ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
จ.ตรังจัด “ตลาดนัดหนูน้อย” นำพืชผักสินค้าการเกษตรของนักเรียน ปลอดสารพิษจากชุมชน เปิดตลาดนัดขายในโรงเรียน

วันที่ 28 พ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 97 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ที่โรงเรียนบ้านเขาหลัก หมู่ที่ 7 ต.น้ำผุด อ.เมืองตรัง นายสายัณห์ อินทรภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานเปิด"ตลาดนัดหนูน้อย” โดยกล่าวว่า รู้สึกภูมิใจที่ทางโรงเรียนบ้านเขาหลักได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งพระองค์ท่านต้องการให้ประชาชนได้ปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษบริโภคในครัวเรือนที่เหลือนำมาแลกเปลี่ยนกันหรือมาจำหน่าย แต่ที่สำคัญคือทางโรงเรียนได้ร่วมกับชุมชนได้เปิดตลาดนัดหนูน้อยให้นักเรียน ผู้ปกครองได้นำพืชผักที่ปลูกกันเองมาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันในตลาด ซึ่งทางโรงเรียนจัดให้มีการจำหน่ายทุกวันพุธ ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ดีมาก เด็ก ๆ ได้บริโภคพืชผักที่ปลอดสารพิษและเป็นพืชผักที่ผลิตโดยชุมชนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ฝึกให้นักเรียนรู้จักทำมาค้าขาย เด็กๆ มีความสุขสนุกสนานที่ขายสินค้าได้หมดเป็นการสร้างความสามัคคีให้กับพี่น้องประชาชน สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ดีใจที่ได้มาเห็นบรรยากาศแบบนี้ อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วไปทั้งจังหวัดได้ปลูกผัก ผักอะไรก็ได้ที่สามารถปลูกได้รอบ ๆ บ้าน ปลูกในดิน ปลูกในกระถาง ถ้าเหลือก็นำมาขายแลกเปลี่ยนในชุมชน ถ้าโรงเรียนไหนทำได้แบบโรงเรียนบ้านเขาหลักถือว่าดีมากและจะเป็นอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนอีกด้วย