ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ททท.สำนักงานตรัง จัดกิจกรรมท่องเที่ยวด้วยรถจักรยานGreen for You, Tourism for All : Bike @ Trang “ ปั่นเปิดฟ้าการท่องเที่ยวตรัง-อันดามัน ชมสันหลังมังกร เปิดฤดูกาลท่องเที่ยว” ด้วยระยะทาง 140 กม.

วันที่ 26 พ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 41 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(26 พ.ย.) เวลา 08.00 น. ที่บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมท่องเที่ยวด้วยรถจักรยานGreen for You, Tourism for All : Bike @ Trang " ปั่นเปิดฟ้าการท่องเที่ยวตรัง-อันดามัน ชมสันหลังมังกร เปิดฤดูกาลท่องเที่ยว” และร่วมร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี  

          จังหวัดตรัง โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานตรัง และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ชมรมจักรยานจังหวัดตรัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสุกร จัดกิจกรรมท่องเที่ยวด้วยรถจักรยาน ในชื่อ Green for You , Tourism for All : Bike @ Trang " ปั่นเปิดฟ้าการท่องเที่ยวตรัง-อันดามัน ชมสันหลังมังกร เปิดฤดูกาลท่องเที่ยว” ในเส้นทางตรังสู่เกาะสุกร….เกาะสวรรค์แห่งการเรียนรู้ได้ทั้งปี สัมผัส เขา สวน ป่า นา เล (ภูเขาหรือ ทางลาดชัน / สวนยางพารา รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติกับปรากฎการณ์ทางธรรมชาติสัมผัสทางเดินบนสันหลังมังกร รวมระยะทางในการปั่นในครั้งนี้ 140 กม.

ทางด้าน นางสาวกรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.ตรัง กล่าวว่า จากกระแสการเดินทางท่องเที่ยวด้วยจักรยานกำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในทุกกลุ่มอายุ และมีการขยายวงกว้างมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งข้อมูลทางจากสถิติพบว่า ประเทศไทยมีจำนวนผู้ใช้จักรยานทั่วประเทศ 2,250,000 คน โดยในจำนวนนี้ มีผู้ใช้จักรยานเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวมากถึง 260,000 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในแต่ละปีสร้างเงินหมุนเวียนด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศเป็นจำนวนมาก ดังนั้น การส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยจักรยานจึงเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะสามารถเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวกระแสหลักให้กับจังหวัดตรังได้เป็นอย่างดี ททท.สำนักงานตรัง จึงมีแนวคิดที่จะนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมให้แก่นักท่องเที่ยวกลุ่มจักรยาน การร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานรายการต่างๆ นอกจากนี้ ยังผนวกการจัดกิจกรรมควบคู่กับการกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการเดินทางท่องเที่ยวอย่างมีจิตสำนึก ภายใต้ความร่วมมือระหว่างนักท่องเที่ยวกับเจ้าของบ้าน ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในอีกหลายโครงการที่ ททท.สำนักงานตรัง ดำเนินการตามแผนการตลาดปี 2560 เพื่อสร้างการรับรู้สู่กลุ่มเป้าหมายทางการท่องเที่ยว อาทิ กลุ่ม Gen Y / กลุ่ม Silver Age และกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไป ประกอบด้วย โครงการเที่ยวตรัง ไม่เสียเที่ยว โครงการ เก๋ายกก๊วน ชวนเที่ยวตรัง โครงการประกาศศักดา ท้าเที่ยวตรัง เพื่อสร้าง การรับรู้ถึงความพร้อมของจังหวัดตรังในการรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวดังกล่าว

ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานตรัง กล่าวเพิ่มเติมว่า ในรอบปีที่ผ่านมา จังหวัดตรังมีการเติบโตและขยายตัวทางด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทั้งในด้านจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว ในปี 2558 มีนักท่องเที่ยวรวม 1.4 ล้านคน มีรายได้จากการท่องเที่ยว 7,400 ล้านบาท อันเนื่องมาจากความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ หาดทราย ชายทะเลและวิถีชีวิตที่มีความเรียบง่าย มีอัตตลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็น 1 ใน 12 เมือง ต้องห้ามพลาด ที่ ททท. รณรงค์ต่อยอดให้เป็นความเป็นเมืองแห่งการกิน...ตรัง...ยุทธจักรความอร่อย