หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวท้องถิ่น

จังหวัดสุรินทร์เตรียมพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (02/12/2011)
จังหวัดสุรินทร์เตรียมพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จังหวัดสุรินทร์เตรียมพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จปฏิบัติพระกรณียกิจพื้นที่อีสานใต้ ระหว่างวันที่ 19 – 24 ธ.ค. 2554 นี้ วันที่ 1 ธ.ค. 2554 ที่โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก ต. ตาคง อ. สังขะ จ. สุรินทร์ นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำคณะส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับคณะส่วนหน้าจากสำนักพระราชวัง ในโอกาสเดินทางมาตรวจพื้นที่ และเตรียมพร้อมในการให้การต้อนรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิ พอ.สว. ในโอกาสเสด็จทรงปฏิบัติพระกรณียกิจตรวจเยี่ยมการดำเนินการของ คณะกรรมการ พอ.สว. อาสาสมัคร หน่วยแพทย์ พอ.สว. และพสกนิการชาว จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 19 – 24 ธ.ค. 2554 ซึ่งจะทรงประทับแรม ณ เรือนรับรองอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการ ชลประทาน จังหวัดสุรินทร์ จึงขอเชิญชวนพสกนิกรชาวจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และจังหวัดนครราชสีมา เฝ้ารับสด็จโดยพร้อมเพรียงกัน ///////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 24
สุรินทร์อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (30/11/2011)
จังหวัดสุรินทร์อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5 ธ.ค. 2554 จ.สุรินทร์ เวลา 09.39 น.วันที่ 30 พ.ย.นี้ ที่พระอุโบสถวัดศาลาลอย พระอารามหลวง อ.เมือง จ.สุรินทร์ พระธรรมโมลี เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ฝ่ายมหานิกาย) ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธ.ค. 2554 โดยจังหวัดสุรินทร์ คณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับโรงพยาบาลสุรินทร์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ จัดให้มีโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติขึ้น เพื่อให้พสกนิกรได้แสดงวามสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยการบำเพ็ญความดี และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อจะได้นำมาเป็นหลักประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันต่อไป โดยมีข้าราชการ และประชาชนจากพื้นที่ต่างๆ สมัครเข้าร่วมอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้จำนวน 166 ราย บวชทั้งมหานิกายและธรรมยุต โดยมหานิกายบวชที่วัดศาลาลอยพระอารามหลวง และธรรมยุตบวชที่วัดบูรพาราม พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ อ. เมือง จ. สุรินทร์ ////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / สปชส. สุรินทร์
download 25
บอร์ดกระจายเสียงต่อลมหายใจวิทยุชุมชน 6,601 สถานีอีก 300 วัน อุดสุญญากาศรอแผนแม่บท (30/11/2011)
บอร์ดกระจายเสียงต่อลมหายใจวิทยุชุมชน 6,601 สถานีอีก 300 วัน อุดสุญญากาศรอแผนแม่บท น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เปิดเผยว่า คณะกรรมการชุดเล็กฝั่งกระจายเสียงและโทรทัศน์ หรือ กสท. มีมติขยายเวลาการทดลองออกอากาศให้กับสถานีวิทยุจำนวน 6,601 แห่งที่ได้รับใบอนุญาตให้ทดลองออกอากาศชั่วคราวจากรักษาการ กสทช. ก่อนหน้านี้ออกไปอีก 300 วัน มีผลตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค.2555 การขยายเวลาทดลองออกอากาศครั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะสุญญากาศ ระหว่างที่รอกสทช. ร่างแผนแม่บทกิจการวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3 เดือน หลังจากแผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่มีผลบังคับใช้ ทางกท.จึงต้องขยายเวลาออกไปก่อน จนกว่าหลักเกณฑ์และรูปแบบใบอนุญาตจะเรียบร้อย ทั้งนี้ การอนุญาตให้ทดลองออกอากาศชั่วคราวเป็นไปตามบทเฉพาะกาลของพ.ร.บ.การประกอบกอจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551ระหว่างที่ยังไม่มี กสทช. โดยทั้ง 6,601 สถานีนั้นได้รับการขยายเวลาออกอกาศมาแล้ว 2 ครั้ง ซึ่งหลังจากมี กสทช.แล้ว จะต้องพิจารณาว่าสถานีวิทยุแต่ละแห่งเข้าข่ายประเภทใด คือ วิทยุสาธารณะ วิทยุธุรกิจ และ วิทยุชุมชน โดยในส่วนของวิทยุสาธารณะ กสทช. คาดว่าจะให้ใบอนุญาตได้ทันทีที่แผนแม่บทวิทยุโทรทัศน์เสร็จ นอกจากนี้ กสท.เตรียมจัดเสวนากลุ่มย่อยระดับภูมิภาค คือ ตรัง เชียงใหม่ ขอนแก่น เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเรื่องการเรียกคืนคลื่นความถี่ โดยกำหนดระยะเวลา 5 ปี สำหรับวิทยุ 10 ปี สำหรับโทรทัศน์ และ 15 ปี สำหรับโทรคมนาคม ดดยจะเริ่มที่ตรังเป็นจังหวัดแรกวันที่ 7 ธ.ค.นี้ ส่วนคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม หรือ กทค. เตรียมจัดเสวนาร่างหลักเกรฑ์การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการ โดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2554 ในวันที่ 2 ธ.ค.นี้ ขณะที่การสมัครเลขาธิการกสทช.ซึ่งปิดรับสมัครไปแล้วเมื่อวันที่ 24 พ.ย. มีผู้สมัครทั้งหมด 12 คน โดยหลังจากนี้คณะอนุกรรมการจะคัดเลือกให้เหลือ 10 คน ตามมติของกสทช. ก่อนเสนอให้กสทช.โหวตเลือก ซึ่งตามกำหนดจะต้องได้รายชื่อเลขาธิการภายในวันที่ 16 ธ.ค. ที่มา : http://www.posttoday.com
download 25
จังหวัดสุรินทร์ ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (29/11/2011)
จังหวัดสุรินทร์ ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดสุรินทร์ ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ค่ำวันที่ 28 พ.ย. 2554 ที่พระอุโบสถวัดบูรพารามพระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ อ. เมือง จ. สุรินทร์ นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง รัฐบาลได้กำหนดจัดงานเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่ให้สมพระเกียรติและถูกต้องตามราชประเพณี โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จัดงานเฉลิมฉลองให้สมพระเกียรติ เพื่อให้ประชาชนในทุกภาคส่วนได้แสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงจัดให้มีพิธีเสกและอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิสิทธิ์ ที่จังหวัดสุรินทร์ได้ประกอบพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวจากสระโบราณโรงพยาบาลสุรินทร์ เพื่อเข้าร่วมในพิธีเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพุทธมนต์ ณ กรุงเทพมหานคร โดยในพิธีในครั้งนี้มีข้าราชการทุกส่วนราชการ องค์กรประชาชน และภาคเอกชน ร่วในพิธีเป็นจำนวนมากตั้งแต่เวลา เวลา 18.09 น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ของจังหวัดสุรินทร์จำนวน 15 รูป นำโดยพระธรรมโมลี เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ฝ่ายมหานิกาย และพระราชวรคุณ เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ฝ่ายธรรมยุต เจริญพระพุทธมนต์ หลังจากนั้น ประธานในพิธีตักน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ จากขันน้ำสาคร บรรจุใส่โถน้ำพระพุทธมนต์ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี ////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปส. สุรินทร์
download 19
สุรินทร์ประกอบพิธีปลงผมนาคในการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าออยู่หัว (29/11/2011)
สุรินทร์ประกอบพิธีปลงผมนาคในการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าออยู่หัว จังหวัดสุรินทร์ประกอบพิธีปลงผมนาคจำนวน 166 นาค ในการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าออยู่หัว ที่หอประชุมสระโบราณ โรงพยาบาลสุรินทร์วันที่ 29 พ.ย. 2554 เวลา 09.29 น. นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีปลงผมนาค ในพิธีการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธ.ค. 2554 ทั้งนี้ด้วย จังหวัดสุรินทร์ คณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับโรงพยาบาลสุรินทร์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดให้มีโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติขึ้น เพื่อให้พสกนิกรได้แสดงวามสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยการบำเพ็ญความดี และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อจะได้นำมาเป็นหลักประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันต่อไป โดยมีข้าราชการ และประชาชนจากพื้นที่ต่างๆ สมัครเข้าอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้จำนวน 166 ราย ///////////
download 22
ผู้ว่าสุรินทร์คนใหม่มาแล้ว (28/11/2011)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์คนใหม่เดินทางมารับตำแหน่งแล้ว มีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2554 ที่บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายวิเชียร จันทรโณทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ ให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์คนใหม่ นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ สำหรับประวัติของผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์คนใหม่ นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร เกิดเมื่อวันที่ 2 พ.ค.2498 อายุ 56 ปี การศึกษา และอบรม ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเซนต์จอห์น-ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอำนวยศิลป์ พระนคร-ชั้นอุดมศึกษา ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง-ปริญญาโท M.A.(PBBLIC ADMINISTRATION),U.OF DETROIT, MICHIGAN STATE,U.S.A. – เคยผ่านการอบรมหลักสูตรโรงเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 30 (19 ก.พ.-8 ก.ย.2533)-หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 32 (3 ม.ค.-28 เม.ย.2538) ประวัติการรับราชการ เริ่มรับราชการตั้งแต่ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2522 และจากนั้นเป็นนายอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครอง 7) อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี (25 มี.ค.2534) เลื่อนขึ้นเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 8 ประจำกรมการปกครองและรักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนป้องกันและบรรเทาภัย กองป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรมการปกครอง (4 พ.ค.2536) นายอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 8) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี (พ.ย.2536) ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ (เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 8) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (31 มี.ค.2540- 30 ก.ย.2544) รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดภูเก็ต (1 ต.ค.2544 ) ก่อนได้เลื่อนเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และเป็นรองอธิบดีกรมการปกครอง ก่อนจะมีคำสั่งแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ในปัจจุบัน
download 26
ทีมงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์เข้ารายงานตัวกับผู้ว่าฯคนใหม่แล้ว (28/11/2011)
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์นำทีมบุคลากรเข้ารายงานตัวรับนโยบายกับผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์คนใหม่ วันที่ 28 พ.ย. 2554 นายวลัย จิตรสมุทร ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ นำคณะข้าราชการสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์เข้าพบและรายงานตัวรับนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์คนใหม่ นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ซึ่งท่านผู้ว่าคนใหม่ได้ให้นโยบายเน้นด้านข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดทางด้านต่างๆ เพื่อเผยแพร่ช่องทางต่างๆ สื่อทุกแขนง เพื่อนำเสนอกิจกรรมดีๆ สิ่งที่ดี ของดี สถานที่ท่องเที่ยว ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดสุรินทร์สู่สาธารณชนให้มากที่สุด
download 23
จังหวัดสุรินทร์ จัดงานมหกรรมคนพิการอย่างยิ่งใหญ่มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน (25/11/2011)
จังหวัดสุรินทร์ จัดงานมหกรรมคนพิการอย่างยิ่งใหญ่มีผู้พิการและประชาชนร่วมในงานกว่า 2,000 น วันที่ 25 พ.ย. 2554 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการเปิดงานมหกรรมคนพิการจังหวัดสุรินทร์ โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับคนพิการเป็นจำนวนมาก มีประชาชนและคนพิการมาร่วมงานนับพันคน เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 24.00 น. โดยจัดให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับคนพิการอย่างมากมายประกอบด้วย การแสดงผลงานและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการ การเสวนาและนำเสนอวัตกรรมใหม่ๆจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การจำหน่ายสินค้าราคาถูก การแสดงบนเวที การประกวดร้องเพลง แดนซ์เซอร์ของคนพิการ การแข่งขันกีฬาเปตองคนพิการ การแสดงดนตรีลูกทุ่ง การตรวจสุขภาพคนพิการ การออกเอกสารรับรองความพิการให้กับผู้พิการรายใหม่ การมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ การรับจดทะเบียนคนพิการใหม่ การต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการรายเก่า การรับสมัครงานสำหรับคนพิการ การรับสมัครฝึกอาชีพ และการให้บริการตัดผมฟรี ตลอดจนมีการเดินรณรงค์ยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และวามรุนแรงในครอบครัวไปตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนและคนพิการเข้าร่วมในงานกว่า 2000 คน สำหรับจังหวัดสุรินทร์มีคนพิการจำนวนทั้งสิ้น 41,654 คน ///////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว/ ส.ปชส. สุรินทร์
download 20
วันวชิราวุธ (25/11/2011)
วันวชิราวุธ สุรินทร์จัดงานวันที่ระลึกเนื่องในวันวชิราวุธ ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลต่อประเทศชาติ วันที่ 25 พ.ย. 2554 ที่บริเวณค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ อ. เมือง จ สุรินทร์ นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีนำคณะลูกเสือจังหวัดสุรินทร์วางพวงมาลาและกล่าวราชสดุดีเนื่องในวันวันที่ระลึกเนื่องในวันวชิราวุธ ทั้งนี้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลต่อประเทศชาติ ทั้งในด้านการคมนาคม การปกครอง กิจการเสือป่าและลูกเสือ รวมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านวรรณคดี เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต ทางการจึงกำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันวชิราวุธ เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ทั้งนี้ภายหลังมีหลักฐานยืนยันว่า วันสวรรคตจริงตรงกับเช้ามืดช่วงตี 1 ของวันที่ 26 พฤศจิกายน แต่ทางราชการยังคงถือว่าวันที่ 25 พฤศจิกายน เป็นวันวชิราวุธ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 29 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และองค์ที่ 2 ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง (สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี) พระราชสมภพเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2423 มีพระเชษฐภคินีและพระอนุชาร่วมพระมารดารวม 8 พระองค์ ซึ่งมีพระอนุชาองค์เล็กคือ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งกองเสือป่าขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2454 มีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกอบรมข้าราชการ พ่อค้า คหบดี ให้ได้รับการฝึกหัดอย่างทหาร เพื่อให้เป็นราษฎรที่เข้มแข็ง มีคุณภาพ และส่งเสริมความสามัคคี โดยเหล่าเสือป่าจะมีหน้าที่ในการรักษาความสงบทั่วไปในเมือง ขณะเดียวกันก็ได้ทรงก่อตั้งกองลูกเสือขึ้นที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง เพื่อฝึกให้เยาวชนมีความเข้มแข็ง อดทน เสียสละ สามัคคี ดังที่ได้พระราชทานคติพจน์ให้แก่คณะลูกเสือว่า "เสียชีพอย่าเสียสัตย์" และดังพระราชนิพนธ์บทละครพูดเรื่อง หัวใจนักรบ และ ความดีมีไชย ที่แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับบทบาทและหน้าที่ของลูกเสือ/////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว/ส.ปชส.สุรินทร์
download 23
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1 ร่วมใจบริจาคเงินสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรุงเทพมหานครฯ (25/11/2011)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1 ร่วมใจบริจาคเงินสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรุงเทพมหานครฯ วันที่ 25 พ.ย. 2554 ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเพชรเกษม จังหวัดสุรินทร์ นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการรับมอบเงินสิ่งของจากคณะครู นักเรียน จากโรงเรียนต่างๆในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 และจากหน่วยงาน องค์กร และผู้มีจิตรศรัทธา ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่กรุงเทพมหานคร ซึงยังมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และได้รับความเดือดร้อนอยู่เป็นจำนวนมาก โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคมาตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย. 2554 เป็นต้นมา ซึ่งก็ได้รับสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคคิดเป็นมูลค่ากว่า 1,300,000 บาท และได้รับเงินสดจำนวน 2,400,000 บาท รวมมูลค่ากว่า 3,800,000 บาท ซึ่งจะได้รวบรวมนำไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่กรุงเทพมหานครต่อไป ///////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 23
จังหวัดสุรินทร์เสนอของบประมาณเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม กว่า 472 ล้านบาท (24/11/2011)
จังหวัดสุรินทร์เสนอของบประมาณเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม กว่า 472 ล้านบาท.......................................................................................................................................... นายนำชัย พรหมมีชัย เกษตรจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ได้รับรายงานความเสียหายด้านพืชจากอำเภอที่ประสบภัยน้ำท่วม ทำให้พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายระหว่างวันที่ 10 กันยายน – 21 ตุลาคม 2554 และได้รายงานความเสียหายเบื้องต้น จำนวน 14 อำเภอ 92 ตำบล 705 หมู่บ้าน เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน 29,557 ราย พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสี่ยหาย 282,367 ไร่ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือความเสียหาย ดังนี้ นาข้าวอัตราไร่ละ 2,222 บาท พืชไร่อัตราไร่ละ 3,150 บาท พืชสวนและพืชอื่น ๆ ไร่ละ 5,098 บาท โดยคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสุรินทร์ หรือ ก.ช.ภ.จ.สร.ได้อนุมัติเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 ให้การช่วยเหลือด้านเกษตรในพื้นที่ 8 อำเภอ 51 ตำบล 379 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จอมพระ สังขะ ศีขรภูมิ กาบเชิง ลำดวน บัวเชด มีเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน 13,502 ราย นาข้าวเสียหาย 69,592 ไร่ พืชไร่เสียหาย 25,493 ไร่ พืชสวน 311 ไร่ รวมพื้นที่การเกษตรเสียหาย 95,396 ไร่ วงเงิน 236,522,639 บาท และวันนี้ (24 พฤศจิกายน 2554 ) ที่ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสุรินทร์ หรือ ก.ช.ภ.จ.สร.ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือด้านพืชเพิ่มเติมอีก 6 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอปราสาท สำโรงทาบ ท่าตูม ศรีณรงค์ โนนนารายณ์ และอำเภอรัตนบุรี มีเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน 11,698 ราย นาข้าวเสียหาย 104989 ไร่ พืชไร่ 396 ไร่ พืชสวน 249 ไร่ รวมพื้นที่การเกษตรเสียหาย 105,609 ไร่ วงเงิน 235,724,607บาท รวมวงเงินที่อนุมัติให้การช่วยเหลือ ทั้ง 2 ครั้ง จำนวน 472,247,246.50 บาท แต่เนื่องจากความเสียหายด้านพืชวงเงินสูงกว่าวงเงินทดรองราชการเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด งบ 50 ล้านบาท จึงได้ขอมติผ่านความเห็นชอบในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบกลาง ต่อไป เกษตรจังหวัดสุรินทร์ กล่าวอีกว่า การพิจารณาให้การช่วยเหลือเกษตรกรยังอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายเพิ่มเติมอีก 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลดอนแรด ตำบลทับใหญ่ ตำบลหนองบัวทอง อำเภอรัตนบุรี เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน 2,206 ราย พื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย 34,666.75 ไร่ วงเงิน 77,191,400 บาท สาแหตุเนื่องจากพื้นที่ความเสียหายไม่ตรงกับพื้นที่ที่มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกร จึงต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของพื้นที่ความเสียหายทั้ง 3 ตำบลอีกครั้ง ..........................................................................................................................................สมทรง เผือกผล สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ / ข่าว
download 21
จังหวัดสุรินทร์จัดสรรเงินจากการขายสลากกาชาด 500,000 บาท ช่วยผู้ด้อยโอกาส (24/11/2011)
จังหวัดสุรินทร์จัดสรรเงินจากการขายสลากกาชาด 500,000 บาท ช่วยผู้ด้อยโอกาส .......................................................................................................................... นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า จังหวัดสุรินทร์ได้รับเงินบริจาคจากชมรมรวมพลังคนสุรินทร์เพื่อผู้ประสบปัญหาสังคม ซึ่งได้รับอนุญาตให้จัดทำสลากการกุศล เนื่องในงาน “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์” ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 10-21 พฤศจิกายน 2554 ที่สนามกีฬาศรีณรงค์ เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการให้ความช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ของจังหวัดสุรินทร์ เป็นทุนเริ่มแรก จำนวน 500,000 บาท เพื่อช่วยกิจการสาธารณกุศล บรรเทาทุกข์ เยียวยาผู้เดือดร้อน โดยจังหวัดสุรินทร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ของจังหวัดสุรินทร์ขึ้นมา 1 ชุด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน และมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์เป็นกรรมการและเลขานุการ ทำหน้าที่บริหารกองทุนฯ และวางระเบียบการให้ความช่วยเหลือและจัดหาเงินทุนมาสมทบเพื่อให้กองทุนขยายตัว เพื่อประโยชน์ในการเยียวยาผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส โดยเน้นให้ความช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสที่ไม่ได้รับความช่วยหรือจากส่วนราชการ องค์กร หรือหน่วยงานอื่นมาก่อน หรืออาจได้รับความช่วยเหลือมาแล้วแต่ไม่เพียงพอ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า หากผู้ด้อยโอกาสที่มีความเดือดร้อนสามารถเขียนจดหมายขอรับความอนุเคราะห์จากผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ได้ ส่วนหลักเกณฑ์การให้การช่วยเหลือจะพิจารณาจัดทำรายละเอียดออกมารองรับต่อไป
download 19
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์อำลาชาวสุรินทร์ไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (24/11/2011)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์อำลาชาวสุรินทร์ไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย........................................................................................................................... นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวในรายการผู้ว่าพบพี่น้องชาวสุรินทร์ซึ่งออกอากาศวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 เวลา 06.15-07.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ ว่า ขอบคุณประชาชนที่รับฟังรายการนี้ตั้งแต่สัปดาห์แรกเดือนตุลาคม 2553 จนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งเป็นการจัดรายการครั้งสุดท้าย เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่มารับช่วงต่อ ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนชื่อรายการใหม่ แต่เนื้อหาสาระจะยังคงเป็นการถ่ายทอดกิจกรรม ผลการบริหารงาน กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ของชาวสุรินทร์ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน ตลอดจนสื่อสารสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน นอกจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ยังได้กล่าวขอบคุณชาวสุรินทร์ที่ได้ร่วมมือร่วมงานกับจังหวัดสุรินทร์อย่างดียิ่ง และซึ้งน้ำใจชาวสุรินทร์ทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม มูลนิธิ ซึ่งร่วมงานกับจังหวัด และคิดว่าเป้าหมายของทุกภาคส่วนกับจังหวัดสุรินทร์คือเป้าหมายเดียวกัน คือเป้าหมายในการดูแลประชาชนและแก้ปัญหาให้กับประชาชน เห็นการแก้ปัญหาของประชาชนเป็นภารกิจหลัก หรือการทำงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง จึงกล่าวได้ว่าการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในรอบ 14 เดือนที่ผ่านมา เกิดจากแรงกาย แรงใจ และความร่วมมือของชาวสุรินทร์โดยรวม
download 25
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทยจัดโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพฯ ที่จังหวัดสุรินทร์ (23/11/2011)
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทยจัดโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพฯ ที่จังหวัดสุรินทร์ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทยจัดโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพฯ ที่จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 23 พ.ย. 2554 ที่หอประชุมอำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ นายพิภพ ดำทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการมอบแว่นตาแก่ผู้สูงอายุ และด้อยโอกาสโดยมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย ทั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานคณะกรรมการอำนวยการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ร่วมกับห้างแว่นตาท๊อปเจริญ จัดโครงการ “แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” โดย ดำเนินการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นแก่ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป ที่ยากไร้ และอยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร โดยมี ผู้สูงอายุเข้ารับบริการ จำนวนกว่า 400 คน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ยากจนมีความปลอดภัยในชีวิตมากขึ้น และ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ///////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว/ ส.ปชส. สุรินทร์
download 17
ผลการออกรางวัลสลากการกุศล (22/11/2011)
ผลการออกรางวัลสลากการกุศล เนื่องในงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2554 ตามที่จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดทำสลากการกุศลจำหน่ายเนื่องในงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2554 ผลการออกรางวัลปรากฏดังนี้ รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล หมายเลข 020425 รางวัลที่ 2 มี 1 รางวัล หมายเลข 103002 รางวัลที่ 3 มี 7 รางวัล หมายเลข 097712 143584 096926 091450 074539 058224 121245 รางวัลที่ 4 มี 10 รางวัล หมายเลข 141206 189294 064557 127002 157158 173678 015283 133107 068466 048196 รางวัลที่ 5 มี 10 รางวัล หมายเลข 186074 044003 118469 136835 065500 129881 028130 113019 150396 045969 รางวัลที่ 6 มี 20 รางวัล หมายเลข 120055 147985 076251 008750 121625 079584 079316 157618 092558 000632 059358 038446 003756 118203 137927 046464 002617 108316 071672 143732 รางวัลเลขท้าย 4 ตัว 1 ครั้ง มี 20 รางวัล หมายเลข 8317 รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 1 ครั้ง มี 200 รางวัล หมายเลข 701 ให้ผู้ที่ได้รับรางวัล นำสลากที่ได้รับรางวัลและบัตรประจำตัวประชาชน ไปติดต่อรับรางวัลได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ในวันและเวลาราชการ ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ออกรางวัล เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 4451 1004 ในวันเวลาราชการ **************
download 24
โรงเรียนโสตศึกษาสุรินทร์เปิดอาคาร โสตสุรินทร์มินิมาร์ท (22/11/2011)
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์เปิดอาคาร โสตสุรินทร์มินิมาร์ท เพื่อจำหน่ายสินค้า และผลผลิตกลุ่มอาชีพของนักเรียน วันที่ 22 พ.ย. 2554 ที่บริเวณหน้าโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ถนนสุรินทร์- ปราสาท ต. เชื้อเพลิง อ. ปราสาท จ. สุรินทร์ นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการเปิดอาคารจำหน่ายสินค้าและผลผลิตของนักเรียน โสตสุรินทร์มินิมาร์ท โดยได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณในการสร้างจากงบพัฒนาจังหวัด 301,730 บาท ทั้งนี้เพื่อเป็นอาคารจำหน่ายสินค้า และผลผลิตการอาชีพของนักเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดโครงการฝึกวิชาชีพให้แก่นักเรียนซึ่งเป็นคนพิการทางการได้ยิน เช่นกาตัดเย็บเสื้อผ้า การทำเบเกอรรี่ และงานเชื่อมอ๊อก การทำไม้กวาด ไหมพรม ทอพรมเช็ดเท้า กาแฟสด ไส้กรอก และ ข้าวหลามโดยจำหน่ายให้แก่เด็กนักเรียน และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีการบริหารในรูปแบบของคณะกรรมการ และนักเรียนเป็นตัวจักรสำคัญในการขาย เช็คสต็อก ซื้อของเข้าร้าน เป็นการฝึกอาชีพและเสริมรายได้ให้แก่นักเรียนอีกด้วย ////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 26
สุรินทร์มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม (22/11/2011)
สุรินทร์มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม จังหวัดสุรินทร์มอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ที่ห้องประชุมสำนักงานศึกษาพิเศษจังหวัดสุรินทร์ ต. ท่าสว่าง อ. เมือง จ. สุรินทร์ นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการมอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงพระเมตตาประทานทุนให้แก่เด็กพิการซึ่งมีฐานะยากจนในปีการศึกษา 2554 ทั่วประเทศ พร้อมังหวัดสุรินทร์ได้สนับสนุนทุการศึกษาในครั้งนี้ด้วย จำนวน 206 ทุน ทังนี้ทูลกระหม่อมหญิงฯทรงเล็งเห็นว่าบุคคลที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้หรือบุคคลออทิสติก ยังไม่ได้รับโอกาสในด้านต่างๆย่างทั่วถึงและเท่าเทียมอีกทั้งยังทรงห่วงใยเด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ทางสังคม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นทุนแรกเริ่มในการก่อตั้งมูลนิธิคุณพุ่ม เมื่อปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา ทั้งนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงคุณพุ่ม พระโอรสในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และทรงเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิ โดยในการก่อตั้งมูลนิธิคุณพุ่มนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนดำเนินการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสงเคราะห์ผู้ที่มีความบกพร่องและมีความต้องการจำเป็นพิเศษ เพื่อดำเนินกิจกรรมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อดำเนินกิจกรรมในการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ และเพื่อดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลต่างๆเพื่อสาธารณประโยชน์ และในโอกาสนี้ได้มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ปกครองของเด็กออทิสติกในครั้งนี้ด้วย ///////// ประนนท์ ไม้หอม / ภาพ / ข่าว /ส.ปชส. สุรินทร์
download 22
การแสดงของช้างของจังหวัดสุรินทร์ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประทศเข้าชมกันอย่างเนื่องแน่น (19/11/2011)
การแสดงของช้างของจังหวัดสุรินทร์ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประทศเข้าชมกันอย่างเนื่องแน่น การแสดงของช้างของจังหวัดสุรินทร์ ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประทศเข้าชมกันอย่างเนื่องแน่นด้วยความประทับใจในชุดการแสดงที่ยิ่งใหญ่เหมืองเช่นทุกปี จังหวัดสุรินทร์จัดการแสดงของช้าง ในงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2554 ซึ่งเป็นครั้งที่ 51 ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าชมงานกันอย่างเนื่องแน่นด้วยความประทับใจในชุดการแสดงที่ยิ่งใหญ่เหมืองเช่นทุกปี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายเสริม ไชยณรงค์ เป็นประธานเปิดงาน ใช้ช้างร่วมแสดงมากถึง 300 เชือก พร้อมควาญช้างและนักแสดงชาย- หญิงกว่า 1,000 คน โดยการแสดงงาน “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์” ปีนี้ จะจัดให้เป็น SHOW ช้างระดับโลก ด้วยการร้อยเรียงการแสดงผ่านเรื่องราวกึ่งละคร โดยใช้เสียงสร้างบรรยากาศ ฉากการแสดงยิ่งใหญ่อลังการ นักแสดงสวมใส่เสื้อผ้าและเครื่องประดับที่สีสวย สดใส โดยเปิดฉากการแสดงด้วยการแสดงกายกรรมช้าง กิจกรรมการเล่นสนุก บรรยากาศน่ารัก คึกคัก ขบขัน สร้างสีสันและความประทับใจด้วยกลิ่นอายแบบอีสาน โดยช้างแต่งกายแนวแฟนซีแบบไทยอีสานประยุกต์ พร้อมแฟชั่นโชว์ช้างชุดตัดเย็บด้วยผ้าอีสาน ช้างนุ่งชุดผ้าขาวม้า และแสดงความสามารถพิเศษ เช่น ช้างชักคะเย่อ ช้างเตะฟุตบอล ช้างเซิ้งกระติ๊บยักษ์ ช้าเป่าแคนยักษ์ และช้างร้องคาราโอเกะ ฯลฯ จากนั้นเป็นการแสดงฉากที่ยิ่งใหญ่อลังการ 8 ฉาก หรือ 8 องก์ฉากที่ 1 หรือ องก์ที่ 1 ช้างคู่แผ่นดิน : ช้างคือหนึ่งนักรบผู้ปกปักแผ่นดิน เป็นการแสดงภาพขบวนช้างกลับเมืองหลังจากเสร็จศึกด้วยชัยชนะ มีชาวบ้านมาต้อนรับ มีการเฉลิมฉลอง แสดงให้เห็นว่าช้างคือหนึ่งนักรบผู้ปกปักแผ่นดิน เพราะร่วมรบต่อสู้กู้ชาติและได้รับยกย่องเป็นสัตว์คู่บารมีพระมหากษัตริย์ โดยมีชาวกูยคล้องช้างป่า มาถวายเพื่อใช้ในการศึกสงคราม ฉากที่ 2 หรือ องก์ที่ 2 คชามหิธา : ช้างคืออำนาจ คนเลี้ยงช้างคือผู้ควบคุมอำนาจ แสดงถึงวัฒนธรรมชาวกูย วิถีชีวิตคนเลี้ยงช้าง และพ่อหมอชาวกูย ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการคล้องช้าง การฝึกช้าง และการเลี้ยงช้าง รวมทั้งการรำแกลมอเพื่อบูชาฟ้าและรักษาโรคตามความเชื่อของชาวกูย ฉากที่ 3 หรือองก์ที่ 3 คชาเทพ : ช้างทรงของเทพ ตามตำราคชลักษณ์ระบุว่ากำเนิดช้างมี 4 ตระกูล คือ อิศวพงศ์ พรหมพงศ์ วิษณุพงศ์ และอัคนีพงศ์ และภายหลังจึงสร้างเทพเจ้าที่สำคัญที่หมอช้างบูชาตามตำราคชศาสตร์ คือ พระพิฆเนศ และพระโกญจนาเนศวร ซึ่งเป็นที่มาของการให้กำเนิดช้างเผือกช้างทรงของพระมหากษัตริย์ เป็นการแสดงถึงช้าง 4 วงศ์ แต่งตัวสวยงามพร้อมเหล่าเทวดานางฟ้ามาปรากฎกาย ฉากที่ 4 หรือองก์ที่ 4 สืบสายคชาธาร : พิธีผูกสัมพันธ์คนกับช้าง โดยชาวกูยคือผู้สืบสานคชาธาร ผู้บริบาลช้างไว้อยู่คู่แผ่นดิน แสดงถึงวิถีชีวิตชาวกูย และพิธีเซ่นศาลประกำ ก่อนการคล้องช้างป่า ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษนับหลายร้อยปี ฉากที่ 5 หรือองก์ที่ 5 โพนช้าง : การคล้องช้างเผือก เป็นการแสดงประวัติพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง หรือ เชียงปุมหัวหน้าหมู่บ้านชาวกูย ซึ่งได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง เนื่องจากมีความดีความชอบจากการคล้องช้างเผือกถวายแด่วังหลวง ฉากที่ 6 หรือองก์ที่ 6 ยุทธหัตถี : การแสดงขบวนทัพเมืองเล็ก และเมืองใหญ่ ในเครื่องแต่งกายอย่างนักรบโบราณและชมการรบที่ยิ่งใหญ่สมจริงซึ่งมีทั้งกองปืนใหญ่ที่ยิงต่อสู้ กองทหารทะลวงฟันนับร้อยเข้ารบประจัญบาน และการสัปยุทธที่เป็นสุดยอดของการรบบนหลังช้างที่เรียกว่า “ยุทธหัตถี” ซึ่งได้สร้างวีรกรรมแก่ช้างไทยจนดังไปทั่วโลก ฉากที่ 7 หรือ องก์ที่ 7 รุกรบไพรี ยุทธหัตถีมีชัย : (ต่อเนื่ององก์ที่ 6) แสดงถึงการรบมีชัยโดยการใช้ช้างร่วมรบ ฉากที่ 8 องก์ที่ 8 ทะเลช้าง : นางรำและเหล่านักแสดงในชุดต่าง ๆ พร้อมกับช้างจำนวนหลายร้อยเชือก ออกมาอำลาผู้ชมและนักท่องเที่ยว และร่วมเทิดพระเกียรติแดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธ.ค. 2554 /////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 25
ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนับหมื่นคนร่วมงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างที่จังหวัดสุรินทร์ (18/11/2011)
ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนับหมื่นคนร่วมงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างที่จังหวัดสุรินทร์ ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนับหมื่นคนร่วมงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างที่จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 18 พ.ย. 2554 นายเสริม ไชยรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการเปิดงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2554 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2554 ที่บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง โดยจัดให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การจัดขบวนแห่รถอาหารช้างรอบเมือง การจัดประกวดรถอาหารช้าง การจัดพิธีบวงสรวงพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน สำหรับการประกวดรถอาหารช้างนั้น ขบวนรถประกวดอาหารช้างทุกคันจะจัดขบวนแห่รอบเมือง โดยเริ่มต้นจากหน้าโรงเรียนสิรินธร จากนั้นเคลื่อนขบวนไปตามถนนเทศบาล 1 ถนนจิตรบำรุง ถนนสนิทนิคมรัฐ ถนนธนสาร สิ้นสุดที่อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง เพื่อให้ประชาชนได้ชมความงาม ก่อนประกาศผลการตัดสินการประกวดรถอาหารช้าง โดยผู้ชนะจะได้รับรางวัล ดังนี้ ชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท ได้แก่โรงเรียนสิรินธร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ และเทศบาลเมืองสุรินทร์ตามลำดับ สำหรับการจัดงาน "ต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง” จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2543 และได้จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีจนถึงปัจจุบัน นับเป็นงานประเพณีซึ่งเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีการบันทึกในกินเนสบุ๊ค เรคคอร์ด (Guinness Word Record) เมื่อปี 2546 ว่าเป็นการเลี้ยงอาหารช้างที่ยิ่งใหญ่และยาวที่สุดในโลก โดยขบวนช้างกว่า 300 เชือกเดินพาเหรดเข้าเมืองเพื่อร่วมในงานเลี้ยงอาหารในครั้งนี้ก่อนที่จะเข้าร่วมงานแสดงของช้าง ในวันที่ 19 และ 20 พ.ย. 2554 นี้ โดยในปีนี้จะใช้อาหารช้างสารพัดชนิดทั้งกล้วย อ้อย แตงโม มันแกว และผลไม้รสหวานหลายชนิด น้ำหนักกว่า 50 ตัน ความยาวกว่า 400 เมตร เรียงรายไปตลอดแนวถนนในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ เพื่อเลี้ยงช้างกว่า 300 เชือก ประดับประดาด้วยผ้าไหมที่ยาวที่สุดในโลก ความยาวกว่า 2,000 เมตร และเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เลี้ยงอาหารช้างเต็มที่และได้ขี่ช้างชมเมืองแบบเต็มอิ่มอีกด้วย โดยได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศร่วมในงานนับหมื่นคน /////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 20
สุรินทร์ซ้อมใหญ่การแสดงของช้างก่อนจะแสดงจริงในวันเสาร์ที่ 19 และอาทิตย์ที่ 20 พ.ย. นี้ (17/11/2011)
สุรินทร์ซ้อมใหญ่การแสดงของช้างก่อนจะแสดงจริงในวันเสาร์ที่ 19 และอาทิตย์ที่ 20 พ.ย. นี้ จังหวัดสุรินทร์ซ้อมใหญ่การแสดงของช้างก่อนจะแสดงจริงในวันเสาร์ที่ 19 และอาทิตย์ที่ 20 พ.ย. นี้ ซึ่งได้รับความสนใจจากครูและผู้ปกครองพาเด็กเข้าชมกันแน่นสนาม . จังหวัดสุรินทร์จัดซ้อมการแสดงของช้างเหมือนการแสดงวันจริงทุกอย่าง โดยใช้ช้างร่วมแสดงมากถึง 250 เชือก พร้อมควาญช้างและนักแสดงชาย- หญิงกว่า 1,000 คน โดยการแสดงงาน “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์” ปีนี้ จะจัดให้เป็น SHOW ช้างระดับโลก ด้วยการร้อยเรียงการแสดงผ่านเรื่องราวกึ่งละคร โดยใช้เสียงสร้างบรรยากาศ ฉากการแสดงยิ่งใหญ่อลังการ นักแสดงสวมใส่เสื้อผ้าและเครื่องประดับที่สีสวย สดใส โดยเปิดฉากการแสดงด้วยการแสดงกายกรรมช้าง กิจกรรมการเล่นสนุก บรรยากาศน่ารัก คึกคัก ขบขัน สร้างสีสันและความประทับใจด้วยกลิ่นอายแบบอีสาน โดยช้างแต่งกายแนวแฟนซีแบบไทยอีสานประยุกต์ พร้อมแฟชั่นโชว์ช้างชุดตัดเย็บด้วยผ้าอีสาน ช้างนุ่งชุดผ้าขาวม้า และแสดงความสามารถพิเศษ เช่น ช้างชักคะเย่อ ช้างเตะฟุตบอล ช้างเซิ้งกระติ๊บยักษ์ ช้าเป่าแคนยักษ์ และช้างร้องคาราโอเกะ ฯลฯ จากนั้นเป็นการแสดงฉากที่ยิ่งใหญ่อลังการ 8 ฉาก หรือ 8 องก์ฉากที่ 1 หรือ องก์ที่ 1 ช้างคู่แผ่นดิน : ช้างคือหนึ่งนักรบผู้ปกปักแผ่นดิน เป็นการแสดงภาพขบวนช้างกลับเมืองหลังจากเสร็จศึกด้วยชัยชนะ มีชาวบ้านมาต้อนรับ มีการเฉลิมฉลอง แสดงให้เห็นว่าช้างคือหนึ่งนักรบผู้ปกปักแผ่นดิน เพราะร่วมรบต่อสู้กู้ชาติและได้รับยกย่องเป็นสัตว์คู่บารมีพระมหากษัตริย์ โดยมีชาวกูยคล้องช้างป่า มาถวายเพื่อใช้ในการศึกสงคราม ฉากที่ 2 หรือ องก์ที่ 2 คชามหิธา : ช้างคืออำนาจ คนเลี้ยงช้างคือผู้ควบคุมอำนาจ แสดงถึงวัฒนธรรมชาวกูย วิถีชีวิตคนเลี้ยงช้าง และพ่อหมอชาวกูย ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการคล้องช้าง การฝึกช้าง และการเลี้ยงช้าง รวมทั้งการรำแกลมอเพื่อบูชาฟ้าและรักษาโรคตามความเชื่อของชาวกูย ฉากที่ 3 หรือองก์ที่ 3 คชาเทพ : ช้างทรงของเทพ ตามตำราคชลักษณ์ระบุว่ากำเนิดช้างมี 4 ตระกูล คือ อิศวพงศ์ พรหมพงศ์ วิษณุพงศ์ และอัคนีพงศ์ และภายหลังจึงสร้างเทพเจ้าที่สำคัญที่หมอช้างบูชาตามตำราคชศาสตร์ คือ พระพิฆเนศ และพระโกญจนาเนศวร ซึ่งเป็นที่มาของการให้กำเนิดช้างเผือกช้างทรงของพระมหากษัตริย์ เป็นการแสดงถึงช้าง 4 วงศ์ แต่งตัวสวยงามพร้อมเหล่าเทวดานางฟ้ามาปรากฎกาย ฉากที่ 4 หรือองก์ที่ 4 สืบสายคชาธาร : พิธีผูกสัมพันธ์คนกับช้าง โดยชาวกูยคือผู้สืบสานคชาธาร ผู้บริบาลช้างไว้อยู่คู่แผ่นดิน แสดงถึงวิถีชีวิตชาวกูย และพิธีเซ่นศาลประกำ ก่อนการคล้องช้างป่า ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษนับหลายร้อยปี ฉากที่ 5 หรือองก์ที่ 5 โพนช้าง : การคล้องช้างเผือก เป็นการแสดงประวัติพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง หรือ เชียงปุมหัวหน้าหมู่บ้านชาวกูย ซึ่งได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง เนื่องจากมีความดีความชอบจากการคล้องช้างเผือกถวายแด่วังหลวง ฉากที่ 6 หรือองก์ที่ 6 ยุทธหัตถี : การแสดงขบวนทัพเมืองเล็ก และเมืองใหญ่ ในเครื่องแต่งกายอย่างนักรบโบราณและชมการรบที่ยิ่งใหญ่สมจริงซึ่งมีทั้งกองปืนใหญ่ที่ยิงต่อสู้ กองทหารทะลวงฟันนับร้อยเข้ารบประจัญบาน และการสัปยุทธที่เป็นสุดยอดของการรบบนหลังช้างที่เรียกว่า “ยุทธหัตถี” ซึ่งได้สร้างวีรกรรมแก่ช้างไทยจนดังไปทั่วโลก ฉากที่ 7 หรือ องก์ที่ 7 รุกรบไพรี ยุทธหัตถีมีชัย : (ต่อเนื่ององก์ที่ 6) ฉากที่ 8 องก์ที่ 8 ทะเลช้าง : นางรำและเหล่านักแสดงในชุดต่าง ๆ พร้อมกับช้างจำนวนหลายร้อยเชือก ออกมาอำลาผู้ชมและนักท่องเที่ยว โดยจะการแสดงของช้างจริงในวันเสาร์ที่ 19 และวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2554 ณ สนามแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ กำหนดแสดงวันละ 1 รอบ ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น /////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 23

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 [159] 160 161 ถัดไป>>