หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวท้องถิ่น

สุรินทร์รณรงค์ เด็กสุรินทร์ฟันดีเริ่มที่ซี่แรก (16/11/2011)
สุรินทร์รณรงค์ เด็กสุรินทร์ฟันดีเริ่มที่ซี่แรก จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมทันตสุขภาพช่องปาก ภายใต้โครงการเด็กสุรินทร์ฟันดีเริ่มที่ซี่แรก วันที่ 16 พ.ย. 2554 ที่บริเวณสนามโรงเรียนบ้านจอมพระ อ. จอมพระ จ. สุรินทร์ นายพิภพ ดำทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการเปิดงานรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพในช่องปาก ภายใต้โครงการ “ เด็กสุรินทร์ฟันดีเริ่มที่ซี่แรก” ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมทันตสุขภาพของเด็กโดยเฉพาะเด็กปฐมวัย ที่ต้องการดูแลจากพ่อแม่ผู้ปกครอง รวมทั้งครูผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กและโรงเรียนอนุบาล เนื่องจากประชาชนยังมีความเชื่อและเข้าใจผิดเกี่ยวกับการดูแลฟันน้ำนม ไม่ให้ความสำคัญของฟันน้ำนมเพราะคิดว่าเมื่อหลุดไปก็จะมีฟันแท้มาแทน หรือไม่ทราบว่าควรแปรงฟันให้เด็กตั้งแต่ฟันเริ่มขึ้นเพียง 1 – 2 ซี่ ซึ่งส่งผลให้เด็กในวัย 3 ปี มีฟันผุมีอัตราที่สูงถึงร้อยละ 60 และร้อยละ 80 เมื่ออายุ 5 ปี โดยในการรณรงค์ในครั้งนี้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆมากมายประกอบด้วยการประกวดขบวนพาเหรดรณรงค์ การแสดงบนเวที หนูน้อยมหัศจรรย์ จะป้องกันฟันผุได้อย่างไร และแฟชั่นโชว์ “ เด็กสุรินทร์อ่อนหวาน ต้านฟันผุ “ ตลอดจนมีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถานศึกษาต่างๆ โดยได้รับความสนใจจากพ่อแม่ผู้ปกครอง สถานรับเลี้ยงเด็ก และโรงเรียนจากอำเภอจอมพระ ท่าตูม รัตนบุรี สนม สำโรงทาบ และอำเภอชุมพลบุรี เข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 1,000 คน ////////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 25
สุรินทร์เตรียมแผนฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลดโดยใช้งบประมาณเกือบ480 ล้านบาท (14/11/2011)
สุรินทร์เตรียมแผนฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลดโดยใช้งบประมาณเกือบ480 ล้านบาท จังหวัดสุรินทร์เตรียมแผนฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ และด้านคุณภาพชีวิต โดยใช้งบประมาณเกือบ480 ล้านบาท วันที่ 14 พ.ย. 2554 ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ หื้น ฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้เพื่อร่วมกันพิจารณาผลกระทบจากสถานการณ์อึทกภัยจังหวัดสุรินทร์ และเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการตามที่คณะอนุกรรมการฯได้พิจารณากลั่นกรองแล้วจำนวน 121 โครงการแยกเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน 111 โครงการ ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และความเป็นอยู่ของประชาชน 3 โครงการ และด้านคุณภาพชีวิต 7 โครงการ โดยใช้เงินงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 479,786,576 บาท ทั้งนี้จังหวัดสุรินทร์มีพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมและประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน จำนวน 14 อำเภอ ซึ่งขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เริ่มคลี่คลายสู่สภาวะปกติแล้ว จำเป็นที่จะต้องมีการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วน เพื่อฟื้นฟู ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว ////////////// ประนนท์ ไม้หอม /ข่าว / ส.ปชส.สุรินทร์
download 26
เปิดแล้วงาน“มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์” 10 - 21 พฤศจิกายน 2554“AMAZING SURIN ELEPHANT ROUND-UP 2011” (13/11/2011)
เปิดแล้วงาน“มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์” 10 - 21 พฤศจิกายน 2554“AMAZING SURIN ELEPHANT ROUND-UP 2011” สุรินทร์เปิดแล้วงาน“มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์”อย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 10 - 21 พฤศจิกายน 2554“AMAZING SURIN ELEPHANT ROUND-UP 2011” จากการที่ จังหวัดสุรินทร์เป็นแหล่งช้างเลี้ยงใหญ่ที่สุดในโลก จึงเป็นแห่งเดียวในโลกที่สามารถจัดการแสดงโชว์ช้างได้อย่างยิ่งใหญ่และมีจำนวนช้างประกอบการแสดงได้มากที่สุด ซึ่งจังหวัดสุรินทร์ได้จัดงานแสดงของช้างเป็นงานประจำปีนับตั้งแต่ปี 2503 จนถึงปัจจุบัน งานช้างปี 2554 นับเป็นปีที่ 51 ที่จังหวัดสุรินทร์และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมกันจัดขึ้นโดยใช้ชื่องานว่า “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์” หรือชื่อภาษาอังกฤษ ว่า “AMAZING SURIN ELEPHANT ROUND-UP 2011” กำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 10 - 21 พฤศจิกายน 2554 ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองอันดีงามและอนุรักษ์การแสดงช้างซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ประจำชาติไทย มีกิจกรรมการออกร้านของส่วนราชการ การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตผลทางการเกษตร การประกวดของดีเมืองสุรินทร์ การแสดงดนตรี การแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวดสาวงามเมืองช้าง รวมทั้งการออกร้านธารากาชาดของเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ เพื่อหารายได้ไปใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศล ซึ่งก็ได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อต่ำวันที่ 11 พ.ย. 2554 ที่ผ่านมา โดยมานายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถไปเที่ยวชมงานได้ระหว่างวันที่ 10 – 21 พ.ย. 2554 ////////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองก่อนจัดงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ (11/11/2011)
จังหวัดสุรินทร์กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองก่อนจัดงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองก่อนจัดงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ วันที่ 11 พ.ย. 2554 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำคณะส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดสุรินทร์ ก่อนที่จะจัดงานยิ่งใหญ่ประจำปี งานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 10 – 21 พ.ย. 2554 ทั้งนี้เพื่อให้การจักงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ปราศจากผองภัย และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย พระราชานุเสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ หลวงพ่อพชีว์ วัดบูรพารามสุรินทร์ ศาลหลักเมืองสุรินทร์ อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง พ่อปู่เจ้าที่สนามแสดงช้างสุรินทร์ ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานแสดงของช้าง และศาลพระภูมิ สนามกีฬาศรีณรงค์ ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ซึ่งการเปิดงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์อย่างเป็นทางการจะจัดขึ้นในค่ำวันนี้ ( 11 พ.ย. 54 ) ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ เวทีกลางร้านกาชาด สนามกีฬาศรีณรงค์ โดยมีนายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในการเปิดงาน //////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 18
ประชาชนร่วมงานวันลอยกระทงเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชาเทศบาลเมืองสุรินทร์กันอย่างเนืองแน่น (11/11/2011)
ประชาชนร่วมงานวันลอยกระทงเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชาเทศบาลเมืองสุรินทร์กันอย่างเนืองแน่น เทศบาลเมืองสุรินทร์จัดงานวันลอยกระทงเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา และเพื่ออนุรักษ์ส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงออยู่สืบไป ค่ำวันที่ 10 พ.ย. 2554 ที่บริเวณเวทีไผทสราญสวนสุขภาพข้างสระน้ำวัดชุมพลสุทธาวาส อ. เมือง จ. สุรินทร์ นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันลอยกระทงเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา ประจำปี 2554 โดยเทศบาลเมืองสุรินทร์ร่วมกับคุ้มวัดต่างๆได้จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณให้อยู่สืบไป ทั้งนี้ประเพณีลองกระทงเป็นประเพณีที่สำคัญของชาวไทยซึ่งมีพิธีการและกิจกรรม ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ นิยมจัดกิจกรรมในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี เป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความเชื่อ ความศรัทธา เป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคา บางหลักฐานเชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมทามหานที และบางหลักฐานก็ว่าเป็นการบูชาพระอุปคุตอรหันต์หรือพระมหาสาวก สำหรับประเทศไทยประเพณีลอยกระทงได้กำหนดจัดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการเล่นกิจกรรมสนุกสนานในวันดังกล่าว สำหรับการจัดงานลอยกระทงในครั้งนี้เทศบาลเมืองสุรินทร์ได้จัดให้มีขบวนแห่เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา จำวน 12 คุ้มวัด การประกวดกระทงใหญ่จาก 12 คุ้มวัดซึ่งผลการประกวดปรากฏว่ากระทงใหญ่จากคุ้มวัดจำปาได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นโล่รางวัลและเงินสด 10,000 บาท นอกจากนี้ยังจัดให้มีการประกวดนางนพมาศซึ่งก็ได้รับความสนใจจากสาวงามและคุ้มวัดชุมชนต่างๆส่งเข้าประกวดจำนวน 24 สาวงามผลประกฎว่าสาวงามจากคุ้มวัดโคกบัวรายคือ นางสาวอรณัฏฐา พุ่มผกา สวยชนะใจคณะกรรมการ และสื่อมวลชนจนได้รับรางวัลชนะเลิศ และขวัญใจสื่อมวลชนไปครองทั้งสองตำแหน่ง ท่ามกลางกองเชียร์และประชาชนร่วมในงานเป็นจำนวนมาก สำหรับบรรยากาศวันลอยกระทงของเทศบาลเมืองสุรินทร์ในปีนี้เป็นไปอย่างคึกคัดมีประชาชนมาร่วมลอยกระทงกันเนืองแน่นเป็นจำนวนมาก ////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส.สุรินทร์
download 23
จังหวัดสุรินทร์ปล่อยขบวนคาราวานโครงการ 1 จังหวัด 1 เขต กรุงเทพมหานคร (10/11/2011)
จังหวัดสุรินทร์ปล่อยขบวนคาราวานโครงการ 1 จังหวัด 1 เขต กรุงเทพมหานคร จังหวัดสุรินทร์ปล่อยขบวนคาราวานโครงการ หนึ่งจังหวัด หนึ่งเขต กทม. และเปิดรับบริจาควัตถุดิบในการตั้งครัวเพื่อปรุงอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดสุรินทร์ได้ตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้สบภัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง ณ. บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ เพื่อรับบริจาคเงินหรือสิ่งของไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2554 และจังหวัดได้จัดส่งเงินและสิ่งของดังกล่าวให้ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยดอนเมือง กรุงเทพมหานครไปเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายและได้ทวีความรุนแรงครอบคลุมพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ศปภ.) ได้มอบหมายให้จังหวัดสุรินทร์รับผิดชอบจัดตั้งครัวเคลื่อนที่เพื่อปรุงอาหารจำนวน 20,000 ชุด ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งการตั้งครัว ดังกล่าวจำเป็นต้องใช้วัตถุดิบจำนวนมาก เช่น ข้าวสาร น้ำมันพืช ไข่ไก่ อาหารกระป๋อง อาหารแห้ง อาทิ กุนเชียง หมูแดดเดียว หมูหยอง น้ำพริกตาแดง และเครื่องปรุงอาหาร เช่นน้ำปลา น้ำมันหอย ซอส หัวผักกาดหวาน รวมวัสดุสำหรับใส่อาหารพร้อมช้อน เป็นต้น ดังนั้นจังหวัดสุรินทร์จึงได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาควัตถุดิบในการตั้งครัวเพื่อปรุงอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยขึ้น ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ จึงขอเชิญชวน ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มพลังมวลชนทุกกลุ่ม ร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของที่ศูนย์รับบริจาคหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และ เมื่อตอนค่ำ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 เวลา 17.30 น. ได้ทำพิธีปล่อยขบวนคาราวานโครงการ หนึ่งจังหวัด หนึ่งเขต กทม. ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ เพื่อนำขบวนรถบรรทุกสิ่งของ ผู้ประกอบอาหาร ดังกล่าวไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวกรุงเทพมหานครต่อไป ////////////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส.สุรินทร
download 21
วันคล้ายวันสถาปนากองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 ค่ายสุรินทรภักดี (09/11/2011)
วันคล้ายวันสถาปนากองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 ค่ายสุรินทรภักดี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจเป็นจำนวนมากร่วมวางพวงมาลัยสักการะอนุเสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 ค่ายสุรินทรภักดี วันที่ 9 พ.ย. 2554 ที่บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 ค่ายสุรินทรภักดี ต. เฉนียง อ. เมือง จ. สุรินทร์ พลตำรวจตรีสุทิน เขียวรัตน์ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลัยถวายสักการะอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 ค่ายสุรินทรภักดี โดยมีนายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ร่วมวางพวงมาลัยถวายสักการะในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งก่อนหน้านั้นจัดให้มีพิธีสงฆ์ เพื่อทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลแก่ข้าราชการตำรวจที่ล่วงลับไปแล้ว กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 ได้ก่อตั้งขั้นเมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2529 ที่บริเวณเลขที่ 74 ม. 9 บ้านครอนเหนือ ต. เฉนียง อ. เมือง จ. สุรินทร์ โดยใข้ชื่อว่า “ค่ายสุรินทรภักดี “ ตามนามของพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง เจ้าเมืองสุรินทร์แรก ซึ่งในวันนี้ถือเป็นวันสถาปนาค่ายสุรินทรภักดีและจัดให้มีกิจกรรมสืบทอดกันมาเป็นประจำทุกปี ปีนี้นับเป็นปีที่ 23 ปัจจุบันมี พันตำรวจเอก เดชา คำเกิด เป็นผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 ////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 20
อบต. โชกเหนือ อ. ลำดวนจัดงานประเพณีลอยกระทงเพื่อสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีโบราณให้คงอยู่สืบไป (08/11/2011)
อบต. โชกเหนือ อ. ลำดวนจัดงานประเพณีลอยกระทงเพื่อสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีโบราณให้คงอยู่สืบไป อบต. โชกเหนือ อ. ลำดวน จ. สุรินทร์ จัดงานประเพณีลอยกระทงเพื่อสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีโบราณให้คงอยู่สืบไป ค่ำวันที่ 7 พ.ย. 2554 ที่บริเวณหนองน้ำ อบต. โชกเหนือ อ. ลำดวน จ. สุรินทร์ นางกาญจนา เพ็ชรวิเศษ นายอำเภอลำดวน เป็นประธานในการเปิดงานลอยกระทงประจำปี 2554 ซึ่ง อบต. โชกเหนือ ร่วมกับประชาชนชาวตำบลโชกเหนือร่วมกันจักขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีทีสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต ให้คงอยู่สืบไป และเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมลอยกระทง ในเทศกาลวันลอยกระทง ซึ่งเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทย ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย ตามปฏิทินจันทรคติล้านนา "มักจะ" ตกอยู่ในราวเดือนพฤศจิกายน ตามปฏิทินสุริยคติ ประเพณีนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคา บางหลักฐานเชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมทามหานที และบางหลักฐานก็ว่าเป็นการบูชาพระอุปคุตอรหันต์หรือพระมหาสาวก สำหรับประเทศไทยประเพณีลอยกระทงได้กำหนดจัดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ติดกับแม่น้ำ ลำคลอง หรือ แหล่งน้ำต่าง ๆ ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกันไป ในวันลอยกระทง ผู้คนจะพากันทำ "กระทง" จากวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตบแต่งเป็นรูปคล้ายดอกบัวบาน ปักธูปเทียน และนิยมตัดเล็บ เส้นผม หรือใส่เหรียญกษาปณ์ลงไปในกระทง แล้วนำไปลอยในสายน้ำ (ในพื้นที่ติดทะเล ก็นิยมลอยกระทงริมฝั่งทะเล) เชื่อว่าเป็นการลอยเคราะห์ไป นอกจากนี้ยังเชื่อว่าการลอยกระทง เป็นการบูชาและขอขมาพระแม่คงคาด้วย ///////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์เตรียมจัดงานมหกรรมคนพิการอย่างยิ่งใหญ่ (08/11/2011)
จังหวัดสุรินทร์เตรียมจัดงานมหกรรมคนพิการอย่างยิ่งใหญ่ จังหวัดสุรินทร์เตรียมจัดงานมหกรรมคนพิการอย่างยิ่งใหญ่ โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับคนพิการเป็นจำนวนมาก คาดว่าจะมีประชาชนและคนพิการมาร่วมงานนับพันคน วันที่ 8 พ.ย. 2554 ที่ห้องประชุมศรีณรงค์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นายพิภพ ดำทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ถึงการเตรียมการจัดงานมหกรรมคนพิการจังหวัดสุรินทร์อย่างยิ่งใหญ่ในวันที่ 25 พ.ย. 2554 นี้ ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 24.00 น. โดยจัดให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับคนพิการอย่างมากมายประกอบด้วย การแสดงผลงานและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการ การเสวนาและนำเสนอวัตกรรมใหม่ๆจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การจำหน่ายสินค้าราคาถูก การแสดงบนเวที การประกวดร้องเพลง แดนซ์เซอร์ของคนพิการ การแข่งขันกีฬาเปตองคนพิการ การแสดงดนตรีลูกทุ่ง การตรวจสุขภาพคนพิการ การออกเอกสารรับรองความพิการให้กับผู้พิการรายใหม่ การมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ การรับจดทะเบียนคนพิการใหม่ การต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการรายเก่า การรับสมัครงานสำหรับคนพิการ การรับสมัครฝึกอาชีพ และการให้บริการตัดผมฟรี ตลอดจนมีการเดินรณรงค์ยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และวามรุนแรงในครอบครัวไปตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนและคนพิการเข้าร่วมในงานกว่า 2000 คน สำหรับจังหวัดสุรินทร์มีคนพิการจำนวนทั้งสิ้น 41,654 คน ///////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว/ ส.ปชส. สุรินทร์
download 16
จังหวัดสุรินทร์ตั้งศูนย์รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่กรุงเทพมหานคร (08/11/2011)
จังหวัดสุรินทร์ตั้งศูนย์รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดสุรินทร์ตั้งศูนย์รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งจัดส่งชุดประกอบอาหารเคลื่อนที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วย นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า จังหวัดสุรินทร์ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทย และศูนย์ ศปภ. ในการให้ความช่วยเหลือ และจัดชุดประกอบอาหารเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ฯ จำนวนประมาณ 10,000 คน ดังนั้นจังหวัดสุรินทร์จงได้ตั้งศูนย์รับบริจาค สิ่งของ วัตถุดิบ และอุปกรณ์ต่างๆในการประกอบอาหาร พร้อมเชิญชวนชาวจังหวัดสุรินทร์ และผู้มีจิตอันเป็นกุศลที่มีความสนใจไปบริจาคได้ที่ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อทางจังหวัดสุรินทร์จะได้นำชุดประกอบอาหารเคลื่อนที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานครต่อไป
download 17
สุรินทร์เตรียมแผนฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด (08/11/2011)
สุรินทร์เตรียมแผนฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด จังหวัดสุรินทร์เตรียมแผนฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ และด้านคุณภาพชีวิต นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า จังหวัดสุรินทร์มีพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมและประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน จำนวน 14 อำเภอ ซึ่งขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เริ่มคลี่คลายสู่สภาวะปกติแล้ว จำเป็นที่จะต้องมีการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วน เพื่อฟื้นฟู ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว
download 30
จังหวัดสุรินทร์จัดงาน “ OTOP รวมใจสู้ภัยน้ำท่วม “ (08/11/2011)
จังหวัดสุรินทร์จัดงาน “ OTOP รวมใจสู้ภัยน้ำท่วม “ โดยมีผู้ประกอบการและเครือข่าย OTOP จากทั่วประเทศร่วมและจำหน่ายกว่า 135 บูธ วันที่ 7 พ.ย. 2554 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นายเอกรัตน์ อังคสิทธิ์ รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการเปิดงาน “ OTOP รวมใจสู้ภัยน้ำท่วม “ โดนเครือข่าย OTOP ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับเครือข่าย OTOP จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกันจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 4 – 10 พ.ย. 2554 ซึ่งมีเครือข่าย OTOP จากทั่วประเทศนำสินค้า OTOP มาแสดงและจำหน่ายกว่า 135 บูธ ประกอบด้วยประเภทอาหาร เครื่องดื่ม ผ้า ผ้าไหม เครื่องแต่งกาย สมุนไพร และของใช้ของตกแต่งอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการผลึกกำลัง หาทางช่วยเหลือผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ในช่วงที่ประเทศไทยประสบกับอุทกภัยในหลายๆพื้นที่อย่างกว้างขวาง และร่วมแรงร่วมใจ ในการช่วยเหลือผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้สามารถดำเดินกิจกรรมต่อไปได้ และได้พบปะ แลกเปลี่ยนระหว่างกัน และที่สำคัญคือการกระจายรายได้ให้กับกลุ่มผู้ประสบภัยน้ำท่วม ได้มีรายได้ให้กับกลุ่ม เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้กับกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 20
ธอส. เปิดที่ทำการ สาขาสุรินทร์ (07/11/2011)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดที่ทำการ สาขาสุรินทร์ เพื่อบริการสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำและเงินฝากดอกเบี้ยสูงแก่ประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ วันที่ 7 พ.ย. 2554 นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( ธอส. ) สาขาสุรินทร์ โดยยกระดับจากสาขาย่อย เป็นสาขาหลัก เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยตั้งอาคารที่ทำการอยู่ที่ เลขที่ 233/1 ถ. เทศบาล 1 ต. ในเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์ นางเลิศลักษณ์ หลิมละมัย ผู้อำนวยฝ่ายกิจกรรมสาขาภูมิภาค 1 กล่าวว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาธนาคารได้เล็งเห็นถึงวามสำคัญในการให้บริการแก่ลูกค้าและประชาชนอย่างทั่วถึง ทั้งด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัย และทางด้านการเงินอย่างครบวงจร เพื่อสร้างวามพึงพอใจให้กับลูกค้าและประชาชนให้ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากที่สุด ฯษ๕รจงได้ยกระดับสาชาย่อยสุรินทร์ให้เป็นสาขาหลัก เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และพื้นที่ใกล้เคียงให้รับความสะดวกสบายในการมาใช้บริการธุรกรรมทางการเงินแบบครบวงจร อาทิสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยบริการรับฝาก – ถอนเงิน เปิดบัญชีใหม่ รับชำระหนี้เงินกู้ ค่าสาธารณูปโภค และการประนอมหนี้โดยพร้อมเปิดให้บริการในวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น. พร้อมกันนี้ทาง ธอส. ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าของธนาคารที่ประสบกับอุทกภัย ตามโครงการเงินกู้เพื่อลดภาระหนี้ ปลูกสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ผู้ประสบภัย ปี 2554 กรณีที่เป็นลูกค้าเดิมทางธนาคารมีโครงการพิจารณาผ่อนปรนการผ่อนชำระหนี้อีกไม่เกิน 6 เดือน ทั้งนี้ทางธนาคารจะพิจารณาตามความเสียหาย โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2645-9000 ///////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 24
ผู้แทนพระองค์ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดนนสามัคคีวราราม จังหวัดสุรินทร์ (06/11/2011)
ผู้แทนพระองค์ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดนนสามัคคีวราราม จังหวัดสุรินทร์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ ผู้แทนพระองค์ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดนนสามัคคีวราราม จังหวัดสุรินทร์ วันนี้ ( 6 พ.ย. 2554 ) เวลา 10.00 น. ทูลกระหม่อหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ นายนพรัตน์ เบญจวัตนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดนนสามัคคีวราราม บ้านพนมดิน ต. ตาเมียง อ. พนมดงรัก จ สุรินทร์ เมื่อเดินทางมาถึงนายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการตั้งแถวให้การต้อนรับ จากนั้นผู้แทนพระองค์รับผ้าไตรเพื่อวางเหนือพานฟ้าหน้าอาสนสงฆ์ใกล้เจ้าอาวาส จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปปฏิมาประธานอุโบสถ กราบแล้วหยิบผ้าสำหรับห่มพระประธานที่วางอยู่บนหลังผ้าไตรมอบให้เจ้าพนักงานภูษามาลา แล้วหยิมผ้าไตรที่พานแว่นฟ้าพาดระหว่างแขนแล้วประนมมือหันหน้าสู่พระประธาน กล่าวนะโม 3 จบ แล้วหันหน้าเข้าสู่ที่ชุมนุมสงฆ์กล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน แล้วางไว้บนพานแว่นฟ้าดังเดิม แล้วประเคนเทียนปาฏิโมกข์แด่พระรูปที่ 2 และผู้แทนพระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรม เพื่อให้พระสงฆ์ครองผ้าพระกฐิน และได้พิจารณาให้พระอธิการทองษา เทวจิตโต เจ้าอาวาสวัดวัดนนสามัคคีวราราม เป็นผู้ครองผ้าพระกฐิน จากนั้นผู้แทนพระองค์ประเคนเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน กรวดน้ำ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา จากนั้นผู้แทนพระองค์ลาพระสงฆ์แล้วเดินทางกลับ โดยมีข้าราชการและประชาชนชาวบ้านพนมดินและหมู่บ้านใกล้เคียงร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก /////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ภาพ/ ข่าว / ส. ปชส.สุรินทร์
download 25
สุรินทร์แถลงข่าว การจัดงาน “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์” 10 - 21 พฤศจิกายน 2554“AMAZING SURIN ELEPHANT ROUND-UP 2011” (05/11/2011)
สุรินทร์แถลงข่าว การจัดงาน “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์” 10 - 21 พฤศจิกายน 2554“AMAZING SURIN ELEPHANT ROUND-UP 2011” จังหวัดสุรินทร์แถลงข่าว การจัดงาน “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์” ระหว่างวันที่ 10 - 21 พฤศจิกายน 2554“AMAZING SURIN ELEPHANT ROUND-UP 2011” จังหวัดสุรินทร์จัดแถลงข่าวถึงการจัดงาน มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 10 – 21 พ.ย. 2554 นี้ โดยจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เหมือนเช่นทุกปี นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่า จังหวัดสุรินทร์เป็นแหล่งช้างเลี้ยงใหญ่ที่สุดในโลก จึงเป็นแห่งเดียวในโลกที่สามารถจัดการแสดงโชว์ช้างได้อย่างยิ่งใหญ่และมีจำนวนช้างประกอบการแสดงได้มากที่สุด ซึ่งจังหวัดสุรินทร์ได้จัดงานแสดงของช้างเป็นงานประจำปีนับตั้งแต่ปี 2503 จนถึงปัจจุบัน งานช้างปี 2554 นับเป็นปีที่ 51 ที่จังหวัดสุรินทร์และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมกันจัดขึ้นโดยใช้ชื่องานว่า “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์” หรือชื่อภาษาอังกฤษ ว่า “AMAZING SURIN ELEPHANT ROUND-UP 2011” กำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 10 - 21 พฤศจิกายน 2554 ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองอันดีงามและอนุรักษ์การแสดงช้างซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ประจำชาติไทย มีกิจกรรมการออกร้านของส่วนราชการ การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตผลทางการเกษตร การประกวดของดีเมืองสุรินทร์ การแสดงดนตรี การแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวดสาวงามเมืองช้าง รวมทั้งการออกร้านธารากาชาดของเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ เพื่อหารายได้ไปใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศล และที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนั่นก็คืองานแสดงของช้างประกอบด้วยกิจกรรม วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2554 งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง ซึ่งจะมีช้างมาร่วมงานมากกว่า 300 เชือก ซึ่งมีการบันทึกในกินเนสบุ๊ค เรคคอร์ด (Guinness Word Record) เมื่อปี 2546 ว่าเป็นการเลี้ยงอาหารช้างที่ยิ่งใหญ่และยาวที่สุดในโลก ในปีนี้จะใช้อาหารช้างสารพัดชนิดทั้งกล้วย อ้อย แตงโม มันแกว และผลไม้รสหวานหลายชนิด น้ำหนักกว่า 50 ตัน และที่เป็นไฮร์ไล้ของงานคือ การแสดงของช้างวันเสาร์ที่ 19 และวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2554 ณ สนามแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ กำหนดแสดงวันละ 1 รอบ ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ใช้ช้างร่วมแสดงมากถึง 250 เชือก พร้อมควาญช้างและนักแสดงชาย- หญิงกว่า 1,000 คน โดยการแสดงงาน “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์” ปีนี้ จะจัดให้เป็น SHOW ช้างระดับโลก ด้วยการร้อยเรียงการแสดงผ่านเรื่องราวกึ่งละคร โดยใช้เสียงสร้างบรรยากาศ ฉากการแสดงยิ่งใหญ่อลังการนักแสดงสวมใส่เสื้อผ้าและเครื่องประดับที่สีสวย สดใส โดยเปิดฉากการแสดงด้วยการแสดงกายกรรมช้าง กิจกรรมการเล่นสนุก บรรยากาศน่ารัก คึกคัก ขบขัน สร้างสีสันและความประทับใจด้วยกลิ่นอายแบบอีสาน โดยช้างแต่งกายแนวแฟนซีแบบไทยอีสานประยุกต์ พร้อมแฟชั่นโชว์ช้างชุดตัดเย็บด้วยผ้าอีสาน ช้างนุ่งชุดผ้าขาวม้า และแสดงความสามารถพิเศษ เช่น ช้างชักคะเย่อ ช้างเตะฟุตบอล ช้างเซิ้งกระติ๊บยักษ์ ช้าเป่าแคนยักษ์ และช้างร้องคาราโอเกะ ฯลฯ จากนั้นเป็นการแสดงฉากที่ยิ่งใหญ่อลังการ 8 ฉาก หรือ 8 องก์ฉากที่ 1 หรือ องก์ที่ 1 ช้างคู่แผ่นดิน : ช้างคือหนึ่งนักรบผู้ปกปักแผ่นดิน เป็นการแสดงภาพขบวนช้างกลับเมืองหลังจากเสร็จศึกด้วยชัยชนะ มีชาวบ้านมาต้อนรับ มีการเฉลิมฉลอง แสดงให้เห็นว่าช้างคือหนึ่งนักรบผู้ปกปักแผ่นดิน เพราะร่วมรบต่อสู้กู้ชาติและได้รับยกย่องเป็นสัตว์คู่บารมีพระมหากษัตริย์ โดยมีชาวกูยคล้องช้างป่า มาถวายเพื่อใช้ในการศึกสงคราม ฉากที่ 2 หรือ องก์ที่ 2 คชามหิธา : ช้างคืออำนาจ คนเลี้ยงช้างคือผู้ควบคุมอำนาจ แสดงถึงวัฒนธรรมชาวกูย วิถีชีวิตคนเลี้ยงช้าง และพ่อหมอชาวกูย ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการคล้องช้าง การฝึกช้าง และการเลี้ยงช้าง รวมทั้งการรำแกลมอเพื่อบูชาฟ้าและรักษาโรคตามความเชื่อของชาวกูย ฉากที่ 3 หรือองก์ที่ 3 คชาเทพ : ช้างทรงของเทพ ตามตำราคชลักษณ์ระบุว่ากำเนิดช้างมี 4 ตระกูล คือ อิศวพงศ์ พรหมพงศ์ วิษณุพงศ์ และอัคนีพงศ์ และภายหลังจึงสร้างเทพเจ้าที่สำคัญที่หมอช้างบูชาตามตำราคชศาสตร์ คือ พระพิฆเนศ และพระโกญจนาเนศวร ซึ่งเป็นที่มาของการให้กำเนิดช้างเผือกช้างทรงของพระมหากษัตริย์ เป็นการแสดงถึงช้าง 4 วงศ์ แต่งตัวสวยงามพร้อมเหล่าเทวดานางฟ้ามาปรากฎกาย ฉากที่ 4 หรือองก์ที่ 4 สืบสายคชาธาร : พิธีผูกสัมพันธ์คนกับช้าง โดยชาวกูยคือผู้สืบสานคชาธาร ผู้บริบาลช้างไว้อยู่คู่แผ่นดิน แสดงถึงวิถีชีวิตชาวกูย และพิธีเซ่นศาลประกำ ก่อนการคล้องช้างป่า ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษนับหลายร้อยปี ฉากที่ 5 หรือองก์ที่ 5 โพนช้าง : การคล้องช้างเผือก เป็นการแสดงประวัติพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง หรือ เชียงปุมหัวหน้าหมู่บ้านชาวกูย ซึ่งได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง เนื่องจากมีความดีความชอบจากการคล้องช้างเผือกถวายแด่วังหลวง ฉากที่ 6 หรือองก์ที่ 6 ยุทธหัตถี : การแสดงขบวนทัพเมืองเล็ก และเมืองใหญ่ ในเครื่องแต่งกายอย่างนักรบโบราณและชมการรบที่ยิ่งใหญ่สมจริงซึ่งมีทั้งกองปืนใหญ่ที่ยิงต่อสู้ กองทหารทะลวงฟันนับร้อยเข้ารบประจัญบาน และการสัปยุทธที่เป็นสุดยอดของการรบบนหลังช้างที่เรียกว่า “ยุทธหัตถี” ซึ่งได้สร้างวีรกรรมแก่ช้างไทยจนดังไปทั่วโลก ฉากที่ 7 หรือ องก์ที่ 7 รุกรบไพรี ยุทธหัตถีมีชัย : (ต่อเนื่ององก์ที่ 6) ฉากที่ 8 องก์ที่ 8 ทะเลช้าง : นางรำและเหล่านักแสดงในชุดต่าง ๆ พร้อมกับช้างจำนวนหลายร้อยเชือก ออกมาอำลาผู้ชมและนักท่องเที่ยว /////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 21
น้ำใจของชาวสุรินทร์หลั่งไหลน้ำใจสู่ร้านกาชาดสุรินทร์ (03/11/2011)
น้ำใจของชาวสุรินทร์หลั่งไหลน้ำใจสู่ร้านกาชาดสุรินทร์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนได้ร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของเป็นจำนวนมาก รวมมูลค่าหลายล้านบาท ทั้งนี้เพื่อนำมาเป็นของรางวัลสำหรับผู้ที่อุดหนุนร้านธารากาชาด งานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 ไปจนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 ณ บริเวณสนามกีฬาศรีณรงค์ ซึ่งในปีนี้ มีการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย เช่น การจัดร้านธารากาชาด จำหน่ายบัตรเพียง 20 บาท เพื่อให้ผู้มาเที่ยวงานได้ร่วมทำบุญและลุ้นโชคกับรางวัลใหญ่มากมาย การประกวดร้องเพลง การแสดงดนตรีพื้นบ้าน การประกวดสาวงามเมืองช้าง ตลอดจนการออกร้านและจัดนิทรรศการของส่วนราชการต่างๆ และในวันนี้ ( 3 พ.ย. 2254 ) ที่บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนได้ร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของเป็นจำนวนมาก รวมมูลค่าหลายล้านบาท ทั้งนี้เพื่อนำมาเป็นของรางวัลสำหรับผู้ที่อุดหนุนร้านธารากาชาด ที่บริเวณงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2554 โดยมีนายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้รับมอบจึงขอเชิญชวนผู้ที่ไปเที่ยวชมงานช้างและกาชาดสุรินทร์ ได้ไปอุดหนุนที่ร้านธารากาชาดเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 – 21 พ.ย. 2554 ซึ่งในแต่ละคืนจะมีการออกรางวัลใหญ่อย่างเช่นรถจักรยานยนต์ โทรทัศน์ ตู้เย็น และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ เป็นจำนวนมากซึ่งรายได้จากการจัดงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์จะนำไปช่วยเหลือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ ต่อไป ////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / สปชส. สุรินทร์
ชาวจังหวัดสุรินทร์ยังคงร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่กรุงเทพมหานคร (03/11/2011)
ชาวจังหวัดสุรินทร์ยังคงร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่กรุงเทพมหานคร หน่วยงานต่างๆ และประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ยังคงร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่กรุงเทพมหานคร วันที่ 3 พ.ย. 2554 เวลา 08.00 น. ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ร่วมปล่อยขบวนรถขนสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อนำไปช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสิ่งของที่ กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้าโอท็อป กลุ่มพัฒนาสตรี เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ร่มบริจาคประกอบด้วย ข้างสาร 9 ตัน น้ำดื่ม 825 โหล มาม่า 250 ลัง ปลากระป๋อง 151 โหล และสิ่งของอื่นๆรวมมูลค่ากว่า 3 แสนบาท พร้อมเงินสดอีก 1 แสน 3 หมื่นบาท รวมมูลค่าทั้งหมดกว่า 5 แสนบาท โดยจะนำเงินและสิ่งของดังกล่าวไปช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในศูนย์อพยพชั่วคราวของกระทรวงมหาดไทย บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนน แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ///////// ฐกร ยืนยงชาตอ / ภาพ/ ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / สปชส. สุรินทร์
download 21
เกษตรกรจังหวัดสุรินทร์พอใจกับโครงการจำนำข้าวของรัฐบาลแห่นำข้าวไปจำนำกันอย่างคึกคัก (03/11/2011)
เกษตรกรจังหวัดสุรินทร์พอใจกับโครงการจำนำข้าวของรัฐบาลแห่นำข้าวไปจำนำกันอย่างคึกคัก เกษตรกรจังหวัดสุรินทร์พอใจกับโครงการจำนำข้าวของรัฐบาลแห่นำข้าวไปจำนำกันอย่างคึกคัก โดยจังหวัดสุรินทร์ได้ออกใบรับรองแก่เกษตรกรเกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้ว วันที่ 2 พ.ย. 54 นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะได้ติดตามผลการดำเนินงานตาม โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปี 2554 / 2555 ของโรงสีข้าวที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจังหวัดสุรินทร์มีจำนวนทั้งสิ้น 53 โรง ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการรับจำนำข้าวตามนโยบายของรัฐบาลเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิ์ภาพ โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรได้รับผลประโยชน์จากโครงการโดยตรงและทั่วถึง โดยได้รับความสนใจจากเกษตรกรชาวจังหวัดสุรินทร์นำข้าวมาจำนำตามโครงการฯอย่างคึกคัก นายเสริมไชยณรงค์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่า จังหวัดสุรินทร์ได้รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแล้วจำนวน 167,606 ครัวเรือน จากจำนวน 380,603 แปลง พื้นที่ปลูก 3,253,495 . 25 ไร่รวมผลผลิตประมาณ 1,311,000 ตัน และผ่านการประชาคมและออกใบรับรองแล้วเกือบร้อยเปอร์เซ็น ในส่วนของโรงสีที่เข้าร่วมโครงการฯ ก็มีความพร้อมในการรับจำนำข้าวของเกษตรกร ................... ( ปล่อยเสียงผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ) ............................. ทางด้านผู้ประกอบการโรงสีเองก็บอกว่ามีความพร้อมในทุกด้านที่จะให้ความสะดวกและบริการรับจำนำข้าวตามโครงการของรัฐบาล ด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรมเท่าที่เปิดรับจำนำข้าวมายังไม่มีปัญหาแต่อย่างใดและตัวเกษตรกรเองก็พอใจกับโครงการ.......... ปล่อยเสียงผู้ประกอบการโรงสี )............... ในส่วนของนายเอียง พิมพ์จันทร์ เกษตรกรที่นำข้าวมาจำนำได้แสดงความรู้สึกว่าพอใจกับโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล ซึ่งก็ได้ราคาดีกว่าปีที่ผ่านมา ..... ( ปล่อยเสียงเกษตรกร).................................. //////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ภาพ/ข่าว/ส.ปชส. สุรินทร์
download 20
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยจังหวัดสุรินทร์ (01/11/2011)
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยจังหวัดสุรินทร์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยจังหวัดสุรินทร์ วันที่ 1 พ.ย. 2554 เวลา 13.00 น. ที่หอประชุมอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ นายพร อุดมพงษ์ รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือแกประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในท้องที่ของอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งยังมีราษฎรประสบความเดือดร้อนจากน้ำท่วมในพื้นที่หลายตำบล จำนวนทั้งสิ้น 2000 ครอบครัว ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากอุทกภัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์นำถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับรับความเดือนร้อนจากอุทกภัยดังกล่าวในทุกพื้นที่ทั้งภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหลือ และภาคใต้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น รวมทั้งสิ้น 47 จังหวัด 144,730 ครอบครัว 578,920 คน รวมมูลค่าสิ่งของทั้งสิ้น 85,006,045.79 บาท ////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ภาพ/ข่าว/ส.ปชส.สุรินทร์
download 23
ขนส่งสุรินทร์รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยลดอุบัติเหตุในรถจักรยานยนต์รับจ้าง (01/11/2011)
สำนักงานขนส่งสุรินทร์จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยลดอุบัติเหตุในรถจักรยานยนต์รับจ้าง วันที่ 1 พ.ย. 2554 ที่บริเวณถนนสายสุรินทร์ – ปราสาท หน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ นายพิภพ ดำทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยและจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้าง ทั้งนี้เพื่อรณรงค์ให้รถจักรยานยนต์รับจ้างได้มีจิตสำนึกในการขับขี่รถอย่างปลอดภัยลดอุบติเหตุ พร้อมทั้งได้มอบหมวกนิรภัยให้กับผู้ที่ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย พร้อมทั้งปล่อยแถวรถจักรยานยนต์รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยไปตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์เพื่อ สร้างจิตรสำนึกให้กับประชาชนในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และทำตามกฎหมายจลาจรอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ ลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งในแต่ละเดือน ในแต่ละปีมีการสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนเป็นมูลค่าสูงขึ้นทุกปี ////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ภาพ/ข่าว/สปชส. สุรินทร์
download 20

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 [160] 161 ถัดไป>>