หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวท้องถิ่น

เจ้าหน้าที่บูรณาการออกตรวจสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการ ป้องกันการเอารัดเอาเปรียบประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (10/04/2018)
พมจ.สุรินทร์ อบรมให้ความรู้นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์การจ้างงานและช่วยเหลือคนพิการ (10/04/2018)
จังหวัดสุรินทร์ออกตรวจสอบและแจ้งเตือนห้ามขายสินค้าเครื่องเล่นฉีดน้ำที่มีลักษณะเป็นกระบอกสูบและใช้แรงอัดกระแทกน้ำในกระบอกสูบโดยตรง (10/04/2018)
รองแม่ทัพภาคที่2 ตรวจเยี่ยมเกณฑ์ทหาร ที่ จ.สุรินทร์ (10/04/2018)
ลูกหลานชาวสุรินทร์กว่า 3,000 คน ร่วมซ้อมใหญ่รำบวงสรวงสืบศรัทธาพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง อย่างยิ่งใหญ่ (09/04/2018)
จ.สุรินทร์ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้คนรุ่นหลังหันมาใส่ใจในชีวิตผู้มีพระคุณ (09/04/2018)
พมจ.สุรินทร์ จัดพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาสังคม ให้สามารถเข้าถึงการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ (09/04/2018)
จ.สุรินทร์ ประชุมขับเคลื่อนการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอออล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ (09/04/2018)
จังหวัดสุรินทร์ประกอบพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (06/04/2018)
สมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย จับมือประชารัฐเดินหน้าสร้างความเข้มแข็งเพื่อการรู้ทัน และต่อต้านปราบปรามแชร์ลูกโซ่ ที่จังหวัดสุรินทร์ (05/04/2018)
ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เน้นงานเชิงรุกด้านสื่อหลักและสื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อเพิ่มช่องทางและศักยภาพกรมประชาสัมพันธ์ (04/04/2018)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เรียกประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดสุรินทร์ ปี 2561 (03/04/2018)
หน่วยงานต่างๆของจังหวัดสุรินทร์ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดและพัฒนาสาธารณประโยชน์เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน (02/04/2018)
นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมพญาราม (31/03/2018)
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางเยี่ยมชมการดำเนินงานหมู่บ้าน OTOP (31/03/2018)
สุรินทร์กระทำพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน (31/03/2018)
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจด่านถาวรช่องจอม เตรียมเสนอพัฒนาด่านศุลกากรช่องจอมและด่านพรมแดนช่องจอมแห่งใหม่ (31/03/2018)
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดสุรินทร์ (31/03/2018)
จังหวัดสุรินทร์ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (30/03/2018)
จังหวัดสุรินทร์เปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดแบบสมัครใจ รุ่นที่ 5 (30/03/2018)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [48] 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ถัดไป>>