หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวท้องถิ่น

พิธียกฉัตรยอดเจดีย์อุโบสถ 7 ชั้น และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุวัดสุทธิธรรมารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ (27/02/2019)
โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดงานฉลองครบรอบ 68 ปี สถาปนาโรงพยาบาลสุรินทร์ (27/02/2019)
สุรินทร์เปิดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทยในปี 2562 (27/02/2019)
อ่าน 46 ครั้ง
ชาวสหกรณ์สุรินทร์ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ 103 ปี การสหกรณ์ไทย (26/02/2019)
อ่าน 35 ครั้ง
ปกครองจังหวัดสุรินทร์ อบรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานในยุคประชาคมอาเซียน (25/02/2019)
จ.สุรินทร์ จัดกิจกรรม “เมืองสุรินทร์ร่วมใจ ทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning Day” (25/02/2019)
จ.สุรินทร์ ภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมงาน "สภากาแฟ" คึกคัก มุ่งสานการทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน (25/02/2019)
จ.สุรินทร์ จัดกิจกรรม “เมืองสุรินทร์ร่วมใจ ทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning Day” (25/02/2019)
อ่าน 18 ครั้ง
นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และพระเดชพระคุณ พระราชวิสุทธิมุนี เข้าเฝ้ารับประทานพระบรมสารีริกธาตุ (23/02/2019)
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบสิ่งของพระราชทานและติดตามผลการเรียนของนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน (23/02/2019)
จังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (22/02/2019)
เปิดแล้ว...งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 7 (22/02/2019)
เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ มอบบ้านตามโครงการ "เหล่ากาชาดห่วงใย สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส" เฉลิมพระเกียรติ 63 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (22/02/2019)
สุรินทร์ จัดสัมมนาเครือข่ายภาคประชาสังคมส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต (22/02/2019)
นักศึกษาศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ศึกษาดูงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้านการพัฒนาข้าวหอมมะลิอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์สู่ตลาดโลก (21/02/2019)
จ.สุรินท์ ขอเชิญเที่ยวงานวันวันเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 (21/02/2019)
อ่าน 30 ครั้ง
เทศบาลเมืองสุรินทร์ ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลัก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสุรินทร์ ระยะที่ 1 (21/02/2019)
อ่าน 21 ครั้ง
จ.สุรินทร์ ประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ (20/02/2019)
อ่าน 26 ครั้ง
จ.สุรินทร์ แจ้งแนวทางปฏิบัติการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร ส.ส. ปี 2562 (20/02/2019)
อ่าน 33 ครั้ง
พ่อเมืองสุรินทร์ สั่งห้ามการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร เพื่อลดภาวะโลกร้อนและปัญหามลพิษทางอากาศ (20/02/2019)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ถัดไป>>