ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ประชารัฐตรังร่วมใจ ช่วยเหลือชาวนาไทย โดยกินข้าวสหกรณ์

วันที่ 28 พ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 69 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

นางสมจิตร ส่องสว่าง สหกรณ์จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า จังหวัดตรัง โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง สหกรณ์การเกษตรเมืองตรัง จำกัด และกรรมการบริหารผู้แทนโรงแรมเรือรัษฎา ได้ร่วมกันหารือถึงมาตรการในการช่วยเหลือชาวนา ด้วยการสั่งซื้อข้าวสารจากสหกรณ์ผู้ผลิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด สหกรณ์การเกษตรโนนสูง จำกัด จังหวัดนครราชสีมา และชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด จังหวัดบุรีรัมย์

ทั้งนี้ นางวิไลพร พิตรปรีชา กรรมการบริหารผู้แทนโรงแรมเรือรัษฎา กล่าวว่า ผู้บริหารโรงแรมเรือรัษฎาได้เห็นถึงความสำคัญ และพร้อมขานรับนโยบายในการช่วยเหลือชาวนาไทย โดยมีนโยบายซื้อข้าวสารจากสหกรณ์ผู้ผลิตข้าวสาร โดยผ่านสหกรณ์ผู้จำหน่ายในพื้นที่จังหวัดตรัง เพื่อปรุงอาหารในโรงแรมและจำหน่ายให้กับพนักงานของโรงแรม นอกจากนี้ ทางโรงแรมยินดีให้สหกรณ์ได้จัดมุมสินค้าข้าวสารสหกรณ์ และสนับสนุนพื้นที่เพื่อจำหน่ายข้าวสารสหกรณ์ให้กับประชาชนทั่วไปอีกด้วย