หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวท้องถิ่น

จังหวัดสุรินทร์มอบบ้านธารน้ำใจสร้างสุขสร้างรอยยิ้ม ให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ประจำเดือนกุมภาพันธ์ (21/02/2018)
อ่าน 64 ครั้ง
จังหวัดสุรินทร์ประชุมครั้งที่ 3 ติดตามความก้าวหน้าการเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในโอกาสจะเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุรินทร์ (20/02/2018)
ศปถ.สุรินทร์ พัฒนาศักยภาพทีมสหสาขาวิชาชีพ เสริมศักยภาพและขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (20/02/2018)
จ. สุรินทร์พัฒนาบุคลากรประจำแหล่งเรียนรู้ ตามแนวทางศูนย์ความรู้กินได้ เพื่อจัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพของจังหวัดอย่างครบวงจร สู่การผลิตสื่อ "กล่องความรู้กินได้" ดึงดูดประชาชนได้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น (20/02/2018)
จังหวัดสุรินทร์เดินหน้าถ่ายทอดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครบแล้ว 4 ศูนย์ฝึกอบรม (18/02/2018)
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ จัดงาน "นุ่งผ้าไหม ใส่ปะเกือม เรือมกันตรึม” ประจำปี 2561 (16/02/2018)
จังหวัดสุรินทร์ปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดแบบสมัครใจ รุ่นที่ 3 (16/02/2018)
อ่าน 136 ครั้ง
สุรินทร์แถลงข่าวการจัดงานมหกรรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2561 ( Kaset Expo 2018 ) (16/02/2018)
จังหวัดสุรินทร์เดินหน้าถ่ายทอดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (16/02/2018)
สุรินทร์ จัดทำบันทึกข้อตกลง MOU ตามโครงการเด็กอนาคตไกล ปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน Safe Drive Safe Life กับสถานศึกษานำร่อง 7 แห่ง (15/02/2018)
คู่รักจำนวน 28 คู่ร่วมพิธีสมรสบนหลังช้างอย่างยิ่งใหญ่ที่จังหวัดสุรินทร์ (14/02/2018)
อ่าน 419 ครั้ง
สุรินทร์จัดอบรมเจ้าหน้าที่งานระบบสารบรรณกลางอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 1 เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการสมัยใหม่ (13/02/2018)
ห้างดังเมืองสุรินทร์จัดพิธีให้จดทะเบียนสมรสกลางห้าง นำช้างแห่คู่บ่าวสาว ขบวนขันหมากบายศรีพร้อมเสร็จ เพื่อส่งเสริมให้คู่รักที่อยู่กินฉันท์สามีภรรยาจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฏหมาย (11/02/2018)
จังหวัดสุรินทร์จัดพิธีชุมนุมผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 64 ปี (10/02/2018)
จังหวัดสุรินทร์เป็นเจ้าภาพการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 5 พร้อมขับเคลื่อนภารกิจช่วยเหลือสาธารณประโยชน์อย่างสูงสุด (09/02/2018)
ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุรินทร์มอบขวัญและกำลังใจ จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กบกพร่องทางการได้ยินและเด็กพิการทางสติปัญญา โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ (08/02/2018)
อ่าน 282 ครั้ง
มทบ.25 จัดฝึกอบรมอาชีพกำลังพลเตรียมปลดประจำการ ให้สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมได้ในอนาคต (08/02/2018)
จ.สุรินทร์ จัดโครงการ "สภากาแฟ” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างส่วนราชการและภาคเอกชน (08/02/2018)
พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.สุรินทร์ (07/02/2018)
อ่าน 199 ครั้ง
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสุรินทร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อนบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (06/02/2018)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 [47] 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ถัดไป>>