หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวท้องถิ่น

สุรินทร์เตรียมแผนฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด (08/11/2011)
สุรินทร์เตรียมแผนฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด จังหวัดสุรินทร์เตรียมแผนฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ และด้านคุณภาพชีวิต นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า จังหวัดสุรินทร์มีพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมและประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน จำนวน 14 อำเภอ ซึ่งขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เริ่มคลี่คลายสู่สภาวะปกติแล้ว จำเป็นที่จะต้องมีการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วน เพื่อฟื้นฟู ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว
download 30
จังหวัดสุรินทร์จัดงาน “ OTOP รวมใจสู้ภัยน้ำท่วม “ (08/11/2011)
จังหวัดสุรินทร์จัดงาน “ OTOP รวมใจสู้ภัยน้ำท่วม “ โดยมีผู้ประกอบการและเครือข่าย OTOP จากทั่วประเทศร่วมและจำหน่ายกว่า 135 บูธ วันที่ 7 พ.ย. 2554 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นายเอกรัตน์ อังคสิทธิ์ รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการเปิดงาน “ OTOP รวมใจสู้ภัยน้ำท่วม “ โดนเครือข่าย OTOP ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับเครือข่าย OTOP จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกันจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 4 – 10 พ.ย. 2554 ซึ่งมีเครือข่าย OTOP จากทั่วประเทศนำสินค้า OTOP มาแสดงและจำหน่ายกว่า 135 บูธ ประกอบด้วยประเภทอาหาร เครื่องดื่ม ผ้า ผ้าไหม เครื่องแต่งกาย สมุนไพร และของใช้ของตกแต่งอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการผลึกกำลัง หาทางช่วยเหลือผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ในช่วงที่ประเทศไทยประสบกับอุทกภัยในหลายๆพื้นที่อย่างกว้างขวาง และร่วมแรงร่วมใจ ในการช่วยเหลือผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้สามารถดำเดินกิจกรรมต่อไปได้ และได้พบปะ แลกเปลี่ยนระหว่างกัน และที่สำคัญคือการกระจายรายได้ให้กับกลุ่มผู้ประสบภัยน้ำท่วม ได้มีรายได้ให้กับกลุ่ม เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้กับกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 20
ธอส. เปิดที่ทำการ สาขาสุรินทร์ (07/11/2011)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดที่ทำการ สาขาสุรินทร์ เพื่อบริการสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำและเงินฝากดอกเบี้ยสูงแก่ประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ วันที่ 7 พ.ย. 2554 นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( ธอส. ) สาขาสุรินทร์ โดยยกระดับจากสาขาย่อย เป็นสาขาหลัก เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยตั้งอาคารที่ทำการอยู่ที่ เลขที่ 233/1 ถ. เทศบาล 1 ต. ในเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์ นางเลิศลักษณ์ หลิมละมัย ผู้อำนวยฝ่ายกิจกรรมสาขาภูมิภาค 1 กล่าวว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาธนาคารได้เล็งเห็นถึงวามสำคัญในการให้บริการแก่ลูกค้าและประชาชนอย่างทั่วถึง ทั้งด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัย และทางด้านการเงินอย่างครบวงจร เพื่อสร้างวามพึงพอใจให้กับลูกค้าและประชาชนให้ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากที่สุด ฯษ๕รจงได้ยกระดับสาชาย่อยสุรินทร์ให้เป็นสาขาหลัก เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และพื้นที่ใกล้เคียงให้รับความสะดวกสบายในการมาใช้บริการธุรกรรมทางการเงินแบบครบวงจร อาทิสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยบริการรับฝาก – ถอนเงิน เปิดบัญชีใหม่ รับชำระหนี้เงินกู้ ค่าสาธารณูปโภค และการประนอมหนี้โดยพร้อมเปิดให้บริการในวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น. พร้อมกันนี้ทาง ธอส. ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าของธนาคารที่ประสบกับอุทกภัย ตามโครงการเงินกู้เพื่อลดภาระหนี้ ปลูกสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ผู้ประสบภัย ปี 2554 กรณีที่เป็นลูกค้าเดิมทางธนาคารมีโครงการพิจารณาผ่อนปรนการผ่อนชำระหนี้อีกไม่เกิน 6 เดือน ทั้งนี้ทางธนาคารจะพิจารณาตามความเสียหาย โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2645-9000 ///////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 24
ผู้แทนพระองค์ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดนนสามัคคีวราราม จังหวัดสุรินทร์ (06/11/2011)
ผู้แทนพระองค์ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดนนสามัคคีวราราม จังหวัดสุรินทร์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ ผู้แทนพระองค์ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดนนสามัคคีวราราม จังหวัดสุรินทร์ วันนี้ ( 6 พ.ย. 2554 ) เวลา 10.00 น. ทูลกระหม่อหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ นายนพรัตน์ เบญจวัตนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดนนสามัคคีวราราม บ้านพนมดิน ต. ตาเมียง อ. พนมดงรัก จ สุรินทร์ เมื่อเดินทางมาถึงนายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการตั้งแถวให้การต้อนรับ จากนั้นผู้แทนพระองค์รับผ้าไตรเพื่อวางเหนือพานฟ้าหน้าอาสนสงฆ์ใกล้เจ้าอาวาส จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปปฏิมาประธานอุโบสถ กราบแล้วหยิบผ้าสำหรับห่มพระประธานที่วางอยู่บนหลังผ้าไตรมอบให้เจ้าพนักงานภูษามาลา แล้วหยิมผ้าไตรที่พานแว่นฟ้าพาดระหว่างแขนแล้วประนมมือหันหน้าสู่พระประธาน กล่าวนะโม 3 จบ แล้วหันหน้าเข้าสู่ที่ชุมนุมสงฆ์กล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน แล้วางไว้บนพานแว่นฟ้าดังเดิม แล้วประเคนเทียนปาฏิโมกข์แด่พระรูปที่ 2 และผู้แทนพระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรม เพื่อให้พระสงฆ์ครองผ้าพระกฐิน และได้พิจารณาให้พระอธิการทองษา เทวจิตโต เจ้าอาวาสวัดวัดนนสามัคคีวราราม เป็นผู้ครองผ้าพระกฐิน จากนั้นผู้แทนพระองค์ประเคนเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน กรวดน้ำ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา จากนั้นผู้แทนพระองค์ลาพระสงฆ์แล้วเดินทางกลับ โดยมีข้าราชการและประชาชนชาวบ้านพนมดินและหมู่บ้านใกล้เคียงร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก /////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ภาพ/ ข่าว / ส. ปชส.สุรินทร์
download 25
สุรินทร์แถลงข่าว การจัดงาน “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์” 10 - 21 พฤศจิกายน 2554“AMAZING SURIN ELEPHANT ROUND-UP 2011” (05/11/2011)
สุรินทร์แถลงข่าว การจัดงาน “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์” 10 - 21 พฤศจิกายน 2554“AMAZING SURIN ELEPHANT ROUND-UP 2011” จังหวัดสุรินทร์แถลงข่าว การจัดงาน “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์” ระหว่างวันที่ 10 - 21 พฤศจิกายน 2554“AMAZING SURIN ELEPHANT ROUND-UP 2011” จังหวัดสุรินทร์จัดแถลงข่าวถึงการจัดงาน มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 10 – 21 พ.ย. 2554 นี้ โดยจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เหมือนเช่นทุกปี นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่า จังหวัดสุรินทร์เป็นแหล่งช้างเลี้ยงใหญ่ที่สุดในโลก จึงเป็นแห่งเดียวในโลกที่สามารถจัดการแสดงโชว์ช้างได้อย่างยิ่งใหญ่และมีจำนวนช้างประกอบการแสดงได้มากที่สุด ซึ่งจังหวัดสุรินทร์ได้จัดงานแสดงของช้างเป็นงานประจำปีนับตั้งแต่ปี 2503 จนถึงปัจจุบัน งานช้างปี 2554 นับเป็นปีที่ 51 ที่จังหวัดสุรินทร์และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมกันจัดขึ้นโดยใช้ชื่องานว่า “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์” หรือชื่อภาษาอังกฤษ ว่า “AMAZING SURIN ELEPHANT ROUND-UP 2011” กำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 10 - 21 พฤศจิกายน 2554 ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองอันดีงามและอนุรักษ์การแสดงช้างซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ประจำชาติไทย มีกิจกรรมการออกร้านของส่วนราชการ การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตผลทางการเกษตร การประกวดของดีเมืองสุรินทร์ การแสดงดนตรี การแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวดสาวงามเมืองช้าง รวมทั้งการออกร้านธารากาชาดของเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ เพื่อหารายได้ไปใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศล และที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนั่นก็คืองานแสดงของช้างประกอบด้วยกิจกรรม วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2554 งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง ซึ่งจะมีช้างมาร่วมงานมากกว่า 300 เชือก ซึ่งมีการบันทึกในกินเนสบุ๊ค เรคคอร์ด (Guinness Word Record) เมื่อปี 2546 ว่าเป็นการเลี้ยงอาหารช้างที่ยิ่งใหญ่และยาวที่สุดในโลก ในปีนี้จะใช้อาหารช้างสารพัดชนิดทั้งกล้วย อ้อย แตงโม มันแกว และผลไม้รสหวานหลายชนิด น้ำหนักกว่า 50 ตัน และที่เป็นไฮร์ไล้ของงานคือ การแสดงของช้างวันเสาร์ที่ 19 และวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2554 ณ สนามแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ กำหนดแสดงวันละ 1 รอบ ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ใช้ช้างร่วมแสดงมากถึง 250 เชือก พร้อมควาญช้างและนักแสดงชาย- หญิงกว่า 1,000 คน โดยการแสดงงาน “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์” ปีนี้ จะจัดให้เป็น SHOW ช้างระดับโลก ด้วยการร้อยเรียงการแสดงผ่านเรื่องราวกึ่งละคร โดยใช้เสียงสร้างบรรยากาศ ฉากการแสดงยิ่งใหญ่อลังการนักแสดงสวมใส่เสื้อผ้าและเครื่องประดับที่สีสวย สดใส โดยเปิดฉากการแสดงด้วยการแสดงกายกรรมช้าง กิจกรรมการเล่นสนุก บรรยากาศน่ารัก คึกคัก ขบขัน สร้างสีสันและความประทับใจด้วยกลิ่นอายแบบอีสาน โดยช้างแต่งกายแนวแฟนซีแบบไทยอีสานประยุกต์ พร้อมแฟชั่นโชว์ช้างชุดตัดเย็บด้วยผ้าอีสาน ช้างนุ่งชุดผ้าขาวม้า และแสดงความสามารถพิเศษ เช่น ช้างชักคะเย่อ ช้างเตะฟุตบอล ช้างเซิ้งกระติ๊บยักษ์ ช้าเป่าแคนยักษ์ และช้างร้องคาราโอเกะ ฯลฯ จากนั้นเป็นการแสดงฉากที่ยิ่งใหญ่อลังการ 8 ฉาก หรือ 8 องก์ฉากที่ 1 หรือ องก์ที่ 1 ช้างคู่แผ่นดิน : ช้างคือหนึ่งนักรบผู้ปกปักแผ่นดิน เป็นการแสดงภาพขบวนช้างกลับเมืองหลังจากเสร็จศึกด้วยชัยชนะ มีชาวบ้านมาต้อนรับ มีการเฉลิมฉลอง แสดงให้เห็นว่าช้างคือหนึ่งนักรบผู้ปกปักแผ่นดิน เพราะร่วมรบต่อสู้กู้ชาติและได้รับยกย่องเป็นสัตว์คู่บารมีพระมหากษัตริย์ โดยมีชาวกูยคล้องช้างป่า มาถวายเพื่อใช้ในการศึกสงคราม ฉากที่ 2 หรือ องก์ที่ 2 คชามหิธา : ช้างคืออำนาจ คนเลี้ยงช้างคือผู้ควบคุมอำนาจ แสดงถึงวัฒนธรรมชาวกูย วิถีชีวิตคนเลี้ยงช้าง และพ่อหมอชาวกูย ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการคล้องช้าง การฝึกช้าง และการเลี้ยงช้าง รวมทั้งการรำแกลมอเพื่อบูชาฟ้าและรักษาโรคตามความเชื่อของชาวกูย ฉากที่ 3 หรือองก์ที่ 3 คชาเทพ : ช้างทรงของเทพ ตามตำราคชลักษณ์ระบุว่ากำเนิดช้างมี 4 ตระกูล คือ อิศวพงศ์ พรหมพงศ์ วิษณุพงศ์ และอัคนีพงศ์ และภายหลังจึงสร้างเทพเจ้าที่สำคัญที่หมอช้างบูชาตามตำราคชศาสตร์ คือ พระพิฆเนศ และพระโกญจนาเนศวร ซึ่งเป็นที่มาของการให้กำเนิดช้างเผือกช้างทรงของพระมหากษัตริย์ เป็นการแสดงถึงช้าง 4 วงศ์ แต่งตัวสวยงามพร้อมเหล่าเทวดานางฟ้ามาปรากฎกาย ฉากที่ 4 หรือองก์ที่ 4 สืบสายคชาธาร : พิธีผูกสัมพันธ์คนกับช้าง โดยชาวกูยคือผู้สืบสานคชาธาร ผู้บริบาลช้างไว้อยู่คู่แผ่นดิน แสดงถึงวิถีชีวิตชาวกูย และพิธีเซ่นศาลประกำ ก่อนการคล้องช้างป่า ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษนับหลายร้อยปี ฉากที่ 5 หรือองก์ที่ 5 โพนช้าง : การคล้องช้างเผือก เป็นการแสดงประวัติพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง หรือ เชียงปุมหัวหน้าหมู่บ้านชาวกูย ซึ่งได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง เนื่องจากมีความดีความชอบจากการคล้องช้างเผือกถวายแด่วังหลวง ฉากที่ 6 หรือองก์ที่ 6 ยุทธหัตถี : การแสดงขบวนทัพเมืองเล็ก และเมืองใหญ่ ในเครื่องแต่งกายอย่างนักรบโบราณและชมการรบที่ยิ่งใหญ่สมจริงซึ่งมีทั้งกองปืนใหญ่ที่ยิงต่อสู้ กองทหารทะลวงฟันนับร้อยเข้ารบประจัญบาน และการสัปยุทธที่เป็นสุดยอดของการรบบนหลังช้างที่เรียกว่า “ยุทธหัตถี” ซึ่งได้สร้างวีรกรรมแก่ช้างไทยจนดังไปทั่วโลก ฉากที่ 7 หรือ องก์ที่ 7 รุกรบไพรี ยุทธหัตถีมีชัย : (ต่อเนื่ององก์ที่ 6) ฉากที่ 8 องก์ที่ 8 ทะเลช้าง : นางรำและเหล่านักแสดงในชุดต่าง ๆ พร้อมกับช้างจำนวนหลายร้อยเชือก ออกมาอำลาผู้ชมและนักท่องเที่ยว /////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 21
น้ำใจของชาวสุรินทร์หลั่งไหลน้ำใจสู่ร้านกาชาดสุรินทร์ (03/11/2011)
น้ำใจของชาวสุรินทร์หลั่งไหลน้ำใจสู่ร้านกาชาดสุรินทร์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนได้ร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของเป็นจำนวนมาก รวมมูลค่าหลายล้านบาท ทั้งนี้เพื่อนำมาเป็นของรางวัลสำหรับผู้ที่อุดหนุนร้านธารากาชาด งานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 ไปจนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 ณ บริเวณสนามกีฬาศรีณรงค์ ซึ่งในปีนี้ มีการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย เช่น การจัดร้านธารากาชาด จำหน่ายบัตรเพียง 20 บาท เพื่อให้ผู้มาเที่ยวงานได้ร่วมทำบุญและลุ้นโชคกับรางวัลใหญ่มากมาย การประกวดร้องเพลง การแสดงดนตรีพื้นบ้าน การประกวดสาวงามเมืองช้าง ตลอดจนการออกร้านและจัดนิทรรศการของส่วนราชการต่างๆ และในวันนี้ ( 3 พ.ย. 2254 ) ที่บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนได้ร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของเป็นจำนวนมาก รวมมูลค่าหลายล้านบาท ทั้งนี้เพื่อนำมาเป็นของรางวัลสำหรับผู้ที่อุดหนุนร้านธารากาชาด ที่บริเวณงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2554 โดยมีนายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้รับมอบจึงขอเชิญชวนผู้ที่ไปเที่ยวชมงานช้างและกาชาดสุรินทร์ ได้ไปอุดหนุนที่ร้านธารากาชาดเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 – 21 พ.ย. 2554 ซึ่งในแต่ละคืนจะมีการออกรางวัลใหญ่อย่างเช่นรถจักรยานยนต์ โทรทัศน์ ตู้เย็น และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ เป็นจำนวนมากซึ่งรายได้จากการจัดงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์จะนำไปช่วยเหลือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ ต่อไป ////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / สปชส. สุรินทร์
ชาวจังหวัดสุรินทร์ยังคงร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่กรุงเทพมหานคร (03/11/2011)
ชาวจังหวัดสุรินทร์ยังคงร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่กรุงเทพมหานคร หน่วยงานต่างๆ และประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ยังคงร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่กรุงเทพมหานคร วันที่ 3 พ.ย. 2554 เวลา 08.00 น. ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ร่วมปล่อยขบวนรถขนสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อนำไปช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสิ่งของที่ กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้าโอท็อป กลุ่มพัฒนาสตรี เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ร่มบริจาคประกอบด้วย ข้างสาร 9 ตัน น้ำดื่ม 825 โหล มาม่า 250 ลัง ปลากระป๋อง 151 โหล และสิ่งของอื่นๆรวมมูลค่ากว่า 3 แสนบาท พร้อมเงินสดอีก 1 แสน 3 หมื่นบาท รวมมูลค่าทั้งหมดกว่า 5 แสนบาท โดยจะนำเงินและสิ่งของดังกล่าวไปช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในศูนย์อพยพชั่วคราวของกระทรวงมหาดไทย บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนน แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ///////// ฐกร ยืนยงชาตอ / ภาพ/ ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / สปชส. สุรินทร์
download 21
เกษตรกรจังหวัดสุรินทร์พอใจกับโครงการจำนำข้าวของรัฐบาลแห่นำข้าวไปจำนำกันอย่างคึกคัก (03/11/2011)
เกษตรกรจังหวัดสุรินทร์พอใจกับโครงการจำนำข้าวของรัฐบาลแห่นำข้าวไปจำนำกันอย่างคึกคัก เกษตรกรจังหวัดสุรินทร์พอใจกับโครงการจำนำข้าวของรัฐบาลแห่นำข้าวไปจำนำกันอย่างคึกคัก โดยจังหวัดสุรินทร์ได้ออกใบรับรองแก่เกษตรกรเกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้ว วันที่ 2 พ.ย. 54 นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะได้ติดตามผลการดำเนินงานตาม โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปี 2554 / 2555 ของโรงสีข้าวที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจังหวัดสุรินทร์มีจำนวนทั้งสิ้น 53 โรง ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการรับจำนำข้าวตามนโยบายของรัฐบาลเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิ์ภาพ โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรได้รับผลประโยชน์จากโครงการโดยตรงและทั่วถึง โดยได้รับความสนใจจากเกษตรกรชาวจังหวัดสุรินทร์นำข้าวมาจำนำตามโครงการฯอย่างคึกคัก นายเสริมไชยณรงค์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่า จังหวัดสุรินทร์ได้รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแล้วจำนวน 167,606 ครัวเรือน จากจำนวน 380,603 แปลง พื้นที่ปลูก 3,253,495 . 25 ไร่รวมผลผลิตประมาณ 1,311,000 ตัน และผ่านการประชาคมและออกใบรับรองแล้วเกือบร้อยเปอร์เซ็น ในส่วนของโรงสีที่เข้าร่วมโครงการฯ ก็มีความพร้อมในการรับจำนำข้าวของเกษตรกร ................... ( ปล่อยเสียงผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ) ............................. ทางด้านผู้ประกอบการโรงสีเองก็บอกว่ามีความพร้อมในทุกด้านที่จะให้ความสะดวกและบริการรับจำนำข้าวตามโครงการของรัฐบาล ด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรมเท่าที่เปิดรับจำนำข้าวมายังไม่มีปัญหาแต่อย่างใดและตัวเกษตรกรเองก็พอใจกับโครงการ.......... ปล่อยเสียงผู้ประกอบการโรงสี )............... ในส่วนของนายเอียง พิมพ์จันทร์ เกษตรกรที่นำข้าวมาจำนำได้แสดงความรู้สึกว่าพอใจกับโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล ซึ่งก็ได้ราคาดีกว่าปีที่ผ่านมา ..... ( ปล่อยเสียงเกษตรกร).................................. //////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ภาพ/ข่าว/ส.ปชส. สุรินทร์
download 20
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยจังหวัดสุรินทร์ (01/11/2011)
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยจังหวัดสุรินทร์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยจังหวัดสุรินทร์ วันที่ 1 พ.ย. 2554 เวลา 13.00 น. ที่หอประชุมอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ นายพร อุดมพงษ์ รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือแกประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในท้องที่ของอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งยังมีราษฎรประสบความเดือดร้อนจากน้ำท่วมในพื้นที่หลายตำบล จำนวนทั้งสิ้น 2000 ครอบครัว ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากอุทกภัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์นำถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับรับความเดือนร้อนจากอุทกภัยดังกล่าวในทุกพื้นที่ทั้งภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหลือ และภาคใต้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น รวมทั้งสิ้น 47 จังหวัด 144,730 ครอบครัว 578,920 คน รวมมูลค่าสิ่งของทั้งสิ้น 85,006,045.79 บาท ////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ภาพ/ข่าว/ส.ปชส.สุรินทร์
download 23
ขนส่งสุรินทร์รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยลดอุบัติเหตุในรถจักรยานยนต์รับจ้าง (01/11/2011)
สำนักงานขนส่งสุรินทร์จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยลดอุบัติเหตุในรถจักรยานยนต์รับจ้าง วันที่ 1 พ.ย. 2554 ที่บริเวณถนนสายสุรินทร์ – ปราสาท หน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ นายพิภพ ดำทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยและจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้าง ทั้งนี้เพื่อรณรงค์ให้รถจักรยานยนต์รับจ้างได้มีจิตสำนึกในการขับขี่รถอย่างปลอดภัยลดอุบติเหตุ พร้อมทั้งได้มอบหมวกนิรภัยให้กับผู้ที่ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย พร้อมทั้งปล่อยแถวรถจักรยานยนต์รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยไปตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์เพื่อ สร้างจิตรสำนึกให้กับประชาชนในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และทำตามกฎหมายจลาจรอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ ลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งในแต่ละเดือน ในแต่ละปีมีการสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนเป็นมูลค่าสูงขึ้นทุกปี ////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ภาพ/ข่าว/สปชส. สุรินทร์
download 20
งานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน อ. ท่าตูม จ. สุรินทร์คึกคัดคนนับหมื่นเข้าร่วมชมและเชียร์การแข่งขัน (29/10/2011)
งานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน อ. ท่าตูม จ. สุรินทร์ คึกคัดคนนับหมื่นเข้าร่วมชมและเชียร์การแข่งขัน วันที่ 29 ต.ค. 2554 ณ ริมฝั่งแม่น้ำมูล อ.ท่าตูม จ. สุรินทร์ นายเสริม ไชยรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน โดยอำเภอท่าตูม ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าตูม และประชาชนชาวอำเภอท่าตูม ร่วมกันจัดงานประเพณีการแข่งขันเรือยาวในครั้งนี้ขึ้น เพื่อชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยจัดการแข่งขันเป็นประจำทุกปี ปีนี้จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 28 – 30 ต.ค. 2554 ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากเรือที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้กว่า 50 ลำ แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆประกอบด้วย ประเภท 40 ฝีพายขึ้นไป และ 39 ฝีพายลงมา ทั้งนี้เพื่อชิงความยิ่งใหญ่แห่งลุ่มน้ำมูล ซึ่งจัดติดต่อกันมากว่า 39 ปี โดยในวันนี้( 29 ต.ค. ) เป็นพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ก่อนเปิดงานจัดให้มีขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมของ ตำบลต่างๆซึ่งนำขบวนโดยช้างกว่า 20 เชือก แห่จากบริเวณใจกลางเมืองไปยังจุดจัดการแข่งขันที่ริมแม่น้ำมูล พร้อมชมขบวนเห่เรือประดับตกแต่งสวยงาม ที่จำลองมาจากขบวนเห่เรือพยุหยาตราทางชลมารค เพื่ออัญเชิญถ้วยพระราชทาน ชมการประกวดกองเชียร์เรือ เลือกชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน และกิจกรรมการแสดงอื่น ๆ อีกมากมาย /////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ภาพ / ข่าว/ส.ปชส.สุรินทร์
download 16
จังหวัดสุรินทร์ติวเข้มเจ้าหน้าที่ประจำจุดรับจำนำข้าวตามโรงสีต่างๆที่เข้าร่วมโครงการ (27/10/2011)
จังหวัดสุรินทร์ติวเข้มเจ้าหน้าที่ประจำจุดรับจำนำข้าวตามโรงสีต่างๆที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีผลผลิต 2554/2555 ที่หอประชุมจังหวัดสุรินทร์วันที่ 27 ต.ค. 2554 นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ประชุมชี้แจงแนวทางการรับจำนำข้าวให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตัวแทนเกษตรกร ที่ทำหน้าที่อยู่ประจำจุดตามโรงสีต่างๆที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีผลผลิต 2554/2555 ซึ่งได้นำเนินการรับจำนำข้าวมาตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค. 2554 เป็นต้นมาจนถึงวันที่ 29 ก.พ. 2555 ซึ่งเกษตรกรสามารถนำข้าวเปลือกเข้าร่วมโครงการแต่ละรายจะจำนำได้ไม่จำกัดจำนวน แต่ต้องเป็นข้าวเปลือกที่เกษตรกรปลูกเองในปีการผลิต 2554 / 2555 และต้องมีหนังสือรับรองเกษตรกรจากกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งผ่านการทำประชาคม และเกษตรกรลงชื่อรับรองตัวเอง พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงชื่อรับรองด้วย โดยวิธีการจำนำให้จำนำข้าวเปลือกเฉพาะการจำนำใบประทวนเท่านั้นกับโรงสีที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยจ่ายใบประทวนให้กับเกษตรกรที่นำข้าวเปลือกมาจำนำ เพื่อให้เกษตรกรนำไปจำนำกับ ธ.ก.ส. และ ธ.ก.ส. จะจ่ายเงินให้เกษตรกร ภายใน 3 วันทำการ โดยเกษตรกรสามารถนำข้าวเปลือกไปจำนำกับโรงสีที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ของจังหวัดของตนเองเท่านั้น ยกเว้นเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ตำบลติดต่อกับจังหวัดข้างเคียงสามารถจำนำข้ามเขตจังหวัดได้ แต่ต้องเป็นพื้นที่ตำบลติดกันเท่านั้น ในส่วนของังหวัดสุรินทร์มีโรงสีเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวจำนวนทั้งสิ้น 35 โรงกระจายอยู่ตามพื้นที่ของอำเภอต่างๆ โดยจังหวัดสุรินทร์ได้รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแล้วจำนวน 167,606 ครัวเรือน จากจำนวน 380,603 แปลง พื้นที่ปลูก 3,253,495 . 25 ไร่ รวมผลผลิตประมาณ 1,311,000 ตัน และผ่านการประชาคมแลออกใบรับรองแล้ว 160,194 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.58 ของการขึ้นทะเบียนทั้งหมด ซึ่งในช่วงนี้เกษตรกรได้เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตและนำข้าวมาจำนำตามโครงการแล้ว ////////// ประนนท์ ไม้หอม / ภาพ/ข่าว/ส.ปส.สุรินทร์
download 22
จังหวัดสุรินทร์เร่งดำเนินการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปี 2554 (26/10/2011)
จังหวัดสุรินทร์เร่งดำเนินการรับจำนำข้างเปลือกนาปี ปี 2554 โดยได้ออกใบรับรองแก่เกษตรกรแล้วจำนวน 160,000 ครัวเรือนหรือคิดเป็นร้อยละ 95.58 วันที่ 26 ต.ค. 2554 เวลา 09.30 น. ที่ห้องราชาวดี สวนป่ารีสอร์ท ต. เฉลียง อ. เมือง จ. สุรินทร์ นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบ้ติการ โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปี 2554 / 2555 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการให้แก่เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ด้านธุรการ ในสังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ และสำนักงานเกษตรอำเภอ ทุกอำเภอ เพื่อให้การดำเนินการรับจำนำข้าวตามนโยบายของรัฐบาลเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิ์ภาพ โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรได้รับผลประโยชน์จากโครงการโดยตรงและทั่วถึง นายเสริมไชยณรงค์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่า จังหวัดสุรินทร์ได้รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแล้วจำนวน 167,606 ครัวเรือน จากจำนวน 380,603 แปลง พื้นที่ปลูก 3,253,495 . 25 ไร่รวมผลผลิตประมาณ 1,311,000 ตัน และผ่านการประชาคมแลออกใบรับรองแล้ว 160,194 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.58 ของการขึ้นทะเบียนทั้งหมด ซึ่งในช่วงนี้เกษตรกรได้เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตและนำข้าวมาจำนำตามโครงการแล้ว ////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส. ปชส. สุรินทร์
download 24
เรือนจำกลางสุรินทร์อบรมผู้ต้องขังเพื่อเตรียมพร้อมก่อนปล่อย (25/10/2011)
เรือนจำกลางสุรินทร์อบรมผู้ต้องขังเพื่อเตรียมพร้อมก่อนปล่อย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ วันที่ 25 ต.ค. 2554 เวลา 09.30 น. ที่เรือนจำกลางสุรินทร์ นายไพศาล สุวรรณรักษา ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสุรินทร์ เป็นประธานในการเปิดการอบรมผู้ต้องขังตามโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 โดยเน้นการแก้ไขฟื้นฟูพัฒนาและเน้นสวัสดิการในการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ต้องขังที่ได้รับการพิจารณาพ้นโทษ ตลอดจนเกิดจิตสำนึกในพรมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน องค์กรและเอกชนให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นคนดีของสังคม โดยมีผู้ต้องขังของเรือนจำกลางสุรินทร์ที่เข้าข่ายการพ้นโทษในครั้งนี้จำนวน 540 คนและจะมีการปล่อยตัวในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 นี้ //////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ภาพ / ส. ปชส. สุรินทร์
download 21
พสกนิกรชาวจังหวัดสุรินทร์ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสดุดี วันปิยมหาราช (23/10/2011)
พสกนิกรชาวจังหวัดสุรินทร์ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสดุดี วันปิยมหาราช พสกนิกรทุกหมู่เหล่าชาวจังหวัดสุรินทร์ร่วมในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ต.ค. 2554 ที่บริเวณอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ หน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำคณะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสดุดี เนื่องในวันปิยมหาราช ทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๔๕๓ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงสวรรคต ณ พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต ครั้นนั้นเป็นที่เศร้าสลดอย่างใหญ่หลวงของพระบรมวงศานุวงศ์และปวงชนทั่วประเทศ เพราะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นกษัตริย์ที่เคารพรักของทวยราษฎร์ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการทั้งในการปกครองบ้านเมืองและพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชนทุกหมู่เหล่า ในรัชสมัยของพระองค์ สยามประเทศได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สร้างความวัฒนาให้กับชาติเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น การไฟฟ้า การไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ การรถไฟ และทรงเลิกทาส และพระราชกรณียกิจด้านอื่นๆอีกมากมาย ด้วยพระราชกรณียกิจที่ยังความผาสุกให้เกิดแก่ประชาชน ทวยราษฎร์ทั้งปวงจึงน้อมใจแสดงความจงรักภักดี ด้วยการถวายพระนามว่า "พระปิยมหาราช" หรือพระพุทธเจ้าหลวง และกำหนดให้ทุกวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวันที่ระลึกสำคัญของชาติ เป็น วันปิยมหาราช /////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ภาพ / ข่าว / ส.ปชส.สุรินทร์
download 26
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เรียกประชุมคณะทำงานป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม พร้อมย้ำหลังน้ำลดต้องเร่งฟื้นฟูฟื้นที่ที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วน (22/10/2011)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เรียกประชุมคณะทำงานป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม พร้อมย้ำหลังน้ำลดต้องเร่งฟื้นฟูฟื้นที่ที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เรียกประชุมคณะทำงานป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม พร้อมย้ำหลังน้ำลดต้องเร่งฟื้นฟูฟื้นที่ที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เรียกประชุมคณะทำงานป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม พร้อมย้ำหลังน้ำลดต้องเร่งฟื้นฟูฟื้นที่ที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วน วันนี้ (21 ตุลาคม 2554) ที่ห้องประชุมสำนักงานโครงการชลประทานสุรินทร์ นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ หลังพบว่ายังมีพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณริมแม่น้ำและพื้นที่ที่อยู่ท้ายอ่างเก็บน้ำเนื่องจากมีการระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่อง คาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาสถานการณ์น้ำจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว ยกเว้นพื้นที่ติดกับบริเวณลุ่มแม่น้ำมูล คือ อำเภอชุมพลบุรี ท่าตูม และรัตนบุรี เนื่องจากแม่น้ำมูลมีระดับน้ำสูง ประกอบกับมีปริมาณน้ำจากจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ไหลมาสมทบ จึงทำให้พื้นที่ทั้ง 3 อำเภอ ถูกน้ำท่วมนานกว่าอำเภออื่น ๆ ทั้งนี้ จังหวัดสุรินทร์ได้ประกาศพื้นที่ประสบอุทกภัย 9 อำเภอ 74 ตำบล 642 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอเมืองสุรินทร์ สำโรงทาบ ท่าตูม ชุมพลบุรี รัตนบุรี จอมพระ สังขะ กาบเชิง และศรีณรงค์ ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน 23,174 ครัวเรือน นาข้าวเสียหาย 186,448 ไร่ มันสำปะหลังเสียหาย 31,350 ไร่ ซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้กำชับให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อชดใช้ความเสียหายตามระเบียบของทางราชการ และภายหลังน้ำลดจะต้องเร่งดำเนินการฟื้นฟูโดยเร่งด่วนเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน /////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 23
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม (22/10/2011)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม วันที่ 21 ตุลาคม 2554 เวลา 16 .00 น. ที่ ศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมอำเภอสำโรงทาบ พร้อมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัย จำนวน 480 ถุง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ได้แนะนำผู้ประสบภัยให้ดูแลตนเองในเบื้องต้นในเรื่องสุขภาพอนามัย และดูแลเครื่องใช้ที่อาจจะได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม และจังหวัดสุรินทร์จะให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น รวมทั้งการช่วยเหลือชดเชยทั้งทางด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ และซ่อมแซมถนนที่เสียหายอย่างเต็มที่ สำหรับอำเภอสำโรงทาบ ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำลำห้วยลำพอก ห้วยเกาะแก้ว และน้ำหนุนจากลำน้ำห้วยทับทัน ประกอบกับฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้พื้นที่นาข้าวและถนนสัญจรบางแห่งถูกน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลสำโรงทาบ เกาะแก้ว หนองฮะ หมื่นศรี หนองไผ่ล้อม ประดู่ กระออม และตำบลสะโน ราษฎร หมู่ 8 บ้านป่าเวย ตำบลเกาะแก้ว ถูกน้ำท่วมถนนทางเข้าหมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อนต้องใช้เรือในการสัญจร และในขณะนี้อำเภอสำโรงทาบมีพื้นที่ถูกน้ำท่วมแล้ว 8 ตำบล 53 หมู่บ้าน ราษฏรได้รับความเดือดร้อน 2,000 ครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย 20,000 ไร่ โรงเรียนถูกน้ำท่วม 2 แห่ง ถนนชำรุด 13 สาย ซึ่งจังหวัดสุรินทร์ได้จัดถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว 2,480 ถุง และสนับสนุนเรือยนต์อีก 2 ลำ และในวันนี้ ( 22 ตุลาคม 2554) เวลา 10.00 น. นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ หมู่ที่ 6 , 7 , 11 และหมู่ที่ 9 ตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ จำนวน 130 ครัวเรือนซึ่งถูกน้ำท่วมเนื่องจากได้รับผลกระทบจากโครงการชลประทานสุรินทร์ระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง และระดับน้ำในลำน้ำชีเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งผลกรทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้ทำให้น้ำเอ่อท่วมถนนสายหลักที่ใช้สัญจรระหว่างจังหวัดสุรินทร์ – จังหวัดบุรีรัมย์บริเวณหลักประมาณกิโลเมตรที่ 6 บ้านคอโค อ. เมือง จ สุรินทร์ ซึ่งรถเล็กไม่สามารถผ่านได้ ส่วนรถใหญ่ผ่านได้ด้วยความลำบาก จึงฝากเตือนประชาชนที่ใช้เส้นทางสุรินทร์ – บุรีรัมย์ที่ผ่านมาทาง อ . กระสัง จ. บุรีรัมย์เข้าสู่ อ. เมืองสุรินทร์ ได้ระมัดระวังด้วย /////////// ประนนท์ ไม้หอม /ภาพ / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 25
จังหวัดสุรินทร์ยังถูกน้ำท่วมหลายอำเภอ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 23,174 ครัวเรือน นาข้าวเสียหายเกือบ 2 แสนไร่ (22/10/2011)
จังหวัดสุรินทร์ยังถูกน้ำท่วมหลายอำเภอ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 23,174 ครัวเรือน นาข้าวเสียหายเกือบ 2 แสนไร่ นายอำนวย จันทรัฐ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและฝายชลประทานขนาดกลางในเขตจังหวัดสุรินทร์ทั้ง 18 แห่ง ปริมาณน้ำวัดได้ 183.23 ล้านลูกบาศก์เมตร (ล้าน ลบ.ม.) หรือร้อยละ 126.30 ของความจุทั้งหมด 145.079 ล้าน ลบ.ม. อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ปริมาณน้ำวัดได้ 28..39 ล้าน ลบ.ม. หรือ ร้อยละ 141.79 ของความจุทั้งหมด 20.022 ล้าน ลบ.ม. ในระยะนี้มีการระบายน้ำ 120.25 ลบ.ม./วินาที ยังคงล้นฝาย 25 เซนติเมตร ส่วนอ่างเก็บน้ำอ่างอำปึล ปริมาณน้ำวัดได้ 37.84 ล้านลบ.ม. หรือร้อยละ 136.73 ของความจุทั้งหมด 27.675 ล้าน ลบ.ม. มีการระบายน้ำ 43 ลบ.ม./วินาที ส่วนอ่างเก็บน้ำห้วยลำพอก อำเภอศีขรภูมิ ปริมาณน้ำวัดได้ 23.20 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 207.21 ของความจุของอ่าง 31.20 ล้าน ลบ.ม. มีการระบายน้ำ 110.17 ลบ.ม./วินาที สำหรับอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว อำเภอรัตนบุรี น้ำล้นตลิ่ง 29 เซนติเมตร มีการระบายน้ำ 10.88 ลบ.ม./วินาที ส่วนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน ระดับน้ำล้นตลิ่ง 2.57 เมตร ของระดับตลิ่ง ๘.๐๐ เมตร และ ห้วยเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ ระดับน้ำ ล้นตลิ่ง 5.81 เมตร ส่วนระดับน้ำในน้ำมูลทรงตัว และยังคงล้นตลิ่ง 2.06 เมตร ลำน้ำชีน้อยระดับน้ำล้นตลิ่ง 4.77 เมตร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า จังหวัดสุรินทร์ได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัย 9 อำเภอ 74 ตำบล 642 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอเมืองสุรินทร์ สำโรงทาบ ท่าตูม ชุมพลบุรี รัตนบุรี จอมพระ สังขะ กาบเชิง และศรีณรงค์ ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน 23,174 ครัวเรือน นาข้าวเสียหาย 186,448 ไร่ มันสำปะหลังเสียหาย 31,350 ไร่ บ่อปลาเสียหาย 1,045 บ่อ ถนนได้รับความเสียหายจากการถูกน้ำกัดเซาะผิวจราจรและการสัญจรไปมาไม่สะดวก 201 สาย ถนน สาย สร. 012 สะพานใหม่ – นาหนองไผ่ - กระโพ อำเภอชุมพลบุรี - ท่าตูม หรือบริเวณวังทะลุมีระดับ 60 เซนติเมตร รถผ่านไม่ได้ และ ถนนสายลำชี สุรินทร์-บุรีรัมย์ ตำบลคอโค ระดับน้ำสูง 40 เซนติเมตร ต้องใช้เส้นทางเบี่ยงหลังสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ขณะนี้บ้านเรือนของราษฎรถูกน้ำท่วมขัง 664 หลัง และมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำ จำนวน 3 ราย ////////// ประนนท์ ไม้หอม / ภาพ / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 22
จังหวัดสุรินทร์ประชุมด่วนแก้ปัญหาน้ำท่วม (17/10/2011)
จังหวัดสุรินทร์ประชุมด่วนแก้ปัญหาน้ำท่วม.....................................................................................................................วันนี้ (17 ตุลาคม 2554) นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้เรียกประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ที่ห้องประชุมสำนักงานโครงการชลประทานจังหวัดสุรินทร์ขณะนี้จังหวัดสุรินทร์มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ส่งผลให้หลายพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วม โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำและฝายชลประทานขนาดกลางในเขตจังหวัดสุรินทร์ ทั้ง 18 แห่ง ปริมาณน้ำวัดได้ 187.54 ล้านลูกบาศก์เมตร (ล้าน ลบ.ม.) หรือประมาณ ร้อยละ 129.27 ของความจุทั้งหมด 145.079 ล้าน ลบ.ม. ทุกอ่างล้วนมีน้ำมากกว่าความจุจึงต้องเร่งระบายน้ำออก ทำให้น้ำท่วมไร่นาของเกษตรกรและถนนสาธารณะ นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่าช่วงที่ผ่านมามีฝนตกติดต่อกันหลายวันโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดน บริเวณอำเภอบัวเชด สังขะ กาบเชิง พนมดงรัก ฝนตกหนักมาก ทำให้น้ำไหลมาตามลำห้วยต่าง ๆ ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมาจังหวัดสุรินทร์มีปริมาณน้ำฝนมาก ทำให้บริเวณพื้นที่รับน้ำตอนกลางของจังหวัดมีน้ำเอ่อล้นตลิ่ง ซึ่งจากการตรวจเยี่ยมราษฏรที่อำเภอศรีณรงค์ซึ่งรับน้ำจากอำเภอสังขะพบว่าอำเภอศรีณรงค์มีน้ำท่วมขังไร่นาของราษฏร และน้ำจากอำเภอศรีณรงค์จะไหลไปยังอำเภอสำโรงทาบซึ่งเป็นจุดรวมน้ำจากอำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งจะทำให้อำเภอสำโรงทาบต้องรับน้ำทั้งจากทางตอนใต้ของจังหวัดสุรินทร์ และน้ำจากด้านจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งจะทำให้อำเภอสำโรงทาบมีปริมาณน้ำมาก และเอ่อท่วมบ้านเรือนราษฏรเป็นบริเวณกว้าง ส่วนฝั่งตะวันตกน้ำจากลำชีน้อย ไหลจากเทือกเขาพนมดงรัก ไหลรวมกับแม่น้ำมูลที่วังทะลุ อำเภอท่าตูม ระยะทางประมาณ 100 กิเมตร ทำให้น้ำจากลำชีน้อยล้นตลิ่ง ประกอบกับขณะนี้แม่น้ำมูลมีปริมาณมาก และต้องรับน้ำจากจังหวัดนครราชสีมา และบุรีรัมย์ ซึ่งไหลมาสมทบ ทำให้น้ำท่วมไร่นาของราษฏรเป็นบริเวณกว้างเช่นเดียวกัน ซึ่งคาดว่าปริมาณน้ำดังกล่าวจะทำให้เขตพื้นที่อำเภอชุมพลบุรี ท่าตูม รัตนบุรี และอำเภอสำโรงทาบ ซึ่งมีพื้นที่ติดกับแม่น้ำมูลมีภาวะน้ำท่วมขังไร่นาเสียหายแล้วกว่า 70, 000 ไร่ ส่วนในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ ก็ประสบปัญหาน้ำท่วมขังเช่นเดียวกัน จังหวัดสุรินทร์จึงได้ประชุมวางแผนเกี่ยวกับการระบายน้ำจากชุมชนเมือง ซึ่งที่ประชุมได้ข้อสรุปให้มีการ สูบน้ำลงสู่คลองธรรมชาติ และคาดว่าหากฝนตกลงมาอีก คงจะไม่มีปัญหา นอกจากนั้น นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ยังได้สั่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมการอพยพ ส่วนปัญหาเส้นทางคมนาคมถูกน้ำท่วมได้ให้แขวงการทางสุรินทร์ประเมินสถานการณ์ และเข้าไปตรวจสอบ พร้อมปักป้ายเตือนภัยโดยเร็ว และให้แจ้งเปลี่ยนเส้นทางสัญจรเพื่อความปลอดภัย และย้ำว่าหากพื้นที่ใดเกิดปัญหาน้ำท่วมประชาชนเดือดร้อน ผู้นำชุมชนและหัวหน้าส่วนราชการต้องไปเยี่ยมเยียนเพื่อให้กำลังใจประชาชน อย่าให้ประชาชนรู้สึกว่าถูกราชการทอดทิ้ง
download 25
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่ อ. ศรีณรงค์ซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งในหลายอำเภอที่ประสบปัญหาน้ำท่วมไร่นาและที่อยู่อาศัย (17/10/2011)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่ อ. ศรีณรงค์ซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งในหลายอำเภอที่ประสบปัญหาน้ำท่วมไร่นาและที่อยู่อาศัย วันที่ 17 ต.ค. 2554 นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ได้เดินทางเพื่อตรวจเยี่ยมพร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่ของ อ. ศรีณรงค์ จ. สุรินทร์ ซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งในหลายอำเภอที่ประชาชนประสบปัญหา และได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม ไร่นา และที่อยู่อาศัยตลอดจนเส้นทางสัญจรถูกตัดขาด โดยเฉพาะพื้นที่ของ ต. ณรงค์ หมู่ที่ 1 , 10 ซึ่งมีน้ำจากลำห้วยเสนที่ไหลมาจากอำเภอบัวเชดและอำเภอสังขะไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมนาข้าวของเกษตรกรแล้วกว่า 1 พันไร่ และมีบ้านเรือนของประชาชนถูกน้ำท่วมจำนวนกว่า 10 หลัง และที่ตำบลศรีสุขซึ่งมีลำน้ำห้วยทับทันไหลผ่านได้เอ่อล้นตลิ่งข้าวท่วมในพื้นที่นาข้าวของของประชาชน บ้านอ้อมแก้ว ม. 3 และบ้านท่าเรือ ม. 2 และพื้นที่อีกหลายหมู่บ้าน โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ได้กำชับให้ทางอำเภอ และ อบต. ในพื้นที่ได้เฝ้าระวังและหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พร้อมกันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นายยุทธนา วิริยะกิตติ ได้มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยในเบื้องต้น ก่อนที่จะให้ทาง อบต. และอำเภอได้เร่งสำรวจพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนเพื่อหาทางช่วยเหลือในระยะยาวต่อไป /////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส.สุรินทร์
download 22

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 [156] 157 ถัดไป>>