ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ผู้ว่าฯ ตรังเปิดกิจกรรมโครงการฟื้นฟูเมืองและย่านชุมชนเก่า “ต้นทุน คุณค่า ความงาม เมืองเก่าตรัง”

วันที่ 17 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 62 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(17 มิ.ย.) นายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรม "ต้นทุน คุณค่า ความงาม เมืองเก่าตรัง” ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง

          ทั้งนี้โครงการฟื้นฟูเมืองและย่านชุมชนเก่าในประเทศไทย โดยกรรมาธิการสถาปนิกชุมชน สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) พร้อมด้วยภาคีงานพัฒนาเมืองเก่า ได้ส่งเสริมสนับสนุนงานพัฒนาฟื้นฟูเมืองและย่านชุมชนเก่า จังหวัดตรัง มาระยะหนึ่ง โดยทำงานร่วมกับทีมทำงานพื้นที่ 7 พื้นที่ คือ ทับเที่ยง ห้วยยอด กันตัง ย่านตาขาว ท่าข้าม-หยงสตาร์ สิเกา และทุ่งยาว เพื่อร่วมกันสร้างกระบวนการ กลไก ความร่วมมือ ฟื้นฟู พัฒนาเมืองและย่านชุมชนเก่า จังหวัดตรัง ร่วมกับภาครัฐ เอกชน และภาคีพัฒนาของพื้นที่ในการถอดสรุปบทเรียน พัฒนาเมืองและย่านชุมชนเก่า จังหวัดตรังร่วมกับภาครัฐ เอกชน และภาคีพัฒนาของพื้นที่ในการถอดสรุปบทเรียน การทำงาน พัฒนาการเรียนรู้ระหว่างคณะทำงาน และร่วมแลกเปลี่ยนทิศทางงานนโยบายสาธารณะในประเด็นงานฟื้นฟู พัฒนาเมืองและย่านชุมชนเก่า