ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง จัดพิธีอุปสมบทพระภิกษุ จำนวน 112 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 28 พ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 52 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

           ที่วัดกระพังสุรินทร์  พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  นายศิริพัฒ  พัฒกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  เป็นประธานฝ่ายฆาราวาส ในโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพบอดุลยเดช   ครบกำหนดปัญญาสมวาร (50 วัน) 

 ทั้งนี้การประชุมมหาเถรสมาคมเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ที่ผ่านมา เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่าสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม ปรารภว่าตามประกาศสำนักพระราชวัง ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  จักรีนฤบดิน สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ณ โรงพยาบาลศิริราช ในวันพฤหัสบดี 2559 เวลา 15.52 นาที ด้วยพระอาการสงบ นั้น เพื่อเป็นการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลเมื่อครบกำหนดปัญญาสมวาร(50 วัน) และสตมวาร(100วัน) ให้วัดพิชยญาติการาม กรุงเทพมหานคร (ในนามมหาเถรสามคม)เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร และเจ้าคณะทุกจังหวัด ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง จัดพิธีอุปสมบทจำนวน 89 รูป เป็นระยะเวลา 9 วัน นอกจากนี้หากวัดใดทั้งในและต่างประเทศมีความพร้อมสามารถจัดกิจกรรมดังกล่าวได้เช่นเดียวกันตามความเหมาะสม

           ในส่วนของจังหวัดตรัง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง จัดพิธีอุปสมบทพระภิกษุ จำนวน 112 รูป เพื่อเป็นการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  จักรีนฤบดิน สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้มีส่วนร่วมในโครงการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและได้ศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา ผู้ที่บรรพชานั้นจะอยู่ที่วัดต่างๆจำนวน 5 วันตามที่ได้กำหนดและบวชเป็นเวลาวัน ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน ถึง 6 ธันวาคม 2559 นี้