บาทต่อวันของรัฐบาล และขั้นตอนการปรับค่าจ้างให้กับลูกจ้างที่อยู่เดิมไม่ให้มีปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์และข้อขัดแย้งตามมาภายหลัง เพื่อให้การคุ้มครองดูแลแรงงานให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ให้แก่นายจ้างในสถานประกอบกิจการ รัฐวิสาหกิจ นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 540 คน //////////////// ฐกร ยืนยงชาติ / ภาพ / ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 30
ขนส่งจังหวัดสุรินทร์บันทึกข้อตกลงในการจัดหาครุภัณฑ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกับตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ (29/03/2012)
ขนส่งจังหวัดสุรินทร์บันทึกข้อตกลงในการจัดหาครุภัณฑ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกับตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ที่ห้องประชุมโรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เช้าวันนี้( 29 มี.ค. 2555 ) จังหวัดสุรินทร์จัดให้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดประจำเดือนมีนาคม โดยมีนายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุม ซึ่งก่อนการประชุมตามระเบียบวาระ ได้จัดให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการจัดหาครุภัณฑ์ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระหว่าง นางสาวดวงแข ธรรมครุฑ รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดสุรินทร์สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ กับ พลตำรวจตรีชัยทัต รุ่งแจ้ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้เพื่อร่วมมือในการแก้ไขปัญหา ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดสุรินทร์ โดยเฉพาะเมาแล้วขับ โดยได้มอบเครื่องมือวัดปริมาณแอลกอฮอล์ให้แก่ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์แล้วจำนวนหนึ่ง จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ได้มอบโล่แก่ข้าราชการดีจำนวน 2 รายพร้อมทั้งแนะนำ หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 4 รายโดยหนึ่งในนั้นมี นางสาวกัญญรัตน์ เกียรติสุภา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ย้ายมาจากประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี ซึ่งประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์คนใหม่ได้กล่าวในที่ประชุมว่ายินดีที่จะให้ความร่วมมือกับส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารโครงการต่างๆสู่ประชาชนโดยสามารถส่งข้อมูลข่าวสารได้ที่ email : prsurin@gmail.com ////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว /ส.ปชส. สุรินทร์
download 36
เจ้าหน้าที่จากส่วนวิจัยสัตว์ป่าตรวจสอบรอยตีนเสือที่สุรินทร์ชี้ไม่ใช่เป็นเพียงรอยตีนหมาใน (28/03/2012)
เจ้าหน้าที่จากส่วนวิจัยสัตว์ป่าจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชตรวจสอบรอยตีนเสือที่จังหวัดสุรินทร์ชี้ไม่ใช่เป็นเพียงรอยตีนหมาใน วันที่ 27 มี.ค. 2555 คณะเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จากการนำของนายศุภากร ปทุมรัตนาธาน นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ จากส่วนวิจัยสัตว์ป่า พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ ฉายกล้ากำนันตำบลเทนมีย์ อ. เมือง จ. สุรินทร์ และสื่อมวลชนจังหวัดสุรินทร์ ตรวจสอบร่องรอยตีนเสือ ในป่าสาธารณประโยชน์ พื้นที่กว่า 3,000 ไร่ พื้นที่ อ.เมืองสุรินทร์ และปราสาท หลังพบว่า อาจเป็นเสือ ชนิดใดชนิดหนึ่งที่ กัดกินวัว ควายของชาวบ้าน ไก่ สูญเสียไปหลายตัว โดยการสำรวจ ได้เดินเท้าเข้าตรวจสอบ ที่หนองน้ำ กลางป่าสาธารณประโยชน์ และการไปตรวจสอบ กับชาวบ้านทับไทย ที่ลูกควาย อายุ 3 วัน ถูกกัดกินเนื้อ จนกระทั่งเสียชีวิต รวมทั้งการ ตรวจ วัดรอยตีนสัตว์ ที่คาดว่าเป็นรอยตีนเสือ นายศุภากร ปทุมรัตนาธาร เจ้าหน้าที่ส่วนวิจัยสัตว์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยืนยันว่า รอยตีนสัตว์ ที่ตรวจพบ ในวันนี้ ยืนยันว่า เป็นรอยตีนหมาใน ที่ชอบกัดกินเนื้อสัตว์ ด้วยกัน ที่สามารถวัดรอยตีนได้ ขนาดความกว้างของตีน วัดได้ขนาด 3-4 เชนติเมตร รอยตีนที่วัดได้มีหลายขนาด เข้าใจว่า ต้องมี หลายตัว ในกลุ่มนี้ และสอบถามพระอาจารย์สนอง อภินันโท พระลูกวัดอัมรินทราวารี ต.โคกยาง อ.ปราสาทจ.สุรินทร์ ซึ่งได้มาปักกรด เพื่อปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนาพร้อมพระลูกวัดรวม 3 รูปบริเวณชายป่าสาธารณะประโยชน์ป่าตาหีบ ป่าสาธารณะประโยชน์ ป่าหีบ บ้านอำปึล ต.เทนมีย์ อ.เมือง สุรินทร์ ยืนยันว่า เมื่อก่อนหน้านี้ เดือน มกราคม เดือนกุมภาพันธ์ พบเห็น หมามีลักษณะหูตั้ง หน้าแหลม หางเป็นพวง สีแดง-น้ำตาล มีขนาดตัวเล็กตัวใหญ่ จำนวน 4 ตัว เข้ามาหากินอาหาร ในบริเวณที่ปักกรด แต่เมื่อเดือนมีนาคม พบว่าหมาทั้ง 4 ตัวหายไป ไม่ทราบว่าหายไปไหน ซึ่ง เจ้าหน้าที่ส่วนวิจัยสัตว์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หลังจากได้รับฟังคำชี้แจงจากพระอาจารย์สนอง อภินันโท ที่ปักกรดปฎิบัติธรรม และพบมูลของหมาที่มีเศษขน ของสัตว์ ประเภทกระต่ายในมูลของหมา ปนอยู่ด้วย ค่อนข้างมั่นใจว่า ในป่าสาธารณประโยชน์ ป่าตาหีบ และป่าโคกมุย ร่องรอยที่ตรวจพบ น่าจะเป็น “หมาใน”มากกว่า ซึ่ง หมาใน ชอบล่าสัตว์กินเนื้อ อย่างไรก็ตามต้องทำการตรวจสอบ จับเป็นมาตรวจสอบให้ได้ หมาใน จะออกล่าสัตว์ในยามค่ำคืน หรือช่วงที่เงียบๆจากผู้คน และหมาในเป็น สัตว์คุ้มครอง เลี้ยงลูกด้วยนม ผู้ที่ล่าก็จะมีความผิด ตามกฎหมาย แต่หมาใน จะกลัวคน และแนะนำให้แจ้งประชาชนใกล้พื้นที่ป่าสาธารณประโยชน์ตาหีบ ป่าโคกมุย อ.เมือ.และอ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ดูแลสัตว์เลี้ยงให้ดี และจะร่วมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ เพื่อจับเป็นหมาใน และ นำไปปล่อย ในที่ที่เหมาะสมต่อไป ///////////// ประนนท์ ไม้หอม / ภาพ/ข่าว/ส.ปชส.สุรินทร์
download 27
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามนโยบายการป้องกันยาเสพติด และการรับมือภัยพิบัติของจังหวัดสุรินทร์ (28/03/2012)
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามนโยบายการป้องกันยาเสพติด และการรับมือภัยพิบัติของจังหวัดสุรินทร์ วันนี้ ( 28 มี.ค. 2555 ) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสุรินทรภัคดี ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นางนิตยา วงศ์เดอรี ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลของจังหวัดสุรินทร์ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประกอบด้วยยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. 2555 การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โครงการ To Be number One โครงการทำจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษา โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน การเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โครงการจัดระเบียบสังคม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ตลอดจนผลการดำเนินงานด้านการจับกุม การดำเนินคดียาเสพติด และโครงการตำรวจประสานงานในโรงเรียน ซึ่งจังหวัดสุรินทร์ได้ดำเนินการแต่ละโครงการเกือบ 100 % นอกจากนี้ยังได้ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการบริหารงบประมาณ ตลอดจนติดตามการดำเนินงานการรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ ตลอดจนโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านสินค้าเกษตร โดยมีนายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงานแต่ละโครงการให้กับคณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับทราบ ก่อนที่ในช่วงบ่ายเดินทางลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร อ. เมือง จ. สุรินทร์ และติดตามผลการดำเนินงานโครงการซ่อมถนนลาดยาง AC สายบ้านนาสาม – บ้านปอยเดิน ต. นาบัว อ. เมืองสุรินทร์ และการซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายบ้านนาดี – บ้านอาลอ ต. นาดี อ. เมือง จ. สุรินทร์ ////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส. ปชส. สุรินทร์
download 31
ชาวสุรินทร์กว่า 1 พันคนร่วมแสดงพลังสมัชชาสวัสดิการชุมชนคนสุรินทร์ (28/03/2012)
ชาวสุรินทร์กว่า 1 พันคนร่วมแสดงพลังสมัชชาสวัสดิการชุมชนคนสุรินทร์เพื่อสรุปบทเรียนและยกร่างข้อเสนอในการขับเคลื่อนงานขบวนองค์กรชุมชน วันที่ 28 มี.ค. 2555 ที่บริเวณลานเชียงปุม องค์บริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ นายอุดม สมรส ปลัดจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการเปิดงานเวทีสมัชชาสวัสดิการชุมชน คนสุรินทร์เพื่อแสดงพลังสมัชชาสวัสดิการชุมชนคนสุรินทร์ นายเริ่ม สานุสันต์ ประธานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสุรินทร์ในการจัดกิกรรมในครั้งนี้ เพื่อปฏิรูปท้องถิ่นด้วยพลังขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสุรินทร์ โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนภายใต้แนวคิดการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยมีผู้แทนพื้นที่ตำบลสวัสดิการชุมชน จาก 87 ตำบล ๆ ละ 20 คน และภาคีทางสังคม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนจำนวน 100 คน รวมทั้งสิ้น 1,840 คน เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อสรุปบทเรียนและยกร่างข้อเสนอในการขับเคลื่อนงานขบวนองค์กรชุมชนต่อไปโดยภายในงานจะมีกิจกรรดกมการเสวนาการปฏิรูปชุมชนท้องถิ่นด้วยพลังขบวนองค์กรชุมชน การเชื่อมโยงงานสวัสดิการชุมชนสู่พื้นที่จัดการตนเองอย่างยั่งยืน การจัดเวทีสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบาย การปฏิรูปท้องถิ่นด้วยพลังขบวนองค์กรชุมชน การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการประกาศเจตนารมณ์ และข้อเสนอเชิงนโยบายร่วมขององค์กรชุมชนสุรินทร์ //////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 33
สุรินทร์พัฒนาศักยภาพวิทยากรค่ายพลังแผ่นกินต้นแบบ เอาชนะยาเสพติด (28/03/2012)
จังหวัดสุรินทร์พัฒนาศักยภาพวิทยากรค่ายพลังแผ่นดินต้นแบบ( ครู ข ) เอาชนะยาเสพติดตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล วันที่ 27 มี.ค. 2555 ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเพชรเกษม อ. เมือง จ. สุรินทร์ นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการเปิดการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพวิทยากรค่ายพลังแผ่นดินต้นแบบ( ครู ข ) เพื่อเอาชนะยาเสพติดตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและจังหวัดสุรินทร์ในการใช้พลังแผ่นดินทุกภาคส่วนเพื่อเอาชนะยาเสพติด ทั้งนี้ยาเสพติดเป็นปัญหาที่ทุกรัฐบาลให้ความสำคัญ เนื่องจากส่งผลกระทบต่อประชาชน สังคม และการพัฒนาประเทศ ซึ่งทุกหน่วยงานมีความห่วงใยต่อผลกระทบที่เกิดขึ้น เมื่อดูจากข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการบำบัดฟื้นฟูฯ พบว่าผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นในทุกปี และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จำเป็นที่รัฐบาลจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ดังนั้นการพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้กับทีวิทยากรค่ายพลังแผ่นดินต้นแบบคลอบคลุมพื้นที่ในทุกอำเภอ เป็นการการพัฒนาศักยภาพทีมวิทยากรด้านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดให้เข้าใจแนวทางการจัดทำค่ายบำบัดในชุมชนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลในการใช้พลังแผ่นดินทุกภาคส่วนเพื่อเอาชนะยาเสพติด //////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 30
โรงพยาบาลศูนย์สุรินทร์มอบสัมฤทธิบัตรแพทย์รุ่นที่ 1 และมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 4 (28/03/2012)
โรงพยาบาลศูนย์สุรินทร์มอบสัมฤทธิบัตรแพทย์รุ่นที่ 1 และมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 4 ที่ห้องประชุมสระโบราณโรงพยาบาลศูนย์สุรินทร์วันที่ 27 มี.ค. 2555 นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีมอบสัมฤรธิบัตรบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 1 และมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 4 สำหรับบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 1 ถือเป็นผลผลิตของสำนักวิชาแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาแพทย์รุ่นแรกในปี 2549 จำนวน 48 คน และได้มาศึกษาที่ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุรินทร์ และบุรีรัมย์ แห่งละ 24 คน ในปี 2552 และเป็นปีที่น่ายินดีว่านักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 1 สามารถสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานแพทยสภาได้หมดทุกคน และในปีการศึกษา 2555 ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุรินทร์ได้ดำเนินการรับนักศึกษาแพทย์เข้ามาศึกษาในชั้นคลินิก ปี 4 – 6 นับต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 4 ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์อย่างรุนแรง ที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน ผู้เจ็บป่วยยากไร้ ซึ่งถือเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยรัฐบาลตั้งเป้าที่จะเพิ่มอัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรเป็น 1 ต่อ 1,500 หลังจากปี 2556 เป็นต้นไป ////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 31
สุรินทร์เพรียมพร้อมผู้ประกอบการ รองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน( AEC ) (28/03/2012)
จังหวัดสุรินทร์เพรียมพร้อมผู้ประกอบการ SME รองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน( AEC ) วันที่ 27 มี.ค. 2555 ที่ห้องกันเกรา โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการเปิดการสัมมนาตามโครงการ เตรียมพร้อมผู้ประกอบการจังหวัดสุรินทร์ เพื่อรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 นางสาวกรวิก ช.สรพงษ์ คลังจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับ SME Bank จังหวัดสุรินทร์ หอการค้าจังหวัด พาณิชย์จังหวัดและคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสุรินทร์ จัดงานเสวนาการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)ขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมผู้ประกอบการจังหวัดสุรินทร์ ในการรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 โดยการจัดเสวนาจะมีการบรรยายให้ความรู้ผลกระทบในด้านต่างๆ ของการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยนายสิทธิพร บางแก้ว พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ การบรรยายหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อโครงการซื้อทรัพย์สถานประกอบการ และสินเชื่อเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการค้าชายแดน โดย นายชัยยุทธ พิพัฒน์ภานุกูล ผู้จัดการ SME Bank สุรินทร์ และหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือด้านการค้ำประกันสินเชื่อ โดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) ส่วนในช่วงบ่ายจะเป็นเวทีเสวนา ปัญหา-อุปสรรค และแนวทางการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐแก่ผู้ประกอบการค้าชายแดน เพื่อผลักดันให้เกิดความเข้มแข็งและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับผู้ประกอบการประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีนายสรศักดิ์ มีนะโตรี นายด่านศุลกากรช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ หอการค้าจังหวัด ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด และผู้ประกอบการในจังหวัดสุรินทร์ ร่วมเสวนาดังกล่าว โดยมีตัวแทนผู้ประกอบการค้าจังหวัดสุรินทร์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนายอำเภอพื้นที่ชายแดนร่วมในการสัมมนาในครั้งนี้กันอย่างคึกคัก //////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 36
. สุรินทร์เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติ และส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ (26/03/2012)
จ. สุรินทร์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ และส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ วันที่ 26 มี.ค. 2555 ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการประดับธงชาติให้แก่รถรับจ้างสามล้อ และสามล้อเครื่องในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ ทั้งนี้เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเป็นกิจกรรมส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2555 จังหวัดสุรินทร์ โดยได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2555 จังหวัดสุรินทร์ ตั้งอยู่ ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นอำนวยการศูนย์ มีปลัดจังหวัดสุรินทร์เป็นเลขานุการศูนย์ นอกจากนั้นยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ด้านต่าง ๆ เช่น ด้านกระบวนการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และกล่อมเกลาทางสังคม ด้านการสร้างกิจกรรมเสริมสร้างความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบัน ด้านกระบวนการสร้างเครือข่าย ด้านกระบวนการลดเงื่อนไขทางสังคมและการขยายผลตามแนวทางพระราชดำริ รวมทั้งด้านการประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ และฟื้นฟูประชาธิปไตย ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พร้อมกันนี้จังหวัดสุรินทร์ได้รณรงค์ให้ประชาชนประดับธงชาติตามอาคาร บ้านเรือน สำนักงาน และสถานที่สำคัญต่างๆ พร้อมทั้งพร้อมใจกันเคารพธงชาติช่วงเวลา 08.00 น. และ 18.00 น. /////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว/ สปชส. สุรินทร์
download 32
สุรินทร์ติวเข้มครูผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษา (26/03/2012)
จังหวัดสุรินทร์ติวเข้มครูผู้ปกครองในการกำกับดูแลพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษา เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 26 มี.ค. 2555 ที่ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการเปิดการอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ครูผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ การใช้วิทยุสื่อสาร พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และการเปิดเวทีเสนา การบูรณาการและการจัดตั้งองค์กรเครือข่ายในการดำเนินงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา ซึ่งประกองด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ตำรวจ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อันจะนำไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาต่อไป /////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส. ปชส. สุรินทร์
download 26
รมช.ศธ.ประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ.สุรินทร์ ขณะที่นศ.มรภ.สุรินทร์ยื่นหนังสือขอให้โปรดเกล้าฯอธิการบดี (24/03/2012)
รมช.ศธ.ประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ.สุรินทร์ ขณะที่นศ.มรภ.สุรินทร์ยื่นหนังสือขอให้โปรดเกล้าฯอธิการบดี วันที่23 มี.ค.55เวลา10.00 น.ที่ห้องประชุมกันเกรา-ราชพฤกษ์ โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ นายศักดา คงเพชร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “การประชุมเพื่อมอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา จังหวัดสุรินทร์” โดยนายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ พร้อมมี ส.ส.สุรินทร์ พรรคเพื่อไทย ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดสุรินทร์การร่วมเป็นจำนวนมาก การประชุมในครั้งนี้ อันเนื่องมาจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 และกำหนดอนาคตประเทศไทยที่ใฝ่ฝัน ตลอดจนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่าง พ.ศ.2555-2558 ได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์หลัก การนำนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ เป็นสิ่งที่สำคัญสิ่ง สำหรับผู้ปฏิบัติงานในภาคสนามนายศักดา คงเพชร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า นโยบายการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับ เด็กและเยาวชนทุกคน มีความสำคัญในการปั้นนักศึกษาไทยให้เป็นมืออาชีพ หรือการขยายโอกาสทางการศึกษา 4 ด้าน ตลอดจนโครงการ One Tablet Per child ซึ่งป็นโครงการที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จะได้เรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย Tablet PC ทุกคน เพื่อขับเคลื่อนกลไกทางการศึกษา และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.2558 ต่อไป การประชุมมอบนโยบายครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์ต่อวงการศึกษา จ.สุรินทร์และขยายวงกว้างต่อประเทศชาติต่อไป และในโอกาสเดียวกันนี้ได้มีนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์(มรภ.สุรินทร์) นำโดยนายวีรพล สิมมา นายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และเพื่อนนักศึกษาจำนวน 15 คน เข้ายื่นหนังสือต่อ นายศักดา คงเพชร รมช.ศธ. เรื่อง ให้เร่งรัดการเสนอชื่อนางอัจจรา ภาณุรัตน์ ที่ได้รับเลือกตั้งเพื่อโปรดเกล้าฯดำรงตำแหน่งอธิการบดี มรภ.สุรินทร์ นายวีรพล กล่าวว่าไม่สามารถดำเนินกิจกรรมของนักศึกษา มรภ.สุรินทร์ ได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารอยู่เป็นประจำ เพราะไม่มีอธิการบดี ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานมหาวิทยาลัย นักศึกษาที่เรียนอยู่ ในนามขององค์การนักศึกษา ขอให้เร่งรัดการเสนอชื่อ รศ.ดร.อัจฉรา ภาณุรัตน์ เป็นอธิการบดี เพราะได้รับการเลือกตั้งมาแล้วและเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ นายศักดา ได้รับเรื่องไว้และกล่าวว่า ให้รวบรวมเอกสารหลักฐานทุกอย่าง เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ เพื่อจะได้มีการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อโปรดเกล้าฯต่อไป //////////// เอกสารแนบ 4 ฉบับ — ดาวน์โหลดเอกสารแนบทั้งหมด ดูรูปภาพทั้งหมด แบ่งปันข้อความทั้งหมด 0.jpg 260 กิโลไบต์ ดู เปิดเผย ดาวน์โหลด 1.jpg 257 กิโลไบต์ ดู เปิดเผย ดาวน์โหลด 2.jpg 273 กิโลไบต์ ดู เปิดเผย ดาวน์โหลด 3.jpg 229 กิโลไบต์ ดู เปิดเผย ดาวน์โหลด ตอบ ตอบทุกคน ส่งต่อ คลิกที่นี่เพื่อ ตอบ, ตอบทุกคน หรือ ส่งต่อ อีก 7 รายการjosurinnews เพิ่มในแวดวง แสดงรายละเอียด เต็ม 19% กำลังใช้ 1526 เมกะไบต์ จากทั้งหมด 7693 เมกะไบต์ ©2012 Google - ข้อกำหนดและข้อมูลส่วนบุคคล กิจกรรมล่าสุดของบัญชี: 1 วันที่แล้ว รายละเอียดบอกให้โลกรู้ความเป็นไปของคุณหรือเผยแพร่ลิงก์ไปยังรูปภาพ วิดีโอ และหน้าเว็บ
download 31
ประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ และนักท่องเที่ยวนับหมื่นคนร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเคาะระฆังพันใบในงานประเพณีขึ้นเขาสวายกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำปี 2555 (23/03/2012)
ประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ และนักท่องเที่ยวนับหมื่นคนร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเคาะระฆังพันใบในงานประเพณีขึ้นเขาสวายกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำปี 2555 วันนี้ (23 มี.ค.55) ที่ วนอุทยานพนมสวาย ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย นายธงชัย มุ่งเจริญพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เปิดงานประเพณีขึ้นเขาสวาย เคาะระฆังพันใบ กราบไหว้สิ่งศักดิ์ประจำปี 2555 ซึ่งตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 โดยมีประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนับหมื่นคนร่วมงาน เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นให้อยู่คู่กับจังหวัดสุรินทร์ ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล ในงานมีกิจกรรมต่างๆประกอบด้วย กิจกรรมเกาะระฆัง 180 ใบ กิจกรรมกราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเขาสวายเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต เช่น พระใหญ่หรือพระพุทธสุรินทรมงคล รอยพระพุทธบาทจำลอง อัฐิหลวงปู่ดูลย์ อตุโล พระพุทธรูปองค์ดำ หลวงปู่สวน ปราสาทหินพนมสวาย ศาลเจ้าแม่กวนอิม เต่าหินศักดิ์สิทธิ์ และสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนั้นยังมีการประกวดขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ของชาวจังหวัดสุริรนทร์ เช่นประเพณีการแต่งงานของชุมชนชาวเขมรสุรินทร์ ขบวนกลองยาว ขบวนรถบุปผชาติ ขบวนธงชาติ ธงเฉลิมฉลองฯ ตวง (ตุง) ขบวนรถแห่นางงามสามเผ่า เขมร ลาว กวย และการประกวดขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สวยงามเป็นเอกลักษ์ของชาวจังหวัดสุรินทร์อีก 21 ขบวน จาก 21 หมู่บ้าน โดยแต่ละขบวนจะมีชื่อรูปขบวนแตกต่างกันออกไป แต่ละหมู่บ้านที่รับผิดชอบก็มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดรูปขบวน เพื่อชิงเงินรางวัลนับหมื่นบาท และการจัดกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมประเพณี และการละเล่นพื้นบ้าน โดยมีผู้ที่มาร่วมงานจะแต่งการด้วยชุดผ้าไหม พื้นเมือง ตามประเพณีท้องถิ่นมาร่วมงานระหว่างทางมีการสาดน้ำถือเป็นการเริ่มประเพณีสงกรานต์ของชาวสุรินทร์ ////////////////ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว ส.ปชส. สุรินทร์
download 29
ชาวบ้าน อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ แห่กราบไหว้เศียรพระโบราณ หลังมีคนขุดพบฝังอยู่ใต้ดินในสวนหลังบ้าน คาดเป็นเศียรพระยุคเดียวกับปราสาทตาเมือนธม อายุกว่า 700 ปี ทางอำเภอ เตรียมประสานเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เข้าตรวจสอบ (21/03/2012)
ชาวบ้าน อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ แห่กราบไหว้เศียรพระโบราณ หลังมีคนขุดพบฝังอยู่ใต้ดินในสวนหลังบ้าน คาดเป็นเศียรพระยุคเดียวกับปราสาทตาเมือนธม อายุกว่า 700 ปี ทางอำเภอ เตรียมประสานเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เข้าตรวจสอบ เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 21 มีนาคม 2555 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านศรีพัฒนา ต.หมื่นศรี อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ ว่า มีชาวบ้านขุดพบเศียรพระโบราณ ภายในสวนหลังบ้าน และมีผู้คนทราบข่าวแห่ไปกราบไหว้จำนวนมากหลังรับแจ้ง ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงที่หมู่บ้านดังกล่าว โดยบริเวณที่ขุดพบเป็นสวนหลังบ้าน ของนางจีน แก้วดำ อายุ 51 ปี อยู่บ้านเลขที่ 31 หมู่ 8 บ้านศรีพัฒนา ต.หมื่นศรี อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ ขุดพบโดยนายประทีป ขาวงาม อายุ 31 ปี ผู้เป็นลูกเขย ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นสวน ที่โล่ง สวนหลังบ้านใกล้ทุ่งนา และใกล้ป่าช้าเก่า และมีการนำเต้นท์มากาง ตั้งโต๊ะหมู่บูชา เศียรพระพุทธรูป และมีผู้คนจำนวนมากเดินทางมากราบไหว้เศียรพระโบราณ เพื่อเป็นสิริมงคล เศียรพระพุทธรูป แกะสลักจากหินทราย มีลวดลายคล้ายกับเศียรเทพหรือเศียรพระสมัยขอมโบราณ ที่มักจะแกะสลักไว้ประจำปราสาทโบราณ เช่นปราสาทตาเหมือนธมและปราสาทพนมรุ้ง เป็นต้น มีลักษณะที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ มีส่วนบนของเศียร ที่แตกหักไปบางส่วน และพระพักต์ มีรอยหินแตกไปบ้าง แต่คงสภาพความสมบูรณ์ให้เห็น และเมื่อนำเศียรพระพุทธรูปโบราณดังกล่าวมาวัดขนาดพบว่าความสูงอยู่ที่ 28 เซนติเมตร หน้ากว้าง 15 เซนติเมตร และวัดรอบเศียรได้ 59 เซนติเมตร ภายในเต็นท์พบหลุมขนาดใหญ่กว้างประมาณ 2 เมตร และลึกประมาณ 1 เมตร ซึ่งเป็นจุดที่ขุดพบเศียรพระพุทธรูป มีการนำเชือกมากั้นบริเวณไว้เป็นอย่างดี ด้านนายประทีป ขาวงาม อายุ 31 ปี ที่ขุดพบเล่าให้ฟังว่า ในช่วงเช้าของวันที่ 20 มีนาคม ที่ผ่านมา ตนจะมาขุดนำเดินไปทำเตาเผาถ่าน เมื่อขุดลงไปที่ผิวดินลึกประมาณ 20 เชนติเมตร จอบที่ใช้ขุดไปกระทบกับของแข็ง จึงค่อยขุดดูพบว่าเป็นเศียรพระพุทธรูป ตกใจมากจึงได้วิ่งไปบอกชาวบ้านและนางจีน เจ้าของที่ดิน และพากันขุดนำขึ้นมาจากดิน และขุดขยายหลุมเพิ่ม เพื่อหาส่วนอื่นๆ แต่ไม่พบ และเป็นเรื่องที่แปลกมากที่ขุดพบในครั้งนี้ โดยตนก็ยังไม่ทราบด้วยซ้ำไปว่านางจีนเคยฝันเห็นของโบราณในบริเวณนี้ ถือว่าเป็นบุญของหมู่บ้านที่ขุดพบเศียรพระโบราณในครั้งนี้ หลังชาวบ้านทราบข่าวก็พากันมากราบไหว้เป็นจำนวนมาก ในขณะที่ นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร นายอำเภอสำโรงทาบ บอกว่า วัตถุโบราณที่ชาวบ้านขุดพบมีลักษณะคล้ายเศียรพระพุทธรูป หรือเศียรเทพ เก่าแก่ที่อยู่ตามปราสาทโบราณสมัยขอม แกะสลักด้วยหินทราย คาดว่าจะน่าจะมีอายุราวเจ็ดร้อยปีหรือสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 น่าจะมีอายุกว่า 700 ปี ซึ่งได้ประสานไปทางกรมศิลปากร ให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบแล้ว และในช่วงนี้ได้ให้ทางนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหมื่นศรี ได้ขอความร่วมมือชาวบ้านและจัดเวรยามดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มากราบไหว้ ซึ่งหลังจากข่าวได้แพร่ออกไปมีชาวบ้านเดินทางมากราบไหว้เป็นจำนวนมาก
download 34
สุรินทร์จัดงานมหกรรมเกษตรยั่งยืนและระบบการค้าที่เป็นธรรม และรวมพลคนเกษตรรักโลก เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในสถานการณ์ปัญหาภาคการเกษตร และส่งเสริมพัฒนาระบบการค้าที่เป็นธรรม (21/03/2012)
สุรินทร์จัดงานมหกรรมเกษตรยั่งยืนและระบบการค้าที่เป็นธรรม และรวมพลคนเกษตรรักโลก เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในสถานการณ์ปัญหาภาคการเกษตร และส่งเสริมพัฒนาระบบการค้าที่เป็นธรรม วันที่ 21 มี.ค. 2555 ที่ศูนย์เรียนรู้สถาบันชุมชนเกษตรกรรมธรรมชาติสุรินทร์บ้านทะนง ต. แกใหญ่ จังหวัดสุรินทร์ นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการเปิดงานมหกรรมเกษตรยั่งยืน และระบบการค้าที่เป็นธรรม รวมพลคนเกษตรรักโลก ประจำปี 2555 โดยจัดให้มีกิจกรรกมการจัดนิทรรศการด้านการเกษตรต่างๆมากมาย การแสดงพันธุ์กรรมข้าว พันธุ์กรรมผัก สัตว์ท้องถิ่น การแสดงเทคนิคและวิธีการทำการเกษตรแบบลดต้นทุน ห้องเรียนนาอินทรีย์ โรเรียนเตรียมนายฮ้อย การจัดเวทีสาธารณะพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายท้องถิ่นด้านการเกษตรที่ยั่งยืน เช่นการเสวนาอนาคตชุมชนท้องถิ่น กับความมั่นคงด้านอาหาร การบรรยายพิเศษสถานการณ์อาเซียน กับทิศทางการพัฒนาอีสาน เกษตรกรรมยั่งยืนในสถานการณ์ภัยพิบัติ และกิจกรรมอื่นๆอีกมามาย โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2555 ทั้งนี้เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในสถานการณ์ปัญหาภาคการเกษตร ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบการค้าที่เป็นธรรมต่อไป ///////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 30

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 [153] 154 155 156 157 158 159 160 161 ถัดไป>>