ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ชมรมจักรยานนาวง ร่วมกับเทศบาลตำบลนาวง จัดกิจกรรม "ร้อยดวงใจ ปั่นถวายความอาลัย ในหลวง ร.9"

วันที่ 30 พ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 40 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

นายพิทักษ์ สุวคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาวง กล่าวว่า ชมรมจักรยานนาวง ร่วมกับเทศบาลตำบลนาวง กำหนดจัดกิจกรรม "ร้อยดวงใจ ปั่นถวายความอาลัย ในหลวง ร.9" ในวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2559 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาวง ระยะทางในการปั่น 15 กิโลเมตร และมีกิจกรรมการแปรอักษร การยืนสงบนิ่ง 89 วินาที ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ทั้งนี้ กำหนดลงทะเบียนเวลา 07.00-07.50 น. มีอาหารเช้าบริการ และทำการปล่อยขบวนจักรยานในเวลา 08.20 น. การแต่งกาย เสื้อสีดำ จึงขอชวนเชิญนักปั่นจักรยานที่สนใจ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นการรวมพลของนักปั่นจังหวัดตรัง เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทุกคนจะได้ร่วมแสดงถึงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยยิ่งแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นแบบอย่างให้กับนักกีฬาทุกคน