หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวท้องถิ่น

รมช.เกษตรและสหกรณ์ติดตามผลการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วมของจังหวัดสุรินทร์ (26/12/2011)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามผลการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วมของจังหวัดสุรินทร์ วันที่ 26 ธ.ค. 2554 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมจอมสุริอนทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นายนิรันดร์ กัลยามิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสที่เดินทางมาติดตามผลการดำเนินงานการให้ความช่วยเหลือประชาชน และกู้วิกฤตจากภัยน้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดสุรินทร์ได้ประกาศพื้นที่ประสบอุทกภัย ในช่วงเดือนกันยายน – เดือนตุลาคม จำนวน 14 อำเภอได้แก่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จอมพระ ชุมพลบุรี สังขะ ศีขรภูมิ กาบเชิง ลำดวน ปราสาท รัตนบุรี สำโรงทาบ ท่าตูม ศรีณรงค์ บัวเชด และอำเภอโนนนารายณ์ มีเกษตรกรได้รับความเสียหายด้านพืชผลทางการเกษตรกรจำนวนทั้งสิ้น 244,429.25 ไร่ แบ่งเป็นนาข้าว 217,847.25 ไร่ พืชไร่ 26,011.25 ไร่ และพืชสวนอื่นๆ 570.75 ไร่ จำนวนเกษตรกร 28,142 ราย ด้านการประมงเสียหาย 8 อำเภอ 1.586 ราย ด้านปศุสัตว์ได้รับผลกระทบ 13,232 ตัวแบ่งเป็นโค 9,513 ตัว กระบือ 1,677 ตัว สุกร 2,042 ตัว โดยจังหวัดสุรินทร์ได้เสนอของบประมาณจำนวน 210 โครงการ เป็นเงิน 897,671,595 บาท (แปดร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบห้าบาท ) ซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้ทางจังหวัดสุรินทร์เร่งให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยโดยเร่งด่วนให้ทันเวลา หลังจากน้ำลดเข้าสู่ภาวะปกติมาระยะหนึ่งแล้ว นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่ารัฐบาลเป็นห่วงการจัดสรรงบประมาณการเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูจะมีความซ้ำซ้อน เนื่องจากงบประมาณการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะมาจาก 2 ส่วน คือ จากส่วนกลาง และงบประมาณผ่านจังหวัด จึงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณารายละเอียดการช่วยเหลือเยียวยา ไม่ให้มีปัญหาการซ้ำซ้อนของโครงการ และหากได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เต็มตามที่จังหวัดขออนุมัติจากรัฐบาล ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของแผนงานโครงการแต่ละโครงการที่ส่วนราชการเสนอขออนุมัติ และให้จังหวัดสุรินทร์เปิดโอกาสให้ภาคประชาชน และตัวแทนประชาชนร่วมรับฟังการพิจารณาจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยด้วย โดยพิจารณาความเหมาะสมแต่ละโครงการ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากงบประมาณให้มากที่สุด ///////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว ส.ปชส. สุรินทร์
download 43
จังหวัดสุรินทร์จัดพิธีปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดสุรินทร์ (23/12/2011)
ร์ปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 22 ธ.ค. 2554 ที่สนามกีฬาศรีณรงค์จังหวัดสุรินทร์ มีพิธีปิดการแข่งขันมกรรมกีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2554 โดยมีนายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธาน โดยการแข่งขันจัดขึ้นมาตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค. เป็นต้นมา มีทีมนักกีฬาจากตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ทีมนักกีฬาตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 เขต 2 และเขต 3 จากวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ประกอบด้วยกรีฑา กีฬาฟุตบอลชาย-หญิง วอลเลย์บอลชาย – หญิง บาสเกตบอลชาย – หญิง ฟุตซอล เชปักตะกร้อชาย – หญิง เทเบิลเทนนิสชายหญิง เปตองชาย – หญิง และการแข่งขันมวยสมัครเล่น โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็นกลุ่มอายุคือ 10 ปีชาย-หญิง 12 ปีชาย-หญิง 14 ปีชาย-หญิง 16 ปีชาย-หญิง และเกิน 16 ปีชาย – หญิง สำหรับผลการแข่งขันคะแนนรวมรุ่นอายุ 10 ปี หญิงชนะเลิศได้แก่ ทีมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2 อายุ 10 ปีชายทีมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 อายุ 12 ปีหญิงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต เขต 1 อายุ12ปีชายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1 อายุ 14ปีหญิงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 อายุ 14ปีชายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1 อายุ 16 ปีหญิงทีมจากสหวิทยาเขต 3 อายุ 16 ปีชายจากสหวิทยาเขต 6 อายุเกิน 16 ปี หญิงจากสหวิทยาเขต 8 และเกิน 16 ปี ชายจากทีมสหวิทยาเขต 8 /////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว/ส.ปชส.สุรินทร์
download 36
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดสุรินทร์ (23/12/2011)
วันที่ 21 ธ.ค. 2554 เวลา 13.59 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์ที่นั่ง เสด็จไปยังโรงเรียนตาคงวิทยารัชมังคลาภิเษก อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ในโอกาสนี้ ทรงติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งโปรดให้แพทย์ พยาบาล อาสาสมัครสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลศิริราช ออกให้บริการตรวจรักษาแก่ราษฎรผู้ป่วยเจ็บ รวมทั้งโปรดให้หน่วยสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาออกหน่วยบริการตรวจรักษา ป้องกันโรค และแนะนำการเลี้ยงดูสัตว์ ในการนี้ มีพระปฏิสันถารกับราษฎรและผู้ป่วยที่มาเฝ้ารับเสด็จ โดยโปรดให้ส่งผู้ป่วยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ด้วย อนึ่ง หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 29 ปัจจุบันมีแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และอาสาสมัคร รวม 1,493 คน โดยในปีนี้ ได้ออกหน่วยแพทย์และรถทันตกรรมเคลื่อนที่ไปยัง 19 หมู่บ้าน มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษา รวม 3,603 คน ////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว/ส.ปชส สุรินทร์
download 33
จังหวัดสุรินทร์อนุมัติงบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพิ่มเติม 336 ล้านบาท (21/12/2011)
จังหวัดสุรินทร์อนุมัติงบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพิ่มเติม 336 ล้านบาท ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดตรวจติดตามเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย จังหวัดสุรินทร์ เร็ว ๆ นี้ วันนี้ (21 ธันวาคม 2554) ที่ห้องประชุมจอมสุรินทร์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 2 โดยที่ประชุมได้อนุมัติงบประมาณเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 55 โครงการ งบประมาณ 336,946,720 บาท แยกเป็นโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 53 โครงการ งบประมาณ 333,056,020 บาท และโครงการด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และความเป็นอยู่ของประชาชน จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 3,890,700 บาท ทั้งนี้ จังหวัดสุรินทร์ได้อนุมัติงบประมาณ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยและได้เสนอโครงการให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณา รอบแรกไปแล้ว จำนวน 155 โครงการ งบประมาณ 591,939,216 บาท แยกเป็นโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 149 โครงการ งบประมาณ 415,141,715 บาท และโครงการด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และความเป็นอยู่ของประชาชน จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 176,797,500 บาท ด้านนายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า จังหวัดสุรินทร์ ได้รับแจ้งจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่านายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดเดินทางมาปฏิบัติภารกิจเพื่อประชุมหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย จังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมจอมสุรินทร์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ……………………………………………………………………………………………… สมทรง เผือกผล สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ / ข่าว
download 34
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์มอบนโยบายแก่ผู้บริหารองค์กรปกตรองส่วนท้องถิ่น (19/12/2011)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์มอบนโยบายแก่ผู้บริหารองค์กรปกตรองส่วนท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์มอบนโยบายแก่ผู้บริหารองค์กรปกตรองส่วนท้องถิ่น ในโอกาสที่มารับตำแหน่งใหม่ วันที่ 19 ธ.ค. 54 ที่โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้มอบนโยบายการทำงานแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์คนใหม่ ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการพัฒนาชุมชนในแต่ละท้องถิ่น เนื่องจากมีความใกล้ชิดกับประชาชนในชุมชนท้องถิ่นมากที่สุด และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจ หน้าที่ในการตราข้อบังคับตำบล มาใช้ในการดูแลให้บริการสาธารณะ ตลอดจนทุกข์และสุขของประชาชน จึงถือเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญเป็นความคาดหวังของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น ดังนั้นเพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน และ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหา ประสบการณ์การทำงานของ อบต. และเทศบาล ในพื้นที่ และร่วมหาแนวทางแก้ไขให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในสังคมปัจจุบัน ตลอดจนการดำเนินงานตามโครงการเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลและจังหวัดสุรินทร์ ////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 30
ประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์และชาวต่างประเทศร่วมการแข่งขันจับปลาไหลอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์กันอย่างคึกคัก (18/12/2011)
ประชาชนชาวชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ และชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากร่วมเข้าร่วมการแข่งขันจับปลาไหล ในงานเทศการปลาไหลข้าวใหม่หอมมะลิและงานกาชาดอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2554 กันอย่างสนุกสนานท่ามกลางคนชมและเชียร์กันอย่างคึกคักเป็นจำนวนมาก วันที่ 18 ธ.ค. 2554 เวลา 09.30 น. ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ นายนครินทร์ กองทุน นายอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแช่งขันจับปลาไหลประจำปี 2554 ซึ่งอำเภอชุมพลบุรีได้จัดขึ้นเนื่องในงานเทศการปลาไหล ข้าวใหม่หอมมะลิและงานกาชาดอำเภอชุมพลบุรีประจำปี 2554 ซึ่งได้จัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ของดีอำเภอชุมพลบุรีให้แก่ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวได้รู้จัก และได้มาเที่ยวอำเภอชุมพลบุรี ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชนชาวอำเภอชุมพลบุรีให้คงอยู่สืบไป โดยในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้แบ่งออกเป็นประเภทประชาชนทั่วไป ชาย – หญิง ประเภทเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย – หญิง และการแข่งขันระดับนานาชาติซึ่งเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติได้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติจากประเทศต่างๆเข้าร่วมการแข่งขันกันอย่างคึกคักเป็นจำนวนมากประกอบด้วยประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ ออสเตเรีย นิวซีแลนด์ และญี่ปุ่น ซึ่งก็สร้างความสนุกสนานแก่ประชาชนที่เข้าชมและเชียร์เป็นอย่างมาก สำหรับอำเภอชุมพลบุรีนอกจากจะมีชื่อเสียงเป็นแหล่งในการผลิตข้าวหอมมะลิแล้ว ในช่วงเดือนพฤศจิกายนหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว ก็จะเป็นช่วงที่ปลาไหลเจริญเติบโตเหมาะแก่การบริโภคและมีจำนวนมาก ปลาไหลของ อ.ชุมพลบุรี เป็นปลาไหลธรรมชาติ มีลักษณะตัวโตสีเหลือง ลำตัวถึงโคนหางกลมอวบ ไม่มีกลิ่นคาวเป็นที่นิยมบริโภคของประชาชนเป็นอย่างมากซึ่งก็สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนชาวอำเภอชุมพลบุรีในการจับปลาไหลขายในแต่ละปีได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ ///////////// ประนนท์ ไม้หอม /ภาพ/ ข่าว/ ส.ปชส. สุรินทร์
download 25
เทศกาลปลาไหล ข้าวใหม่หอมมะลิ และงานกาชาด ประจำปี 2554 "อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ (18/12/2011)
" จังหวัดสุรินทร์-อำเภอชุมพลบุรี จัดงาน "เทศกาลปลาไหล ข้าวใหม่หอมมะลิ และงานกาชาด ประจำปี 2554 "ในวันที่ 17-19 ธันวาคม 2554 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชุมชนและประชาสัมพันธ์ของดีของ อ.ชุมพลบุรีได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ปลาไหล ปลาช่อนนา ผ้าไหม ให้เป็นที่รู้จักสินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของอำเภอ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ เมื่อวานนี้(17 ธันวาคม 54) เวลา 16.00 น.ที่ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอชุมพลบุรี นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงาน “เทศกาลปลาไหล ข้าวใหม่หอมมะลิ และงานกาชาด ประจำปี 54” ของอำเภอชุมพลบุรี ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 14 โดย อำเภอชุมพลบุรีร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 9 แห่ง และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุรินทร์ จัดขึ้น เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ ข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลาร้องไห้ ที่มีชื่อเสียงของจังหวัด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมอันดีงามของชาวชุมพลบุรี และแนะนำ ปลาไหลทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งเป็นเมนูอาหารรสเด็ดของชาวชุมพลบุรี นายนครินทร์ กองทุน นายอำเภอชุมพลบุรีกล่าวว่า อ.ชุมพลบุรี ตั้งอยู่ในพื้นที่ "ทุ่งกุลาร้องไห้" ตั้งอยู่ทางทิศเหนือห่างจากจังหวัด 91 กิโลเมตร เป็นแหล่งข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งปลอดสารเคมีและสารพิษตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดสุรินทร์ โดยมีลักษณะเฉพาะคือ หอม ยาว ขาว นุ่ม มีผลผลิตไม่ต่ำกว่า 1.2 แสนตันต่อปี นอกจากนี้พื้นที่ของ อ.ชุมพลบุรีเป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำ โดยมีแม่น้ำขนาบสองส่วนคือ ลำพลับพลา และลำน้ำมูล ซึ่งเหมาะแก่ปลูกข้าวและเลี้ยงปลา ในแต่ละปีเกษตรกรจะเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จในเดือนพฤศจิกายนก็จะเป็นช่วงที่ปลาไหลเจริญเติบโตเหมาะแก่การบริโภคและมีจำนวนมาก ปลาไหลของ อ.ชุมพลบุรี เป็นปลาไหลธรรมชาติ มีลักษณะตัวโตสีเหลือง ลำตัวถึงโคนหางกลมอวบ ไม่มีกลิ่นคาวเป็นที่นิยมบริโภค เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลอ.ชุมพลบุรี จึงได้จัด งานเทศกาลปลาไหล ข้าวใหม่หอมมะลิ และงานกาชาดประจำปี 2554 โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2554 กิจกรรมในงานประกอบด้วยขบวนรถตกแต่งด้วยเมล็ดข้าวหอมมะลิที่สวยงามตระการตา และขบวนฟ้อนรำ การประกวดปลาไหลใหญ่-ยาว การประกวดข้าวหอมมะลิ การประกวดผ้าไหม นิทรรศการของดีเมืองชุมพลบุรี การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP////////// ประนนท์ ไม้หอม/ ข่าว/ส.ปชส.สุรินทร์
download 27
สุรินทร์ซ้อมแผนเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิง (16/12/2011)
จังหวัดสุรินทร์บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยโดยจำลองเหตุการณ์ไฟไหม้สถานบันเทิง วันที่ 16 ธ.ค. 2554 จังหวัดสุรินทร์ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัย เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น โดยได้จำลองเหตุการณ์เพลิงไหม้สถานประกอบการบันเทิงชื่อดังกลางเมืองสุรินทร์ ซึ่งในการซ้อมแผนเหมือนการปฏิบัติจริงทุกอย่าง ตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุเพลิงไหม้ การแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่กู้ภัย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ตลอดจนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อร่วมกันให้ความช่วยเหลือในการดับไฟ และให้การช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในเหตุการณ์ ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ และนำส่งโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจากการซ้อมแผนในครั้งนี้นับว่าประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง เมื่อประสบเหตุการณ์จริงสามารถปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละฝ่ายได้อย่างทันท่วงทีอย่างเป็นระบบ สามารถดับไฟได้อย่างรวดเร็ว และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยในเหตุการณ์ให้ได้รับความปลอดภัยมากที่สุด ///////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส.สุรินทร์
download 31
สุรินทร์มอบถุงยังชีพให้แก่นักเรียนพิการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ (16/12/2011)
จังหวัดสุรินทร์มอบถุงยังชีพให้แก่นักเรียนพิการทางการได้ยินโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ วันที่ 16 ธ.ค. 2554 ที่ห้องประชุมโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ต. เชื้อเพลิง อ. ปราสาท จ. สุรินทร์ นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการมอบถุงยังชีพให้แก่นักเรียนพิการทางการได้ยิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์จำนวน 418 ถุง พร้อมทั้งมอบวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารกลางวันอีจำนวนหนึ่ง ทั้งเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนโสตศึกษาสุรินทร์ที่เปิดการเรียนการสอนให้แก่เด็กพิการทางการได้ยิน ซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ในพื้นที่ 3 จังหวัดคือจังหวัด สุรินทร์ บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ ซึ่งนักเรียนดังกล่าวจะพักอยู่ประจำในโรงเรียน ซึ่งนอกจากจะมีการเรียนการสอนปกติแล้ว ทางโรงเรียนได้จัดโครงการฝึกวิชาชีพให้แก่นักเรียนซึ่งเป็นคนพิการทางการได้ยิน เช่นกาตัดเย็บเสื้อผ้า การทำแบเกอรรี่ และงานเชื่อมอ๊อก การทำไม้กวาด ไหมพรม ทอพรมเช็ดเท้า กาแฟสด ไส้กรอก และ ข้าวหลาม และการทำการการเกษตร ปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ เพื่อใช้ประกอบอาหารในโรงเรียนที่เหลือจำหน่ายสู่ตลาด ซึ่งมีการบริหารในรูปแบบของคณะกรรมการ และนักเรียนเป็นตัวจักรสำคัญในการ เป็นการฝึกอาชีพและเสริมรายได้ให้แก่นักเรียนอีกด้วย ////////// ประนนท์ ไม้หอม/ ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 32
โครงการ จังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ออกบริการแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล (14/12/2011)
จังหวัดสุรินทร์จัดโครงการ จังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ออกบริการแก่ประชาชนและมอบบ้านธารน้ำใจแก่ผู้รากไร้ ในพื้นที่ห่างไกล วันที่ 14 ธ.ค. 2554 นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำส่วนราชการระดับจังหวัด และอำเภอ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ออกให้บริการแก่ประชาชน ตามโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ณ บริเวณโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย หมู่ที่ 1 ต. ศรีสุข อ. ศรีณรงค์ จ. สุรินทร์ ตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.00 น. โดยก่อนหน้านั้นเวลา 09.45 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้เป็นประธานในพิธีมอบบ้านธารน้ำใจแก่ผู้ยากไร้ให้กับ นายผอด ภาสดา อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 128/1 ม. 10 ต. ศรีสุข อ. ศรีณรงค์ จ. สุรินทร์ ซึ่งเป็นผู้ที่ยากไร้ ไม่มีบ้านอยู่อาศัยที่แข็งแรง อาศัยอยู่เพียงลำพัง มีลูกทั้งหมด 3 คน ก็แยกไปมีครอบครัวและไปทำงานที่กรุงเทพมหานครเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวของตนเองบางครั้งก็มีส่งเงินมาให้พ่อใช้บ้างเป็นบางครั้ง ซึ่งต้องอยู่ในสภาพยากลำบากซึ่งเป็นผลให้นายผอดได้รับการประชาคมจากเพื่อนบ้านให้ได้รับมอบบ้านในครั้งนี้ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ได้เดินทางไปที่บริเวณศรีณรงค์พิทยาลัย บ้านศรีสุข หมู่ที่ 1 ต. ศรีสุข อ. ศรีณรงค์ จ. สุรินทร์ เพื่อเปิดโครงการ “ จังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม “ และมอบรถจักรยานแก่นักเรียนเรียนดี จำนวน 2 คัน มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนผู้ยากไร้ มอบทุนมูลนิธิเด็ก จำนวน 10 ทุน มอบ ส.ป.ก. 4 - 01 ให้แก่ประชาชน มอบเงินแก่ผู้ยากไร้และคนชรา มอบพันธุ์ปลา และตรวจเยี่ยมหน่วยงานที่ออกให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนชาว ต. ศรีสุข และ ตำบลใกล้เคียงของอำเภอศรีณรงค์มารับบริการกันอย่างคึกคักเป็นจำนวนมาก ////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส. ปชส. สุรินทร์
download 30
รมช.เกษตรฯติดตามผลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมของจังหวัดสุรินทร์ (09/12/2011)
รมช.เกษตรฯติดตามผลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมของจังหวัดสุรินทร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามผลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมของจังหวัดสุรินทร์ วันที่ 8 ธ.ค. 2554 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศรีณรงค์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสที่เดินทางมาติดตามผลการดำเนินงานการให้ความช่วยเหลือประชาชน และกู้วิกฤตจากภัยน้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดสุรินทร์ได้ประกาศพื้นที่ประสบอุทกภัย ในช่วงเดือนกันยายน – เดือนตุลาคม จำนวน 14 อำเภอได้แก่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จอมพระ ชุมพลบุรี สังขะ ศีขรภูมิ กาบเชิง ลำดวน ปราสาท รัตนบุรี สำโรงทาบ ท่าตูม ศรีณรงค์ บัวเชด และอำเภอโนนนารายณ์ มีเกษตรกรได้รับความเสียหายด้านพืชผลทางการเกษตรกรจำนวนทั้งสิ้น 244,429.25 ไร่ แบ่งเป็นนาข้าว 217,847.25 ไร่ พืชไร่ 26,011.25 ไร่ และพืชสวนอื่นๆ 570.75 ไร่ จำนวนเกษตรกร 28,142 ราย จำนวนเงินที่ต้องให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 568,901,710.50 บาท ด้านการประมงเสียหาย 8 อำเภอ 1.586 ราย เป็นเงิน 4,868,140 บาท ด้านปศุสัตว์ได้รับผลกระทบ 13,232 ตัวแบ่งเป็นโค 9,513 ตัว กระบือ 1,677 ตัว สุกร 2,042 ตัว ซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้ทางจังหวัดสุรินทร์เร่งให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยโดยเร่งด่วนให้ทันเวลา หลังจากน้ำลดเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่ารัฐบาลเป็นห่วงการจัดสรรงบประมาณการเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูจะมีความซ้ำซ้อน เนื่องจากงบประมาณการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะมาจาก 2 ส่วน คือ จากส่วนกลาง และงบประมาณผ่านจังหวัด จึงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณารายละเอียดการช่วยเหลือเยียวยา ไม่ให้มีปัญหาหการซ้ำศ้อน และหากได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เต็มตามที่จังหวัดขออนุมัติจากรัฐบาล ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณัจัดลำดับความสำคัญของแผนงานโครงการแต่ละโครงการที่ส่วนราชการเสนอขออนุมัติ และขอให้จังหวัดสุรินทร์เปิดโอกาสให้ภาคประชาชน และตัวแทนประชาชนร่วมรับฟังการพิจารณาจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยด้วย เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากงบประมาณให้มากที่สุด ///////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว ส.ปชส. สุรินทร์
download 33
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์เปิดศูนย์อาเซียนศึกษา (09/12/2011)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์เปิดศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์เปิดศูนย์อาเซียนศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน วันที่ 9 ธ.ค. 2554 ที่อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตสุรินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร. วินิจ โชติสว่าง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นประธานในการเปิดศูนย์อาเซียนศึกษา โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ได้ตั้งขัน เพื่อเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน เพื่อรวบรวมข้อมลและให้บริการและข้อมูลความรู้เกี่ยวกับอาเซียน เพื่อสร้างเจตคติที่ดีให้แก่นักศึกษาต่อสมาคมอาเซียน และเพื่อความพร้อมให้แก่นักศึกษาและบุคลากร ก้าวสู่สากลต่อไป โดยภายในศูนย์จะมีการจัดหาข้อมูลความรู้ในรูปของสื่อ สิ่งพิมพ์ อีเล็กทรอนิกส์ และจัดทำเว็บไซต์ประชาคมอาเซียนและเผยแพร่กิจกรรมข้อมูลความรู้ ///////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 29
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ปิดศูนย์นำร่องใช้น้ำมัน E 85 เป็นพลังงานทดแทน (09/12/2011)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ปิดศูนย์นำร่องใช้น้ำมัน E 85 เป็นพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ปิดศูนย์นำร่องใช้น้ำมัน E 85 ที่ผลิตจากพืชเป็นพลังงานทดแทนจากการใช้น้ำมัน วันที่ 9 ธ.ค. 2554 รองศาสตราจารย์ ดร. วินิจ โชติสว่าง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นประธานบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่าง สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาในการนำร่องใช้น้ำมัน E 85 เป็นพลังงานทดแทนที่ผลิตจากพืชแทนการใช้น้ำมัน พร้อมเร่งให้ความรู้ ความมั่นใจ หวังสร้างความยั่งยืนด้านพลังงาน และลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือประการแรกการเตรียมตัว เพื่อหาแนวทางการทำโครงการร่วมกัน 2 เพื่อแจ้งเกิดเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการให้ชุมชนรู้อย่างไม่เป็นทางการ พร้อมสำรวจพื้นที่เชิงลึก 3 เปิดตัวเป็นการเปิดโครงการอย่างเป็นทาการ พร้อมเริ่มล้างระบบรถจักรยานยนต์ผู้เข้าร่มโครงการ 4 ติดตั้งปรับแต่งรถจักรยานยนต์ใช้แก๊สโซฮอล์ E 85 และประการสุดท้ายคือการติดตามผลจากการใช้งาน ทั้งนี้เพื่อผลักดันให้จังหวัดสุรินทร์เป็นเมืองต้นแบบภูมิภาคในการใช้พลังงานทดแทน ให้มีความยั่งยืน สร้างความมั่นคงให้กับประเทศไทยในอนาคต ////////// ประนนท์ ไม้หอม/ ข่าว/ ส.ปชส. สุรินทร์
download 28
เรือนจำกลางสุรินทร์ปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ (08/12/2011)
เรือนจำกลางสุรินทร์ปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เรือนจำกลางสุรินทร์ปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ วันที่ 8 ธ.ค. 2554 ที่เรือนจำกลางสุรินทร์ ต. นอกเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์ นายไพศาล สุวรรณรักษา ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสุรินทร์เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธ.ค. 2554 ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี มีความผิดเล็กน้อย ผู้เจ็บป่วย พิการ หรือทุพพลภาพ และผู้ที่มีอายุไม่ถึง 20 ปี รวมถึงคนชราทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านั้น ได้กลับตัวเป็นพลเมืองดีอันเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ ซึ่งมีผู้ต้องขังที่ได้รับการอภัยโทษ และปล่อยตัวในครั้งนี้ทั้งหญิงและชายรวมทั้งสิ้น 186 คน โดยมีญาติมารอรับกันอย่างอบอุ่น นายไพศาล สุวรรณรักษา ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสุรินทร์ กล่าวว่า เรือนจำกลางสุรินทร์ปัจจุบันมีผู้ต้องขังจำนวนกว่า 1,500 คน จากการที่ผู้ต้องขังจำนวนเกือบ 200 คนได้รับพระราชทานอภัยโทษในครั้งนี้ต่างก็รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีแก่ผู้ต้องขังดังกล่าว ซึ่งทางเรือนจำกลางได้จัดเตรียมความพร้อมให้กับผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว ทั้งด้านการศึกษา การอาชีพ อบรมพัฒนาจิตใจ การแนะแนวอาชีพ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการอภัยโทษสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมภายนอกได้อย่างปกตอสุข มีอาชีพสุจริต ไม่เป็นภาระและไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคม.........(ปล่อยเสียง ผบ.เรือนจำกลางสุรินทร์) ..................... ////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส. ปชส. สุรินทร์
download 27
สุรินทร์เปิดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (08/12/2011)
สุรินทร์เปิดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ณ บ้านตระแบก หมู่ที่ 6 ตำบลโชกเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 7 ธ.ค. 2554 เวลา 09 .30 น. นายพิภพ ดำทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการเปิด หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ บ้านตระแบก ต. โชกเหนือ อ. ลำดวน จ สุรินทร์ ทั้งนี้สืบเนื่องจากในปี 2554 เป็นปีเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้นำความสำเร็จจากการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจากปีที่ผ่านมาเป็นโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา และประกาศเป็นปีแห่งวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดสุรินทร์ได้จัดโครงการหมู่บ้านพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จำนวน 34 หมู่บ้าน พื้นที่ดำเนินการ 17 อำเภอ ดังนี้ ระดับพออยู่ พอกิน (การพัฒนาครอบครัว) 24 หมู่บ้าน ระดับอยู่ดี กินดี (การพัฒนากลุ่ม) จำนวน 3 หมู่บ้าน และระดับ มั่งมีศรีสุข (การพัฒนาเครือข่าย) จำนวน 7 หมู่บ้าน โดยได้ดำเนินการขับเคลื่อนและสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในด้านพื้นที่ ด้านภารกิจ และด้านการมีส่วนร่วม ซึ่ง บ้านตระแบก ม. 6 ต. โชกเหนือ อ. ลำดวน จ. สุรินทร์ ได้ส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน เป็นผลให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองบนพื้นฐานของความพอเพียงได้ และปัจจุบันตำบลโชกเหนือได้ประกาศเป็นตำบลเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีบ้านตระแบก หมู่ที่ 6 ตำบลโชกเหนือ เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับตำบล /////////// ประนนท์ ไม้หอม ภาพ/ข่าว/ส.ปชส. สุรินทร์
download 31
จังหวัดสุรินทร์มีเกษตรกรนำข้าวไปจำนำแล้ว 25,947 ราย ปริมาณข้าวเปลือก 114,056 ตัน เกษตรกรได้รับเงินแล้ว 10,213 ราย เป็นเงินจำนวน 868,278,785 บาท (08/12/2011)
จังหวัดสุรินทร์มีเกษตรกรนำข้าวไปจำนำแล้ว 25,947 ราย ปริมาณข้าวเปลือก 114,056 ตัน เกษตรกรได้รับเงินแล้ว 10,213 ราย เป็นเงินจำนวน 868,278,785 บาท วันที่ 6 ธันวาคม 2554 นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการติดตามกำกับการดูแลการรับจำนำระดับจังหวัด จังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะอนุกรรมการ และสื่อมวลชน ได้ออกตรวจเยี่ยมการรับจำนำข้าวเปลือก ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีไฟคูเป็งเส็ง เลขที่ 39 หมู่ที่ 3 ตำบลปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ และตรวจเยี่ยมโกดังกลางเก็บรักษาข้าวสาร ณ บริษัท โรงสีข้าวศิริเลิศหิรัญ 2554 จำกัด เลขที่ 9 หมู่ที่ 4 ถนนสุรินทร์ –สังขะ ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ ภายหลังการตรวจเยี่ยมผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ว่า การรับจำนำข้าวเปลือกในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ยังไม่พบปัญหาการร้องเรียนการทุจริต มีเพียงการเข้าใจผิดในการรับจำนำ เช่น เข้าใจว่าโรงสีมีการกดราคา ซึ่งต้องทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ และเกษตรกร ให้มีความเข้าใจตรงกัน ให้เกิดความเชื่อมั่นในการรับจำนำมากขึ้น ซึ่งเป็นภาระของส่วนราชการ ทั้งการค้าภายในจังหวัด พาณิชย์จังหวัด และ ธกส. ซึ่งต้องทำการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น เพื่อลดปัญหาความไม่เข้าใจระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการ ซึ่งจากการตรวจสอบโรงสีที่เข้าร่วมโครงการพบว่าขั้นตอนการปฏิบัติมีมาตรฐาน นอกจากนั้นจังหวัดสุรินทร์ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ เพื่อตรวจติดตามการรับจำนำให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้มาตรฐาน ส่วนปัญหาข้าวที่นำมาร่วมโครงการรับจำนำบางส่วนไม่มีคุณภาพ และจำนำได้ราคาไม่ดีเท่าที่ควรนั้น ได้ฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกข้าวให้ได้มาตรฐาน ตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ การปลูก การเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษา เพื่อให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพ และจำหน่ายได้ราคาดี ด้านนายเรืองวิทย์ คูณวัฒนพงษ์ เจ้าของ โรงสีไฟคูเป็งเส็ง กล่าวว่า แต่ละวันจะมีเกษตรกรนำข้าวเปลือกเข้าร่วมโครงการรับจำนำประมาณ 300,000 – 500,000 กิโลกรัม คุณภาพข้าวที่เข้าร่วมโครงการมีตั้งแต่คุณภาพต้นข้าว 13-42 % ราคาจำนำกิโลกรัมละ 14.20-20.00 บาท และโดยส่วนใหญ่จะมีคุณภาพต้นข้าวเฉลี่ย 20-35 % ราคาจำนำเฉลี่ยกิโลกรัมละ 16.00-18.00 บาท ทั้งนี้ จังหวัดสุรินทร์มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2554 มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนแล้ว 169,135 ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก 3,308,905 ไร่ ผลผลิต 1,330,180 ตัน ออกใบรับรองให้เกษตรกรแล้ว จำนวน 166,075 ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก 3,207,981 ไร่ ผลผลิต 1,289,608 ตัน จำนวนเกษตกรที่รับใบรับรองแล้ว 124,004 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 74.67 ซึ่งจังหวัดสุรินทร์มีโรงสีเข้าร่วมโครงการกับองค์การคลังสินค้า จำนวน 16 โรงสี และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 21 โรงสี รวม 37 โรงสี และได้อนุมัติให้เปิดจุดรับจำนำนอกพื้นที่โรงสีอีก จำนวน 25 แห่ง มีโรงสีเปิดจุดรับจำนำแล้ว 28 โรงสี จุดรับจำนำนอกพื้นที่ 7 แห่ง รวม 35 แห่ง ยอดการรับจำนำ ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2554 มีเกษตรกรร่วมโครงการ 25,947 ราย ปริมาณข้าวเปลือก 114,056 ตัน โดย ธกส. ได้จ่ายเงินให้เกษตรกรแล้ว 10,213 ราย เป็นเงิน จำนวน 868,278,785 บาท ……………………………………………………………………………………………… สมทรง เผือกผล สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ / ข่าว
download 32
ช้างพลาย “ร็อคกี้” วัยปี 7 เดือน มารักษาที่โรงพยาบาลช้างสุรินทร์ สัตวแพทย์เร่งช่วยชีวิต (08/12/2011)
ช้างพลาย “ร็อคกี้” วัยปี 7 เดือน มารักษาที่โรงพยาบาลช้างสุรินทร์ สัตวแพทย์เร่งช่วยชีวิต ช้างพลาย “ร็อคกี้” วัยปี 7 เดือน ที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชน มารักษาที่โรงพยาบาลช้างสุรินทร์ อาการล่าสุดน่าเป็นห่วงสัตวแพทย์เร่งช่วยชีวิต วันที่ 7 ธ.ค. 2554 ที่สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ จ.สุรินทร์ หรือโรงพยาบาลช้างสุรินทร์ ถนนสายสุรินทร์-ปราสาท กม.ที่ 14-15 ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์ นายธงชัย สุขรัตน์ อยู่ที่บ้านม่วงเจริญ ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ เจ้าของช้างพลาย “ ร็อคกี้” อายุ 1 ปี 7 เดือน ที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชน ขาซ้ายหน้าหัก ที่บริเวณถนนเลี่ยงเมืองร้อยเอ็ด ทางออกสุรินทร์ – วาปีปทุม จ.มหาสารคาม เมื่อคืนวันที่ 5 ธ.ค.ที่ผ่านมา นำมารักษาตัวโรงพยาบาลช้างสุรินทร์ โดยมี น.ส.ภัทร เชื้อพลายเวช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ จังหวัดสุรินทร์ และทีมสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลช้าง ทำการรักษาอยู่ในขณะนี้ ช้างพลายร็อคกี้ อยู่ในสภาพไม่รู้สึกตัว ตามร่างกาย ส่วนหลัง และหาง มีบาดแผล ขณะที่ขาหน้าซ้ายหัก สมองได้รับการกระทบกระแทกอย่างรุนแรง จนสมองบวบ น.ส.ภัทร กล่าวว่า ช้างพลายร๊อคกี้ ที่มารักษาตัวนั้น ถูกรถชนมา มีบาดแผลตามลำตัว ขาหน้าด้านซ้ายหัก สมองบวบ ยังมีอาการไม่รู้สึกตัว แต่มีอาการตอบสนองบ้างเล็กน้อย เพราะอาการของสมองบวบ ซึ่งทางสถาบันฯ จะให้การรักษาพยาบาลเรื่องสมองก่อน เพื่อให้สมองได้รับรู้ ก่อนช้างจะฟื้นตัว ซึ่งต้องดูแลอย่างใกล้ชิด แต่ช่วงนี้ห่วงเรื่องสมองบวบมากกว่า ในเรื่องของการรักษา ทางสถาบันฯ จะให้การรักษาดูแลอย่างเต็มที่ ซึ่งอาการทั่วไปค่อนข้างสาหัสมาก ให้ยาปฏิชีวนะ และจะเข้าเฝือกให้ แต่ต้องรอดูอาการอีกระยะหนึ่ง ///////////// ประนนท์ ไม้หอม / ส.ปชส. สุรินทร์
download 33
โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ จัดงานมหกรรมสิริธรวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (02/12/2011)
โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ จัดงานมหกรรมสิริธรวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ จัดงานมหกรรมสิริธรวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชัน วันที่ 2 ธ.ค. 2554 โรงเรียนสิรินธร ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ จังหวัดสุรินทร์ และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งจังหวัดสุรินทร์ จัดงานมหกรรมสิริธรวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชัน ในระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2554 ณ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการเปิดงาน ทั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา เพื่อจัดแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียน และเพื่อแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดสุรินทร์ โดยในงานมีการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียนในจังหวัดสุรินทร์ การแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ศิลปะ ขับร้อง ดนตรี นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน 8 กลุ่มสาระ การเรียนรู้ นิทรรศการศูนย์อาเซียน ตลาดนัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของนักเรียน และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว //////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 32
จังหวัดสุรินทร์ไถ่ชีวิตโค – กระบือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (02/12/2011)
จังหวัดสุรินทร์ไถ่ชีวิตโค – กระบือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรมไถ่ชีวิตโค – กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษาวันที่ 5 ธ.ค. 2554 วันที่ 2 ธ.ค. 2554 ที่บริเวณหอประชุมจังหวัดสุรินทร์ นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีมอบโค – กระบือ ตามโครงการไถ่ชีวิตโค – กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อสำนึกในพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ทั้งนี้ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชนทุกภาคส่วน ได้พร้อมกันจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นมาตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้รับการบริจาคโค – กระบือจากผู้มีจิตศรัทธาทั้งเป็นเงินสด และเป็นสัตว์ เพื่อมอบแก่เกษตรกรในพื้นที่ของอำเภอเมืองสุรินทร์ในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 985 ราย ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลอภัยทาน ด้วยการไถ่ชีวิตโค – กระบือ และเพื่อส่งเสริม และอนุรักษ์โค – กระบือให้คงอยู่สืบวิถีชีวิตของเกษตรกรต่อไป ////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ปชส. สุรินทร์
download 32
อบต. โชคเหนือจัดกิจกรรมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (02/12/2011)
อบต. โชคเหนือจัดกิจกรรมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อบต. โชคเหนือจัดกิจกรรมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธ.ค. 2554 วันที่ 2 ธ.ค. 2554 เวลา 09.39 น. ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ อ. ลำดวน จ. สุรินทร์ นางสุชีวี ประดับสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ นำคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนประชาชนชาว ต. โชคเหนือ จัดกิจกรรมโครงการทำบุญฟังเทศ ฟังธรรม และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธ.ค. 2554 และเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างอเนกอนันต์ และในโอกาสเดียวกันนี้ได้จัดให้มีพิธีเปิดป้ายองค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ และมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ และคนชรา พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สบทบทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโชกเหนือ หรือการออมวันละ 1 บาท ซึ่ง อบต. โชกเหนือได้ดำเนินการโครงการออมวันละ 1 บาทที่ให้ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันคิด ร่วมกันบริหารจักการ และร่วมกันรับผลประโยชน์ งทุกคน่วมเป็นเจ้าของ โดยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมาปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 614 คน มีเงินกองทุนจำนวน 440,401 บาท ////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส. ปชส. สุรินทร์
download 34

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 [158] 159 160 161 ถัดไป>>