หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวท้องถิ่น

จังหวัดสุรินทร์จัดงานวันครูประจำปี ๒๕๕๕ มีครูเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก (16/01/2012)
เช้าวันนี้ (๑๖ ม.ค.๕๕ ) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพิภพ ดำทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงานวันครูประจำปี ๒๕๕๕ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยมีครูจากสถาบันการศึกษาต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้สืบเนื่องจากคุรุสภา ได้กำหนดให้ครูและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานวันครูขึ้นในวันที่ ๑๖ มกราคม ของทุกปี ซึ่งได้ถวายพระราชมัญญานามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” และเพื่อให้เป็นวันรำลึกถึงความสำคัญของครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ ประกอบคุณงามความดีเพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชน และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างครูกับประชาชน โดยจัดให้มีกิจกรรม ถวายพระราชมัญญานามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” กิจกรรมทางศาสนา พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพครู มีครูในสถานขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม สังกัดเทศบาลเมือง สุรินทร์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และครูนอกประจำการ เข้าร่วมพิธี รวมทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ คน มีการสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และกล่าวคำปฏิญาณ พร้อมกันนี้ประธานในพิธีได้มอบประกาศเกียรติบัตรแก่ข้าราชการครูผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อการศึกษาและครูดีเด่นสาขาต่างๆ ตามคำปฏิญาณตนของครูที่ว่า จะบำเพ็ญตน ให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นครู จะตั้งใจฝึกสอนศิษย์ให้เป็นพลเมืองดีของชาติ และจะรักษาชื่อเสียงของคณะครู และบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ////////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว/ ส.ปชส. สุรินทร์
download 29
งานมหกรรมเกษตรอินทรีย์สุรินทร์ (14/01/2012)
งานมหกรรมเกษตรอินทรีย์สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์จัดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ และของดีเมืองสุรินทร์อย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 13 – 15 ม.ค. 2555 วันที่ 14 ม.ค. 2555 เวลา 10.30 น. ที่บริเวณสนามแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ นายพิภพ ดำทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการเปิดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ และของดีเมืองสุรินทร์ โดยจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 ม.ค. 2555 โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆมากมายประกอบด้วยการจัดนิทรรศการด้านเกษตรอินทรีย์ของหน่วยงานราชการ และสถาบันการศึกษาต่างของจังหวัดสุรินทร์ การประกวดและประลองไก่ชนพันธ์พื้นเมือง การประกวดสัตว์เลี้ยง และการประกวดโคสายพันธ์สุรินทร์โกเบ พร้อมทั้งการจำหน่ายของดีเมืองสุรินทร์ สินค้าโอท็อป และสินค้าราคาถูก โดยได้รับความสนใจจากประชาชน และเกษตรกรเข้าร่วมในกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ///////////ประนนท์ ไม้หอม/ ข่าว/ ส.ปชส. สุรินทร์
download 29
หลายหน่วยงานในจังหวัดสุรินทร์จัดงานวันเด็กแห่งชาติ (14/01/2012)
หลายหน่วยงานในจังหวัดสุรินทร์จัดงานวันเด็กแห่งชาติ หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจังหวัดสุรินทร์ให้ความสำคัญแก่เด็ก และได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น วันที่ 14 ม.ค. 2555 ที่บริเวณลานหน้าเทศบาลเมืองสุรินทร์ นายพิภพ ดำทองสุข รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2555 พร้อมทั้งอ่านสารจากนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ มอบใบประกาศแก่เด็กดีเด่นของจังหวัดสุรินทร์ซึ่งสำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีกิจกรรมให้เด็กได้ร่วมสนุกสนาน และมอบรางวัลมากมาย กิจกรรมเล่นเกมส์ และการแสดงบนเวทีของเด็ก และที่สำคัญสุรินทร์ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองช้างงานเด็กปีนี้ได้มีช้างเข้าร่วมกิจกรรมกับเด็กในครั้งนี้ด้วยโดนได้แสดงความสามารถในการเล่นกิจกรรมต่างๆร่วมกับเด็ก ซึ่งก็สร้างความประทับใจแก่เด็กๆที่ได้ใกล้ชิดกับช้างทั้งนี้เพื่อสร้างจิตสำนกให้เด็กได้รักช้างและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ช้างให้อยู่คู่กับจังหวัดสุรินทร์และประเทศไทยสืบไป พร้อมทั้งมีการจัดซุ้มอาหาร ขนมคาวหวานไว้ให้เด็กได้รับประทานกันอย่างเต็มอิ่ม โดยหน่วยงานต่างๆของจังหวัดสุรินทร์ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก และในวันเดียวกันนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นายพิภพ ดำทองสุข ได้เป็นประธานในการเปิดงานวันเด็กแห่งชาติที่บริเวณสนามแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ได้จัดขึ้น ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เด็กได้ร่วมสนุกสนานทั้งบนเวที และบริเวณสนาม มีการจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถของสุนัข การบินของเครื่องบินบังคับ การแสดงกการขี่ม้า และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากผู้ปกครอง ครู ได้นำเด็กร่วมในกิจกรรมการเป็นจำนวนมาก โดยหน่วยงานที่ร่วมให้ความสำคัญและจัดงานวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้ประกอบด้วยเทศบาลเมืองสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ชนส่งจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดทหารบกสุรินทร์ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 ค่ายสุรินทรภักดี จังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้เพื่อให้ความสำคัญกับเด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ตามขำขวัญปีนี้ที่ว่า “ สามัคคี มีความรู้ คู้ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี “ //////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว /ส.ปชส. สุรินทร์
download 33
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด มหาชน มอบผ้าห่มกันหนาวให้ผู้ยากไร้ที่จังหวัด สุรินทร์ จำนวน 1,000 ผืน (13/01/2012)
วันที่ 13 ม.ค. 2554 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ประชาชนชาวอำเภอรัตนบุรีที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาว โดยได้รับความช่วยเหลือจากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ได้จัดโครงการ ซีพี – ซีพีเอฟ เคียงข้างคนไทยสู้ภัยหนาว ภาคอีสาน ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยมอบผ้าห่มกันหนาวให้ผู้ประสบภัยหนาวในเขตพื้นที่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1,000 ผืน ทั้งนี้ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ มีผู้ต้องการความช่วยเหลือจากปัญหาภัยหนาว รวม 23,748 คน ได้แก่ผู้สูงอายุจำนวน 8,720 คน เด็กไร้ผู้อุปการะ 1,186 คน ผู้พิการทุพลภาพ 1,426 คน ผู้มีรายได้น้อย 5,941 คน และผู้ประสบความเดือดร้อน 6,475 คน โดยต้องการความช่วยเหลือผ้าห่มนวม 13,980 ผืน ผ้าห่มไหมพรม 2,866 ผืน เสื้อกันหนาว 5,801 ผืน และอื่น ๆ 1,101 ชุด รวม 23,748 ชุด ในส่วนภาพรวมของจังหวัดสุรินทร์ได้มอบหมายให้แต่ละอำเภอสำรวจข้อมูลผู้ประสบภัยหนาวที่ต้องการความช่วยเหลือ ทั้งผู้สูงอายุ เด็กไร้ผู้อุปการะ คนพิการทุพลภาพ และผู้มีรายได้น้อย พบว่ามีความต้องการความช่วยเหลือผ้าห่มนวม 107,631 ผืน ผ้าห่มไหมพรม 5,457 ผืน เสื้อกันหนาว 11,895 ผืน และอื่น ๆ 1,101 ชุด รวม 126,084 ชุด ///////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 43
โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ออกบริการแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล (11/01/2012)
โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ออกบริการแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล จังหวัดสุรินทร์จัดโครงการ จังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ออกบริการแก่ประชาชนและมอบบ้านธารน้ำใจแก่ผู้รากไร้ ในพื้นที่ห่างไกลในพื้นที่อำเภอลำดวน จ. สุรินทร์ วันที่ 11 ม.ค. 2555 นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำส่วนราชการระดับจังหวัด และอำเภอ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ออกให้บริการแก่ประชาชน ตามโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ณ บริเวณโรงเรียนบ้านโคกเกาะ หมู่ที่ 2 ต. อู่โลก อ. ลำดวน จ. สุรินทร์ โดยก่อนหน้านั้นเวลา 10.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้เป็นประธานในพิธีมอบบ้านธารน้ำใจแก่ผู้ยากไร้ให้กับ นายเปรียว กูลรัตน์ อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 9849 ม. 2 ต. อู่โลก อ. ลำดวน จ. สุรินทร์ ซึ่งเป็นผู้ที่ยากไร้ ไม่มีบ้านอยู่อาศัยที่แข็งแรง อาศัยอยู่เพียงลำพัง มีลูกทั้งหมด 3 คน ก็แยกไปมีครอบครัวและไปทำงานที่กรุงเทพมหานครเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวของตนเองมีส่งเงินมาให้พ่อใช้บ้างเป็นบางครั้ง ซึ่งต้องอยู่ในสภาพที่ยากลำบากซึ่งเป็นผลให้นายเปรียว ได้รับการประชาคมจากเพื่อนบ้านให้ได้รับมอบบ้านในครั้งนี้ซึ่งใช้งบประมาณในการสร้าง 105,000 บาท จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ได้เดินทางไปที่บริเวณสนามโรงเรียนบ้านโคกเกาะ หมู่ที่ 2 ต. อู่โลก อ. ลำดาน จ. สุรินทร์ เพื่อเปิดโครงการ “ จังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม “ และมอบรถจักรยานแก่นักเรียนเรียนดี จำนวน 2 คัน มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนผู้ยากไร้ มอบทุนมูลนิธิเด็ก จำนวน 10 ทุน มอบ ส.ป.ก. 4 - 01 ให้แก่ประชาชน มอบเงินแก่ผู้ยากไร้และคนชรา มอบพันธุ์ปลา และตรวจเยี่ยมหน่วยงานต่างๆที่ออกให้บริการแก่ประชาชน ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหา การอนุมัติ อนุญาต และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และอื่นๆ แก่ประชาชนตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ ในหมู่บ้าน ชุมชน และท้องถิ่น ซึ่งสามารถให้บริการทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ และเป็นการเพิ่มโอกาสทางเลือกให้กับประชาชนในการมาขอรับบริการที่สะดวกและรวดเร็วซึ่งประกอบด้วย งานด้านทะเบียนราษฎร์ ทำบัตรประจำตัวประชาชน การให้บริการด้านที่ดิน การประปา การไฟฟ้า รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ให้บริการด้านแรงงาน การแก้ไขปัญหาความยากจนแนะนำส่งเสริมอาชีพ ด้านขนส่งต่อทะเบียนรถ ออกใบอนุญาตขับขี่ ด้านสาธารณสุขบริการตรวจรักษา และตรวจสุขภาพ และการบริการจากหน่วยงานอื่นๆอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนชาว ต. อูโลก และ ตำบลใกล้เคียงของอำเภอลำดวนมารับบริการกันอย่างคึกคักเป็นจำนวนมาก ////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส. ปชส. สุรินทร์
download 34
ผู้ว่าฯมอบบ้านธารน้ำใจแก่ผู้รากไร้ ในพื้นที่ห่างไกลในพื้นที่อำเภอลำดวน จ. สุรินทร์ (11/01/2012)
10.00 น.นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านธารน้ำใจแก่ผู้ยากไร้ให้กับ นายเปรียว กูลรัตน์ อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 9849 ม. 2 ต. อู่โลก อ. ลำดวน จ. สุรินทร์ ซึ่งเป็นผู้ที่ยากไร้ ไม่มีบ้านอยู่อาศัยที่แข็งแรง อาศัยอยู่เพียงลำพัง มีลูกทั้งหมด 3 คน ก็แยกไปมีครอบครัวและไปทำงานที่กรุงเทพมหานครเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวของตนเองมีส่งเงินมาให้พ่อใช้บ้างเป็นบางครั้ง ซึ่งต้องอยู่ในสภาพที่ยากลำบากซึ่งเป็นผลให้นายเปรียว ได้รับการประชาคมจากเพื่อนบ้านให้ได้รับมอบบ้านในครั้งนี้ซึ่งใช้งบประมาณในการสร้าง 105,000 บาท
download 54
ทหารหน่วยเฉพาะกิจที่ 2 ร่วมกับ อบต.ดมฯมอบบ้านตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน (10/01/2012)
ทหารหน่วยเฉพาะกิจที่ 2 ร่วมกับ อบต.ดมฯมอบบ้านตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน เมื่อวันที่8 ม.ค.54 เวลา 09.09 น. พันเอกธัญญา เกียรติสาร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 2 เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา และโครงการหนึ่งหน่วย หนึ่งหลัง สร้างบ้านเพื่อคนยากจน พร้อมมอบสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้กับครอบครัวนายเต็ง วงษ์มี อายุ 48 ปี อยู่บ้านเลขที่ 64/1 บ.ภูมิคดี ม. 2 ต.ดม อ. สังขะ จ.สุรินทร์ ท่ามกลางเพื่อนบ้านที่มาร่วมยินดีเป็นจำนวนมาก สำหรับโครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษาและโครงการหนึ่งหน่วย หนึ่งหลัง สร้างบ้านเพื่อคนยากจน เป็นโครงการสนองพระราชปณิธานน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2554 โดยมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยเฉพาะกิจที่ 2 ,องค์การบริหารส่วนตำบลดม, ส่วนราชการและราษฎรในพื้นที่ ร่วมมือกันจัดสร้างบ้านให้กับราษฎร เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของราษฎรให้ดีขึ้น โดยชุมชนมีส่วนร่วมดูแลกันเอง เสียสละเกื้อกูล ผู้ด้อยโอกาสกว่า สร้างครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็ง ซึ่งจะส่งผลถึงความมั่นคงและความผาสุกของประเทศชาติสืบไป นายล้ำเลิศ พัวพัฒนโชติ นายก อบต.ดมฯ กล่าวว่า โครงการสร้างบ้านให้กับประชาชน ที่ยังไม่มีที่พักอาศัยเป็นของตนเองหรือเก่าชำรุด ทรุดโทรม โดยคัดเลือกราษฎรที่มีความประพฤติดี และยากจน ซึ่งหน่วยเฉพาะกิจที่ 2 อบต. ดมและผู้นำชุมชน ได้พิจารณาคัดเลือกสร้างบ้านให้นายเต็ง วงษ์มี ดังกล่าว ซึ่งมีอาชีพรับจ้างทั่วไป และมีบุตร 4 คน โดยสร้างบ้านให้ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย.54 และสร้างเสร็จสิ้นวันที่ 31 ธ.ค.54 ที่ผ่านมา เป็นหลังที่ 2 ในจำนวน 8 หลัง จากงบประมาณดำเนินการ หลังละ 1 แสนบาท ด้านนายเต็ง วงษ์มี กล่าวว่า ตนเองรู้สึกปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นล้นพ้น และจะขอเป็นพสกนิกรที่จงรักภักดีและจะทำความดีถวายพ่อหลวงตลอดไป ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว และขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้มอบบ้านหลังดังกล่าวให้กับตนและครอบครัวได้อยู่อาศัย //////////////////////////////
download 32
หอการค้าสุรินทร์เปิดตัวคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาระบบเศรษฐกิจ และสังคม (10/01/2012)
หอการค้าสุรินทร์เปิดตัวคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาระบบเศรษฐกิจ และสังคม หอการค้าจังหวัดสุรินทร์ แถลงข่าวเปิดตัวคณะกรรมการเดินหน้าเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ และสังคมของจังหวัดสุรินทร์ สู่สากลอย่างมั่นคงและยั่งยืน ค่ำวันที่ 9 ม.ค. 2555 ที่ห้องแสวงฟ้าสวนป่ารีสอร์ท อ. เมือง จ. สุรินทร์ หอการค้าจังหวัดสุรินทร์ โดยนายเกรียงศักดิ์ ปาลีคุปต์ ประธานหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ นำคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสุรินทร์แถลงข่าว เปิดตัวคณะกรรมการฯ ที่จะเข้ามาร่วมบริหารงานของหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ให้เกิดเป็นรูปธรรม ในการที่จะขับเคลื่อน และพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาของจังหวัดสุรินทร์นำไปสู่ระดับประเทศ และระดับสากลอย่างมั่นคง และยั่งยืน ตามพันธกิจของหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ ที่ว่าเป็นองค์กรที่เป็นตัวแทนของภาคประชาชนในจังหวัดที่จะรวบรวมความคิดเห็นที่เป็นประโยชน?ต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของท้องถิ่นและของประเทศชาติ และวิสัยทัศน์ที่ว่า เป็นสถาบันผู้นำภาคธุรกิจที่เข้มแข็ง มีความเชื่อถือ มีเครือข่ายที่กว้างขวาง และมีประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาไทย สู่สากลอย่างมั่นคง และยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันสำนักงานหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ตั้งอยู่เลขที่ 78 ถนนปัทมานนท์ ต. ในเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์ โทร. 044-511013 และในวันที่ 14 ม.ค. 2555 นี้ทางหอการค้าจังหวัดสุรินทร์กำหนอจัดกิจกรรมงานคาร์บอยในท์ เพื่อเปิดตัวคณะกรรมการและสมาชิกหอการค้าจังหวัดสุรินทร์แก่ชาวจังหวัดสุรินทร์อีกด้วย /////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส ปชส. สุรินทร์
download 26
จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรมรวมพลังประกาศเจตนารมณ์รวมพลังแผ่นกินเอาชนะยาเสพติดเทิดไท้องค์ราชัน (10/01/2012)
จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรมรวมพลังประกาศเจตนารมณ์รวมพลังแผ่นกินเอาชนะยาเสพติดเทิดไท้องค์ราชัน จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรมรวมพลังประกาศเจตนารมณ์รวมพลังแผ่นกินเอาชนะยาเสพติดเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอง 84 พรรษา วันที่ 10 ม.ค. 2555 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแสดงพลัง “ ประกาศเจตนารมณ์รวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสุรินทร์ 84 พรรษา เทิดไท้องค์ราชัน เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา โดยมีส่วนราชการทุกภาคส่วน องค์การภาคเอกชน ภาคประชาชน กลุ่มพลังมลชน นักเรียน นักศึกษาร่วมเดินรณรงค์ถือป้ายประชาสัมพันธ์จาก 4 มุมเมืองของจังหวัดสุรินทร์ ก่อนที่จะมารวมตัวกันเพื่อ ประกาศเจตนารมณ์รวมพลังแผ่นดิน เพื่อเอาชนะยาเสพติด ที่บริเวณ หน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ว่าจะไม่ยุ่งกับยาเสพติดทุกชนิด จะไม่ให้คนในครอบครัว ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จะร่วมรณรงค์เพื่อรวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อสนองพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่ทรงเล็งเห็นถึงมหันตภัยของปัญหายาเสพติด และทรงเป็นผู้นำที่ริเริ่มการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะการปลูกพืชทดแทนฝิ่นด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาจนประสบความสำเร็จ และได้รับการยกย่องถึงพระปรีชาสามารถไปทั่วโลก แต่เมื่อปัญหายาเสพติดได้เปลี่ยนไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ก็ทรงให้ความสนพระทัยในการแก้ไขปัญหาอยู่เสมอ ///////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 32
ร. 23 พัน 3 ค่ายวีรวัฒโยธินจังหวัดสุรินทร์ประกอบพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปและทำบุญเลี้ยงพระในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ (06/01/2012)
ร. 23 พัน 3 ค่ายวีรวัฒโยธินจังหวัดสุรินทร์ประกอบพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปและทำบุญเลี้ยงพระในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 6 ม.ค. 2555 ทีกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 ค่ายวีรวัฒโยธิน จังหวัดสุรินทร์ พันโทจิรัฎฐ์ ช่วงฉ่ำ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 นำกำลังพลทหารและครอบครัวประกอบพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ เนื่องในโอกาวันขึ้นปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลและครอบครัว พร้อมกันนี้ได้ประกอบพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูป “ พระพุทธอาภัสร์ธรรมคุณ “ โดยมีพันเอกธรากร ธรรมวินธร รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี เป็นประธานในพิธี พร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก สำหรับพระพุทธอาภัสร์ธรรมคุณ โดยพระครูอาภัสร์ธรรมคุณ ( หลวงตารอด ) เจ้าอาวาสวัดโคกกรม ต. จีกแดก อ. พนมดงรัก จ. สุรินทร์ เป็นผู้มอบให้แก่ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 ได้ตั้งประดิษฐาน ณ ที่ประดิฐานหน้ากองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 ค่ายวีรวัฒโยธิน จังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้กำลังพลทหาร และครอบครัวได้สักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว โดยมีพระธรรมโมลี เจ้าอาวาสวัดศาลาลอยพระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการประกอบพิธี ///////////// ประนนท์ ไม้หอม /ข่าว / ส. ปชส. สุรินทร์
download 27
7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่สุรินทร์มีผู้เสียชีวิต 5 คนลดลงจากปีที่ผ่านมา 50 % (05/01/2012)
7 วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่สุรินทร์มียอดผู้เสียชีวิต 5 คน ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 50 % วันที่ 5 มกราคม 2555 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานแถลงข่าวในโอกาสปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 2554 ถึงวันที่ 4 ม.ค. 2555 หรือ 7 วันอันตราย ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของจังหวัดสุรินทร์ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 ของจังหวัดสุรินทร์มีสถิติ ยอดผู้เสียชีวิต 5 คน บาดเจ็บ 89 คน จากการเกิดอุบัติเหตุ 85 ครั้ง ซึ่งจากการตั้งเป้าไว้ให้ลดลง 5 % เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาคือ ปี 2554 มีผู้เสียชีวิต 10 คน ปี 2555 มีผู้เสียชีวิต 5 คนลดลง ร้อยละ 50 ยอดผู้ได้รับบาดเจ็บปี 2554 จำนวน 82 คน ปี 2555 จำนวน 89 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.54 จำนวนการเกิดอุบัติเหตุปี 2554 จำนวน 84 ครั้ง ปี 2555 จำนวน 85 ครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.19 ซึ่งจากกากรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 ช่วง 7 วันอันตรายของจังหวัดสุรินทร์ได้ผลเป็นที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบเมื่อปีที่ผ่านมา /////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 29
ช้างพลายร็อคกี้ล้มแล้วหลังทีมสัตวแพทย์ทำการรักษาจนสุดความสามารถ (04/01/2012)
จ.สุรินทร์ วันที่ 4 ม.ค.นี้ ที่สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ จ.สุรินทร์ หรือโรงพยาบาลช้างสุรินทร์ ถนนสายสุรินทร์-ปราสาท กม.ที่ 14-15 ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์ นายธงชัย สุขรัตน์ อยู่บ้านม่วงเจริญ ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ เจ้าของช้างพลาย “ ร็อคกี้” อายุ 1 ปี 7 เดือน ที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชน ขาหน้าหักทั้ง 2 ข้าง ที่บริเวณถนนเลี่ยงเมืองร้อยเอ็ด ทางออกสุรินทร์ – วาปีปทุม จ.มหาสารคาม เมื่อคืนวันที่ 5 ธ.ค.2554 นำมารักษาตัวโรงพยาบาลช้างสุรินทร์ โดยมี นสพ.ญ.ภัทร เจริญพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ จังหวัดสุรินทร์ และทีมสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลช้าง ทำการรักษาช้างพลายร็อคกี้ อยู่ในสภาพไม่รู้สึกตัว ตามร่างกาย ส่วนหลัง และหาง มีบาดแผล ขาหน้าซ้ายหัก สมองได้รับการกระทบกระแทกอย่างรุนแรง จนสมองบวบ ทีมสัตวแพทย์ได้ทำการรักษาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเมื่อเวลา 05.00 น.วันที่ 4 ม.ค.นี้ ช้างพลายร็อคกี้ ก็ได้ล้มลงอย่างสงบ ท่ามกลางความเสียใจ ของทีมสัตวแพทย์ และควาญช้าง ที่ทำการรักษาดูแลอย่างใกล้ชิดมาตลอด ควาญช้างได้นำช้างพลายร็อคกี้กลับไปบ้านเกิด เพื่อประกอบพิธีทางศาสนา โดยจะนิมนต์พระมาประกอบพิธีบังสุกุล และฝังไว้ใกล้บริเวณบ้านในบ่ายวันนี้ ที่บ้านม่วงเจริญ ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ //////////////
download 26
วันที่ 6 ช่วงรณรงค์ 7 วันอันตรายสุรินทร์มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 รายรวมเป็น 3 ราย (04/01/2012)
6 วันช่วงรณรงค์ 7 วันอันตรายสุรินทร์มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 รายสาเหตุรถยนต์กระบะชนท้ายรถจักรยานยนต์ รวมยอดผู้เสียชีวิตระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 2554 – 3 ม.ค. 2555เป็น 3 ราย วันที่ 3 ธ.ค. 2555 ซึ่งเป็นวันที่ 6 ช่วงของการรณรงค์ 7 วันอันตราย ผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2554 – 4 มกราคม 2555 ของจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งในวันที 6 (3 ธ.ค. ) ปรากฏว่า มีอุบัติเหตุทางถนนทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย สาเหตุการเสียชีวิตขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ถูรถยนต์กระบะชนท้าย และรถยนต์กระบะอีกคันชนซ้ำเหตุเกิดบนถนนสายโชคชัย – เดชอุดมบริเวณบ้านแยง ต. กระเทียม อ.. สังขะ จ. สุรินทร์ เมื่อสรุปการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทกาลปีใหม่ 2555ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 2554 – 3 ม.ค. 2555 จังหวัดสุรินทร์มีการเกิดอุบัติเหตุทางถนนรวมทั้งสิ้น 79 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ จำนวน 85 คน เสียชีวิต 3 คน โดยอุบัติเหตุเกิดจากรถมอเตอร์ไซค์ และรถปิคอัพ พฤติกรรมเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือเมาสุรา รองลงมาคือขับรถเร็วเกินกำหนด และรถจักยานยนต์ไม่ปลอดภัย ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดได้แก่รถจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนถนนที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดได้แก่ถนนทางหลวงชนบทคิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือถนนใน อบต. คิดเป็นร้อยละ 37.5 อำเภอที่มีการเกิดอุบัติเหตุมาที่สุดได้แก่อำเภอเมือง 31 ครั้ง และอำเภอท่าตูม 11 ครั้ง ส่วนอำเภอที่ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุเลยมี 3 อำเภอคือ อำเภอชุมพลบุรี รัตนบุรี ลำดวน และอำเภอสนม /////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 32
วันที่ 5 ช่วงรณรงค์ลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ 2555 สุรินทร์มีผู้เสียชีวิต 2 ราย (03/01/2012)
วัน 5 ช่วงรณรงค์ลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ 2555 จังหวัดสุรินทร์มีอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 71 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 2 คน มีผู้บาดเจ็บ จำนวน 36 คน ผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 ของจังหวัดสุรินทร์ 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2554 – 4 มกราคม 2555 ซึ่งในวันที 5 (2 ธ.ค. ) ปรากฏว่า มีอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งสิ้น 71 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ จำนวน 36คน เสียชีวิต 2 คน โดยอุบัติเหตุเกิดจากรถมอเตอร์ไซค์ และรถปิคอัพ พฤติกรรมเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ไม่สวมหมวกนิรภัย รองลงมาเป็นเมาสุรา ทั้งนี้ หากเทียบกับช่วงเดียวกันของเทศกาลปีใหม่ 2554 ที่ผ่านมา จำนวนการเกิดอุบัติเหตุและผู้บาดเจ็บลดลง สำหรับการการดำเนินการตาม 10 ข้อหาหลัก มีผู้ถูกดำเนินคดีแล้ว จำนวน 20,088 คน จากการขับขี่รถ ไม่มีใบขับขี่ไม่สวมหมวกนิรภัยมากที่สุด จำนวน 5,771 คน รองลงมา ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ 5,768 คน ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 2,609 คน รถจักรยายยนต์ไม่ปลอดภัย 2,469 คน ความเร็วเกินกำหนด 978 คน ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 859 คน ขับรถย้อนศร 586 คน แซงในที่คับขัน 420 คน และใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ 317 คน เมาสุรา 311 คน ขณะที่ได้มีการเรียกตรวจยานพาหนะชนิดต่างๆ ทั้งสิ้น 75,557 คัน โดยจังหวัดสุรินทร์มีการตั้งจุดตรวจรวม 34 จุด จาก 17 อำเภอมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดจำนวนทั้งสิ้น 1,134 คน /////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 34
จังหวัดสุรินทร์จัดงานสวัสดีปีใหม่สัมพันธ์ไทย – กัมพูชา (30/12/2011)
จังหวัดสุรินทร์จัดงานสวัสดีปีใหม่สัมพันธ์ไทย – กัมพูชา เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของประชาชนทั้ง 2 ประเทศ วันที่ 30ธ.ค. 2554 ที่บริเวณโครงการพัฒนาบริเวณด่านช่องจอม ต. ด่าน อ. กาบเชิง จ. สุรินทร์ อำเภอกาบเชิง และกองกำลังสุรนารี องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน ราชอาณาจักรไทย ร่วมกับภูมิภาคที่ 4 และจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาจักรกัมพูชา จัดงานสวัสดีปีใหม่สัมพันธ์ไทย – กัมพูชา โดยมีนายนิรันดร์ กัลยามิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทย และนายซาน วันนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นประธานร่วมในการเปิดงาน โดยจัดให้มีกิจกรรมการแสดงบนเวทีของทั้งสองประเทศจำนวน 4 ชุดเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชนที่คล้ายกัน พร้อมทั้งจัดให้มีการแข่งขันชกมวยเพื่อมิตรภาพไทย – กัมพูชาจำนวน 6 คู่โดยมีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาเข้าร่วมชมและเชียร์กันอย่างคึกคักเป็นจำนวนมากด้วยไมตรีจิตรที่ดีต่อกัน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ของประชาชนทั้งสองประเทศ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้ประชาชนของทั้งสองประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เห็นถึงความใกล้ชิดกันทางด้านประเพณี และวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ และเพื่อจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2555 ร่วมกันระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ อันเป็นการเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี ////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว/ ส.ปชส. สุรินทร์
download 38
จังหวัดสุรินทร์ปล่อยขบวนรณรงค์ และเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุ ปีใหม่ 2555 (29/12/2011)
ในวันที่ 28 ธันวาคม 2554 เวลา 09.00 –10.00 น. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 จังหวัดสุรินทร์ โดยจัดให้มีขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไปตามถนนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ ประกอบด้วยขบวน เหยื่อเมาแล้วขับ ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน อาสาสมัครคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ นอกจากนั้นยังมีขบวนรถประชาสัมพันธ์ประกอบด้วย รถกู้ชีพโรงพยาบาลสุรินทร์ รถกู้ชีพในเขตอำเภอเมืองสุรินทร์ทุกตำบล และรถแขวงการทางสุรินทร์ และกำหนดช่วงวันรณณงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2554 - 4 มกราคม 2555 รวม 7 วัน ทั้งนี้ จังหวัดสุรินทร์ ได้กำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้แก่หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามมาตรการเน้นหนัก 5 มาตรการ มาตรการด้านการบริหารจัดการ มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมาย มาตรการด้านวิศวกรรมจราจร มาตรการด้านประชาสัมพันธ์ และมาตรการด้านการแพทย์ฉุกเฉินและการกู้ชีพ โดยแบ่งเวลาดำเนินงานเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเป็นช่วงของการเตรียมความพร้อม ระหว่างวันที่ 1-28 ธันวาคม 2554 ให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมด้านการปฏิบัติและงบประมาณ โดยกำหนดตัวบุคคล หน่วยงานรับผิดชอบให้ชัดเจน ส่วนช่วงที่ 2 เป็นช่วงการปฏิบัติการเข้มข้น ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2555 โดยให้อำเภอทุกอำเภอจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ปี 2555 และตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจร่วมแบบบูรณาการ จัดตั้งจุดสกัดประจำชุมชน หมู่บ้าน และการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนและบริการประชาชน ระดับพื้นที่ การอำนวยความสะดวกในการเดินทางและการจัดการจราจร เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ซึ่งจังหวัดสุรินทร์ตั้งเป้าหมายลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ลดจำนวนผู้เสียชีวิต และลดจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2555 จะต้องลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 ที่ผ่านมา ซึ่งจังหวัดสุรินทร์ได้จัดเตรียมเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท มอบให้แก่อำเภอที่มีผลการดำเนินการดีเด่น ด้านการ ลดการเกิดอุบัติเหตุ ลดผู้บาดเจ็บ และลดผู้เสียชีวิต ช่วงปีใหม่ 2555 นี้ด้วย ///////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว /ส.ปชส. สุรินทร์ ................................
download 32
สุรินทร์ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ (27/12/2011)
สุรินทร์ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วันที่ 27 ธ.ค. 2554 ที่บริเวณสนามโรงเรียนภูดินหนองตะครอง ต. บ้านแร่ อ เขวาสินรินทร์ จ. สุรินทร์ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการงานบริการตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ โดยมีนายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมทั้งมอบปัจจัยการผลิตด้านการเกษตร ตลอดจนตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่หน่วยงานที่ให้บริการ และเกษตรกรผู้มารับบริการซึ่งมีเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เป็นโครงการที่จังหวัดสุรินทร์ออกให้บริการแก่ประชาชนเป็นประจำ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่มีปัญหา และต้องการติดต่อประสานงาน รับคำปรึกษาด้านการเกษตรกับหน่วยงานราชการ โดยไม่ต้องเดินทางไปที่อำเภอ หรือจังหวัดเป็นการลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทาง ซึ่งประกอบด้วยคลินิกด้านพืช ศัตรูพืช คลินิกดิน ประมง ปศุสัตว์ คลินิกกฎหมาย บัญชี ชลประทาน สหกรณ์ และคลินิกสายใยรักแห่งครอบครัว ซึ่งมีทั้งการจัดนิทรรสการ การสาธิต และให้ความรู้แก่เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ที่มาร่วมรับบริการเป็นจำนวนมาก ///////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว/ ส.ปสส. สุรินทร์
download 31
ผบช. ภาค 3 มอบนโยบายเน้นเมาไม่ขับช่วงเทศกาลปีใหม่ (27/12/2011)
ผบช. ภาค 3 มอบนโยบายเน้นเมาไม่ขับช่วงเทศกาลปีใหม่ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 เน้นนโยบายเมาไม่ขับเพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ในโอกาสที่เดินทางมามอบนโยบายแก่ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ วันที่ 27 ธ.ค. 2554 พล.ต.ท. ภาณุ เกิดลาภผล ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 และคณะเดินทางเพื่อตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ โดยมี พล.ต.ต. รณพงษ์ ทรายแก้ว ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์นำคณะนายตำรวจระดับผู้กำกับการ และสาราวัตรใหญ่ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ในห้วงที่ผ่านมา พร้อมทั้งรับมอบนโยบายที่ห้องประชุมรักเกียรติฯ กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ และในโอกาสนี้คณะกรรมการ กต.ตร. อำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ได้มอบเงินจำนวน 50,000 บาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่าน ผบช. ภาค 3 ในครั้งนี้ด้วย พล.ต.ท. ภาณุ เกิดลาภผล ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวในโอกาสที่เดินทางมามอบนโยบายแก่ข้าราชการตำรวจในครั้งนี้ว่า ได้เน้นนโยบายหลักๆคือการป้องกันอาชญากรรม ยาเสพติด การลักลอบขนไม้เถื่อน และที่สำคัญคือนโยบายการการสัญจรปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งเน้นหนักในเรื่องของการรณรงค์เมาไม่ขับเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชุมชนหามาตรการป้องกันไม่ให้ลูกหลานเมาแล้วห้ามขับขี่รถทุกชนิดออกจากหมู่บ้าน /////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส. ปชส. สุรินทร์
download 29
คนดีเมืองสุรินทร์เก็บกระเป๋าสตางต์มีทรัพย์สินกว่าแสนบาทส่งคืนเจ้าของ (27/12/2011)
เวลา 10.00 น.วันที่ 27 ธ.ค.นี้ นายวินัย แข่งขัน อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อดีตผู้อำนวยการโทรศัพท์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ และอดีต กกต.สุรินทร์ อายุ 69 ปี เจ้าของทรัพย์สินที่ตกหาย เดินทางมาที่ห้างเทสโก้ โลตัส สาขาสุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ เพื่อรับของที่ตกหาย และนัดพบผู้เก็บกระเป๋าได้ คือนายวิชาญ ภูมิสุข อายุ 31 ปี อยู่บ้านเลขที่ 13 ม.9 ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ อาชีพพนักงานขับรถส่งไอศรีมครีโม ที่เก็บกระเป๋าสตางค์ได้ในรถเข็นสินค้า ที่บริเวณลานจอดด้านหน้าห้างเทสโก้โลตัสสุรินทร์ เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.ที่ผ่านมา ในกระเป๋าพบเงินสด จำนวน 86,925 บาท สร้อยข้อมือทองคำหนัก 3 บาท นาฬิกาข้อมือ 1 เรือน พร้อมพระเลี่ยมทองอีกหลายรายการประเมินค่าไม่ได้ นำส่งให้ประชาสัมพันธ์ของห้างฯ เพื่อช่วยประกาศหาเจ้าของ และห้างฯได้โทรศัพท์แจ้งนายวินัย แข่งขัน เจ้าของทรัพย์ได้รับทราบ นายวินัย กล่าวว่า คิดว่าทรัพย์สินในกระเป๋าคงสูญไปแล้ว ไม่คิดว่าจะได้คืน ไม่น่าเชื่อว่า ในสังคมบ้านเราที่ จ.สุรินทร์ จะมีคนดีมีน้ำใจแบบนี้อยู่ จึงได้มอบสินน้ำใจแก่นายวิชาญ ภูมิสุข เป็นพระเครื่องหลวงพ่อคูณเลี่ยมทอง รุ่นตำรวจไม่จับ พร้อมเงินสด จำนวน 10,000 บาท เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณ และคุณค่าของการทำความดีในครั้งนี้ //////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว /ส.ปชส. สุรินทร์
download 28
จังหวัดสุรินทร์ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คุมเข้มผู้ประกอบการร้านค้ากระเช้าของขวัญเทศกาลปีใหม่ (26/12/2011)
จังหวัดสุรินทร์ บูรณาการร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คุมเข้มผู้ประกอบการร้านค้ากระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ย้ำเอาผิดตามกฏหมายหากตรวจพบ การกระทำความผิดหรือมีการร้องเรียน นำสิ่งของเสื่อมคุณภาพและจำหน่ายแพงเกินความเป็นจริง วันที่ 28 ธ.ค.54 นายพิภพ ดำทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ การค้าภายในจังหวัดสุรินทร์ / พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ / สำนักงานชั่งตวงวัดที่ 2-5 และสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ นำเจ้าหน้าที่ออกตรวจห้างร้านจำหน่ายกระเช้าของขวัญ ทั้งค้าปลีกและค้าส่งในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภคในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 ทั้งการปิดป้ายแสดงราคารายการสินค้าให้ผู้บริโภคมองเห็นอย่างชัดเจน รวมถึงคุณภาพมาตรฐาน และปริมาณสินค้าที่นำไปบรรจุในกระเช้าหรือชุดของขวัญ พร้อมกันนี้ ยังได้ย้ำให้ผู้ประกอบการห้ามไม่ให้นำสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มาบรรจุในกระเช้าของขวัญ หากพบฝ่าฝืนจะถูกดำเนินการเอาผิดตาม พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ หากตรวจพบว่าผู้ประกอบการห้างร้านใด มีการนำสินค้าเสื่อมคุณภาพมาบรรจุกระเช้า หรือขายแพงเกินความเป็นจริง ก็จะถูกดำเนินการเอาผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ซึ่งมีโทษทั้งจำและปรับ โดยไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าจะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท หากจำหน่ายแพงเกินความเป็นจริง ก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท และหากมีการประวิง หรือปฏิเสธการจำหน่าย ก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อย่างไรก็ตามจากการออกสุ่มตรวจห้างร้านจำหน่ายกระเช้าของขวัญในครั้งนี้ ยังไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด แต่พบว่า ปีนี้ราคากระเช้าของขวัญได้ปรับราคาขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยผู้ประกอบการให้เหตุผลว่าเนื่องมาจากสินค้าหลายรายการได้ปรับราคาสูงขึ้น จึงจำเป็นต้องปรับราคากระเช้าขึ้นตามไปด้วย หากประชาชนผู้บริโภครายใด ถูกเอารัดเอาเปรียบสามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานการค้าภายในจังหวัด พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ หรือร้องเรียนผ่านสายด่วนแม่บ้าน 1569 เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการเอาผิดกับผู้ประกอบการห้างร้านดังกล่าวอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้จะมีการออกสุ่มตรวจห้างค้าปลีก ค้าส่ง และร้านค้าตามหมู่บ้านตำบลอย่างต่อเนื่องด้วย /////////////////////////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส.สุรินทร์
download 24

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 [157] 158 159 160 161 ถัดไป>>