ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ปราชญ์ยอดนักอ่าน มอบ...รถมินิโมบายส่งเสริมการอ่านคันแรกของจังหวัดตรัง

วันที่ 30 พ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 51 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ผศ.ดร.วิชญ์ ทับเที่ยง ข้าราชการบำนาญ อายุ 85 ปี อดีตผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  นำเงินเก็บสะสม ซื้อรถจักยานยนต์ใหม่มาต่อพ่วงเป็นรถมินิโมบายส่งเสริมการอ่าน ซึ่งเป็นรถมินิโมบายคันแรกของจังหวัดตรัง มูลค่า 70,000 บาท ให้กับห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตัง ซึ่งเป็นห้องสมุดประชาชนที่ได้รับรางวัลห้องสมุดประชาชนยอดเยี่ยมระดับประเทศ ปี 2555 ที่ผ่านมา

โดยก่อนหน้านี้ ผศ.ดร.วิชญ์ ทับเที่ยง ได้มอบหนังสือให้ห้องสมุดต่างๆมากว่า 20 ปี เหตุผลสำคัญที่ท่านได้มอบรถมินิโมบายส่งเสริมการอ่านในครั้งนี้ เพราะต้องการแบ่งปันความรู้ ให้กับทุกคนเท่าที่จะทำได้ ยิ่งการอ่านเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตังเป็นห้องสมุดที่จัดการส่งเสริมการอ่านอย่างจริงจัง ทุ่มเทเป็นอย่างมาก ทั้งบรรณารักษ์ ครู กศน.ตำบล และรถมินิโมบายคันนี้จะเป็นเครื่องมือที่จะนำพาหนังสือไปสู่ชุมชน ให้ชาวบ้านได้อ่านหนังสืออย่างมีความสุข