หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวท้องถิ่น

งานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน อ. ท่าตูม จ. สุรินทร์คึกคัดคนนับหมื่นเข้าร่วมชมและเชียร์การแข่งขัน (29/10/2011)
งานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน อ. ท่าตูม จ. สุรินทร์ คึกคัดคนนับหมื่นเข้าร่วมชมและเชียร์การแข่งขัน วันที่ 29 ต.ค. 2554 ณ ริมฝั่งแม่น้ำมูล อ.ท่าตูม จ. สุรินทร์ นายเสริม ไชยรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน โดยอำเภอท่าตูม ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าตูม และประชาชนชาวอำเภอท่าตูม ร่วมกันจัดงานประเพณีการแข่งขันเรือยาวในครั้งนี้ขึ้น เพื่อชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยจัดการแข่งขันเป็นประจำทุกปี ปีนี้จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 28 – 30 ต.ค. 2554 ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากเรือที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้กว่า 50 ลำ แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆประกอบด้วย ประเภท 40 ฝีพายขึ้นไป และ 39 ฝีพายลงมา ทั้งนี้เพื่อชิงความยิ่งใหญ่แห่งลุ่มน้ำมูล ซึ่งจัดติดต่อกันมากว่า 39 ปี โดยในวันนี้( 29 ต.ค. ) เป็นพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ก่อนเปิดงานจัดให้มีขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมของ ตำบลต่างๆซึ่งนำขบวนโดยช้างกว่า 20 เชือก แห่จากบริเวณใจกลางเมืองไปยังจุดจัดการแข่งขันที่ริมแม่น้ำมูล พร้อมชมขบวนเห่เรือประดับตกแต่งสวยงาม ที่จำลองมาจากขบวนเห่เรือพยุหยาตราทางชลมารค เพื่ออัญเชิญถ้วยพระราชทาน ชมการประกวดกองเชียร์เรือ เลือกชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน และกิจกรรมการแสดงอื่น ๆ อีกมากมาย /////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ภาพ / ข่าว/ส.ปชส.สุรินทร์
download 16
จังหวัดสุรินทร์ติวเข้มเจ้าหน้าที่ประจำจุดรับจำนำข้าวตามโรงสีต่างๆที่เข้าร่วมโครงการ (27/10/2011)
จังหวัดสุรินทร์ติวเข้มเจ้าหน้าที่ประจำจุดรับจำนำข้าวตามโรงสีต่างๆที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีผลผลิต 2554/2555 ที่หอประชุมจังหวัดสุรินทร์วันที่ 27 ต.ค. 2554 นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ประชุมชี้แจงแนวทางการรับจำนำข้าวให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตัวแทนเกษตรกร ที่ทำหน้าที่อยู่ประจำจุดตามโรงสีต่างๆที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีผลผลิต 2554/2555 ซึ่งได้นำเนินการรับจำนำข้าวมาตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค. 2554 เป็นต้นมาจนถึงวันที่ 29 ก.พ. 2555 ซึ่งเกษตรกรสามารถนำข้าวเปลือกเข้าร่วมโครงการแต่ละรายจะจำนำได้ไม่จำกัดจำนวน แต่ต้องเป็นข้าวเปลือกที่เกษตรกรปลูกเองในปีการผลิต 2554 / 2555 และต้องมีหนังสือรับรองเกษตรกรจากกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งผ่านการทำประชาคม และเกษตรกรลงชื่อรับรองตัวเอง พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงชื่อรับรองด้วย โดยวิธีการจำนำให้จำนำข้าวเปลือกเฉพาะการจำนำใบประทวนเท่านั้นกับโรงสีที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยจ่ายใบประทวนให้กับเกษตรกรที่นำข้าวเปลือกมาจำนำ เพื่อให้เกษตรกรนำไปจำนำกับ ธ.ก.ส. และ ธ.ก.ส. จะจ่ายเงินให้เกษตรกร ภายใน 3 วันทำการ โดยเกษตรกรสามารถนำข้าวเปลือกไปจำนำกับโรงสีที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ของจังหวัดของตนเองเท่านั้น ยกเว้นเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ตำบลติดต่อกับจังหวัดข้างเคียงสามารถจำนำข้ามเขตจังหวัดได้ แต่ต้องเป็นพื้นที่ตำบลติดกันเท่านั้น ในส่วนของังหวัดสุรินทร์มีโรงสีเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวจำนวนทั้งสิ้น 35 โรงกระจายอยู่ตามพื้นที่ของอำเภอต่างๆ โดยจังหวัดสุรินทร์ได้รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแล้วจำนวน 167,606 ครัวเรือน จากจำนวน 380,603 แปลง พื้นที่ปลูก 3,253,495 . 25 ไร่ รวมผลผลิตประมาณ 1,311,000 ตัน และผ่านการประชาคมแลออกใบรับรองแล้ว 160,194 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.58 ของการขึ้นทะเบียนทั้งหมด ซึ่งในช่วงนี้เกษตรกรได้เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตและนำข้าวมาจำนำตามโครงการแล้ว ////////// ประนนท์ ไม้หอม / ภาพ/ข่าว/ส.ปส.สุรินทร์
download 22
จังหวัดสุรินทร์เร่งดำเนินการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปี 2554 (26/10/2011)
จังหวัดสุรินทร์เร่งดำเนินการรับจำนำข้างเปลือกนาปี ปี 2554 โดยได้ออกใบรับรองแก่เกษตรกรแล้วจำนวน 160,000 ครัวเรือนหรือคิดเป็นร้อยละ 95.58 วันที่ 26 ต.ค. 2554 เวลา 09.30 น. ที่ห้องราชาวดี สวนป่ารีสอร์ท ต. เฉลียง อ. เมือง จ. สุรินทร์ นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบ้ติการ โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปี 2554 / 2555 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการให้แก่เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ด้านธุรการ ในสังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ และสำนักงานเกษตรอำเภอ ทุกอำเภอ เพื่อให้การดำเนินการรับจำนำข้าวตามนโยบายของรัฐบาลเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิ์ภาพ โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรได้รับผลประโยชน์จากโครงการโดยตรงและทั่วถึง นายเสริมไชยณรงค์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่า จังหวัดสุรินทร์ได้รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแล้วจำนวน 167,606 ครัวเรือน จากจำนวน 380,603 แปลง พื้นที่ปลูก 3,253,495 . 25 ไร่รวมผลผลิตประมาณ 1,311,000 ตัน และผ่านการประชาคมแลออกใบรับรองแล้ว 160,194 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.58 ของการขึ้นทะเบียนทั้งหมด ซึ่งในช่วงนี้เกษตรกรได้เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตและนำข้าวมาจำนำตามโครงการแล้ว ////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส. ปชส. สุรินทร์
download 24
เรือนจำกลางสุรินทร์อบรมผู้ต้องขังเพื่อเตรียมพร้อมก่อนปล่อย (25/10/2011)
เรือนจำกลางสุรินทร์อบรมผู้ต้องขังเพื่อเตรียมพร้อมก่อนปล่อย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ วันที่ 25 ต.ค. 2554 เวลา 09.30 น. ที่เรือนจำกลางสุรินทร์ นายไพศาล สุวรรณรักษา ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสุรินทร์ เป็นประธานในการเปิดการอบรมผู้ต้องขังตามโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 โดยเน้นการแก้ไขฟื้นฟูพัฒนาและเน้นสวัสดิการในการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ต้องขังที่ได้รับการพิจารณาพ้นโทษ ตลอดจนเกิดจิตสำนึกในพรมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน องค์กรและเอกชนให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นคนดีของสังคม โดยมีผู้ต้องขังของเรือนจำกลางสุรินทร์ที่เข้าข่ายการพ้นโทษในครั้งนี้จำนวน 540 คนและจะมีการปล่อยตัวในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 นี้ //////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ภาพ / ส. ปชส. สุรินทร์
download 21
พสกนิกรชาวจังหวัดสุรินทร์ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสดุดี วันปิยมหาราช (23/10/2011)
พสกนิกรชาวจังหวัดสุรินทร์ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสดุดี วันปิยมหาราช พสกนิกรทุกหมู่เหล่าชาวจังหวัดสุรินทร์ร่วมในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ต.ค. 2554 ที่บริเวณอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ หน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำคณะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสดุดี เนื่องในวันปิยมหาราช ทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๔๕๓ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงสวรรคต ณ พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต ครั้นนั้นเป็นที่เศร้าสลดอย่างใหญ่หลวงของพระบรมวงศานุวงศ์และปวงชนทั่วประเทศ เพราะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นกษัตริย์ที่เคารพรักของทวยราษฎร์ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการทั้งในการปกครองบ้านเมืองและพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชนทุกหมู่เหล่า ในรัชสมัยของพระองค์ สยามประเทศได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สร้างความวัฒนาให้กับชาติเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น การไฟฟ้า การไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ การรถไฟ และทรงเลิกทาส และพระราชกรณียกิจด้านอื่นๆอีกมากมาย ด้วยพระราชกรณียกิจที่ยังความผาสุกให้เกิดแก่ประชาชน ทวยราษฎร์ทั้งปวงจึงน้อมใจแสดงความจงรักภักดี ด้วยการถวายพระนามว่า "พระปิยมหาราช" หรือพระพุทธเจ้าหลวง และกำหนดให้ทุกวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวันที่ระลึกสำคัญของชาติ เป็น วันปิยมหาราช /////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ภาพ / ข่าว / ส.ปชส.สุรินทร์
download 26
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เรียกประชุมคณะทำงานป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม พร้อมย้ำหลังน้ำลดต้องเร่งฟื้นฟูฟื้นที่ที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วน (22/10/2011)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เรียกประชุมคณะทำงานป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม พร้อมย้ำหลังน้ำลดต้องเร่งฟื้นฟูฟื้นที่ที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เรียกประชุมคณะทำงานป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม พร้อมย้ำหลังน้ำลดต้องเร่งฟื้นฟูฟื้นที่ที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เรียกประชุมคณะทำงานป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม พร้อมย้ำหลังน้ำลดต้องเร่งฟื้นฟูฟื้นที่ที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วน วันนี้ (21 ตุลาคม 2554) ที่ห้องประชุมสำนักงานโครงการชลประทานสุรินทร์ นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ หลังพบว่ายังมีพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณริมแม่น้ำและพื้นที่ที่อยู่ท้ายอ่างเก็บน้ำเนื่องจากมีการระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่อง คาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาสถานการณ์น้ำจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว ยกเว้นพื้นที่ติดกับบริเวณลุ่มแม่น้ำมูล คือ อำเภอชุมพลบุรี ท่าตูม และรัตนบุรี เนื่องจากแม่น้ำมูลมีระดับน้ำสูง ประกอบกับมีปริมาณน้ำจากจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ไหลมาสมทบ จึงทำให้พื้นที่ทั้ง 3 อำเภอ ถูกน้ำท่วมนานกว่าอำเภออื่น ๆ ทั้งนี้ จังหวัดสุรินทร์ได้ประกาศพื้นที่ประสบอุทกภัย 9 อำเภอ 74 ตำบล 642 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอเมืองสุรินทร์ สำโรงทาบ ท่าตูม ชุมพลบุรี รัตนบุรี จอมพระ สังขะ กาบเชิง และศรีณรงค์ ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน 23,174 ครัวเรือน นาข้าวเสียหาย 186,448 ไร่ มันสำปะหลังเสียหาย 31,350 ไร่ ซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้กำชับให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อชดใช้ความเสียหายตามระเบียบของทางราชการ และภายหลังน้ำลดจะต้องเร่งดำเนินการฟื้นฟูโดยเร่งด่วนเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน /////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 23
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม (22/10/2011)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม วันที่ 21 ตุลาคม 2554 เวลา 16 .00 น. ที่ ศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมอำเภอสำโรงทาบ พร้อมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัย จำนวน 480 ถุง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ได้แนะนำผู้ประสบภัยให้ดูแลตนเองในเบื้องต้นในเรื่องสุขภาพอนามัย และดูแลเครื่องใช้ที่อาจจะได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม และจังหวัดสุรินทร์จะให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น รวมทั้งการช่วยเหลือชดเชยทั้งทางด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ และซ่อมแซมถนนที่เสียหายอย่างเต็มที่ สำหรับอำเภอสำโรงทาบ ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำลำห้วยลำพอก ห้วยเกาะแก้ว และน้ำหนุนจากลำน้ำห้วยทับทัน ประกอบกับฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้พื้นที่นาข้าวและถนนสัญจรบางแห่งถูกน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลสำโรงทาบ เกาะแก้ว หนองฮะ หมื่นศรี หนองไผ่ล้อม ประดู่ กระออม และตำบลสะโน ราษฎร หมู่ 8 บ้านป่าเวย ตำบลเกาะแก้ว ถูกน้ำท่วมถนนทางเข้าหมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อนต้องใช้เรือในการสัญจร และในขณะนี้อำเภอสำโรงทาบมีพื้นที่ถูกน้ำท่วมแล้ว 8 ตำบล 53 หมู่บ้าน ราษฏรได้รับความเดือดร้อน 2,000 ครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย 20,000 ไร่ โรงเรียนถูกน้ำท่วม 2 แห่ง ถนนชำรุด 13 สาย ซึ่งจังหวัดสุรินทร์ได้จัดถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว 2,480 ถุง และสนับสนุนเรือยนต์อีก 2 ลำ และในวันนี้ ( 22 ตุลาคม 2554) เวลา 10.00 น. นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ หมู่ที่ 6 , 7 , 11 และหมู่ที่ 9 ตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ จำนวน 130 ครัวเรือนซึ่งถูกน้ำท่วมเนื่องจากได้รับผลกระทบจากโครงการชลประทานสุรินทร์ระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง และระดับน้ำในลำน้ำชีเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งผลกรทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้ทำให้น้ำเอ่อท่วมถนนสายหลักที่ใช้สัญจรระหว่างจังหวัดสุรินทร์ – จังหวัดบุรีรัมย์บริเวณหลักประมาณกิโลเมตรที่ 6 บ้านคอโค อ. เมือง จ สุรินทร์ ซึ่งรถเล็กไม่สามารถผ่านได้ ส่วนรถใหญ่ผ่านได้ด้วยความลำบาก จึงฝากเตือนประชาชนที่ใช้เส้นทางสุรินทร์ – บุรีรัมย์ที่ผ่านมาทาง อ . กระสัง จ. บุรีรัมย์เข้าสู่ อ. เมืองสุรินทร์ ได้ระมัดระวังด้วย /////////// ประนนท์ ไม้หอม /ภาพ / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 25
จังหวัดสุรินทร์ยังถูกน้ำท่วมหลายอำเภอ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 23,174 ครัวเรือน นาข้าวเสียหายเกือบ 2 แสนไร่ (22/10/2011)
จังหวัดสุรินทร์ยังถูกน้ำท่วมหลายอำเภอ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 23,174 ครัวเรือน นาข้าวเสียหายเกือบ 2 แสนไร่ นายอำนวย จันทรัฐ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและฝายชลประทานขนาดกลางในเขตจังหวัดสุรินทร์ทั้ง 18 แห่ง ปริมาณน้ำวัดได้ 183.23 ล้านลูกบาศก์เมตร (ล้าน ลบ.ม.) หรือร้อยละ 126.30 ของความจุทั้งหมด 145.079 ล้าน ลบ.ม. อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ปริมาณน้ำวัดได้ 28..39 ล้าน ลบ.ม. หรือ ร้อยละ 141.79 ของความจุทั้งหมด 20.022 ล้าน ลบ.ม. ในระยะนี้มีการระบายน้ำ 120.25 ลบ.ม./วินาที ยังคงล้นฝาย 25 เซนติเมตร ส่วนอ่างเก็บน้ำอ่างอำปึล ปริมาณน้ำวัดได้ 37.84 ล้านลบ.ม. หรือร้อยละ 136.73 ของความจุทั้งหมด 27.675 ล้าน ลบ.ม. มีการระบายน้ำ 43 ลบ.ม./วินาที ส่วนอ่างเก็บน้ำห้วยลำพอก อำเภอศีขรภูมิ ปริมาณน้ำวัดได้ 23.20 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 207.21 ของความจุของอ่าง 31.20 ล้าน ลบ.ม. มีการระบายน้ำ 110.17 ลบ.ม./วินาที สำหรับอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว อำเภอรัตนบุรี น้ำล้นตลิ่ง 29 เซนติเมตร มีการระบายน้ำ 10.88 ลบ.ม./วินาที ส่วนห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน ระดับน้ำล้นตลิ่ง 2.57 เมตร ของระดับตลิ่ง ๘.๐๐ เมตร และ ห้วยเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ ระดับน้ำ ล้นตลิ่ง 5.81 เมตร ส่วนระดับน้ำในน้ำมูลทรงตัว และยังคงล้นตลิ่ง 2.06 เมตร ลำน้ำชีน้อยระดับน้ำล้นตลิ่ง 4.77 เมตร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า จังหวัดสุรินทร์ได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัย 9 อำเภอ 74 ตำบล 642 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอเมืองสุรินทร์ สำโรงทาบ ท่าตูม ชุมพลบุรี รัตนบุรี จอมพระ สังขะ กาบเชิง และศรีณรงค์ ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน 23,174 ครัวเรือน นาข้าวเสียหาย 186,448 ไร่ มันสำปะหลังเสียหาย 31,350 ไร่ บ่อปลาเสียหาย 1,045 บ่อ ถนนได้รับความเสียหายจากการถูกน้ำกัดเซาะผิวจราจรและการสัญจรไปมาไม่สะดวก 201 สาย ถนน สาย สร. 012 สะพานใหม่ – นาหนองไผ่ - กระโพ อำเภอชุมพลบุรี - ท่าตูม หรือบริเวณวังทะลุมีระดับ 60 เซนติเมตร รถผ่านไม่ได้ และ ถนนสายลำชี สุรินทร์-บุรีรัมย์ ตำบลคอโค ระดับน้ำสูง 40 เซนติเมตร ต้องใช้เส้นทางเบี่ยงหลังสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ขณะนี้บ้านเรือนของราษฎรถูกน้ำท่วมขัง 664 หลัง และมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำ จำนวน 3 ราย ////////// ประนนท์ ไม้หอม / ภาพ / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 22
จังหวัดสุรินทร์ประชุมด่วนแก้ปัญหาน้ำท่วม (17/10/2011)
จังหวัดสุรินทร์ประชุมด่วนแก้ปัญหาน้ำท่วม.....................................................................................................................วันนี้ (17 ตุลาคม 2554) นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้เรียกประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ที่ห้องประชุมสำนักงานโครงการชลประทานจังหวัดสุรินทร์ขณะนี้จังหวัดสุรินทร์มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ส่งผลให้หลายพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วม โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำและฝายชลประทานขนาดกลางในเขตจังหวัดสุรินทร์ ทั้ง 18 แห่ง ปริมาณน้ำวัดได้ 187.54 ล้านลูกบาศก์เมตร (ล้าน ลบ.ม.) หรือประมาณ ร้อยละ 129.27 ของความจุทั้งหมด 145.079 ล้าน ลบ.ม. ทุกอ่างล้วนมีน้ำมากกว่าความจุจึงต้องเร่งระบายน้ำออก ทำให้น้ำท่วมไร่นาของเกษตรกรและถนนสาธารณะ นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่าช่วงที่ผ่านมามีฝนตกติดต่อกันหลายวันโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดน บริเวณอำเภอบัวเชด สังขะ กาบเชิง พนมดงรัก ฝนตกหนักมาก ทำให้น้ำไหลมาตามลำห้วยต่าง ๆ ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมาจังหวัดสุรินทร์มีปริมาณน้ำฝนมาก ทำให้บริเวณพื้นที่รับน้ำตอนกลางของจังหวัดมีน้ำเอ่อล้นตลิ่ง ซึ่งจากการตรวจเยี่ยมราษฏรที่อำเภอศรีณรงค์ซึ่งรับน้ำจากอำเภอสังขะพบว่าอำเภอศรีณรงค์มีน้ำท่วมขังไร่นาของราษฏร และน้ำจากอำเภอศรีณรงค์จะไหลไปยังอำเภอสำโรงทาบซึ่งเป็นจุดรวมน้ำจากอำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งจะทำให้อำเภอสำโรงทาบต้องรับน้ำทั้งจากทางตอนใต้ของจังหวัดสุรินทร์ และน้ำจากด้านจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งจะทำให้อำเภอสำโรงทาบมีปริมาณน้ำมาก และเอ่อท่วมบ้านเรือนราษฏรเป็นบริเวณกว้าง ส่วนฝั่งตะวันตกน้ำจากลำชีน้อย ไหลจากเทือกเขาพนมดงรัก ไหลรวมกับแม่น้ำมูลที่วังทะลุ อำเภอท่าตูม ระยะทางประมาณ 100 กิเมตร ทำให้น้ำจากลำชีน้อยล้นตลิ่ง ประกอบกับขณะนี้แม่น้ำมูลมีปริมาณมาก และต้องรับน้ำจากจังหวัดนครราชสีมา และบุรีรัมย์ ซึ่งไหลมาสมทบ ทำให้น้ำท่วมไร่นาของราษฏรเป็นบริเวณกว้างเช่นเดียวกัน ซึ่งคาดว่าปริมาณน้ำดังกล่าวจะทำให้เขตพื้นที่อำเภอชุมพลบุรี ท่าตูม รัตนบุรี และอำเภอสำโรงทาบ ซึ่งมีพื้นที่ติดกับแม่น้ำมูลมีภาวะน้ำท่วมขังไร่นาเสียหายแล้วกว่า 70, 000 ไร่ ส่วนในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ ก็ประสบปัญหาน้ำท่วมขังเช่นเดียวกัน จังหวัดสุรินทร์จึงได้ประชุมวางแผนเกี่ยวกับการระบายน้ำจากชุมชนเมือง ซึ่งที่ประชุมได้ข้อสรุปให้มีการ สูบน้ำลงสู่คลองธรรมชาติ และคาดว่าหากฝนตกลงมาอีก คงจะไม่มีปัญหา นอกจากนั้น นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ยังได้สั่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมการอพยพ ส่วนปัญหาเส้นทางคมนาคมถูกน้ำท่วมได้ให้แขวงการทางสุรินทร์ประเมินสถานการณ์ และเข้าไปตรวจสอบ พร้อมปักป้ายเตือนภัยโดยเร็ว และให้แจ้งเปลี่ยนเส้นทางสัญจรเพื่อความปลอดภัย และย้ำว่าหากพื้นที่ใดเกิดปัญหาน้ำท่วมประชาชนเดือดร้อน ผู้นำชุมชนและหัวหน้าส่วนราชการต้องไปเยี่ยมเยียนเพื่อให้กำลังใจประชาชน อย่าให้ประชาชนรู้สึกว่าถูกราชการทอดทิ้ง
download 25
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่ อ. ศรีณรงค์ซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งในหลายอำเภอที่ประสบปัญหาน้ำท่วมไร่นาและที่อยู่อาศัย (17/10/2011)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่ อ. ศรีณรงค์ซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งในหลายอำเภอที่ประสบปัญหาน้ำท่วมไร่นาและที่อยู่อาศัย วันที่ 17 ต.ค. 2554 นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ได้เดินทางเพื่อตรวจเยี่ยมพร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่ของ อ. ศรีณรงค์ จ. สุรินทร์ ซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งในหลายอำเภอที่ประชาชนประสบปัญหา และได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม ไร่นา และที่อยู่อาศัยตลอดจนเส้นทางสัญจรถูกตัดขาด โดยเฉพาะพื้นที่ของ ต. ณรงค์ หมู่ที่ 1 , 10 ซึ่งมีน้ำจากลำห้วยเสนที่ไหลมาจากอำเภอบัวเชดและอำเภอสังขะไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมนาข้าวของเกษตรกรแล้วกว่า 1 พันไร่ และมีบ้านเรือนของประชาชนถูกน้ำท่วมจำนวนกว่า 10 หลัง และที่ตำบลศรีสุขซึ่งมีลำน้ำห้วยทับทันไหลผ่านได้เอ่อล้นตลิ่งข้าวท่วมในพื้นที่นาข้าวของของประชาชน บ้านอ้อมแก้ว ม. 3 และบ้านท่าเรือ ม. 2 และพื้นที่อีกหลายหมู่บ้าน โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ได้กำชับให้ทางอำเภอ และ อบต. ในพื้นที่ได้เฝ้าระวังและหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พร้อมกันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นายยุทธนา วิริยะกิตติ ได้มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยในเบื้องต้น ก่อนที่จะให้ทาง อบต. และอำเภอได้เร่งสำรวจพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนเพื่อหาทางช่วยเหลือในระยะยาวต่อไป /////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส.สุรินทร์
download 22
สุรินทร์ จัดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ประจำปี 2554 (14/10/2011)
จังหวัดสุรินทร์ จัดพิธีพลีกรรมตักน้ำ ประจำปี 2554 เพื่อเข้าร่วมในพิธีเสกและอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ เสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล วันที่ 14.ค. 2554 เวลา 14.00 น. ที่บริเวณสระน้ำโบราณ โรงพยาบาลสุรินทร์ นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ ประจำปี 2554 ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดพิธีเสกและอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ ดำเนินการจัดเสกและอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อเข้าร่วมในพิธีเสด็จออกมหาสมคมรับการถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ซึ่งจังหวัดสุรินทร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีพลีกรรมตักน้ำ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธาน ได้กำหนดประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำโดยเลือกน้ำจากสระโบราณ ณ บริเวณพุทธอุทยาน สระโบราณ โรงพยาบาลสุรินทร์ ที่ชาวจังหวัดสุรินทร์ให้การเคารพนับถือมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่าเป็นแหล่งน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ ////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 20
จังหวัดสุรินทร์จัดประชุมด้านสาธารณสุขร่วมไทย –กัมพูชา (14/10/2011)
จังหวัดสุรินทร์จัดประชุมด้านสาธารณสุขร่วมกับจังหวัดอุดรมีชัย และเสียบราฐ ประเทศกัมพูชา วันที่ 14 ต.ค. 2554 ที่ห้องประชุมแสวงฟ้า สวนป่ารีสอร์ท ต. นอกเมือง อ เมือง จ. สุรินทร์ นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมความร่วมมือด้านสาธารณสุขชายแดนไทย – กัมพูชาระหว่างตัวแทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ตัวแทนฝ่ายปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง ในส่วนของกัมพูชาจากการนำของนายฮัง เม็ง ปลัดจังหวัดอุดรมีชัย และนายเคียง เซาะตรี สาธารณสุขจังหวัดเสียมราช ตัวแทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรมีชัย และสาธารณสุขจังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือด้านสาธารณสุขชายแดนของทั้งสองประเทศ นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า จังหวัดสุรินทร์ได้มีข้อตกลงความร่วมมือด้านสาธารณสุขชายแดนไทย – กัมพูชา โดยเฉพาะจังหวัดอุดรมีชัย และจังหวัดเสียบราฐ ของกัมพูชาที่มีพรมแดนติดกัน ในการร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านสุขภาพ ด้วยการฝึกอบรมด้านการแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของกัมพูชา เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ การป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญ เช่นโรคมาลาเรีย โรคเอดส์ โรควัณโรค และโรคติดต่ออื่นๆร่วมกัน ////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ภาพ / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 24
สุรินทร์จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างมติที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (14/10/2011)
จังหวัดสุรินทร์จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นระเบียบร่างมติที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4 วันที่ 14 ต.ค. 2554 ที่ห้องประชุม กศน. จังหวัดสุรินทร์ นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการเปิดเวทีรับฟังคิดเห็นระเบียบวาระร่างมติการประชุมสมัชชาสุขภาพภาพแห่งชาติ โดยคณะทำงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุรินทร์ และประชาคมสุรินทร์สร้างสุขจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดขึ้น เพื่อเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และเพื่อคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นผู้แทนจังหวัดสุรินทร์ ในการเข้าร่วมเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติปี 2554 ที่กรุงเทพฯ โดยกิจกรรมในการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ จัดให้มีการแบ่งกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นปัญหาการฆ่าตัวตาย ความปลอดภัยทางอาหาร การจัดการกับปัญหาโฆษณายาและอาหารที่อวดอ้างสรรพคุณที่ผิดกฎหมายทางสื่อต่างๆ ปัญหาภัยพิบัติในชุมชน ปัญหาการจักการลุ่มน้ำ และการเข้าถึงอาชีอนามัยเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของคนทำงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการ ///////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 24
สุรินทร์จัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการร่วมไทย – กัมพูชา (12/09/2011)
จังหวัดสุรินทร์จัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการร่วมไทย – กัมพูชา ระหว่างจังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทย และจังหวัดอุดรมีชัยประเทศกัมพูชา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาในหลายๆด้านร่วมกัน เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2554 ที่ห้องประชุมอัมพรพิมาน โรงพยาบาลกาบเชิง . สุรินทร์ มีการประชุมร่วมไทย – กัมพูชาอย่างไม่เป็นทางการระหว่างจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดอุดรมีชัยประเทศกัมพูชา โดยมีนายยุทธนา วิริระกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นตัวแทนนำคณะข้างราชการ ทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของจังหวัดสุรินทร์เข้าร่วมประชุม ส่วนทางจังหวัดอุดรมีชัยประเทศกัมพูชามีนายวิงวอน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย เป็นหัวหน้าคณะของฝั่งกัมพูชา ทั้งนี้เพื่อร่วมปรึกษาหารือในฐานะที่เป็นจังหวัดที่มีพรมแดนติดกัน ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาร่วมกันอันจะนำไปสู่การพัฒนาในหลายๆด้านร่วมกันต่อไป โดยในการหารือในครั้งนี้ในที่ประชุมได้หยิบยกประเด็นเพื่อร่วมปรึกษาหารือและแก้ไขปัญหาร่วมกันประกอบด้วย การค้าการลงทุนบริเวณชายแดน การส่งเสริมด้านวัฒนธรรมขนมธรรมเนียมประเพณี ปัญหาด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปัญหาด้านแรงงานต่างด้าว การส่งเสริมการท่องเที่ยว ปัญหาการลักลอบตัดไม้ และปัญหาการการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ฯลฯ โดยทั้งสองจังหวัดมีมติที่จะมีการพูดคุยและแก้ปัญหาร่วมกันในทุกระดับ โดยเน้นให้มีการเจรจาพูดคุยแก้ปัญหาร่วมกันตั้งแต่ระดับท้องถิ่น หมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต. ขึ้นมาอย่างน้อยเป็นการลดปัญหาความขัดแย้ง เนื่องจากระดับท้องถิ่นจะเข้าใจปัญหา และมีความรู้สึกที่ผูกพันกันมาช้านานระหว่างทั้งสองจังหวัดทั้งสุรินทร์ และอุดรมีชัยของกัมพูชา โดยจะมีการให้ท้องถิ่นได้พบปะกันมากขึ้นต่อไป
การแข่งขันกีฬาเชื่อมสำพันธ์ไมตรีไทย – กัมพูชา (12/09/2011)
เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2554 ที่บริเวณสนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ จัดให้มีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเชื่องสัมพันธ์ไมตรีไทย – กัมพูชา ระหว่างอำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทย และ อำเภอสำโรง จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา โดยมีนายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และนายวิงวอน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชากัมพูชา ร่วมเป็นประธานในการเปิดการแข่งขัน โดยมีนักกีฬาของทั้งสองประเทศเข้าร่วมการแข่งขันกันอย่างคึกคัก ทั้งนี้จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดอุดรมีชัยของกัมพูชามีการติดต่อหาสู่กันมาช้านานมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สำหรับการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีนี้จัดขึ้นมาเป็นประเพณีประจำทุกปี โดยมีกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันประกอบด้วยกีฬาฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เซบักตะกร้อ และกีฬาพื้นบ้านอื่นๆ ซึ่งก่อนที่จะมีการแข่งขันในพิธีเปิดจัดให้มีการแสดงของนักเรียนโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 อ. กาบเชิง ในชุด นางอัปสรา นารี ศรีกาบเชิงที่สวยงามตระกานตาด้วยชุดผ้าไหมพื้นเมือง สร้างความประทับใจแก่ผู้ชมเป็นอย่างมาก
สุรินทร์จัดงานผ้าไหมนครชัยบุรินทร์ สืบสานไหมอีสานใต้ (12/09/2011)
จังหวัดสุรินทร์จัดงานมหกรรมจำหน่ายผ้าไหมระดับภูมิภาคอาเซียน “ ASEAN SILK HERITAGE “ ภายใต้ชื่องาน “งานผ้าไหมนครชัยบุรินทร์ สืบสานไหมอีสานใต้ “ วันที่ 7 ก.ย. 2554 ที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสุรินทร์ นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการเปิดงาน “ ผ่าไหมนครชัยบุรินิทร์ สืบสานไหมอีสานใต้” จำหน่ายผ้าไหมระดับภูมิภาคอาเซียน “ ASEAN SILK HERITAGE (อาเซียน ซิลค์ เฮอริเทจ) ระหว่างวันที่ 7 – 11 กันยายน 2554 ณ บริเวณลานจอดรถสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสุรินทร์ (สวนใหม่ อบจ.) โดยก่อนพิธีเปิดงานได้จัดให้มีกิจกรรมการแสดง ภายใต้ชื่อ “ สุรินทร์แหล่งเรียนรู้อู่อารยธรรม มหัศจรรย์ภูมิปัญญาผ้าไหมนครชัยบุรินทร์ที่สวยงามตระการตาด้วยลวดลายผ้าไหมที่ผู้แสดงสวมใส่ โดยมี ดาราพิธีกรชื่อดัง ปุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี และไก่ สมพล เป็นพิธีกรบนเวที สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจ ของการจัดงานในครั้งนี้ ประกอบดด้วย นิทรรศการแสดงวัฒนธรรมไหมสุรินทร์ ผ้าไหมในราชสำนัก ผ้าไหมชาติพันธุ์สุรินทร์ เขมร,ลาวและกูย ผ้าไหมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ วิวัฒนาการไหมอีสานใต้ และการส่งเสริมภูมิปัญญาผ้าไหมไทย การจัดแสดงวิวัฒนาการไหม และการส่งเสริมภูมิปัญญา ผ้าไหมไทยในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ นอกจากนั้นยังมีการจัดบูธแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ บูธแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ที่มีชื่อเสียง กิจกรรมส่งเสริมการขาย และการแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้ โดยเป็นบูธติดแอร์ ที่ให้ประชาชนได้เที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้า ซึ่งในวันแรกได้รับความสนใจจากประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์เที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าอย่างเนืองแน่น กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ มีเป้าหมายการจำหน่ายผ้าไหมในปี 2554 ไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท โดยในปี 2553 ที่ผ่านมา จังหวัดสุรินทร์สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมได้ 387 ล้านบาท จำหน่ายสินค้า OTOP ได้ 412 ล้านบาท และในปี 2554 คาดว่าจะมียอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมประมาณ 412 ล้านบาท ยอดจำหน่ายสินค้า OTOP ประมาณ 508 บาท โดยจังหวัดสุรินทร์ได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความได้เปรียบทางด้านการตลาดและการแข่งขันในเชิงยุทธศาสตร์ให้กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการในพื้นที่ ทั้งทางด้านการผลิต การตลาด การบริหารจัดการกลุ่ม และการเชื่อมโยงเครือข่ายตลาดผลิตภัณฑ์ไหม เป็นต้น
สุรินทร์จัดงานผ้าไหมนครชัยบุรินทร์ สืบสานไหมอีสานใต้ (12/09/2011)
จ.สุรินทร์ จัดงานมหกรรมข้าวหอมมะลิไทยเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้านคุณภาพ และมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทย เพิ่มช่องทางการตลาดข้าวหอมมะลิไทย วันที่ 9 ก.ย. 2554 ที่โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ นางภิรมล เจริญเผ่า รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในการเปิดงาน มหกรรมข้าวหอมมะลิไทย ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2554 นี้ ที่โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพการตลาดข้าวหอมมะลิไทย ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน ปี 2554 เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้านคุณภาพ และมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทย เพิ่มช่องทางการตลาดข้าวหอมมะลิไทย โดยได้เชิญเอกอัครราชทูตประเทศนำเข้าข้าวหอมมะลิไทย จำนวน 31 ประเทศ และผู้นำเข้าข้าวหอมมะลิในต่างประเทศ ผู้ส่งออกข้าวไปต่างประเทศ ตลอดจนผู้ประกอบการค้าข้าวในประเทศมาร่วมงานด้วย ในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การแสดงและจำหน่ายข้าวหอมะลิของทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด และ 3 จังหวัดภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา มีการเจรจาจับคู่ธุรกิจ การแสดงนิทรรศการ การแสดง แสง สี เสียง การจัดเยี่ยมชมการเพาะปลูกในแปลงนา และการแปรรูปข้าวหอมมะลิที่โรงสีข้าว รวมทั้งการจัดเสวนาแนวทางการพัฒนาการผลิตและการตลาดข้าวหอมมะลิไทย ในหัวข้อ ข้าวหอมมะลิไทยก้าวอย่างไรให้ยั่งยืน
ผู้แทนพระองค์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เปิดโรงเรียนเพียงหลวง 8 (30/08/2011)
วันที่ 26 ส.ค. 2554 เวลา 10.30 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้นางศิริรัตน์ อายุวัฒน์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีเปิดโรงเรียนเพียงหลวง 8 และมอบสิ่งของพระราชทานในโครงการ หนึ่งใจ.... เดียวกัน และมอบถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 500 ถุง ที่โรงเรียนเพียงหลวง 8 (โรงเรียนบ้านโคกกลางสามัคคี) ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายพิภพ ดำทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นำคณะข้าราชการ ทหารตำรวจ ตลอดจนครู อาจารย์ และประชาชนชาว ต. กาบเชิง อ. กาบเชิง จ. สุรินทร์ ให้การต้อนรับ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีความห่วงใยในปัญหาด้านการศึกษาของเด็ก และโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร ซึ่งยังขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอน ส่งผลให้เด็กในพื้นที่ห่างไกลไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาเทียบเท่าโรงเรียนในเขตชุมชนอื่น ๆ ดังนั้นเพื่อสนองพระดำริดังกล่าว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงจัดโครงการ “โรงเรียนเพียงหลวง” ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โดยในปีงบประมาณ 2553 ดำเนินการจำนวน 4 โรงเรียนในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ บุรีรัมย์ กาญจนบุรี สตูล และในปี 2554 ดำเนินการจำนวน 4 โรงเรียนในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ น่าน ชุมพร ตราด และสุรินทร์ ในส่วนของจังหวัดสุรินทร์ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 67 จังหวัดสุรินทร์ ได้คัดเลือกโรงเรียนบ้านโคกกลางสามัคคี หมู่ที่ 5 เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์เข้าร่วมโครงการ โรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โรงเรียนเพียงหลวง 8 (โรงเรียนบ้านโคกกลางสามัคคี) มีนักเรียนจำนวน 76 คน ครู 6 คน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 ห้องเรียน จัดเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก โดยในปี 2554 ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 67 จังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการโครงการในโรงเรียนเพียงหลวง 8 รวม 4 โครงการ ประกอบด้วย โครงการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โครงการฝึกทักษะเพื่อเสริมสร้างอาชีพและรายได้ โครงการด้านกีฬาและนันทนาการเพื่อพัฒนาทักษะด้านร่างกาย และโครงการศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเด็ก
จังหวัดสุรินทร์มอบเกียรติบัตรแก่บุคคลที่ใช้ภาษาไทยดีเด่นในที่ประชุมจังหวัดสุรินทร์ (30/08/2011)
วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ และกลุ่มศิลปินคนเขียนรูป “เซราะเซร็น “ จัดนิทรรศการงานศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 84 พรรษา (30/08/2011)
วันที่ 29 ส.ค. 2554 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการเปิดงานนิทรรศการงานศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 84 พรรษา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ และกลุ่มศิลปินคนเขียนรูป “เซราะเซร็น “ได้จัดขึ้น ทั้งนี้เพื่อแสดงงานศิลปกรรมของนักเรียน นักศึกษา ศิลปินและประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ เป็นการร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ศิลปินและประชาชนได้มาร่วมกันวาดภาพเฉลิมพระเกียรติในหลวงโดยไม่จำเป็นต้องแข่งขัน โดยมีศิลปินที่มีชื่อของจังหวัดสุรินทร์ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม และร่วมแสดงเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ชมรมถ่ายภาพจังหวัดสุรินทร์ และห้องภาพเมืองสุรินทร์นำภาพเก่าและภาพใหม่มาจัดนิทรรศการให้ชมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 [161]